Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.04.20.

2017.04.20 16:24

Ma egész éjjel munkám közben azon gondolkodtam hogy kit is szeretek jobban. A Fölséges Istenemet akitől az életemet kaptam, akinek keze műve ez a csodálatos, emberekkel, teremtményekkel és csodákkal teli világ, vagy Jézust, az én jóságos pásztoromat, vezetőmet, lelki tanácsadómat ki végtelen szeretetéből szenvedett és meghalt értem, és kinek bűneimet megvallhatom nyitott szívvel, mert tudom hogy szeretete erősebb az én bűneimnél és megbocsájt nekem, vagy a drága Szűzanyát, az én égi Édesanyámat és Patrónámat ki szüntelenül közbenjár értem, ki kézen fogott évekkel ezelőtt és csendesen elvezetett Jézushoz és ki szeretetfátylával betakargatta, elrejtette a világ elől szívem titkait és életem szégyeneit.
Éjszaka mire végére értem szívbéli elmélkedésemnek nem tudtam dönteni. Szívem egészét, minden apró részét mindhárman körberagyogják és betöltik. Elválaszthatatlanul egybeforrtam velük, egybeforrt az életem, minden gondolatom, minden lélegzetvételem és minden emberi valóm Istenemmel, Jézussal és a Szűzanyával, ezzel a dicsőséges égi Hármas Hatalmassággal!

Lehet - e ennél nagyobb öröme és boldogsága a földi életében egy megkeresztelt embernek?

Nilnocere - 2017.04.19.

2017.04.19 23:58

Ma cudar időjárás köszöntött ránk. Mintha csak tél lenne, hóesés s nagy szél tombolt egész nap. Bennem viszont nyár van, melegséges, napos nyár. Szentkúti találkozásom Jézussal és drága Szűzanyával napfénybe borították a lelkemet. Betölti, eltölti egész bensőmet ez
a melegség. Napfény, élet, szeretet! ✝♥

Nilnocere - 2017.04.19.

2017.04.19 13:50

Beírtam szívem rejtekébe intéseidet,
hogy ne vétkezzem ellened.
Bő áldás vagy nekem, Uram,
taníts meg tetszésed szerint élnem.
✝♥

Nilnocere - 2017.04.19.

2017.04.19 05:26

Csodálatos a te nagyságod, Uram, Istenem, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.19.

2017.04.19 02:16

Isten feltámasztotta az Urat, alleluja!
És hatalmával minket is feltámaszt, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.19.

2017.04.19 00:53

Legyen örök az Úr dicsősége, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.18.

2017.04.18 20:36

Amikor a sírnál sírdogáltam,
láttam az én Uramat, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.18.

2017.04.18 15:33

Ha Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. (Kol 3, 1-2)

Nilnocere - 2017.04.18.

2017.04.18 11:22

Mióta hazaérkeztem Szentkútról minden olyan más bennem és minden olyan más körülöttem is. A lelkemet átfogja, körbefonja valami csillogó égi érzés melyet igazán meg sem tudok magyarázni. Úgy érzem magam minden percemben mintha egy szentélyben lennék.
Egy csendes, tündöklő szentélyben Jézussal és a Szűzanyával, melyben édes illatok szállnak fel és melyben mindent körülölel a csend, a béke, a végtelen jóság és szeretet. Földöntúli érzés ez. Itt csillog, itt ragyog bennem ez a titkos kis szentély amelyet senki sem lát csak én és amelybe senki se léphet be csak én. Nekem épült, nekem építették odafent. Igazi égi ajándék ez. Ezt kaptam húsvéti ajándékként az én drága Istenemtől, Jézustól és a Szűzanyától.

Nilnocere - 2017.04.17.

2017.04.17 19:19

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-04-17

Boldog húsvétot! Vigyétek el mindenkinek a feltámadt Krisztus örömét és reményét!

Nilnocere - 2017.04.17.

2017.04.17 17:38

Ha Krisztussal feltámadtok,
keressétek ami fönt van, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.17.

2017.04.17 14:27

Vétkeinkért halált szenvedett,
és megigazulásunkért feltámadt, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.17.

2017.04.17 10:14

Megváltónk feltámadt a sírból: énekeljünk szent éneket az Úrnak, a mi Istenünknek, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.17.

2017.04.17 06:17

Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában új életre hívott,
Jézus Krisztusnak a halálból az élő reményre való feltámadása által, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.17.

2017.04.17 00:11

Édesség folyt ma széjjel a lelkemben. Lassan csordogált végig lelkem minden apró zugába, mint a méz, míg végül be nem terített mindent bennem. Mint a cukormáz, egy plusz réteg, olyanná lett a lelkem ettől az édességtől. Jézus szeretete tette mindezt. Feltámadásának ünnepén szívemben tompa fájdalommal de ezzel az édes réteggel a lelkemben ünnepeltem Jézust, az élő Jézust.

Valóban feltámadt az Úr, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.16.

2017.04.16 21:23

Ez az a nap, amelyet az Úr adott,
hogy ujjongjunk és örvendezzünk, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.16.

2017.04.16 18:05

Gyertek, nézzétek meg a helyet,
ahol az Úr nyugodott, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.16.

2017.04.16 14:23

Ha Krisztussal feltámadtok,
keressétek, ami fönt van, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.16.

2017.04.16 12:21

Győzelem

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-04-16

A keresztény ember győzelemre hivatott Krisztusban.
Ez a győzelem elválaszthatatlan a nehézségektől, sőt a szenvedéstől is, ugyanúgy, ahogy Krisztus feltámadása elválaszthatatlan a kereszttől.

Nilnocere - 2017.04.16.

2017.04.16 10:45

Krisztus feltámadt a halálból,
többé nem hal meg, alleluja!