Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.04.10.

2017.04.10 05:18

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-04-10

Ó, Krisztus keresztje ébressze fel bennünk a vágyakozást Isten, a Jóság és a Fény iránt!

Nilnocere - 2017.04.09.

2017.04.09 22:45

Az Úr szenvedésének napjára
Virágvasárnap

Kétezer éve töretlen erővel bontakozik ki Krisztus álma

Böjte Csaba gondolatai
2017-04-09

A kegyetlen nagypénteki események sem tudják megtörni Jézus forradalmi lendületét, hisz húsvét hajnalán újból magasba emeli a szeretet, a remény zászlaját, és kétezer éve töretlen erővel bontakozik ki Krisztus álma. Ki tudná megmondani, hogy csak ezen a vasárnap hányan kértük a Miatyánkban, hogy "jöjjön el a te országod"?

Nilnocere - 2017.04.08.

2017.04.08 14:44

Már oszladozik a sötétség, és világít az igazi világosság. Aki azt állítja, hogy a világosságban él, de gyűlöli testvérét, az még mindig a sötétségben jár.
Aki szereti testvérét, már eljutott a világosságra, s nem szolgál botrányul másoknak.
(1 Jn 2, 8b-10)

Nilnocere - 2017.04.08.

2017.04.08 12:36

Van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.
(1 Jn 2, 1b-2)

Nilnocere - 2017.04.08.

2017.04.08 09:48

Megváltó Királyunk

Megváltó Királyunk elébe megyünk,
méltó tisztelettel Urunkhoz legyünk,
hozsannát kiáltson néki minden hív,
dicsérettel áldást mondjon nyelv és szív!

Nilnocere - 2017.04.08.

2017.04.08 08:12

A törvény tökéletes teljesítése a szeretet. (Róm 13, 10)

Nilnocere - 2017.04.04.

2017.04.04 16:39

Jézusom rám mosolyog

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-04-04

Jézusom rám mosolyog, mikor felé száll sóhajom, a hit próbáját többé nem érzem ekkoron, tekinteted, elbűvölő mosolyod, Istenem, íme, ez az én mennyem!

Nilnocere - 2017.04.04.

2017.04.04 07:36

Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában új életre hívott. (1 Pét 1, 3)

Nilnocere - 2017.04.02.

2017.04.02 23:45

Ha a feszületre néznénk

Vianney Szent János breviáriuma
2017-04-02

Ha a feszületre néznénk, amikor a jó Istent meg akarjuk bántani, hallanánk Krisztus Urunkat, amint a lelkünk mélyén szól: "Hát te is az ellenségeim közé akarsz állni? Újból keresztre akarsz feszíteni?"

Nilnocere - 2017.04.02.

2017.04.02 19:50

A mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást.

Nilnocere - 2017.04.02.

2017.04.02 13:12

Ki fogom javítani hibáimat

Teréz anya breviáriuma
2017-04-02

Elmélkedjünk nagy odaadással Urunk szenvedésén és vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy megláthassuk, mi okozta Jézus szenvedését!
Ezen elmélkedtem ma reggel. Ki fogom javítani hibáimat, és hogy jobban részesülhessek Jézus szenvedésében, elégtételre szánt cselekedeteimet megkétszerezem. Szigorú ellenőre leszek szememnek. Csak tiszta gondolatokat fogadok szellemembe, nagy figyelemmel tartom meg a szív csendjét, hogy abban meghallhassam Isten erősítő szavait, és teljes szívemből erőt meríthessek, hogy megvigasztalhassam a szegények szenvedéseiben rejtőzködő Jézust.

Nilnocere - 2017.04.02.

2017.04.02 10:01

Testünkben folyton-folyvást viseljük Jézus szenvedését, hogy egyszer Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön. Életünkben állandóan ki vagyunk téve a halálnak Jézusért, hogy majd Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkön.
(2 Kor 4, 10-11)

Nilnocere - 2017.04.02.

2017.04.02 07:45

Térdelve mondjunk hő imát,
zengjünk bűnbánó éneket,
tartsák fel forró könnyeink
a vétket torló szent kezet!

Sok rosszat tettünk, Istenünk,
megsértve nagy jóvoltodat,
a mennyből mégis nyújtsd felénk
irgalmat osztó jobbodat!

Az emberszívet ismered:
esendő, mégis gyermeked:
ne vess el minket, kérlelünk,
hogy áldjuk érte szent neved!

Ne tartsd számon rossz tetteink,
s a jót növelve úgy vezess,
hogy elnyerjük tetszésedet,
most és örökkön át szeress!

Nilnocere - 2017.04.01.

2017.04.01 21:47

Tartós, nehéz áldozat

Teréz anya breviáriuma
2017-04-01

Vegyétek a fáradságot, hogy állhatatosak legyetek az apró dolgokban! Ahhoz, hogy legyőzzük az ördögöt, a világot és a testet, szükséges a bűnbánat és az elégtétel. Igy mondta Jézus.
Krisztus szenvedése meg kell hogy változtasson bennünket. Ez a változás Isten kegyelmének segítségével történik úgy, hogy igazán lemondunk saját énünkről. Tartós, nehéz áldozat kell ehhez. Ki kell magunkat üresíteni.

Nilnocere - 2017.04.01.

2017.04.01 18:31

Jézus Krisztus, isteni mivoltában, †
Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak,
amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék,
hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, †
az emberekhez lett hasonló,
külsejében olyan volt, mint egy ember.
Megalázta önmagát, †
engedelmes lett a halálig,
mégpedig a kereszthalálig.
♥✝

Nilnocere - 2017.04.01.

2017.04.01 14:56

Szívemből ünnepi ének árad, †
dalomat a királynak zengem,
nyelvem gyors, mint a gyorsíró vesszeje.

Nilnocere - 2017.03.31.

2017.03.31 23:55

A Jó Isten Igazságos

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-03-31

Milyen édes öröm elgondolni, hogy a Jó Isten Igazságos, vagyis, hogy számon tartja gyöngeségeinket, hogy tökéletesen ismeri természetünk törékenységét.

Nilnocere - 2017.03.31.

2017.03.31 18:00

Aranypéntek - hittan

Jézus, utunk és életünk,
légy irgalmas, kegyelmezz nekünk!

Nilnocere - 2017.03.31.

2017.03.31 06:41

Jézus, világ Megváltója,
Üdvözlégy, élet adója,
Megfeszített Istenfia,
Szent kereszted szívem hívja.
Jézus, add, hogy hozzád térjek,
Veled haljak, veled éljek!

Nilnocere - 2017.03.31.

2017.03.31 03:40

Dicsőítjük az egyszülött Fiút tettei miatt.
(Szt. Atanáz)