Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2021.01.08.

2021.01.08 18:21

Legyünk vidámak! Isten szeret minket.

Szalézi Szent Ferenc gondolatok
2021.01.08.

Legyünk vidámak! Isten szeret minket, s megadja nekünk azt a kegyelmet, hogy Őt szerethetjük; ez a lélek legnagyobb boldogsága mind az evilági, mind az örök életben.

Nilnocere - 2021.01.08.

2021.01.08 13:30

Dicsősége elborítja az eget,
és fölsége betölti a földet.
Úgy tündöklik, mint a napfény, †
kezéből sugárnyaláb ragyog,
nagy ereje abban rejlik.

Nilnocere - 2021.01.08.

2021.01.08 11:01

Mindnyájan, Krisztus-keresők
a magas égre nézzetek,
s meglátjátok, miként ragyog
örök dicsőségünk jele.

Nilnocere - 2021.01.07.

2021.01.07 23:51

Szent Bernát idézetek
2021.01.07.

Vágyódj arra, hogy hibáidra és vétkeidre felhívják figyelmedet. Az Isten azért alkotott testedben is egyenesnek, és adott neked felfelé néző tekintetet – míg a többi élőlény előrehajlottan a földet nézi –, hogy arcodat a csillagok felé emeld, és oda vágyódj, ahol boldog és örök lakóhelyedet szemlélheted.

Nilnocere - 2021.01.07

2021.01.07 19:44

Ő képére teremtett lelkünk

Kis Szent Teréz breviáriuma
2021.01.07.

Ő nem azért száll le minden nap az Égből, hogy az arany cibóriumban maradjon, hanem azért, hogy egy másik Eget találjon magának, amely sokkal, de sokkal kedvesebb számára, mint az első volt: az ő képére teremtett lelkünk Egét, az imádandó Szentháromság élő templomát!

Nilnocere - 2021.01.06.

2021.01.06 21:41

Az üdvösség titokzatos terve, amely kezdettől fogva el volt rejtve, most nyilvánvalóvá lett.

Nilnocere - 2021.01.06.

2021.01.06 18:48

Urunk megjelenésének ünnepére
Vízkereszt

Három csodát ünneplünk ezen a szent napon: Ma a csillag elvezette a bölcseket a jászolhoz, ma borrá lett a víz a menyegzőn, ma a Jordánban Krisztus felvette János keresztségét, hogy üdvözítsen minket. Alleluja!

Nilnocere - 2021.01.05.

2021.01.05 11:41

Kezdjük meg az évet reménnyel

Prohászka Ottokár breviáriuma
2021.01.05.

Kezdjük meg az évet reménnyel. Tenger az idő, vihar és napsugár, szerencse és baj jár rajta; de bízzunk; Isten segít. Remélem, hogy megóv bűntől, tévelygéstől, bukástól, rossz példaadástól, szívkeménységtől; ezek a lelki élet sötét oldalai. Ugyancsak remélem, hogy pozitív jóra s erényre megsegít, s kialakul ez év folyamán a lelkem. Neki ajánlom gyöngeségeimet, főleg azt, mely jobban égeti öntudatomat; azt, melytől legelőször kell szabadulnom. Legyen új élet az új év! Lefoglalom az Isten segítségét s áldását szüleimre, gyermekeimre, hitvestársamra, testvéreimre, barátaimra!

Nilnocere - 2021.01.04.

2021.01.04 10:51

Krisztus, a mi Istenünk, akiben az istenség egész teljessége lakik, magára vette az esendő emberi testet, és így új ember született a világra, alleluja!

Nilnocere - 2021.01.03.

2021.01.03 23:59

Ma a szívem szeretett helyemre,
Mátraverebély-Szentkútra, az én Égi Édesanyámhoz húzott.
A Szűzanya anyai ölelésében melegséges szeretetben és békességben lubickolt ma egész bensőm!
Ennél szebb vasárnapom nem is lehetett volna!

Lelkem, szárnyalj az égi örömök felé!

Nilnocere - 2021.01.03.

2021.01.03 07:07

Kelet s Nyugat határa közt:
a nagyvilágon mindenütt,
dicsérjük mind Krisztus királyt,
Szűz Máriának szent Fiát.

Nilnocere - 2021.01.03.

2021.01.03 02:39

Mondj áldást, lelkem, az Úrnak:
csodálatos a Te nagyságod, Uram, Istenem!

Nilnocere - 2021.01.02.

2021.01.02 23:51

Aki kezdetben volt, megszületett nekünk,
Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól.

Nilnocere - 2021.01.01.

2021.01.01 23:27

Szűz Mária, Isten anyjának ünnepére

Szent és szeplőtelen Szűz, nem is tudom, milyen szavakkal dicsérjelek: Mert akit befogadni kicsi az ég,
azt te méhedben hordoztad. (Lk 1, 42)

Krisztusnak szent anyja - Könyörögj érettem!
Betegek gyógyítója - Könyörögj érettem!
Bűnösök menedéke - Könyörögj érettem!
Béke királynéja - Könyörögj érettem!
Mennyország ajtaja - Könyörögj érettem!

Nilnocere - 2020.12.31.

2020.12.31 23:44

"ahhoz hogy fel tudjunk állni, el kell esnünk"

Ma, ennek a rendkívül nehéz és szívet próbáló évnek az utolsó napján nincsenek bennem nagy szavak.
Túljutva az adventi időszakon, túljutva Urunk születésének napján, túljutva valamennyi decemberi ünnepen, a megpróbáltatásoktól és lelki küzdelmeimtől kimerülve és legyengülve az év utolsó hónapjára, szívembe mart az érzés, hogy nagyon sok mindenért hálát kell adnom Uramnak nekem is! Egy csodálatos hálaadó szentmise után az én kiüresedett, depresszióba süllyedt szívem is ma meg tudott nyílni az ég felé, meg tud nyílni a világ felé!

Advent és karácsony időszakára minden testi és lelki erőm elfogyott. A végletekig kifáradtam lelkem gyógyítása közben, a traumák feldolgozása közben, gyermekkori bántalmazómmal folytatott beszélgetés közben, a megbocsátás érzésének megismerése és kimondása közben. Rengeteg erőt, mondhatni minden erőmet elvette az elmúlt küzdelmes fél év.
De ma nem maradhat üres a szívem! Ma beszélnem, beszélnem kell! Ma el kell mondanom, ki kell mondanom a világnak mi mindent köszönhetek az Úrnak ebben az évben is!

† Hálát mondok teljes szívemből Uramnak
- a családomért és vőlegényemért

† Hálát mondok teljes szívemből Uramnak
- a sok jószívű emberért akik egész évben velem és mellettem voltak

† Hálát mondok teljes szívemből Uramnak
- az egészségemért, hogy sok baj ellenére egészségesen búcsúztathatom ezt az évet

† Hálát mondok teljes szívemből Uramnak
- a munkámért ami nagyon szeretek

† Hálát mondok teljes szívemből Uramnak
- azért az égi erőért ami elindított lelkem gyógyításának útján

† Hálát mondok teljes szívemből Uramnak
- azért hogy idén is megismerhettem több ferences testvért

† Hálát mondok teljes szívemből Uramnak
- a kegyelméért, a szeretetéért melyeknek segítségével meg tudtam bocsátani annak az embernek aki gyerekkoromban lemeztelenített és összetörte gyermekségemet. Minden szavamat, amelyet kimondtam annak az embernek, nem az én emberi lelkemből jöttek. November 13-án az ég egy darabkája leszakadt a földre.

† Hálát mondok teljes szívemből Uramnak
- minden új napért, minden új lehetőségért, minden szépségért amelyeket idén kaptam.


Ennyi szavam van csupán Uram amit tudok adni Neked kifáradva, elesetten ennek az évnek az utolsó napján! Fogadd el esdeklő szavaimat, bocsásd meg bűneimet, mulasztásaimat, minden hibámat! Maradj mellettem továbbra is az új évben! Én keresni foglak Téged minden nap, én hívni foglak Téged minden nap, én Teveled akarok lenni minden nap! Csak a Te teljes közelségedre vágyom jobban és jobban! Azt akarom hogy az új évben minden más legyen! Újítsd meg szívemet, újítsd meg lelkemet, egész bensőmet! Minden ami még fekete bennem azt fényességed ragyogja be!
Az új évben, újult lélekkel, újult szívvel új ember akarok lenni - Veled!

Kérem minden testvéremet hogy imádkozzatok értem.

Nilnocere - 2020.11.30.

2020.11.30 23:59

† Gyógyító december †

Advent első lángjának fényes ünnepére

Rendkívül kimerítő hetet hagytam magam mögött. A múltam lezárásának történései, a megbocsátás és felszabadulás érzése szinte minden lelkierőmet felemésztették. Lelkileg megfáradva, kimerülve köszöntöttem tegnap advent első napját, melyre oly nagy szükségem volt mint egy falat kenyérre a lelkemet megrázó és teljesen átalakító történések után! Minden percében elvesztem a tegnapi napnak, s szinte faltam lelkemmel a gyertyafényben megbúvó reményt, erőt, hitet s szeretetet! Leírhatatlan hogy mit is jelent ez az adventi idő most nekem ilyen történések után, mit is jelent nekem a gyeryaláng, a fények, a díszek sokasága!
Mit is jelent most karácsony ünnepének közelsége és mit is jelent most ez az adventi időszak nekem.

Jézus! Jézus! Jézus!

Nilnocere - 2020.11.24.

2020.11.24 18:48

† Gyógyító november †

Mitis atque festivus Christi Jesu tibi aspectus appareat!
Lásd meg lelkem Krisztus kegyes és diadalmas arcát!

Nilnocere - 2020.11.24.

2020.11.24 04:06

Sienai Szent Katalin breviáriuma

Szív küzdelmének jutalma
2020.11.24.

Egyetlen szenvedésnek sem lesz akkora jutalma, mint a szív küzdelmének és a lelki fájdalmaknak: ezek a legnagyobb szenvedések és ezért a legnagyobb gyümölcsre méltók.

Az elmúlt napok történései, eseményei nem hoznak álmot a szememre. Éjszaka van még, én pedig otthonom lépcsőházának lépcsőjére vágytam, oda ahol az ablakon át kiláthatok a világra, az égboltra. Jézussal akartam itt ülni csendben, békében, szeretetben örömkönnyek közt ezen az éjszakán. Lángol a szívem! Ismerkedem ezzel az egész bensőmet elárasztó felszabadító érzéssel! Szabad vagyok! Úgy érzem hogy az egész világot át tudnám most ölelni! Jézus nevét suttogom halkan, az Ő arcát fürkészem lelki szemeimmel, Őt nézem, én Isten egyik apró gyermeke ki megszabadult múltjának szörnyű kísértésétől!

Nilnocere - 2020.11.22 - győzedelmes nap

2020.11.22 23:57

† Gyógyító november †
Krisztus Királyunk főünnepére

Nagyon - nagyon vártam már ezt a napot! Ez a november is telis-tele volt örömökkel, bánattal és telis-tele volt rengeteg önismerettel és lelki küzdelemmel is.
Lelkem gyógyítása ebben a hónapban is tartott, már fél éve tart és én a kis utazó keresztembe kapaszkodva lépdeltem végig ezen a hosszú és nehéz úton. De ez a hónap, Krisztus Urammal győztes hónap volt!
A lelkem olyanra lett képes melyre azt hiszem nem sok lélek képes. Mint egy folyam, úgy ment végig egész bensőmben egy lelki szenvedéssorozat traumákkal teli múltam miatt, majd mint ha egy erős madár ragadott volna csak el, úgy emelkedett fel a lelkem a szenvedésből az ég felé! Szabad lettem! Szabad! A múltam már nem tudta a lelkemet magához láncolni tovább! A lelkem maga mögött hagyva a múltat - a rengeteg testi, lelki brutális bántalmazást, felszállt a magasba Jézus segítségével, az Ő szabadító erejével!
Idáig jutott a lelkem a féléves lelki gyógyítás alatt ami mostanra teljesedett ki! A megszabadulás, a felszabadulás mellett a lelkem megbékélt, békességre lelt Jézus karjaiban és ezekben az ölelő karokban a szívem a megbocsájtás virágát tudta odanyújtani a bántalmazómnak:
felkerestem bántalmazómat aki gyermeki testem ellen vétkezett és teljes szívemből megbocsájtottam neki! Mindez Jézus műve volt, az Ő érdeme mindez! Hogy megszabadultam terheimtől, hogy a szívem meg tudott nyílni a megbocsájtás útja felé és rá is tudott lépni erre az útra! Hogy már nem a gyilkos gyűlölet van a szívemben hanem a megbékélés és megbocsájtás édessége!

Ez az én győztes hónapom Jézussal, az én Királyommal! Élet! Élet! Élet!

Nilnocere - 2020.10.29.

2020.10.29 05:46

Prohászka Ottokár breviáriuma

Meghívás mennyegzőre
Székesfehérvári Egyházmegye

Mindig úgy jön felénk, mint ki örömöt, mint ki menyegzős hangulatot hoz; azért mondta, hogy "hasonló a mennyország a királyi emberhez, aki menyegzőt szerez fiának"; Ő ezt akarja nekünk szerezni a szív tisztaságában s békéjében.
Ő a bűnöst is szereti; az, hogy bűnös vagyok, nem idegenít el tőle, föltéve, hogy szívből bánom azt s megtisztulok szentségeiben. Annak, ki nagyon szeret, mindent megbocsát.