Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.03.30.

2017.03.30 17:20

A mai hosszú munkámat Jézus szenvedő arcához emelem fel.

Jézusom, csak mi ketten ✝♥

Nilnocere - 2017.03.30.

2017.03.30 04:56

A Golgota-lépcsőn

A Golgota-lépcsőn állok, vállamon a kereszt.
Gyarló szolgád könyörgését, Uram, ó meg ne vesd!

A keresztről hallom, Uram: „Velem léssz a mennyben!”
Az utolsó ítéleten jobbra állíts engem.

Hiszem, Uram, hogy a kereszt a győzelem fája.
Aki véled felvállalja: feltámadás várja.

Mielőtt szent színed elé, Jézus, lépni mernék:
Fogadd tőlem váltságdíjul szenvedésed kelyhét.

Jézusom, a jó halál csak átmenés a mennybe:
Üdvözültek tiszta lelke dicséreted zengje!

Ó hozsánna Néked, Jézus, leszállt Isten-ember:
Zengem én is ég tüzében tisztuló szívemmel.

Nem vagyok bár méltó Hozzád, mégis jöjj szívembe,
S ragadj engem föl magaddal, Jézusom, a mennybe!

Nilnocere - 2017.03.30.

2017.03.30 03:45

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből
Gondolatok az Úr szenvedéséről

"Aki igazán tiszteli az Úr szenvedését, az érző szívvel úgy tekintsen a megfeszített Jézusra, mint aki tudja: ez a test éppen olyan test, mint az övé.
Földből vétetett egész lényünk rendüljön meg halálra kínzott Megváltóján; repedjenek meg a hitetlen lelkek sziklái; és akiket elnyelt a lélek sírja, a halált hozó bűn, azok dobják le magukról ezt a súlyos terhet, és jöjjenek elő!"

Nilnocere - 2017.03.29.

2017.03.29 23:56

A kereszt jele rettenetes az ördög előtt

Vianney Szent János breviáriuma
2017-03-29

A kereszt jele rettenetes az ördög előtt, mert épp a kereszt által szabadultunk meg tőle.

Nilnocere - 2017.03.29.

2017.03.29 21:29

A mai éjszakai munkámat Krisztus ostorcsapásaiért, töviskoronájáért, keresztfán kiontott véréért ajánlom fel.
✝♥

Nilnocere - 2017.03.28.

2017.03.28 21:22

Szeretlek, szeretlek Jézusom!

Nilnocere - 2017.03.28.

2017.03.28 06:18

Krisztus Urunk halála nélkül...

Vianney Szent János breviáriuma
2017-03-28

Krisztus Urunk halála nélkül az összes ember együttvéve sem tudott volna eleget tenni egyetlen kis bűnért sem.

Nilnocere - 2017.03.26.

2017.03.26 23:48

Fiú mindent megad, amit Édesanyja kér

Vianney Szent János breviáriuma
2017-03-26

Az Atya mindent megad, amit a Fiú kér tőle.
Éppen így megad a Fiú is mindent, amit Édesanyja kér.

Mennyország ajtaja - Könyörögj érettem!

Nilnocere - 2017.03.26.

2017.03.26 00:19

Egy csodálatos ajándékot kaptam Istentől. Még valamikor reggel, vagy talán már délelőtt is lehetett, amikor újra lázasan feküdtem az elsötétített szobában. Kintről be - be szűrödött egy kis napfény a redőny résein, a résnyire nyitott ajtón azonban egy egész fénysugár hatolt be a szobába, egyenesen az ágyamra.
Valami csodálatosan szép fényjáték volt! Az első gondolatom az volt, hogy ezt meg kéne örökítenem, de a láz és a gyengeség miatt inkább ágyban maradtam és úgy csodáltam ezt a szép jelenséget. Úgy hatott nekem ez a reggeli fény, mint egy személyes üzenet, egy személyes hírüladás nekem Istentől, egyenesen a szobámba, a betegágyam közepére: Itt van Jézus, itt a te Szabadítód, a te Megváltód, eljön hozzád is!
Egész nap ezen a szépséges ajándékon gondolkodtam, ezen a csodálatos égi jelen. Bearanyozta az egész napomat még így lázas betegen is! Öröm visszagondolni erre az elmúlt reggelre, Isten jóságára, gondoskodására, vigasztalására! Ilyen szép Gyümölcsoltó ünnepem még sohasem volt! Örökre szívembe zártam!

Nilnocere - 2017.03.20.

2017.03.20 09:44

✝ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

✝ Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

✝ És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Idős beteg ferences testvérkém egészségéért, jobbulásáért, testi - lelki erejéért.

Nilnocere - 2017.03.20.

2017.03.20 07:38

Verőfényes ez a reggel. Remélem hogy idős testvérkém ágya a kórházban az ablakhoz közel van és látja ezt a reggeli fénypompát!

Nilnocere - 2017.03.20.

2017.03.20 05:22

E csodálatos, szeretetben gazdag hétvége után ez a reggel kicsit szomorúan indult. Drága idős ferences tanárom, testvérkém, atyám, tegnap este váratlanul kórházba került.
A mai munkámat, minden imádságomat, mihamarabbi jobbulásáért, felépüléséért ajánlom fel. Nagyon megrendítő ez a hír. Az ő drága léte, szeretete, körberagyog mindig mindent, hasogat a szívem ha arra gondolok, hogy e percben is nem sajátjai között van otthon, hanem kórhában, idegenek közt.
Bizakodom és reménykedem a legjobbakban!

Nilnocere - 2017.03.19.

2017.03.19 13:17

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-03-19

Arra hívlak benneteket, hogy ne falakat, hanem hidakat építsetek; a rosszat a jóval győzzétek le, a sértést a megbocsátással, és éljetek békében mindenkivel.

Minden szerettemért, minden családtagomért, minden ismerősömért, minden munkatársamért.

Nilnocere - 2017.03.19.

2017.03.19 11:29

Hálát adok neked, te vagy Istenem,
magasztallak, Istenem, téged!
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,
mert örökké szeret minket!

Nilnocere - 2017.03.18.

2017.03.18 23:51

Leírhatatlan napom volt világi rendi drága ismerősömmel Zalaegerszegen. Elmondhatatlan csoda és ragyogás minden, akáhányszor csak elindulok valahová az én drága Istenemmel a szívemben!
Ma nemcsak a virágok rügyeztek a kolostor kertben hanem az én lelkem is. Rügyezik egy új apró kis hajtás, egy új élet, egy új lehetőség bennem, mely még inkább elmélyíthet Isten szeretetében, ferences lelkiségemben. Mint egy álom olyan ez, de már tudom gyönyörűséges keresztelésem óta, hogy az álmok valóra is válhatnak!

Drága Istenem, csendesen könnyek közt mondok végtelen Fölségednek hálát ezen az estén. Csillogóvá tetted ezt a napot is, bearanyoztál ma mindent amerre csak jártam! Szeretlek Uram, szeretlek Istenem!
Az aprócska rügyemet, mely életre kelt bennem, a Te szereteted táplálja, a Te hatalmasságod óvja minden vihartól és a Te akaratod szerint növekedjen bennem.

Nilnocere - 2017.03.18.

2017.03.18 09:20

Nagyon boldog vagyok! Csodálatos utazásban van részem útban Zalaegerszeg felé! Habár a nap nem süt sőt még az ég is borús, mégis olyan mintha sütne a nap! Még fáradtságom sem tud gyötörni, leköt minden szépség ami a szemem elé tárul! Kezemben a kis utazó feszületemmel csak gyönyörködöm és gyönyörködöm a tájakban, az élet csodáiban, a Teremtő Isten ajándékaiban. Nincs nálam boldogabb utas ezen a buszon!

Nilnocere - 2017.03.18.

2017.03.18 08:08

Jó dolog az Urat áldani,
énekkel magasztalni nevedet, Fölséges;
már hajnalban hirdetni jóságodat,
és éjszaka zengeni hűségedet,
tízhúrú lanton és hárfazenével,
citera mellett énekelve.
Mert örömmel töltenek el alkotásaid,
kezed művei láttán örvendezem.

Áldott Isten
Szent Isten
Fölséges Isten
Csodálatos Isten
Gyönyörű Isten
Boldog Isten
Jóságos Isten
Irgalmas Isten
Igazságos Isten
Láthatatlan Isten
Rejtett Isten
Titokzatos Isten
Mindenütt jelenlevő Isten
Mindentudó Isten
Emlékező Isten
Hatalmas Isten
Élő Isten
Győzdelemes Isten

Nilnocere - 2017.03.17.

2017.03.17 18:38

Sok teendőm közt csendesen de annál nagyobb örömmel és izgalommal készülök lelkiekben holnapi zalaegerszegi kis szeretet utamra és egy világi rendi taggal való szeretetteljes találkozásra. A lelkem már régen szomjazott egy ilyen útra! Nagyon boldog vagyok! Ez az út és ez a találkozás is egy ajándék Istentől! Bárhol járjak is holnap és bámit is csináljak, minden tettemmel, minden imádságommal, szívem minden rezdülésével dicsőítem az én Mindenható Istenem szent nevét!

Nilnocere - 2017.03.16.

2017.03.16 16:35

Köszönöm Istenem

Köszönöm a kegyelmet, amivel felébresztesz minden reggel, amellyel lélegezhetem és élhetek.

Köszönöm az erőt, amivel elindulhatok napi útjaimon, amivel végezhetem a munkámat, a teendőimet, amivel szolgálhatlak Téged minden nap.

Köszönöm irgalmat, amellyel körbevonsz amikor a legnagyobb szükségem van rá.

Köszönöm a békességet amellyel minden nehéz helyzetben, békétlenségben Terád figyelhetek.

Köszönöm a szeretetet amellyel óvsz, védsz, édesgetsz, szeretgetsz, felemelsz, felüdíted a lelkem és átitatod a szívem.

Köszönöm, köszönöm Istenem!

Nilnocere - 2017.03.14.

2017.03.14 23:24

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved!
Jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is!
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké!
Ámen.