Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2020.09.14.

2020.09.14 20:57

† Gyógyító szeptember †

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepére

Rohannak ezek az őszi napok, rengeteg munkával telnek mindennapjaim de minden nap meg-meg állok csodálni esténként az égboltot, elidőzöm kora hajnalokon keresztem előtt mely központi helyen van otthonomban és szívemben forgatok minden szépséget, minden csodát, a lét valóságos örömét mely minden nap áthatja egész bensőmet a rengeteg nehézség közepette is!
Lelkem gyógyulása hetenként, olykor naponként változik de mindezt nem tudnám emberi erőmmel véghezvinni ha nem lenne Jézus mellettem! Gyakran rettenetes nehéz egy-egy alkalom és nehéz úgy végezni a munkámat, úgy élni a családi életemet és úgy küzdeni a mindennapi nehézségekkel hogy közben a lelkemben ádáz küzdelem folyik de ilyenkor mindig eszembe jut Jézus hogy Ő itt van, Ő velem van és olyankor mindig tovább tudok jutni lelkem gyengélkedésein! És ma, ezen a szép ünnepen úgy érzem hogy ma is Jézust kell dicsérnem minden szavammal, minden gondolatommal, szívem minden rezdülésével! Hiszen Ő nélküle én ma hol lennék? Ő nélküle én ma mivé lennék?

† Imádunk Téged és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot! †

Nilnocere - 2020.09.09.

2020.09.09 23:21

† Gyógyító szeptember †

Szűz Mária születésének ünnepe után (Kisboldogasszony)

Amikor megszületett a legszentebb Szűz, akkor fény ragyogott a világra: boldog nemzetség, áldott gyökér,
és áldott a Gyümölcse is!

Eljött ebben az évben ez a szép ünnep, Kisboldogasszony ünnepe is! Amióta csak hazaérkeztem augusztusi szentkúti látogatásomról minden napom olyan volt mintha ott maradtam volna! Mélyen beleivódtak az augusztusi Máriás szépségek a szívembe és nem akartam elfelejteni őket! Ma sem akarom, nem is tudnám, hiszen a Szűzanya ölelését még most is magamon érzem! Édes burok ez, melyből sosem akarok kilépni!

† Szépséges Szűzanyám, minden nap öleld szeretetre éhes gyermekedet! †

Nilnocere - 2020.09.07.

2020.09.07 10:21

† Gyógyító szeptember †

Itt van az ősz, itt van újra! Eltelt ez a nyár és visszatekintve erre az elmúlt három hónapra egy igen nehéz nyarat hagytam magam mögött lelkileg és testileg egyaránt! A lelkem gyógyítása, egy hosszabb betegeskedés és a rengeteg munka mondhatni felemésztette minden erőmet de mégis magam sem tudom hogy hogyan, de mégis tovább és tovább tudtam menni ezeken a nehéz napokon mert mindig kaptam valami pluszt a lelkembe! Azt hiszem ezt hívják lelki erőnek és ezt az erőt odafentről Istenemtől kaptam! És ma, ezen az őszi napon sincsen ez másképp, lelkem gyógyulásához, a munkámhoz és minden teendőmhöz továbbra is kapok erőt, hitet, kitartást és persze melegséges égi szeretetet is! Nem félek az előttem álló további nehézségektől mert tudom hogy nem vagyok egyedül most sem!

Mindent elviseltem és elviselek abban, aki erőt ad! Szeretlek Istenem!

Nilnocere - 2020.08.23.

2020.08.23 23:40

Késő este van és én a csillagos égbolt alatt gyönyörködöm az esti világban! A tücskök ciripelése, a hűvös szellő, a nyár illatai, a távoli fények és a csendes házak mind valami leírhatatlan örömteli létérzéssel töltik meg egész bensőmet!
Élet! Isten! Szeretet! Valahogy ez ötlik most fel bennem ahogy nézem csendben e teremtett világot.
Annyi mindenért hálásnak kellene lennünk Istenünknek!
Annyi sok szépet kapunk nap mint nap Teremtőnktől!
Vajon ma hányan csodálják meg ezt a szép világot melyben lélegzünk, élünk, létezünk?
Reggelig tudnám nézni csendben a világot, az eget és mindent ami csak a szemem elé tárul! Hiszen ez mind Istenünk ajándéka, Istenünk keze alkotása!
Hálás vagyok hogy élhetek, hogy ember lehetek, hogy láthatom a körülöttem levő csodákat, hogy belélegezhetem a virágok illatát, hogy hallhatom a természet hangját! Minden, minden Istenünket dicséri és az én szívem is minden jóságáért, végtelen szeretetéért!

Élet, Isten, szeretet!

Nilnocere - 2020.08.20.

2020.08.20 16:44

Magamba mélyedve, csendesen ünnepelve köszöntöttem ezt a mai napot! Hiszen ez a nap is egy ünnepnap, hazánk ünnepe de én nem is igazán tudom hogy mit is ünnepeljek ezen a napon? Felejthetetlen keresztelésemet még mindig, szentkúti látogatásomat, az életet, a sok örömöt vagy tán magát az Úristent minden jóságáért? Tele van hálával a szívem!
Nem tudom eltitkolni hogy lelkem még ma is fenn van a hegyen, fenn a Szűzanya ölelő karjaiban, Jézus arca és az Úristen tekintete előtt! Nehéz feledni egy ilyen mély találkozást amikor a szív legmélyéig, utolsó ízéig hatol a mindent elsöprő szeretet! Oly nehéz ebből felocsúdni!

Ma hazánkat ünnepeljük. Hazánkat, mely telis-tele van szépségekkel, keresztény értékekkel! Szeressük Magyarországot, földjeinket, hegyeinket, kultúránkat embertársainkat és imádkozzunk hazánkért!

Isten, áldd meg a magyart, Jó kedvvel, bőséggel!

Nilnocere - 2020.08.19.

2020.08.19 11:52

Szentkút

Mai napon véget ért szentkúti látogatásom. Fájó szívvel hagytam ott kis imádkozós szobámat, a templomot és minden négyzetcentiméterét annak a gyönyörű helynek! Mint aki elhagyta otthonát, olyan érzés van most a szívemben távolodva a hegyektől. De a lelkem nem üresen érkezik haza Szentkútról! Magammal hoztam Jézus erejét a nehézségekhez, a napi küzdelmekhez, a lelki gyógyulásomhoz, magammal hoztam még több alázatot, bűnbánatot, magammal hoztam a Szűzanya anyai szeretetét és az Úristen végtelen jóságát is!
Nagyon sokáig fogom hordozni szívemben ezt az augusztusi három szent napot!

† köszönöm †

Nilnocere - 2020.08.18.

2020.08.18 00:54

Szentkút

Csendes éjszaka van és miközben alszik a világ én kis szobám ablakából gyönyörködöm a sötét égboltban és a hegyekben és csak a mai nap jár a fejemben! Délelőtt nagyon sok szép helyet látogathattam meg szentkúti szeretteimmel ami nagyon nagy öröm volt, délután pedig szokásos erdei sétáimra indultam. Bármerre is jártam, bármerre is mentem, mindenütt csak boldogságot éreztem! A hegyek, az erdei utak, a virágok az Isten adta természet minden szépsége csak töltögette és töltögette szépségre szomjas lelkemet! Boldogságos érzés volt kicsiny emberként a mindenségben lépdelni a végtelenbe elterülő égbolt alatt, érezni az illatokat, érezni a lágy szellőt, a meleg napsugarakat és teljes valómmal részese lenni e teljes össz hatalmasságnak! Nincsenek szavak arra amikor a szívünket átjárja ez az érzés és egész bensőnk beleremeg Isten végtelen szeretetébe!
Amíg csak élek, amíg csak szívem dobog én csak erre vágyom, csak ezt akarom, Isten szeretetébe beleremegni újra és újra!

Szeretlek Istenem! Nem kell e világ Nálad nélkül!

Nilnocere - 2020.08.17.

2020.08.17 08:07

Szentkút

Csodálatos és örömteli ez a reggel! Boldogság öntött el amikor felébredtem és azonnal megpillantottam az ágyammal szemben levő Szűzanya képet! Beragyogta a kis szobát és én sietve ugrottam is ki az ágyból, hiszen vár már rám a Szűzanya és Jézus is! Annyi minden dolgunk van! Annyi mindent szeretnék még mondani, elrendezni! Annyi mindent kell még megoldanunk nekünk hármunknak!

Köszöntelek világ, köszöntelek mindenség, köszöntelek élet itt Mátraverebély-Szentkúton!

Nilnocere - 2020.08.16.

2020.08.16 09:53

† Gyógyító augusztus †
Szűz Mária mennybevételének ünnepére

Bár tegnap ünnepeltük Szűzanya mennybevételének ünnepét én még ma is csak ünneplek!
A Szentkúti Szűzanyához tartok, az én Égi Édesanyámhoz, hogy tovább gyógyuljak, hogy erőt gyűjtsek, hogy felemelkedjek és hogy tiszta legyen a szívem, egész bensőm az Ő gyengéd, jóságos Anyasága és szeretete által! Nagyon vágytam erre az újabb alkalomra, mert nagyon sok minden van a szívemben de hiszem, a Szűzanya karjaiban mindenre van, mindenre lesz megoldás! Ő, aki a csodák Királynője, hiszem hogy szeretetével minden nehézségen át fog vezetni és segít győzedelmeskedni szörnyű múltam felett!
Nekem csak hagynom kell, hagynom hogy átöleljen és oltalmazó karjaiban ringasson!

Mátraverebély - Szentkút
2020.08.16. - 2020.08.19.

Nilnocere - 2020.08.11.

2020.08.11 23:56

† augusztus 11 †

Nehéz szavakba önteni hogy mit is jelentett ez a nap, keresztelésem ötödik évfordulója! Kora reggeltől csak keresztelésem boldog emléke és az elmúlt években kapott tengernyi égi ajándék forgott a szívemben! Ma minden óra és minden perc ünnep volt nekem! Bármerre is jártam és bármit is csináltam, e napnak valamennyi szépsége körberagyogta minden lépésemet és minden teendőmet! Nagyon sok mindenért hálás vagyok és hálás leszek életem végéig! Hiszen Isten gyermeke lettem, Isten gyermeke vagyok és a legszebb keresztelés adatott meg nekem öt évvel ezelőtt Mátraverebély-Szentkúton amelyet valaha el tudtam képzelni!

Köszönöm Szentkúti Szűzanya, égi Édesanya!

Nilnocere - 2020.08.10.

2020.08.10 03:44

Isten, Te vagy az én Istenem,
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped,
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted,
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet,
hadd magasztaljon ezért ajkam!

Neked mondok áldást, amíg csak élek,
a Te nevedben tárom imára kezemet.
Mint dús lakomával, teljék be lelkem,
ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen Téged.
Még fekvőhelyemen is rád gondolok,
hajnalig rólad elmélkedem,
mivel védelmezőm lettél,
és szárnyaid oltalmában örvendezem!

Nilnocere - 2020.08.09.

2020.08.09 22:37

Áldott legyen a neved, Fölséges örökkön-örökké!

Nilnocere - 2020.08.09.

2020.08.09 12:22

† Gyógyító augusztus †
Esztergom

Gyönyörű ez az augusztusi vasárnapi nap! Nagy boldogsággal tartok megint az esztergomi ferences otthonba látogatóba és feltölteni, átitatni a szívemet, a lelkemet a falak közti mély szeretettel és az ott szinte tapintható ferences szellemiséggel! Nagyon boldog vagyok hogy keresztelésem ötödik évfordulója előtt egy ilyen csodálatos helyen lehetek! Hiszen minden ami ferences az az én szívem igaz öröme! Ez így van azóta amióta csak átléptem kilenc évvel ezelőtt a Klarissza rendház küszöbét és megismerhettem a ferences lelkiséget és ez az örömteli érzés a mai napig mit sem változott! Nagyon örömteli ez a nap! Már mit sem számít a három héttel ezelőtti betegeskedésem, a műtétem, az akkori aggasztó várakozás hogy tán egy halálosnak mondott kórral kell szembenéznem!? Mit számit mindez, mit számítanak a napi terhek, gondok, mit számít minden nehézség mikor az Úristen e percben is ölel?

Hálát adok Neked Uram jóságodért, mindennapi ajándékaidért, mindazért amivel körülölelsz nap mint nap! Nem láthatlak Téged de oly erősen érzem napjaimban jelenléted mintha földi, halandó ember lennél! Pedig Te a Mindenség Ura vagy, mégis lehajolsz hozzám, esendő, hibákkal teli kicsi emberhez, kinyújtod karjaidat felém és minden nap szeretetedet sugárzod felém! Nem érdemlek ennyi jót, nem érdemlek ennyi szépet, nem érdemlek ennyi égi örömöt!

Szeretlek Istenem, szeretlek teljes szívemből és lelkemből!

Nilnocere - 2020.08.02.

2020.08.02 23:59

† Gyógyító augusztus †
Angyalos Boldogasszony ünnepére

Istenem és minden! Két héttel ezelőtt, műtétem előtt nem sokkal e szavakat írtam ki szívemből a világnak és ma, Angyalos Boldogasszony ünnepén sem tudok másképp vagy mást írni!
Túl vagyok hát egy kisebb műtéten, hosszú napokon át tartó testi-lelki nehézségeken, pszichológiai konzultációkon de ma, nagy örömmel és hálával adhatok ma számot arról hogy mit is jelentett az elmúlt két hét összes megpróbáltatása és mit is jelent ma Porcounkula ünnepén végre gyógyultan, ép testtel és mondhatni egészséges lélekkel hálát adni, örülni, örülni mindennek minden nap!
Visszaemlékezve, két héttel ezelőttre, műtétem napján nagyon sok félelem gyötört! Kórházi ágyamon rámnehezedtek bűneim, a sok hibám, a gyengeségeim így csak könyörülő és vigasztaló Istenemben bízhattam! Az elaltatásom előtti pillanatokban csak azt kértem az Úrtól hogy engedjen felébredni! Utólag már tudom hogy mindez butaság volt! Kis utazó keresztem végig ott volt az ágyam mellett, maga Jézus ült az ágyamnál, így mi rossz is történhetett volna velem? Hittem, hittem az utolsó lélegzetvételemig és hiszek teljes szívemből ma is, most is! Minden nap hálásnak kell lennem Istenemnek aki a tenyerén hordoz, aki csodákat művel, aki mindig, mindent elrendez az ember életében, olyan dolgokat amelyekre már az emberi erő és szív nem képes!
Ez történt hát velem az elmúlt két hétben, az én jóságos Istenem tenyerében voltam, az Ő szeretetében fürödtem!
Ezen a napon pedig, Angyalos Boldogasszony ünnepén a világon az összes ferences testvéremért imát mondok akik ma ugyanolyan örömmel ünnepeltek mint én!

Pax et bonum! Béke és áldás minden ferences testvéremnek és minden ferences lelkiség követőnek!

Nilnocere - 2020.07.20.

2020.07.20 09:41

Deus meus et omnia!

Nilnocere - 2020.07.20.

2020.07.20 01:27

† gyógyító július †

Késő éjszaka van, alszik a világ én pedig a csillagos égbolt alatt tárom ki szívemet, lelkemet a világnak!
Utolsó bejegyzésem óta annyi minden történt, annyi minden változott és alakult a szívemben, a lelkemben hogy nehéz is mindenről számot adni. De a legfontosabbról, a gyógyulásról és felemelkedésről igenis írni kell! Hiszen minden nap gyógyul, formálódik a lelkem! Csodálatos érzés új szívvel, új lélekkel ébredni minden egyes nap, amióta csak elkezdődött lelkem gyógyítása! Magam is meglepődök azon, hogy valójában mennyivel másabb gyógyultabb lélekkel ébredni nap mint nap! Hogy milyen szép érzés is megismerni ezt az új énemet és boldogan kimondani: igen, ez is én vagyok immár!
De persze mindezt nemcsak a segítő konzultációknak köszönhetem, hanem Jézusnak is! Jézusnak, aki nélkül sosem lett volna elég erőm nekiindulni ennek a nehéz útnak és aki nélkül nem találtam volna békességre sem a gyötrelmes napokon! Nem lehet szavakkal leírni hogy egy ilyen lelki út hova is repítheti az embert ha hisz és az Urat hívja segítségül minden nap a saját küzdelmeiben!
Nagy örömmel számolhatok be különféle ajándékokról is amelyeket az elmúlt három hétben kaptam és amelyek erősítették hitemet, erőmet és ferences lelkiségemet is! Volt alkalmam végre megismerni az esztergomi ferences otthont, új emberekkel találkozni, megismerni és testvérként köszönteni őket, egyek lenni velük nagy szeretetben! Eddig kétszer jártam Esztergomban, de mindkét alkalommal mélyen belémivódtak az ott eltöltött órák, a szeretetteljes beszélgetések! Egészebb lettem általuk, olyan mintha lelkem egy apró hiányzó darabkája az ő megismerésük és szeretetük által a helyére került volna! Nagyon nagy boldogság volt ott lenni és már nagyon várom az újbóli találkozást az ott lakókkal!
Ilyen szépségek segítették hát az elmúlt hetekben lelkem gyógyulását, de beszámolhatnék olyan apró örömökről is mint megcsodálni minden nap a nyíló virágokat az erkélyemen, gyönyörködni a nyári naplementékben vagy épp megpillantani egy fényesen tündöklő szentjános bogarat az éjszaka sötétjében! Mennyi de mennyi szépség vesz körül bennünket, halandó, esendő embereket!

E sok szép dolog mellett be kell számolnom egy másik személyes küzdelemről is mely pár óra múlva kezdetét is veszi, egy kisebb műtétről, mely vár rám a reggeli órákban. Amikor az ember hirtelen betegséget érez a testében, gyógyulni akar teljes erővel és ahogy a lelkem hetekkel ezelőtt segítségért és gyógyulásért kiáltott, most a testem is gyógyulásért kiált! Hittel és őszinte reménnyel, Teremtő Istenem szeretetével és Jézus erejével reggel átlépem egy budapesti kórház ajtaját hogy meg tudják állapítani betegségemet és hogy meg tudjanak gyógyítani! Nem félek, tudom hogy minden történés az Úr kezében van, nekem csak hinnem, hinnem kell!

† Legyen nekem a Te igéd szerint †

Nilnocere - 2020.06.30.

2020.06.30 23:57

† szent égi erőt vetten - gyógyító június †

Pontosan egy hónapja írtam le utoljára a gondolataimat, szívem örömeit a világnak és ma, egy hónappal később ugyanezt teszem de most már kicsit másképpen, újfajta lélekkel, új emberként egy csodálatos, bensőséges találkozást is magam mögött hagyva a Szűzanyával.
Ebben a hónapban - szent égi erőt vetten - ahogyan pünkösdi soraimat is zártam, neki kezdtem egy múltfeldolgozó lelki kezeléssorozatnak hogy végleg megszabaduljak mindazoktól a fekete foltoktól a lelkemben, melyeket gyerekkoromtól kezdve hordoztam magamban és amelyek évtizedeken át meg-meg kötözték lelkemet!
Ez a hónap emiatt leírhatatlanul nehéz és küzdelmes volt, de ahogyan minden lelki út, ez is egyfajta önismeret is volt, melynek során megismerhettem még inkább önmagamat, a szívemet, a lelkemet. A kis keresztemmel a zsebemben ültem le az első lelki konzultációra mert tudtam hogy nagyon nagy szükségem lesz Jézus erejére és Ővele, mint valami kis csodaúton, úgy haladt a lelkem ebben a hónapban a gyógyulás felé! Nagyon sok mindent tanultam és tanulok most is a megbocsájtásról, a másokért való imádkozásról, a lelki erőről és az igaz szeretetről, hogy miként is tud mély, múltbéli sebeket begyógyítani. Elmondhatom őszinte örömmel hogy ez bizony fantasztikus érzés!
Amikor azt érezzük a lelkünkben hogy ami évekig, évtizedekig mart, fájt ott legbelül, azt most betemeti valami édes folyam és ami annyira fájt, már nem fáj többé! Valami olyasmi ez, mint amikor egy kátyukkal, hibákkal teli utat leöntenek sima, tiszta betonnal hogy immár egyenletes és sima legyen. Az én lelkem is telis-tele volt kisebb-nagyobb kátyúkkal, helyenként igen mélyekkel is de mostanra túl pár lelki konzultáción, ezeknek a gödröcskéknek a kijavítása már meg is történt! Persze van még sok kis kátyú, gödröcske, hiba, de tudom hogy Jézus és a Szűzanya kezét fogva ezeket is sikerül hamarosan kisimítani, elegyengetni!
Nagyon sok megértő és segítő kéz nyúlt felém ebben a hónapban amiért végtelenül hálás vagyok mindenkinek, mert szeretet nélkül ez a gyógyulási folyamat nem menne! Nemrégiben ajándékként megkaptam azt is, hogy a szentkúti Szűzanya karjaiban vigasztalódhattam, épülhettem, gyógyulhattam június 20-tól június 22-éig! Leírnom sem kell hogy minden percben olyan erősen éreztem az Ő szeretettől sugárzó jelenlétét hogy olykor még szinte a lépéseit is hallani véltem magam mellett! Olyan érzésem volt a Szentkúton eltöltött rövidke idő alatt, mintha bármerre is mentem volna vagy bármit is csináltam volna, mintha csak folyamatosan ölelt volna a Szűzanya! Egész Szentkút olyan volt mint egy nagy, végtelen ölelés!
Lelkiekben igen fájó volt ez a júniusi hónap de annál gazdagabb volt erőben, hitben, kegyelmekben és szeretetben! Hiszem hogy jó úton haladok, a teljes gyógyulás útján és nem bánok már egyetlen könnyet sem, sem pedig azokat a hosszú napokat sem, melyeket leírhatatlan lelki fájdalommal éd gyötrelemmel töltöttem, mert akkor ölelt át az Úristen a legszorosabban amikor a a legeslegjobban szenvedtem!

Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. (Róm 12,21)

Nilnocere - 2020.05.31.

2020.05.31 23:51

Pünkösd után (Turmezei Erzsébet)

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!

S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten,
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - szolgálni, égni, tenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni,
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!

Nilnocere - 2020.05.24.

2020.05.24 23:54

† Urunk mennybemenetelének ünnepére †

Annyi minden áramlik hosszú idők óta a szívemben hogy nem is tudom igazán mivel is kezdjem. De azt hiszem a legfontosabbal kell, ezzel a mai nappal és mindazzal amit ez a nap jelent nekem bűnös, elesett, halandó embernek!
Hosszú idő után végre ma templomba mehettem, aminek leírhatatlanul örültem! Szavakat nem tudok arra, hogy milyen érzés is volt újra az Úristen házában lenni, ismerős arcokat és atyákat látni! És arra sincsenek emberi szavak, amit ez a nap magában hordozott, Jézus Urunk mennybemenetelének ünnepét!
Urunk elment, felment a mennybe de ugyanakkor itt is maradt velünk, velem a világ végéig! Jézus itt van e percben is, pedig már a mennyben van! Nem hagyott magamra, Ő itt van ma is, most is! Ez az ünnep hitem igaz próbája! Hiszem-e hogy Jézus újra eljön? Hiszem-e hogy újra el fog jönni közénk emberekhez, el fog jönni hozzám is?
Teljes szívemből, lelkem legmélyéből vallom: Igen, hiszem! Micsoda reményteljes boldogság ez! Remélek az Úrban, Jézusban, az Ő szavában minden nap!

Jézus! Tudom hogy sokszor gyenge vagyok! Tudom hogy gyakran tele vagyok hibákkal, bűnökkel! Tudom hogy gyakran nem tiszta a szívem bármennyire is igyekszem! De éppen ezért van a legnagyobb szükségem Terád! Úgy kapaszkodom napok óta beléd mint fuldokló a mentőmellényébe!
Ma minden szavad mélyen beleolvadt, belefúródott szívem minden apró zugába, szívem minden apró részébe! Nem hagytál el, Te most is itt vagy velem e percben is! Noha távol vagy tőlem, mégis oly közel érezlek és nekem ez a legnagyobb bizonyosság hogy valóban szeretsz engem, tehetetlen rongydarabot!

Szeretlek Jézus! Elmondhatatlanul, kimondhatatlanul!

Nilnocere - 2020.05.04.

2020.05.04 00:54

† Orgonaillatú anyák napjára - az én Égi Édesanyámnak, a szentkúti Szűzanyának napjára †

Hűvös éjszaka van én mégis az erkélyen állok a fenséges égbolt alatt édességgel és melegséggel a bensőmben! Anyák napját ünnepelte ezen a vasárnapon világ és én szerető és jóságos földi édesanya helyett az én Égi Édesanyámat a szentkúti Szűzanyát köszöntöttem szívemben ezen a napon!
Ma az első dolgom volt, hogy egy illatos kis fehér orgonacsokrot helyezzek el kedvenc szentkúti képem előtt mely az itthoni kis oltárom közepén kapott helyet. Egész nap akárhányszor csak elmentem mellette, békesség és szeretet áradt szét egész szívemben! Nagyon sok szép emlék idéződött fel ma bennem a Szűzanyával, a már - már mesébe illő és hihetetlen találkozásaink, a keresztelésem, a határokat nem ismerő jósága melyek olyan nyilvánvalóan mutatkoztak meg a napjaimban hogy szinte kézzel tudtam érinteni a vele kapcsolatos csodákat! Jól emlékszem, egészen belém hasít egy négy évvel ezelőtti gyónásom Mátraverebély-Szentkúton az épület alagsorában, majd nem sokkal később a szobámban a földön térdepelve sírtam az örömtől amiatt a szeretetáradat miatt, amit ott és akkor abban az órában tapasztaltam bűnös és gyenge emberként!
Hát Ilyen az én Égi Édesanyám! Akinek már a puszta léte is örömkönnyeket szül a szemembe, akinek a szeretete már akkor is átkarolt amikor én még alig ismertem Őt, akinek bármit elsuttoghattam ami a szívemet nyomta, sosem haragudott, akivel megoszthattam minden titkomat, örömömet, bántomat! Ő, Ő az én Égi Édesanyám!

Százezerszer üdvözlégy szép Szűz Mária,
A szentkúti templomnak fényes csillaga!
Fehér rózsaszál, mennyből leszálltál
A szentkúti templomban kivirágoztál!