Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.04.19.

2017.04.19 23:58

Ma cudar időjárás köszöntött ránk. Mintha csak tél lenne, hóesés s nagy szél tombolt egész nap. Bennem viszont nyár van, melegséges, napos nyár. Szentkúti találkozásom Jézussal és drága Szűzanyával napfénybe borították a lelkemet. Betölti, eltölti egész bensőmet ez
a melegség. Napfény, élet, szeretet! ✝♥

Nilnocere - 2017.04.19.

2017.04.19 13:50

Beírtam szívem rejtekébe intéseidet,
hogy ne vétkezzem ellened.
Bő áldás vagy nekem, Uram,
taníts meg tetszésed szerint élnem.
✝♥

Nilnocere - 2017.04.19.

2017.04.19 05:26

Csodálatos a te nagyságod, Uram, Istenem, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.19.

2017.04.19 02:16

Isten feltámasztotta az Urat, alleluja!
És hatalmával minket is feltámaszt, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.19.

2017.04.19 00:53

Legyen örök az Úr dicsősége, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.18.

2017.04.18 20:36

Amikor a sírnál sírdogáltam,
láttam az én Uramat, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.18.

2017.04.18 15:33

Ha Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. (Kol 3, 1-2)

Nilnocere - 2017.04.18.

2017.04.18 11:22

Mióta hazaérkeztem Szentkútról minden olyan más bennem és minden olyan más körülöttem is. A lelkemet átfogja, körbefonja valami csillogó égi érzés melyet igazán meg sem tudok magyarázni. Úgy érzem magam minden percemben mintha egy szentélyben lennék.
Egy csendes, tündöklő szentélyben Jézussal és a Szűzanyával, melyben édes illatok szállnak fel és melyben mindent körülölel a csend, a béke, a végtelen jóság és szeretet. Földöntúli érzés ez. Itt csillog, itt ragyog bennem ez a titkos kis szentély amelyet senki sem lát csak én és amelybe senki se léphet be csak én. Nekem épült, nekem építették odafent. Igazi égi ajándék ez. Ezt kaptam húsvéti ajándékként az én drága Istenemtől, Jézustól és a Szűzanyától.

Nilnocere - 2017.04.17.

2017.04.17 19:19

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-04-17

Boldog húsvétot! Vigyétek el mindenkinek a feltámadt Krisztus örömét és reményét!

Nilnocere - 2017.04.17.

2017.04.17 17:38

Ha Krisztussal feltámadtok,
keressétek ami fönt van, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.17.

2017.04.17 14:27

Vétkeinkért halált szenvedett,
és megigazulásunkért feltámadt, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.17.

2017.04.17 10:14

Megváltónk feltámadt a sírból: énekeljünk szent éneket az Úrnak, a mi Istenünknek, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.17.

2017.04.17 06:17

Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában új életre hívott,
Jézus Krisztusnak a halálból az élő reményre való feltámadása által, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.17.

2017.04.17 00:11

Édesség folyt ma széjjel a lelkemben. Lassan csordogált végig lelkem minden apró zugába, mint a méz, míg végül be nem terített mindent bennem. Mint a cukormáz, egy plusz réteg, olyanná lett a lelkem ettől az édességtől. Jézus szeretete tette mindezt. Feltámadásának ünnepén szívemben tompa fájdalommal de ezzel az édes réteggel a lelkemben ünnepeltem Jézust, az élő Jézust.

Valóban feltámadt az Úr, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.16.

2017.04.16 21:23

Ez az a nap, amelyet az Úr adott,
hogy ujjongjunk és örvendezzünk, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.16.

2017.04.16 18:05

Gyertek, nézzétek meg a helyet,
ahol az Úr nyugodott, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.16.

2017.04.16 14:23

Ha Krisztussal feltámadtok,
keressétek, ami fönt van, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.16.

2017.04.16 12:21

Győzelem

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-04-16

A keresztény ember győzelemre hivatott Krisztusban.
Ez a győzelem elválaszthatatlan a nehézségektől, sőt a szenvedéstől is, ugyanúgy, ahogy Krisztus feltámadása elválaszthatatlan a kereszttől.

Nilnocere - 2017.04.16.

2017.04.16 10:45

Krisztus feltámadt a halálból,
többé nem hal meg, alleluja!

Nilnocere - 2017.04.16.

2017.04.16 10:16

Tegnap délután a Szűzanya szeretetével és Jézus végtelen kegyelmével a lelkemben de teljes testi kimerültséggel érkeztem haza Szentkútról. Mintha a lelki gyötrődés minden testi erőmet felemésztette volna az elmúlt napokban, olyan gyenge voltam fizikálisan. Ahhoz is alig volt erőm hogy a házig vezető pár lépcsőt megtegyem. Mikor hazaértem magam mellé tettem a Jézust és a Szűzanyát ábrázoló ikonképeimet melyek velem voltak Szentkúton is majd békében Jézus és drága Szűzanya kezét fogva a legmélyebb álomba zuhantam.

Ma reggel, 14 óra mély alvás után mintha belül azt mondta volna valaki, " Ébredj", úgy ugrottam ki az ágyamból. Kipihenten, frissen az első gondolatom az volt: Feltámadt Krisztus! Örömmámomrban úszva, úgy ahogy voltam kiszaladtam az erkélyre hogy lássam a világot, az eget, a fákat, lássam az ÉLETET! Örömittasan az erkélyen csak azt suttogtam örömkönnyekkel a szememben: Krisztus feltámadt!
Mintha meggyötört lelkem erre a felszabadító napra várt volna! Minden belső lánc elszakadt, minden bilincs lehullott bennem melyet a tragédia és sok más korábbi történés rámrakott és fogvatartott.
Csodálatos ez a reggel! Visszagondolva az elmúlt három napra sokszor találkoztam Jézussal.
Találkoztam vele, a Megfeszített Jézussal mikor gyötrődtem. Velem gyötrődött és én Ővele.
Találkoztam vele, a Vigasztaló Jézussal mikor vigaszt öntött a lelkembe ott a keresztfán, mint mikor a jobb latort vigasztalta. És találkoztam vele, a Feltámadt Jézussal ma reggel az erkélyen, ki átlépte a halát és minden szenvedést. Vele együtt ma én is feltámadtam. Feltámadt a lelkem a mély tragédiából, annak minden feketeségéből, sok bizonytalanságból és gondból melyeket hosszú ideje cipeltem magamban.

Erre a húsvétra, erre a szentkúti látogatásra még nagyon sokáig emlékezni fogok. Valami olyasmit éltem ott át amelyet eddig megkeresztelt emberként sohasem.
És ma felfrissült lélekkel csak azt tudom mondani hogy gyönyörű érzés hinni, tudni és átélni:
Krisztus feltámadt, valóban feltámadt!
✝♥