Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Emmanuel

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.02.06.

(Nilnocere, 2017.02.06 04:50)

Hálát adok, Uram, teljes szívemből,
összes csodádat elbeszélem.
Ujjongok és örvendezem benned,
nevedről szól énekem, fölséges Isten!

Benned örül a szívem ezen az új reggelen Uram.
Lelkem minden zugában a Te fényességed ragyog!

2017.02.06.

(Nilnocere, 2017.02.06 00:13)

Gyönyörű nap nyugodott le és csendesült el. Csodálatos szentmise, szeretetteljes közeg, testvéri közelségek, túláradó örömök! Szárnyaltam ma az én Istenemmel! Szavakba sem tudom önteni mindazt amit a lelkemben ébresztett ez a nap!

Ennek a vasárnapnak minden szépségével a szívemben imádkozom nagybeteg testvéremért aki továbbra is az életéért kűzd és imádkozom egy lelkibeteg barátomért, aki két napja újra egy zárt osztály lakója lett lelki összeomlása miatt.
Teljes szívemből azt kívánom hogy minden reménytelenségben élő embertársam akik a közelemben élnek, találják meg Istenben az igaz vigaszt, az igaz szeretetet, az igaz örömet és az élet igazi csodáját!

2017.02.05.

(Nilnocere, 2017.02.05 21:21)

Csodálatos megnyílni a hitből fakadó imában

Böjte Csaba gondolatai
2017-02-05

Csodálatos megnyílni a hitből fakadó imában Teremtőnk előtt, kicsinységünk és minden bűnünk ellenére belekarolni abba, ki mindenkinél jobban szeret, hagyni, hogy szelíd, nyugtató szavakkal talpra állítson, vezessen, biztos kézzel szép feladatok elvégzésére bátorítson. Az élő hit - akárcsak a látás a festőnek - értelmet ad az ember bolyongásának, létének itt a földön.

2017.02.05.

(Nilnocere, 2017.02.05 20:52)

Dicsérjétek Istenünket, ti, összes szolgái,
és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok!
Alleluja!

2017.02.05.

(Nilnocere, 2017.02.05 18:46)

Áldott vagy, Urunk az égbolt fölött!

2017.02.05.

(Nilnocere, 2017.02.05 15:30)

Egy testvért szeretni

Nem is tudom hogy mi is a szebb. Mikor engem emel fel valaki a szeretetével, vagy amikor én emelhetek fel valakit a szívemben. Drága ferences testvérkémet és tanítómat ma én emelem fel a szívemben a kéklő égig, a tündöklő napsugarakig imáimban! Hálaadó miséjén melyet születésnapja alkalmából adott, minden szava mint aranypor szállt szerteszét szeretett templomomban! Az oltár úgy ragyogott akár a menny! Az égiek is velünk ünnepeltek ma!

Minden imádságomat kedves idős tanítóm és ferences testvérkém egészségéért és békés mindennapjaiért ajánlom fel.
✝♥

2017.02.05.

(Nilnocere, 2017.02.05 11:20)

Dicsérjük dallal az Urat,
buzgó készséggel lelkesen:
az óra, íme, délre jár
s bennünket imádságra hív.

Ez szent idő: az áldozat,
boldog Bárány, keresztre száll
és híveit megváltva most
dicsőségünket szerzi meg.

E fénytől, mely tűzőn ragyog,
homályba hull a déli ég:
szívjuk szívünkbe lelkesen
kegyelme lángját s erejét.

Dicsérjük őt, ki jó Atyánk,
és egyszülött örök Fiát,
s a Szentlelket, ki vigaszunk
meg nem szűnő időkön át.
Ámen.

2017.02.05.

(Nilnocere, 2017.02.05 00:13)

Szentkúti Szűzanya, drága égi Édesanya, édességes szereteteddel van tele a lelkem. Vágytam Veled lenni ma csendben, megpihenni, elbújni karjaidban. Ajándék vagy, ajándék nekem a Te jóságos, melegséges szíved!

Szívemben hordozom mindennap augusztus 11- ét, azt a drága napot, amikor magadhoz szorítottál és bemutattál engem Jézusnak. Mindennap újraélem keresztelésem boldogságos napját! Összetört életem melegséges szeretetedben vált aznap teljessé! Nálad hagytam szívem egy darabját és ott van Nálad e percben is.

Szeretlek Szűzanya, úgy ahogy egy gyermek szeretheti égi Édesanyját!

2017.02.04.

(Nilnocere, 2017.02.04 08:40)

Szép szeretetnek csillaga,
égen, földön ragyogsz te, Szűz,
kérünk, halandók, bő remény
forrása is te légy nekünk.

Hatalmas Úrnő, szent fiad
kegyes szívét megnyerheted;
s ki hittel buzgón esdi őt,
bizton remélhet általad.

Ezt a csendes szombatot drága Szentkúti Szűzanya, Neked ajánlom fel.

2017.02.03.

(Nilnocere, 2017.02.03 23:28)

Hirdesse szám az Úr dicsőségét, †
és szent nevét áldja minden élő
mindörökkön-örökké.

2017.02.03.

(Nilnocere, 2017.02.03 18:29)

Magasztallak, Istenem, Királyom, †
és áldom nevedet
mindörökkön-örökké.
Naponta áldalak, †
és nevedet magasztalom
mindörökkön-örökké.

2017.02.03.

(Nilnocere, 2017.02.03 15:27)

Hihetetlen távlatok vannak az emberiség előtt!

Böjte Csaba gondolatai
2017-02-03

Hihetetlen távlatok vannak az egymás kezét megfogó, Isten előtt meghajló, a Végtelennel párbeszédet kezdő emberiség előtt!

2017.02.03.

(Nilnocere, 2017.02.03 12:49)

Vigadozva élek igéid miatt,
mint aki gazdag zsákmányt ejtett.
Viszolygok a hazugságtól, és megvetem,
de törvényedet szeretem.
Víg dicséretem napjában hétszer szól neked,
mert ítéleted igazságos.
Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet,
és botránykő ott nincsen.

2017.02.03.

(Nilnocere, 2017.02.03 05:35)

Felharsan már a kakasszó,
éj sötétet old e jel,
és az éjfél vak rémeit
mint felleget űzi el.
Jóságos Úr, hozzád térünk,
s buzgón kérünk, légy velünk.

2017.02.02.

(Nilnocere, 2017.02.02 23:28)

Ave, Regina caelorum

Áldott szép Úrnőnk a mennyben,
rólad angyalok ajka zengjen:
áldott gyökér, égi ajtó,
földnek drága napfényt adó!

Örülj, szép Szűz, dicső ékes,
nincsen más ily tiszta fényes;
szép vagy, az Úr legyen véled,
Krisztust értünk imáddal kérleld!

Szentkútnak fényes Csillaga, mindennap szívemben hordozom találkozásainkat.

✝Augusztus11✝

2017.02.02.

(Nilnocere, 2017.02.02 18:52)

Fájdalmak tőre

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-02-02

Szeretlek Mária, mikor lelkünk Megváltóját odanyújtod a boldog aggastyánnak, s az karjaiba szorítja őt. EIőször mosolyogva hallgatom énekét, de hangjai hamarosan könnyekre fakasztanak. Simeon prófétai tekintete a fájdalmak tőrét ígéri neked.

2017.02.02.

(Nilnocere, 2017.02.02 16:48)

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes! Így köszöntlek ma Téged drága Szűzanya! Lelkem átkarolója, testem oltalma, bűneim megbocsájtója, titkaim őrzője, Te szépséges Égi Patróna, könyörögj, könyörögj érettem!

2017.02.02.

(Nilnocere, 2017.02.02 04:24)

Urunk bemutatásának ünnepére
(Gyertyaszentelő Boldogasszony)

Jézus a törvénynek, amit Mózes megírt,
s a szertartásoknak magát aláveti,
noha hatalma mérhetetlen, mennyei,
és kormányozza fenn az égi sereget,
s a menny, a föld, a tenger is szavára lett.

A Boldogasszony hozza tiszta karjain
Istent, ki emberi testünket vette fel;
s Fiára az Anya szelíd csókot lehel.
Valóban ember, s mégis Ura, Istene,
kinek dicsőségével ég, föld van tele.

2017.02.01.

(Nilnocere, 2017.02.01 23:15)

Az ember legszebb feladata imádkozni és szeretni

Vianney Szent János breviáriuma
2017-02-01

Az ember legszebb feladata imádkozni és szeretni. Imádkozzatok és szeressetek, mert ez az ember boldogsága a földön!

2017.02.01.

(Nilnocere, 2017.02.01 18:46)

Uram, te megvizsgálsz, és jól ismersz engem,
tudod, ha leülök vagy ha fölkelek.
Messziről ismered gondolataimat,
szemmel tartod jártomat-keltemet.
Jól látod minden utamat, †
hiszen szavam még el sem éri nyelvemet,
íme, te már jól ismered, Uram.
Minden oldalról körülfogtál,
és kezedet rajtam nyugtatod.
Csodálatos ezt tudnom,
oly magasztos, hogy fel sem foghatom.

Micsoda öröm mindezt tudni, mindezt érezni minden pillanatban! Hogy nem vagyok egyedül sosem, hogy van aki gondot visel rám odafenn az égben!

Istengyermekség ✝♥


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177

Következő »