Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.03.28.

(Nilnocere, 2017.03.28 06:18)

Krisztus Urunk halála nélkül...

Vianney Szent János breviáriuma
2017-03-28

Krisztus Urunk halála nélkül az összes ember együttvéve sem tudott volna eleget tenni egyetlen kis bűnért sem.

2017.03.26.

(Nilnocere, 2017.03.26 23:48)

Fiú mindent megad, amit Édesanyja kér

Vianney Szent János breviáriuma
2017-03-26

Az Atya mindent megad, amit a Fiú kér tőle.
Éppen így megad a Fiú is mindent, amit Édesanyja kér.

Mennyország ajtaja - Könyörögj érettem!

2017.03.26.

(Nilnocere, 2017.03.26 00:19)

Egy csodálatos ajándékot kaptam Istentől. Még valamikor reggel, vagy talán már délelőtt is lehetett, amikor újra lázasan feküdtem az elsötétített szobában. Kintről be - be szűrödött egy kis napfény a redőny résein, a résnyire nyitott ajtón azonban egy egész fénysugár hatolt be a szobába, egyenesen az ágyamra.
Valami csodálatosan szép fényjáték volt! Az első gondolatom az volt, hogy ezt meg kéne örökítenem, de a láz és a gyengeség miatt inkább ágyban maradtam és úgy csodáltam ezt a szép jelenséget. Úgy hatott nekem ez a reggeli fény, mint egy személyes üzenet, egy személyes hírüladás nekem Istentől, egyenesen a szobámba, a betegágyam közepére: Itt van Jézus, itt a te Szabadítód, a te Megváltód, eljön hozzád is!
Egész nap ezen a szépséges ajándékon gondolkodtam, ezen a csodálatos égi jelen. Bearanyozta az egész napomat még így lázas betegen is! Öröm visszagondolni erre az elmúlt reggelre, Isten jóságára, gondoskodására, vigasztalására! Ilyen szép Gyümölcsoltó ünnepem még sohasem volt! Örökre szívembe zártam!

2017.03.20.

(Nilnocere, 2017.03.20 09:44)

✝ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

✝ Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

✝ És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Idős beteg ferences testvérkém egészségéért, jobbulásáért, testi - lelki erejéért.

2017.03.20.

(Nilnocere, 2017.03.20 07:38)

Verőfényes ez a reggel. Remélem hogy idős testvérkém ágya a kórházban az ablakhoz közel van és látja ezt a reggeli fénypompát!

2017.03.20.

(Nilnocere, 2017.03.20 05:22)

E csodálatos, szeretetben gazdag hétvége után ez a reggel kicsit szomorúan indult. Drága idős ferences tanárom, testvérkém, atyám, tegnap este váratlanul kórházba került.
A mai munkámat, minden imádságomat, mihamarabbi jobbulásáért, felépüléséért ajánlom fel. Nagyon megrendítő ez a hír. Az ő drága léte, szeretete, körberagyog mindig mindent, hasogat a szívem ha arra gondolok, hogy e percben is nem sajátjai között van otthon, hanem kórhában, idegenek közt.
Bizakodom és reménykedem a legjobbakban!

2017.03.19.

(Nilnocere, 2017.03.19 13:17)

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-03-19

Arra hívlak benneteket, hogy ne falakat, hanem hidakat építsetek; a rosszat a jóval győzzétek le, a sértést a megbocsátással, és éljetek békében mindenkivel.

Minden szerettemért, minden családtagomért, minden ismerősömért, minden munkatársamért.

2017.03.19.

(Nilnocere, 2017.03.19 11:29)

Hálát adok neked, te vagy Istenem,
magasztallak, Istenem, téged!
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,
mert örökké szeret minket!

2017.03.18.

(Nilnocere, 2017.03.18 23:51)

Leírhatatlan napom volt világi rendi drága ismerősömmel Zalaegerszegen. Elmondhatatlan csoda és ragyogás minden, akáhányszor csak elindulok valahová az én drága Istenemmel a szívemben!
Ma nemcsak a virágok rügyeztek a kolostor kertben hanem az én lelkem is. Rügyezik egy új apró kis hajtás, egy új élet, egy új lehetőség bennem, mely még inkább elmélyíthet Isten szeretetében, ferences lelkiségemben. Mint egy álom olyan ez, de már tudom gyönyörűséges keresztelésem óta, hogy az álmok valóra is válhatnak!

Drága Istenem, csendesen könnyek közt mondok végtelen Fölségednek hálát ezen az estén. Csillogóvá tetted ezt a napot is, bearanyoztál ma mindent amerre csak jártam! Szeretlek Uram, szeretlek Istenem!
Az aprócska rügyemet, mely életre kelt bennem, a Te szereteted táplálja, a Te hatalmasságod óvja minden vihartól és a Te akaratod szerint növekedjen bennem.

2017.03.18.

(Nilnocere, 2017.03.18 09:20)

Nagyon boldog vagyok! Csodálatos utazásban van részem útban Zalaegerszeg felé! Habár a nap nem süt sőt még az ég is borús, mégis olyan mintha sütne a nap! Még fáradtságom sem tud gyötörni, leköt minden szépség ami a szemem elé tárul! Kezemben a kis utazó feszületemmel csak gyönyörködöm és gyönyörködöm a tájakban, az élet csodáiban, a Teremtő Isten ajándékaiban. Nincs nálam boldogabb utas ezen a buszon!

2017.03.18.

(Nilnocere, 2017.03.18 08:08)

Jó dolog az Urat áldani,
énekkel magasztalni nevedet, Fölséges;
már hajnalban hirdetni jóságodat,
és éjszaka zengeni hűségedet,
tízhúrú lanton és hárfazenével,
citera mellett énekelve.
Mert örömmel töltenek el alkotásaid,
kezed művei láttán örvendezem.

Áldott Isten
Szent Isten
Fölséges Isten
Csodálatos Isten
Gyönyörű Isten
Boldog Isten
Jóságos Isten
Irgalmas Isten
Igazságos Isten
Láthatatlan Isten
Rejtett Isten
Titokzatos Isten
Mindenütt jelenlevő Isten
Mindentudó Isten
Emlékező Isten
Hatalmas Isten
Élő Isten
Győzdelemes Isten

2017.03.17.

(Nilnocere, 2017.03.17 18:38)

Sok teendőm közt csendesen de annál nagyobb örömmel és izgalommal készülök lelkiekben holnapi zalaegerszegi kis szeretet utamra és egy világi rendi taggal való szeretetteljes találkozásra. A lelkem már régen szomjazott egy ilyen útra! Nagyon boldog vagyok! Ez az út és ez a találkozás is egy ajándék Istentől! Bárhol járjak is holnap és bámit is csináljak, minden tettemmel, minden imádságommal, szívem minden rezdülésével dicsőítem az én Mindenható Istenem szent nevét!

2017.03.16.

(Nilnocere, 2017.03.16 16:35)

Köszönöm Istenem

Köszönöm a kegyelmet, amivel felébresztesz minden reggel, amellyel lélegezhetem és élhetek.

Köszönöm az erőt, amivel elindulhatok napi útjaimon, amivel végezhetem a munkámat, a teendőimet, amivel szolgálhatlak Téged minden nap.

Köszönöm irgalmat, amellyel körbevonsz amikor a legnagyobb szükségem van rá.

Köszönöm a békességet amellyel minden nehéz helyzetben, békétlenségben Terád figyelhetek.

Köszönöm a szeretetet amellyel óvsz, védsz, édesgetsz, szeretgetsz, felemelsz, felüdíted a lelkem és átitatod a szívem.

Köszönöm, köszönöm Istenem!

2017.03.14.

(Nilnocere, 2017.03.14 23:24)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved!
Jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is!
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké!
Ámen.

2017.03.14.

(Nilnocere, 2017.03.14 21:40)

Istent a szívemben hordozva tudjak szolgálni az emberek között

Böjte Csaba gondolatai
2017-03-14

Ha megkérdeznének, hogy mi az az eszménykép, amit valóra szeretnék váltani, akkor én az Erzsébetet látogató Máriát szeretném követni, hogy Istent a szívemben hordozva, jókedvvel, örömmel, Magnificatot énekelve tudjak szolgálni az emberek között, tudjam végezni azt a munkát, amire éppen szükség van.

2017.03.14.

(Nilnocere, 2017.03.14 16:59)

Mi magunk haladjunk előre

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-03-14

Az Úr arca világosítsa meg a szívünket, hogy tekintetünket ne a minket ért jogtalanságok keserű emlékére vessük; ne azt várjuk, hogy először a többiek váljanak jókká, hanem mi magunk haladjunk előre a jóra való megtérésben, elfeledve a múltat, és működjünk együtt a Teremtővel egy szebb jövő érdekében!

2017.03.13.

(Nilnocere, 2017.03.13 18:40)

Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja,
aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket.

2017.03.13.

(Nilnocere, 2017.03.13 16:41)

Krisztus azt szeretné, hogy az öröme a mi örömünk legyen

Böjte Csaba gondolatai
2017-03-13

Krisztus azt mondotta, hogy azt szeretné, hogy az öröme a mi örömünk legyen, és így az örömünk teljes legyen. Hiszem, hogy Isten a teremtő jóság örömét, a gondviselő szeretet és a lehajló irgalom örömét akarja velünk megosztani ezen a földön.

2017.03.13.

(Nilnocere, 2017.03.13 15:15)

Uram, én Istenem, sok nagy csodát tettél miérettünk:
nincs hozzád hasonló.
Ha hirdetni s elbeszélni akarnám,
nem találnám se szerét, se számát.

2017.03.13.

(Nilnocere, 2017.03.13 13:29)

Föllelkesülök parancsaidtól, mert örömöm telik bennük.
Feléjük tárom kezemet, mert szeretem intelmeidet,
rendelkezéseidről elmélkedem.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »