Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.03.09.

(Nilnocere, 2017.03.09 01:49)

Nagyböjt 9. nap

Ezen az éjszakán úgy gondoltam hogy nem ajánlok fel semmit és nem is kérek semmit sem. Ezen az éjszakán Jézussal vagyok kis helyiségemben, közel, nagyon közel hozzá. Úgy érzem sok minden van amin változtatnom kéne a szívemben és az életemben de egyedül csak elbuknék. De itt van Jézus, aki értem is elszenvedte borzalmas halálát hogy Isten fényes országában élhessek! Itt van velem Ő, aki keresztelésem napján szívére tette a kezemet.

✝ = ÉLET

2017.03.08.

(Nilnocere, 2017.03.08 19:58)

Imádkozom ma este szeretett hittan csoportomért akikkel ma nem lehettem együtt és nem dicsőíthettem velük egy szívvel - lélekkel az Urat.

Ragyogtasd arcodat Istenem a Grecco teremre és mindazokra akik most e percben is ott ülnek és csodáidat hallgatják!

szeretetközösség ✝♥

2017.03.08.

(Nilnocere, 2017.03.08 08:34)

Örömteli ez a reggel! Egész éjjel örömmámorban úszott a lelkem. Hálám jeléül mivel s hogyan szolgálhatnék még Neked Uram? Mivel boruljak színed elé hogy megköszönjem jóságodat? A szívem, a lelkem és az életem is a Tiéd! Mit adhatnék még Teneked?
Szétszakítja szívemet a szereteted ami egyre csak tombol bennem és ami csak hajt és hajt lelkem legmélyéből és nem hagy nyugodni engem!
Szolgálni akarlak Téged lángoló szívvel életem utolsó percéig! Tenni, futni rohanni, kűzdeni Neveddel a szívemben! Leborulni Érted bárhol, felszólalni Melletted ahol nem ismernek és cselekedni Veled mindenütt, ahol csak lehet, ahol oly nagy a szükség!
Igen, ezt akarom és így akarok minden napomon tenni!

2017.03.08.

(Nilnocere, 2017.03.08 03:34)

Mécsvilágot gyújtasz nekem, Uram,
fénysugarat adsz nekem, Istenem, a sötétségben.

2017.03.08.

(Nilnocere, 2017.03.08 01:53)

Hálás vagyok Neked Istenem teljes szívemből! Köszönöm Neked hogy egészséges lehetek még mindig, hogy egészségesen járhatok, kelhetek, hogy egészségesen végezhetem a munkámat, a teendőimet!

Mindennél és mindenkinél jobban szeretlek Istenem!

2017.03.08.

(Nilnocere, 2017.03.08 01:37)

Szeretlek, Uram, én erősségem!
Uram, erősítőm, menedékem, szabadítóm!
Istenem, segítőm, akiben remélek,
oltalmazóm, hatalmas szabadítóm és pártfogóm!

2017.03.07.

(Nilnocere, 2017.03.07 23:53)

Ez a nap kegyelemmel teljes volt! Kegyelmet kaptam reggel az én Istenemtől egy szörnyű betegség ellen. A
Egészséget kaptam tőle nagy - nagy kegyelemmel! Hosszú, hónapokon át tartó aggódás a mai napon véget ért! Nagyon hálás vagyok, végtelenül hálás és boldog! A lemondások, a bűnbánat idejében amikor nekem kellene kiengesztelnem az én drága Istenemet hibáim, gyengeségem, bűneim miatt, akkor is Ő hajol le hozzám gyengéd szeretettel és ad nekem kegyelmet!
Van - e ennél nagyobb szeretet? Amikor nem érdemelném meg, Ő akkor is csak ad és ad nekem!

Mai éjszakai munkámmal, minden imádságommal Istenemet dicsőítem teljes szívvel! Hallja meg mindenki, tudja meg mindenki, Isten csodálatos és fölséges örökkön - örökké!

2017.03.07.

(Nilnocere, 2017.03.07 17:12)

Amikor elhatalmasodik a bűn, túlárad a kegyelem.
(Róm 5, 20)

2017.03.07.

(Nilnocere, 2017.03.07 10:11)

Hittel, mely buzgó szívben él,
reménnyel, melyet hit kísér,
és égi lánggal, mely szeret,
Krisztusnak zengjünk éneket.

2017.03.07.

(Nilnocere, 2017.03.07 08:23)

Üdvösség napja, Krisztusunk,
hasítsd szét vakságunk ködét,
hogy felragyogjon az erény,
midőn reánk nappalt hozol.

2017.03.07.

(Nilnocere, 2017.03.07 06:36)

Getszemáni kert szenvedésének kelyhe

Pio atya breviáriuma
2017-03-07

Ne félj tehát, hanem tartsd magad a legszerencsésebbnek, hogy méltónak találtattál részt venni az Isten-ember fájdalmaiban. Ez nem önfeladás, hanem szeretet, hatalmas szeretet, amellyel Isten közeledik feléd. Nem büntetés volt, hanem szeretet, a legmagasabb rendű. Áldjad ezért az Urat, és nyugodtan igyál a Getszemáni kert szenvedésének kelyhéből.
✝♥

2017.03.07.

(Nilnocere, 2017.03.07 04:38)

Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd,
tűzben kipróbált ezüst.

Íme, most van a kellő idő.
Most van az üdvösség napja.

2017.03.06.

(Nilnocere, 2017.03.06 23:32)

Krisztus irgalmas

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-03-06

Krisztus irgalmas, de egyszersmind hajthatatlan. Néven nevezi a jót és a rosszat, egyesség és megalkuvás nélkül, de mindig kész a bocsánatra.

2017.03.06.

(Nilnocere, 2017.03.06 21:37)

Mi lenne belőlem?

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-03-06

Amikor elesem, ez még inkább észre véteti velem semmiségem, és arra késztet, hogy elgondolkozzam: mit tennék, mi lenne belőlem, ha saját erőmre támaszkodnék?

Mai éjszakai munkámat és minden imádságomat Jézus gyötrődő szívéhez emelem fel.

2017.03.06.

(Nilnocere, 2017.03.06 11:57)

Személyre szóló barátság

Teréz anya breviáriuma
2017-03-06

Krisztus barátságát adja egész életünkre. Hűséges és személyre szóló barátságot. Társai leszünk a gyöngédségben és szeretetben.
Ő adja nekünk az egész életen át tartó barátságot. A hosszú, hűséges és személyes barátságot. Pontosan ezt. Szeretete határtalan.

2017.03.06.

(Nilnocere, 2017.03.06 09:36)

Mindenkin könyörülsz, Uram, mert mindent megtehetsz, és elnéző vagy az emberek bűnei iránt, hogy bűnbánatot tartsanak. Mert szeretsz mindent, ami van, és mit sem utálsz abból, amit alkottál.
(Bölcs 11, 23-24b)

2017.03.06.

(Nilnocere, 2017.03.06 04:49)

Krisztus Urunk értünk kísértést és gyötrelmet szenvedett, jöjjetek, imádjuk!

2017.03.05.

(Nilnocere, 2017.03.05 15:41)

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-03-05

A nagyböjt sürgetően a megtérésre hív bennünket: arra kaptunk meghívást, hogy visszatérjünk Istenhez teljes szívünkkel.

Ma igencsak szomorú hírt kaptam. Egykori munkatásrsam aki hónapokkal ezelőtt egyszer már öngyilkossági szándékkal bántalmazta magát most napok óta újra csak rombolja a testét, a lelkét. Igyekeztem Isten jóságáról és irgalmáról beszélgetni vele és biztatni arra hogy menjen ma templomba és keressen fel egy papot, de szavaim nemigen értek el hozzá. Teljes szívemből imádkozom azért hogy Isten szeretete a szívében erősebb legyen minden fekete gondolatával szemben.

2017.03.05.

(Nilnocere, 2017.03.05 10:20)

Keresztnek csak egy kis darabját

Pio atya breviáriuma
2017-03-05

Jézus életedben nem arra kér téged, hogy hordozd vele a nehéz keresztet. A keresztnek csak egy kis darabját kell vinned: az emberi fájdalmakat.

2017.03.04.

(Nilnocere, 2017.03.04 22:26)

Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, hallgass minket!

✝ Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat, irgalmazz nekünk!
✝ Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív, irgalmazz nekünk!
✝ Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív, irgalmazz nekünk!
✝ Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív, irgalmazz nekünk!
✝ Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív, irgalmazz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

Szelíd és alázatos szívű Jézus!
Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!
✝♥


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »