Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.03.04.

(Nilnocere, 2017.03.04 21:53)

Szavunkat halld meg, jó Urunk:
a hozzád esdő szózatot,
amellyel sírva kér imánk
e negyven szent nap alkonyán.

Szívekbe látó nagy Bíró,
te gyöngeségünk ismered,
a hozzád térők hadd vegyék
a bűnbocsánat nagy kegyét.

Vétkeztünk ellened sokat,
de vallomásunk elfogadd:
engedj szentséges nevedért
a bűnbánóknak enyhülést.

A testnek gőgjét törje meg
az üdvös megtartóztatás,
s immár ha józan lett a szív:
megvesse bűnnek szennyeit.

Boldog Háromság, add meg ezt,
osztatlan Egység, tedd meg ezt,
nekünk az üdvös böjtidő
legyen sok jót gyümölcsöző.

2017.03.03.

(Nilnocere, 2017.03.03 17:27)

Aranypéntek - hittan

✝ Jézus öt szent sebéért és kínszenvedéséért ✝

2017.03.03.

(Nilnocere, 2017.03.03 14:13)

Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, hallgass minket!

✝ Krisztus Vére, az örök Atya egyszülött Fiának Vére,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, az Isten megtestesült Igéjének vére,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, az új és örök Szövetség vére,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
üdvözíts minket!

Krisztus vére, kegyelmezz nekem bűnösnek!

2017.03.03.

(Nilnocere, 2017.03.03 07:43)

A jobb lator

Pio atya breviáriuma
2017-03-03

Ezen a földön mindenkinek megvan a maga keresztje. Úgy kell azonban cselekednünk, hogy ne a bal, hanem a jobb latorrá váljunk.

2017.03.02.

(Nilnocere, 2017.03.02 22:43)

Egy könnyes, de szeretettől átitatott napot hagytam ma magam mögött. Nagybeteg testvéremet katolikus szertartás szerint ma örök nyugalomra helyeztük. A családja, a barátok és mi mindnyájan akik vele együtt reménykedtünk, csendben kísértük végső nyughelyére.
Szívem minden szeretetével és lelkem minden erejével szüntelenül imádkoztam érte. Hiszem hogy minden szó, sóhaj és ima, ami ma érte szólt abban a kis temetőben, felért az égbe Istenünkhöz!

Feltámadunk, találkozunk Laci! ✝

2017.03.02.

(Nilnocere, 2017.03.02 10:05)

Nagyböjt 2. nap

Kegyelemmel teljes ez a nagyböjti nap. Ma kísérjük utolsó útjára nagybeteg testvéremet. Én szeretet útnak érzek és mondok minden temetést mert bár valóban utolsó földi útja ez az elhunytnak, de az emléke, a szeretet azonban örökre megmarad. Tele van a szívem, a lelkem az emlékeivel, a beszélgetéseinkkel. Ez a kűzdelmes fél év gazdagabbá tette a lelkemet amiért örökké hálás leszek Istennek és persze nagybeteg testvéremnek is. Megtisztelt a barátságával, a bizalmával, a félelmeivel, a bánataival, a fájdalmaival, az örömeivel. Bezártam a szívembe ezt a hat hónapot és minden történését.
✝♥

2017.03.01.

(Nilnocere, 2017.03.01 09:35)

A legszebb hitvallás

Pio atya breviáriuma
2017-03-01

A legszebb hitvallás az, ami a sötétben szakad föl belőled, az áldozatban, a fájdalomban, amikor megfeszült erővel akarod a jót. Ez az, ami villámként hasít lelked sötétségébe, ez a vihar világossága, amely fölemel és Istenhez vezet.

2017.03.01.

(Nilnocere, 2017.03.01 07:57)

✝Hamvazószerda és nagyböjt ünnepére✝

1. nap

Térjetek meg, és forduljatok el bűneitektől.
Szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket!

Jézusom, sok minden nyomja a lelkemet. Te tudod bajaimat, hiszen jól ismersz engem. Segíts nekem hogy megváltozni ebben az előttem álló negyven napban! Meg akarok változni! Elhagyni minden gyengeségemet, vétkemet, minden rossz tulajdonságomat, minden haragomat, segíts megbocsájtóbbnak lennem azokkal szemben akik sokat bántottak testileg, lelkileg! Segíts hogy a harag, a düh eltűnjön szívem minden zugából! Tebenned van minden bizadalmam Jézus! Csak Te vagy képes a szívemet, a lelkemet, a testemet megváltoztatni! Én változni akarok! Megújulni, megtisztulni jobban és jobban a Te erőd által, a Te szereteted által, a Te kínszenvedésed által, a Te alázatod által, a Te engedelmességed által! Tudom hogy nem lesz könnyű, hiszen annyiszor elbuktam már! Imádkozz velem és imádkozz értem hogy méltóbb lehessek Istenem közelségére! Amikor gengülni kezdek, a lgnehezebb pillanatokban jöjj közel hozzám, erősíts engem hogy ne essek el!

Mindaz ami megkötöz, ellene mondok!
Mindaz ami rombol, ellene mondok!
Mindaz ami gyengít, ellene mondok!
Mindaz ami megkísért, ellene mondok!

Jézusom, csak mi ketten! ✝♥

2017.02.28.

(Nilnocere, 2017.02.28 20:32)

Tégy velünk nagy dolgokat, Uram, mert hatalmas vagy, és szentséges a neved!

2017.02.28.

(Nilnocere, 2017.02.28 17:44)

Magunkéból egész életünkben

Keresztes Szent János aranymondásai
2017-02-28

Isten jóságábóI egy óra alatt nagyobb eredményt érünk el, mint a magunkéból egész életünk folyamán.

2017.02.28.

(Nilnocere, 2017.02.28 11:30)

Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, Uram,
Ösvényemen csak ez világít.

2017.02.28.

(Nilnocere, 2017.02.28 09:38)

Szent és igaz vagy, Uram,
és igazságos ítéletedben.
Szigorú végzéseidet igazságban hoztad,
és teljes hűségben.

2017.02.28.

(Nilnocere, 2017.02.28 07:44)

Uram, neked zsoltárt zengek, taníts meg a szeplőtelen útra!

2017.02.28.

(Nilnocere, 2017.02.28 05:28)

Keljünk fel éjjel s közösen virrasszunk,
egyre a zsoltár szavait fontolva,
szárnyalón szálljon a dicséret hangja
édes Urunkhoz.

2017.02.27.

(Nilnocere, 2017.02.27 23:13)

Szeretlek jóságos Istenem!

2017.02.27.

(Nilnocere, 2017.02.27 19:14)

Szenvedni a Te szeretetedért

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-02-27

Van-e nagyobb öröm, mint szenvedni a te szeretetedért? Minél bensőségesebb a szenvedés, minél kevésbé tűnik fel a teremtmények szemében, annáI több örömet okoz neked, ó, én Istenem!

2017.02.27.

(Nilnocere, 2017.02.27 13:40)

Uram, Istenem, irgalmas vagy és jóságos,
hosszan tűrő, könyörülő és hűséges.

2017.02.27.

(Nilnocere, 2017.02.27 11:48)

Istenünk, jóságos vagy és hűséges; türelemmel és irgalommal kormányzod a mindenséget. Téged megismerni tökéletes igazság, és hatalmadról tudni, az a teljes igazság, a halhatatlanság gyökere.
(Bölcs 15, 1.3)

2017.02.27.

(Nilnocere, 2017.02.27 09:31)

Rendelkezéseid csodálatosak,
ezért figyel azokra a lelkem.
Ragyogva világít szavad fénye,
értelmessé teszi a kicsinyeket.

2017.02.27.

(Nilnocere, 2017.02.27 07:34)

Az Úr dicséretét zengjék a föld határai!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »