Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Emmanuel

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.01.19.

(Nilnocere, 2017.01.19 07:37)

Már kél a fénynek csillaga:
esengve kérjük az Urat,
járjon ma mindenütt velünk,
ne rontsa ártás életünk.

2017.01.18.

(Nilnocere, 2017.01.18 23:53)

Gyakran úgy érzem Istenem hogy nem tudok elég hálás lenni Neked mindazért a sok jóért és örömért amikkel megajándékozol nap mint nap! Mikor egy ajándékodat hálálnám meg, Te megint egy újabbal örvendeztetsz meg engem! Megérdemlem én mindezt Uram? Ennyi jót és szépet? Ennyi örömtől kicsordult könnyet? Ez a mai csodálatos óra is egy újabb ajándék volt Tőled, amit a szívemhez szoríthatok újra és újra.

Szeretlek Istenem teljes szívemből!

2017.01.18.

(Nilnocere, 2017.01.18 19:25)

Aranyszerda - hittan

Közösség, testvériség, szeretet
✝♥

2017.01.18.

(Nilnocere, 2017.01.18 13:36)

Hittel vallom, Uram: az én osztályrészem,
hogy igéidet megtartsam.

2017.01.18.

(Nilnocere, 2017.01.18 09:54)

Nagyobb dolgokért teremtettünk

Teréz anya breviáriuma
2017-01-18

Osztatlan szerelem és szeretet az egyetlen Istennek - próbáljátok jól megérteni, felfogni és befogadni, mit is jelent ez. Mi nagyobb dolgokért teremtettünk.
Lehet csalni, hamisnak lenni tettekben és szavakban. Ne engedjétek, hogy érzelmeitek s vágyaitok letérítsenek utatokról... Tisztának kell lenni bent, belül: ez... igen; ez... nem. Nincsen "de", ha Istennel vagyunk.
Amikor Szent József megértette, hogy Mária gyermeket várt, nem mondta: "De...".

Istenem! Az én életemben sincsen "De". Csak töretlen igenek vannak szívemben minden parancsodra, minden sugallatodra, minden irányításodra kételyek nélkül!
Vezess engem a tiszta szeretet útján!

2017.01.18.

(Nilnocere, 2017.01.18 08:16)

Isten, te vagy az én Istenem,
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped,
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted,
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet,
hadd magasztaljon ezért ajkam!

2017.01.18.

(Nilnocere, 2017.01.18 04:01)

Isten dicsőségét hirdetik az egek,
kezének művéről vall a mennybolt.
A nappalok ezt zengik egymásnak,
erre oktatja éj az éjszakát.

2017.01.17.

(Nilnocere, 2017.01.17 23:44)

Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen szent neve!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!
Áldott legyen Jézus neve!
Áldott legyen szentséges szíve!
Áldott legyen drágalátos vére!
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben!
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!
Áldott legyen Isten fölséges anyja, a boldogságos Szűz Mária!
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása!
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele!
Áldott legyen a szűz és anya neve, Mária!
Áldott legyen Szent József, Szűz Mária tisztaságos jegyese!
Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben!
Ámen!

2017.01.17.

(Nilnocere, 2017.01.17 10:19)

A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz.
(1 Kor 12, 4-6)

2017.01.17.

(Nilnocere, 2017.01.17 08:03)

Fény alkotója, Istenünk,
örök verőfény, napvilág,
valódból csak fényt ismerünk,
nem ér fel hozzád vak homály.

2017.01.17.

(Nilnocere, 2017.01.17 01:03)

Keljünk fel éjjel s közösen virrasszunk,
egyre a zsoltár szavait fontolva,
szárnyalón szálljon a dicséret hangja
édes Urunkhoz.

Bárcsak alkalmam lenne arra hogy éjszaka virraszthassak a templomban! Milyen csodálatos is az amikor az éjszaka csendjében odatérdepelhetek az Úr oltára elé és csendben az Ő házában imádhatom, szerethetem, dicsőíthetem, beszélgethetek vele! Ott ahol mindennap Ő hív találkozóra, ahol az ő törvényeit hallhatom, ahol Őérte zengedezik minden ének, ahol ezer és ezer elsuttogott imádság ereje érződik, ahol bűnök bocsáttatnak meg földöntúli csodaként! Az éjszakák épp ezért nagyon szépek. Van valami fényes rejtelmük, amik még ragyogóbbá, még elmélyültebbé, még meghittebbé teszik ezeket a találkozásokat. Egyszer volt egy ilyen éjszakai virrasztásban részem. Felejthetetlen éjszaka volt.
✝♥

2017.01.16.

(Nilnocere, 2017.01.16 15:41)

Uram, én Istenem, sok nagy csodát tettél miérettünk!

2017.01.16.

(Nilnocere, 2017.01.16 11:44)

Igazságodat nem rejtem el szívembe,
hűségedet és segítségedet elbeszélem.
Nem titkolom irgalmasságodat és hűségedet.

2017.01.16.

(Nilnocere, 2017.01.16 09:41)

Szeretet, amelyet Jézus érez

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-01-16

Úgy tűnik nekem, hogy a szeretet helyettesítheti a hosszú életet. Jézus nem nézi az időt, mert az Égben már nincs idő. Neki csak a szeretetre kell néznie. Kérjük őt, hogy sokat adjon nekünk is belőle; nem az érzékelhető szeretetet kérem, hanem csak azt, amelyet Jézus érez.

2017.01.16.

(Nilnocere, 2017.01.16 07:51)

Mint szarvas sóvárog a forrásvízre,
úgy áhít a lelkem, téged, Istenem.
Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után:
mikor mehetek, hogy megjelenjek
az ő színe előtt?

2017.01.15.

(Nilnocere, 2017.01.15 23:49)

Dicsértessék és áldassék a legméltóságosabb Oltáriszentség!

2017.01.15.

(Nilnocere, 2017.01.15 13:08)

Megvizsgáljuk tiszták vagyunk-e

Teréz anya breviáriuma
2017-01-15

Jó és rendjén való, ha megvizsgáljuk, tiszták vagyunk-e: szavainkban, gondolatainkban és önmagunkkal. Tiszta-e a szemem? Tiszta-e a kezem? Nyelvem, beszédem tiszta-e? Mennyire tisztának kell lennie a kezemnek, amikor az áldozat vételekor Krisztus testét érintem! A tisztaság által szentelődik meg testem, lelkem és szellemem, ahogyan megszentelődött az oltár kelyhe.
Tisztán kell tartanunk szemünket és szívünket. Amíg szívem nem tisztult meg, nem láthatom meg Jézust társaimban, a többiekben, a szegények meggyötört testében.

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg egem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!

2017.01.15.

(Nilnocere, 2017.01.15 08:04)

Üdvöz légy, nap! Dicső és szent e nap!
Te boldog nap, Krisztus győzelme vagy;
tartós öröm, amit bőségben ad vasárnapunk!

2017.01.15.

(Nilnocere, 2017.01.15 02:19)

Boldog szívvel köszöntöm ezt az éjszakát! Újra csak a mennyekig röpített Istenem a jóságával!
Munkatársam, akiért úgy fájt a szívem és megbántott, végre újra szeretettel beszél velem és én még nagyobb szeretettel tudtam megnyitni a szívemet Őfelé! Nagybeteg testvérem úgy tűnik véglegesen kikerült a kórházból és a mindennapjait továbbra is betegen de szerettei között töltheti. Mindennap szívemben forgatom a sorsát, az életét, mi lesz vele? Mikor utolsó alkalommal láttam akkor sem mondtam volna meg róla, hogy milyen beteg. Mekkora kegyelem ez az ő életében! Hányszor és hányszor rebegtem hálát akárhányszor csak kiléptem tőle a kórházból hogy milyen életereje van! Felemelő érzés megtapasztalni, átélni, látni Isten végtelen szeretetét és jóságát az életünkben! Azt, hogy mindenütt ott van, mindenütt jelen van! Hogy minden pillanatunkban, jóban és rosszban is lát bennünket és szeretettel törődik velünk! Boldogság minden reggel úgy ébredni és este úgy elcsendesedni hogy tudom, Istenem velem van és nem hagy el sohasem egy percre sem!

Köszönöm Uram!

2017.01.14.

(Nilnocere, 2017.01.14 19:19)

Örök létforrás, Istenünk,
ki mindent jól elrendezel,
s világunk minden kis zugát
ajándékoddal töltöd el.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175

Következő »