Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.04.29.

2017.04.29 13:48

Áldom az Urat minden időben,
dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik,
hallják meg a szelídek, és örvendezzenek.
Magasztaljátok az Urat velem együtt,
dicsőítsük az ő nevét mindnyájan!

Nilnocere - 2017.04.29.

2017.04.29 02:07

Isten dicsőségét hirdetik az egek,
kezének művéről vall a mennybolt.
A nappalok ezt zengik egymásnak,
erre oktatja éj az éjszakát.

Nilnocere - 2017.04.28.

2017.04.28 21:34

Az Úr az én erősségem és dicsőségem,
ő lett az én szabadítóm, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.28.

2017.04.28 18:38

Nagy és csodálatos minden műved,
mindenható Urunk, Istenünk.
Hűségesek és igazak útjaid,
nemzetek Királya!

Nilnocere - 2017.04.28.

2017.04.28 16:44

Istenközelség

Pio atya breviáriuma
2017-04-28

Ne törődjetek azzal, ha szaporodnak a megpróbáltatások: az Isten közelében élő lelkeknek nagyobb próbákat kell kiállniuk.

Nilnocere - 2017.04.28.

2017.04.28 15:15

Isten épülete vagytok. (1Kor 3, 9)

Nilnocere - 2017.04.28.

2017.04.28 10:23

Ha megértenénk

Vianney Szent János breviáriuma
2017-04-28

Ha megértenénk, hogy mit tesz az, Isten gyermekének lenni, képtelenek volnánk rosszat elkövétni, olyanok volnánk, mint angyalok a földön. Isten gyermekei lehetünk! Ó, gyönyörű méltóság!

Nem kell sem az élet, sem e világ Nálad nélkül Istenem!

Nilnocere - 2017.04.28.

2017.04.28 07:06

Istenem, jöjj segítségemre!
Uram, segíts meg engem!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen. Alleluja!

Rózsálló hajnalfény ragyog,
zeng már az égi háladal,
örömben ujjong a világ,
panaszt üvölt a kárhozat,

midőn az égi nagy Király
halál hatalmát megtöri,
s lábbal tiporva poklokat
feloldja foglyok láncait.
✝♥

Nilnocere - 2017.04.27.

2017.04.27 12:57

Drága Istenem! Nem is tudom mit is mondhatnék Neked és hogyan magasztaljam Nevedet! Létezik - e emberi szó dicsőítésedre? Az én szívbéli vágyakozásomat, akaratomat magadhoz emelted és egybeolvasztottad terveddel! Meghallgattad esdeklésem és szívem reménykedő rezdülését körbefontad szereteteddel!

Nem tudom hogy mi is történt pontosan ezen az éjszakán odafent az égben, csak azt tudom hogy van egy mindennél csodálatosabb Istenem!

DICSŐSÉG A MAGASSÁGBAN ISTENNEK!

Nilnocere - 2017.04.27.

2017.04.27 03:01

Emberi akarat és Isten terve

Napok óta nagyon akarok, nagyon szeretnék valamit. Olyannyira befészkelődött a tudatomba, a szívembe ez a vágyakozás, hogy alig hagy nyugtot a lelkemnek és nehezen tudok másra koncentrálni. Órákat töprengek és vívódok magamban a saját akaratom és Isten terve miatt. Vajon megegyezik - e az én vágyam Isten tervével? Amit oly nagyon szeretnék az ott van - e Isten tervében is? Egyezik, egyezhet - e egy kis ember akarata a Fölséges Isten tervével? Minden órám csendes könyörgés de ugyanakkor lemondás és odaajánlás is. Tudom hogy Isten dönt. Az én vágyakozásom mely emberi gyengeségekkel és hibákkal van tele, nem érhet fel a Fölséges Isten tökéletesen tiszta, szeretetteljes és jóságos tervével.

Mindenható Istenem! Te látod vívódásomat és vágyakozó szívemet! Nincs hatalmam sem a sorsom, sem a jövőm felett. Mindenemmel Te rendelkezel! Bízom benned Istenem! Elfogadom s leborulok szent akaratod előtt! Ne az én vágyam forogjon szívemben hanem a Te jóságod! Te tudod mi a jó nekem és mikor mire van szükségem! Felemelem Hozzád minden emberi akaratomat, vágyamat, sóvárgásomat! Amit Te jónak látsz, az lesz jó nekem is! Bármit is adsz nekem, alázattal elfogadom. Ma, holnap és mindenkor, életem utolsó napjáig! Szeretlek Istenem, szeretlek teljes szívemből akkor is amikor felismerem magamban emberi kicsinységemet!

Nilnocere - 2017.04.26.

2017.04.26 18:36

Lelkesítsétek egymást mindennap,
amíg a „ma” tart. (Zsid 3, 13)

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal,
magasztaljuk őt hangos énekszóval!

Nilnocere - 2017.04.25.

2017.04.25 22:25

Jézus, imádás, hála legyen néked,
hogy mi is hittel megvallhatunk téged,
hogy minket táplálsz, s egykor majd láthatjuk
arcod örökre!

Nilnocere - 2017.04.25.

2017.04.25 18:50

Ma Szent Márk evangélistát ünnepeljük.
Ma sokat gondolkodtam azon, hogy vajon milyen érzés lehetett Jézus tanítványának lenni? Milyen érzés lehetett mellette állni, mellette sétálni, hallgatni Őt vagy látni csodatetteit? Milyen érzés lehetett együtt lenni Ővele a mindennapi teendőkben? Akik akkor az idejében ott lehettek Jézussal, vajon tudták - e hogy mekkora kincs minden percük? Hogy magával az Isten Fiával tölthették együtt mindennapjaikat?
Régen nagyon vágytam arra hogy én is lássam Őt akár egyetlen másodpercre. De ma már tudom hogy nem fontos a saját szememmel látnom Jézust.
Elég ha tudom és elhiszem amit Ő maga hagyott ránk szeretettel, ismerve emberi gyengeségeinket:
"Boldogok akik nem látnak, mégis hisznek!" ✝♥

Nilnocere - 2017.04.24.

2017.04.24 23:41

Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket Urunk, Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
(1Tessz 5, 9-10)

Nilnocere - 2017.04.24.

2017.04.24 18:33

Ami a testből születik, az test,
ami a Lélekből születik, az lélek.
Alleluja!

Nilnocere - 2017.04.24.

2017.04.24 16:50

Áldott legyen az Isten! Áldott legyen szent neve!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!

Nilnocere - 2017.04.24.

2017.04.24 15:05

Amit a test veszít

Vianney Szent János breviáriuma
2017-04-24

A tiszta lélek elszakad az anyagtól, a földi dolgoktól, sőt önmagától is. A szentek ezért bánnak keményen a testükkel, ezért nem tesznek neki eleget sokszor még a szükségesben sem, abban sem, hogy öt perccel később keljenek föl, hogy melegedjenek, hogy elfogyasszanak egyet-mást, ami kedvükre volna... Íme, amit a test veszít, azt a lélek nyeri meg, és amit a test nyer, azt a lélek veszti el.

Nilnocere - 2017.04.24.

2017.04.24 13:37

Föllelkesülök parancsaidtól,
mert örömöm telik bennük.
Feléjük tárom kezemet,
mert szeretem intelmeidet,
rendelkezéseidről elmélkedem.

Nilnocere - 2017.04.24.

2017.04.24 11:36

Fogyni ne hagyd számból a hűség szavát,
ítéleteidben van reményem.
Fáradhatatlanul megtartom törvényedet,
mindenkor és mindörökre!

Nilnocere - 2017.04.24.

2017.04.24 08:42

Mint szarvas sóvárog a forrásvízre,
úgy áhít a lelkem, téged, Istenem, alleluja! †