Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2020.05.31.

(Nilnocere, 2020.05.31 23:51)

Pünkösd után (Turmezei Erzsébet)

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!

S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten,
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - szolgálni, égni, tenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni,
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!

2020.05.24.

(Nilnocere, 2020.05.24 23:54)

† Urunk mennybemenetelének ünnepére †

Annyi minden áramlik hosszú idők óta a szívemben hogy nem is tudom igazán mivel is kezdjem. De azt hiszem a legfontosabbal kell, ezzel a mai nappal és mindazzal amit ez a nap jelent nekem bűnös, elesett, halandó embernek!
Hosszú idő után végre ma templomba mehettem, aminek leírhatatlanul örültem! Szavakat nem tudok arra, hogy milyen érzés is volt újra az Úristen házában lenni, ismerős arcokat és atyákat látni! És arra sincsenek emberi szavak, amit ez a nap magában hordozott, Jézus Urunk mennybemenetelének ünnepét!
Urunk elment, felment a mennybe de ugyanakkor itt is maradt velünk, velem a világ végéig! Jézus itt van e percben is, pedig már a mennyben van! Nem hagyott magamra, Ő itt van ma is, most is! Ez az ünnep hitem igaz próbája! Hiszem-e hogy Jézus újra eljön? Hiszem-e hogy újra el fog jönni közénk emberekhez, el fog jönni hozzám is?
Teljes szívemből, lelkem legmélyéből vallom: Igen, hiszem! Micsoda reményteljes boldogság ez! Remélek az Úrban, Jézusban, az Ő szavában minden nap!

Jézus! Tudom hogy sokszor gyenge vagyok! Tudom hogy gyakran tele vagyok hibákkal, bűnökkel! Tudom hogy gyakran nem tiszta a szívem bármennyire is igyekszem! De éppen ezért van a legnagyobb szükségem Terád! Úgy kapaszkodom napok óta beléd mint fuldokló a mentőmellényébe!
Ma minden szavad mélyen beleolvadt, belefúródott szívem minden apró zugába, szívem minden apró részébe! Nem hagytál el, Te most is itt vagy velem e percben is! Noha távol vagy tőlem, mégis oly közel érezlek és nekem ez a legnagyobb bizonyosság hogy valóban szeretsz engem, tehetetlen rongydarabot!

Szeretlek Jézus! Elmondhatatlanul, kimondhatatlanul!

2020.05.04.

(Nilnocere, 2020.05.04 00:54)

† Orgonaillatú anyák napjára - az én Égi Édesanyámnak, a szentkúti Szűzanyának napjára †

Hűvös éjszaka van én mégis az erkélyen állok a fenséges égbolt alatt édességgel és melegséggel a bensőmben! Anyák napját ünnepelte ezen a vasárnapon világ és én szerető és jóságos földi édesanya helyett az én Égi Édesanyámat a szentkúti Szűzanyát köszöntöttem szívemben ezen a napon!
Ma az első dolgom volt, hogy egy illatos kis fehér orgonacsokrot helyezzek el kedvenc szentkúti képem előtt mely az itthoni kis oltárom közepén kapott helyet. Egész nap akárhányszor csak elmentem mellette, békesség és szeretet áradt szét egész szívemben! Nagyon sok szép emlék idéződött fel ma bennem a Szűzanyával, a már - már mesébe illő és hihetetlen találkozásaink, a keresztelésem, a határokat nem ismerő jósága melyek olyan nyilvánvalóan mutatkoztak meg a napjaimban hogy szinte kézzel tudtam érinteni a vele kapcsolatos csodákat! Jól emlékszem, egészen belém hasít egy négy évvel ezelőtti gyónásom Mátraverebély-Szentkúton az épület alagsorában, majd nem sokkal később a szobámban a földön térdepelve sírtam az örömtől amiatt a szeretetáradat miatt, amit ott és akkor abban az órában tapasztaltam bűnös és gyenge emberként!
Hát Ilyen az én Égi Édesanyám! Akinek már a puszta léte is örömkönnyeket szül a szemembe, akinek a szeretete már akkor is átkarolt amikor én még alig ismertem Őt, akinek bármit elsuttoghattam ami a szívemet nyomta, sosem haragudott, akivel megoszthattam minden titkomat, örömömet, bántomat! Ő, Ő az én Égi Édesanyám!

Százezerszer üdvözlégy szép Szűz Mária,
A szentkúti templomnak fényes csillaga!
Fehér rózsaszál, mennyből leszálltál
A szentkúti templomban kivirágoztál!

2020.04.27.

(Nilnocere, 2020.04.27 15:16)

Esengő szolgák, jöjjetek,
tárjátok fel ma szívetek,
nyissátok dalra ajkatok,
hogy boldog Istent áldjatok!

2020.04.26.

(Nilnocere, 2020.04.26 04:24)

Ujjongj az Úrnak, földkerekség, nevének fönségéről énekelj, zengj néki dicsőítő éneket, alleluja!

2020.04.25.

(Nilnocere, 2020.04.25 06:51)

Ezen a szombat reggelen, miközben ébredezik a világ én lassan nyugovóra térek éjszakai munkám után. Megterhelő és nehéz hetem volt, igen nehéz munkám de mindig kaptam valami apró szépet és jót, nyitott szivet és lelket amivel még édesebbek lettek a tennivalóim, még édesebbek lettek a terhek! Hálás vagyok hogy volt, kaptam elég erőt, türelmet és figyelmet nemcsak a munkámhoz hanem elfáradt munkatársaimhoz is. De igazán hálás lehetek oly sok más dologért is, teremtett világunk valamennyi szépségéért, a szeretetért, a jóságért és minden szép dologért amit halandó emberként, Isten gyermekeként nap mint nap megtapasztalhatok és átélhetek! Ha ezekre gondolok, ezek mellett eltörpülnek a napi gondok, a fáradt munkanapok vagy a nehéz feladatok! Fáradtan, de boldogságos szívvel alszom el jóságos Istenem szeretében!

Áldja az Urat az Úr minden műve,
dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!

2020.04.20.

(Nilnocere, 2020.04.20 15:49)

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján! Ámen.

2020.04.20.

(Nilnocere, 2020.04.20 14:08)

Mint szarvas sóvárog a forrásvízre,
úgy áhít a lelkem, Téged, Istenem, alleluja! †

2020.04.19.

(Nilnocere, 2020.04.19 23:11)

† Az Isteni irgalmasság vasárnapjának ünnepére †

"Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége”

Ma a szívem megint az erkélyre az égbolt alá húzott, kezemben egy égi ajándékkal melyet tavaly ezen a napon kaptam Istenemtől: szeretett templomom felé tartottam amikor az utcán a járdán egy nagy szemekből álló fa rózsafüzérbe botlottam. Azonnal odaléptem, a kezembe vettem és lázas szívvel rohantam még inkább a templomba, alig fogva fel hogy micsoda égi ajándékot kaptam az imént és hogy mit is tartok a kezemben! Azóta is magamnál hordom, hiszen éppen az Isteni irgalmasság vasárnapján mi is lehet ez az ajándék ha nem egy égi jel, egy égből kapott csoda éppen nekem, aki annyi bizonytalansággal, hibával, gyengeséggel, bűnnel, döntéssel küzd? Nem tudom miért kaptam, máig sem tudom csak azt hogy itt van velem mindig, mintha mindig is hozzám tartozott volna és ez a nap életem végéig egy bizonyosság lesz, mert véletlenek nincsenek csak útjai az Úristennek!
Nem tudom megfogalmazni emberi szavakkal hogy ez az ajándék mit is jelenthet csak azt tudom hogy az Úristen irgalmát én a kezeimmel érinthetem!

2020.04.19.

(Nilnocere, 2020.04.19 02:03)

Áldjon Téged Uram minden műved,
áldjanak a sötét felhők, áldjanak a csillagok.
Áldjanak a szellők, áldjanak a levelek halk neszei,
áldjon Téged a horizont és a messzi fények,
minden, minden műved áldjon Téged!

2020.04.19.

(Nilnocere, 2020.04.19 00:33)

Nagyon sok mindennel van tele a szívem! Már késő éjszaka van és sok szép dolog nem hagy nyugodni, nem hagy aludni amit nem is bánok most!
Ez a különös Húsvét nagyon sok örömteli emléket ébresztett fel bennem, melyekkel minden nap el vagyok telve és mint valami folyam, úgy árad szét egész bensőmben!
Azt hiszem talán le sem kell írnom hogy az egyik ilyen örömteli emlékem a keresztelésem! Az elmúlt napokban újra és újra átéltem szívemben keresztelésem minden percét! Idén lesz ötödik éve hogy a Szűzanya karjaiban Szent Klára ünnepén Mátraverebély-Szentkúton megkereszteltek de olykor olyan erősen él bennem az emléke mintha csak tegnap történt volna! Ez az idei Húsvét is ilyen alkalom volt, minden reggel ezzel a csodálatos emlékkel a szívemben ébredtem és tértem nyugovóra esténként miközben Húsvét örömét ünnepeltem.
Akárhányszor felidézem azt a napot és mindent ami a keresztelésemmel kapcsolatos, szentül hiszem és vallom hogy életem legnagyobb csodája volt az és én öt év után is leírhatatlanul hálás vagyok érte Istenemnek! Egy csoda volt, egy olyan csoda amelyet kaptam, csak az enyém és amelyet soha semmi és senki sem vehet el tőlem! Itt van a szívem legmélyébe rejtve, amit úgy őrzök mint egy drágakövet, amelyet ajándékba kaptam.
Visszarepülve az időben, az elmúlt öt évben megszámlálhatatlan örömet, ajándékot, csodákat kaptam. Persze nehézségek, küzdelmek ugyanúgy jelen voltak a napjaimban de ezekkel a kapott ajándékokkal minden sokkal könnyebb volt mert tudtam hogy a sok nehézség és teher mellett kapaszkodóként kaptam a sok jót! És én mást se tettem mint kapaszkodtam ezekbe és kapaszkodom ma is! Jöjjön bármi is, hozzon bármit is a holnap, mindig van kapaszkodóm: Istenem végtelen szeretete!

Isten gyermeke vagyok!

2020.04.17.

(Nilnocere, 2020.04.17 04:50)

Kis Szent Teréz breviáriuma

Tudod, hogy szeretlek
2020.04.17.

Amikor a Tabernákulum előtt vagyok, csak egyet mondhatok a mi Urunkról: Istenem, tudod, hogy szeretlek!

2020.04.16.

(Nilnocere, 2020.04.16 23:57)

Krisztus meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy az Istenhez vezessen minket.
A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Legyőzte a halált, hogy az örök élet örökösei legyünk. Azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek az ő uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet. (1 Pét 3, 18. 22)

†Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok, alleluja!†

2020.04.15.

(Nilnocere, 2020.04.15 23:35)

Elmúlt húsvét ünnepe, az ünnepnapokat felváltották ismét a munkanapok, a teendők, de mégis ezek a napok mélységeiben mit sem változtak a húsvéti napokhoz képest. A feltámadás öröme, a bűnök eltörlése és lelkünk megváltása nincs napokhoz kötve! Szívünkben mindig ott kell lennie ennek a gondolatnak, és erre kell gondolnunk életünknek minden napján és napjaink minden órájában!
Mindig boldogságos érzés tölt el amikor valami tennivaló, munka vagy épp vásárlás közben eszembe jut: Jézus él, Jézus megváltott, Jézus szeret engem!
Létezik-e ennél nagyobb öröm egy halandó, bűnös ember számára?

SZERETLEK JÉZUS!

2020.04.15.

(Nilnocere, 2020.04.15 08:08)

Megváltónk feltámadt a sírból: énekeljünk szent éneket az Úrnak, a mi Istenünknek, alleluja!

2020.04.14.

(Nilnocere, 2020.04.14 06:01)

Szalézi Szent Ferenc gondolatai

Isten él!
2020.04.14.

Isten él! Alleluja! Legyünk vidámak a szolgálatában: vidámak féktelenség, és rettenthetetlenek nagyképűség nélkül; legyünk alaposak, de ne hajszoljuk magunkat!

2020.04.13.

(Nilnocere, 2020.04.13 07:21)

Megváltónk feltámadt a sírból: énekeljünk szent éneket az Úrnak, a mi Istenünknek, alleluja!

2020.04.12.

(Nilnocere, 2020.04.12 23:07)

Amikor beesteledett, még a hét első napján, megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár bezárták az ajtót. Belépett, és köszöntötte őket: Békesség nektek, alleluja!

2020.04.12.

(Nilnocere, 2020.04.12 18:26)

Ha Krisztussal feltámadtatok,
keressétek, ami fönt van, alleluja!

2020.04.12.

(Nilnocere, 2020.04.12 14:15)

Ez az a nap, amelyet az Úr adott, alleluja,
hogy ujjongjunk és örvendezzünk, alleluja!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »