Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.04.02.

(Nilnocere, 2017.04.02 10:01)

Testünkben folyton-folyvást viseljük Jézus szenvedését, hogy egyszer Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön. Életünkben állandóan ki vagyunk téve a halálnak Jézusért, hogy majd Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkön.
(2 Kor 4, 10-11)

2017.04.02.

(Nilnocere, 2017.04.02 07:45)

Térdelve mondjunk hő imát,
zengjünk bűnbánó éneket,
tartsák fel forró könnyeink
a vétket torló szent kezet!

Sok rosszat tettünk, Istenünk,
megsértve nagy jóvoltodat,
a mennyből mégis nyújtsd felénk
irgalmat osztó jobbodat!

Az emberszívet ismered:
esendő, mégis gyermeked:
ne vess el minket, kérlelünk,
hogy áldjuk érte szent neved!

Ne tartsd számon rossz tetteink,
s a jót növelve úgy vezess,
hogy elnyerjük tetszésedet,
most és örökkön át szeress!

2017.04.01.

(Nilnocere, 2017.04.01 21:47)

Tartós, nehéz áldozat

Teréz anya breviáriuma
2017-04-01

Vegyétek a fáradságot, hogy állhatatosak legyetek az apró dolgokban! Ahhoz, hogy legyőzzük az ördögöt, a világot és a testet, szükséges a bűnbánat és az elégtétel. Igy mondta Jézus.
Krisztus szenvedése meg kell hogy változtasson bennünket. Ez a változás Isten kegyelmének segítségével történik úgy, hogy igazán lemondunk saját énünkről. Tartós, nehéz áldozat kell ehhez. Ki kell magunkat üresíteni.

2017.04.01.

(Nilnocere, 2017.04.01 18:31)

Jézus Krisztus, isteni mivoltában, †
Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak,
amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék,
hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, †
az emberekhez lett hasonló,
külsejében olyan volt, mint egy ember.
Megalázta önmagát, †
engedelmes lett a halálig,
mégpedig a kereszthalálig.
♥✝

2017.04.01.

(Nilnocere, 2017.04.01 14:56)

Szívemből ünnepi ének árad, †
dalomat a királynak zengem,
nyelvem gyors, mint a gyorsíró vesszeje.

2017.03.31.

(Nilnocere, 2017.03.31 23:55)

A Jó Isten Igazságos

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-03-31

Milyen édes öröm elgondolni, hogy a Jó Isten Igazságos, vagyis, hogy számon tartja gyöngeségeinket, hogy tökéletesen ismeri természetünk törékenységét.

2017.03.31.

(Nilnocere, 2017.03.31 18:00)

Aranypéntek - hittan

Jézus, utunk és életünk,
légy irgalmas, kegyelmezz nekünk!

2017.03.31.

(Nilnocere, 2017.03.31 06:41)

Jézus, világ Megváltója,
Üdvözlégy, élet adója,
Megfeszített Istenfia,
Szent kereszted szívem hívja.
Jézus, add, hogy hozzád térjek,
Veled haljak, veled éljek!

2017.03.31.

(Nilnocere, 2017.03.31 03:40)

Dicsőítjük az egyszülött Fiút tettei miatt.
(Szt. Atanáz)

2017.03.30.

(Nilnocere, 2017.03.30 18:46)

Áldásokkal teli ez a nap! Nagyon de nagyon szép élmény az, amikor egy mellettem levő embertásamban felismerhetem magát Jézust! És ebben a felismerésben ott van a nyitott szív, a végtelen szeretet, az odaadás, a saját magam önátadása a másiknak, a teljes alárendelés, a lehajolás, a meghajlás a másik ember előtt, Jézus előtt.

2017.03.30.

(Nilnocere, 2017.03.30 17:20)

A mai hosszú munkámat Jézus szenvedő arcához emelem fel.

Jézusom, csak mi ketten ✝♥

2017.03.30.

(Nilnocere, 2017.03.30 04:56)

A Golgota-lépcsőn

A Golgota-lépcsőn állok, vállamon a kereszt.
Gyarló szolgád könyörgését, Uram, ó meg ne vesd!

A keresztről hallom, Uram: „Velem léssz a mennyben!”
Az utolsó ítéleten jobbra állíts engem.

Hiszem, Uram, hogy a kereszt a győzelem fája.
Aki véled felvállalja: feltámadás várja.

Mielőtt szent színed elé, Jézus, lépni mernék:
Fogadd tőlem váltságdíjul szenvedésed kelyhét.

Jézusom, a jó halál csak átmenés a mennybe:
Üdvözültek tiszta lelke dicséreted zengje!

Ó hozsánna Néked, Jézus, leszállt Isten-ember:
Zengem én is ég tüzében tisztuló szívemmel.

Nem vagyok bár méltó Hozzád, mégis jöjj szívembe,
S ragadj engem föl magaddal, Jézusom, a mennybe!

2017.03.30.

(Nilnocere, 2017.03.30 03:45)

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből
Gondolatok az Úr szenvedéséről

"Aki igazán tiszteli az Úr szenvedését, az érző szívvel úgy tekintsen a megfeszített Jézusra, mint aki tudja: ez a test éppen olyan test, mint az övé.
Földből vétetett egész lényünk rendüljön meg halálra kínzott Megváltóján; repedjenek meg a hitetlen lelkek sziklái; és akiket elnyelt a lélek sírja, a halált hozó bűn, azok dobják le magukról ezt a súlyos terhet, és jöjjenek elő!"

2017.03.29.

(Nilnocere, 2017.03.29 23:56)

A kereszt jele rettenetes az ördög előtt

Vianney Szent János breviáriuma
2017-03-29

A kereszt jele rettenetes az ördög előtt, mert épp a kereszt által szabadultunk meg tőle.

2017.03.29.

(Nilnocere, 2017.03.29 21:29)

A mai éjszakai munkámat Krisztus ostorcsapásaiért, töviskoronájáért, keresztfán kiontott véréért ajánlom fel.
✝♥

2017.03.28.

(Nilnocere, 2017.03.28 21:22)

Szeretlek, szeretlek Jézusom!

2017.03.28.

(Nilnocere, 2017.03.28 06:18)

Krisztus Urunk halála nélkül...

Vianney Szent János breviáriuma
2017-03-28

Krisztus Urunk halála nélkül az összes ember együttvéve sem tudott volna eleget tenni egyetlen kis bűnért sem.

2017.03.26.

(Nilnocere, 2017.03.26 23:48)

Fiú mindent megad, amit Édesanyja kér

Vianney Szent János breviáriuma
2017-03-26

Az Atya mindent megad, amit a Fiú kér tőle.
Éppen így megad a Fiú is mindent, amit Édesanyja kér.

Mennyország ajtaja - Könyörögj érettem!

2017.03.26.

(Nilnocere, 2017.03.26 00:19)

Egy csodálatos ajándékot kaptam Istentől. Még valamikor reggel, vagy talán már délelőtt is lehetett, amikor újra lázasan feküdtem az elsötétített szobában. Kintről be - be szűrödött egy kis napfény a redőny résein, a résnyire nyitott ajtón azonban egy egész fénysugár hatolt be a szobába, egyenesen az ágyamra.
Valami csodálatosan szép fényjáték volt! Az első gondolatom az volt, hogy ezt meg kéne örökítenem, de a láz és a gyengeség miatt inkább ágyban maradtam és úgy csodáltam ezt a szép jelenséget. Úgy hatott nekem ez a reggeli fény, mint egy személyes üzenet, egy személyes hírüladás nekem Istentől, egyenesen a szobámba, a betegágyam közepére: Itt van Jézus, itt a te Szabadítód, a te Megváltód, eljön hozzád is!
Egész nap ezen a szépséges ajándékon gondolkodtam, ezen a csodálatos égi jelen. Bearanyozta az egész napomat még így lázas betegen is! Öröm visszagondolni erre az elmúlt reggelre, Isten jóságára, gondoskodására, vigasztalására! Ilyen szép Gyümölcsoltó ünnepem még sohasem volt! Örökre szívembe zártam!

2017.03.20.

(Nilnocere, 2017.03.20 09:44)

✝ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

✝ Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

✝ És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Idős beteg ferences testvérkém egészségéért, jobbulásáért, testi - lelki erejéért.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »