Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.03.14.

2017.03.14 23:24

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved!
Jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is!
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké!
Ámen.

Nilnocere - 2017.03.14.

2017.03.14 21:40

Istent a szívemben hordozva tudjak szolgálni az emberek között

Böjte Csaba gondolatai
2017-03-14

Ha megkérdeznének, hogy mi az az eszménykép, amit valóra szeretnék váltani, akkor én az Erzsébetet látogató Máriát szeretném követni, hogy Istent a szívemben hordozva, jókedvvel, örömmel, Magnificatot énekelve tudjak szolgálni az emberek között, tudjam végezni azt a munkát, amire éppen szükség van.

Nilnocere - 2017.03.14.

2017.03.14 16:59

Mi magunk haladjunk előre

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-03-14

Az Úr arca világosítsa meg a szívünket, hogy tekintetünket ne a minket ért jogtalanságok keserű emlékére vessük; ne azt várjuk, hogy először a többiek váljanak jókká, hanem mi magunk haladjunk előre a jóra való megtérésben, elfeledve a múltat, és működjünk együtt a Teremtővel egy szebb jövő érdekében!

Nilnocere - 2017.03.13.

2017.03.13 18:40

Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja,
aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket.

Nilnocere - 2017.03.13.

2017.03.13 16:41

Krisztus azt szeretné, hogy az öröme a mi örömünk legyen

Böjte Csaba gondolatai
2017-03-13

Krisztus azt mondotta, hogy azt szeretné, hogy az öröme a mi örömünk legyen, és így az örömünk teljes legyen. Hiszem, hogy Isten a teremtő jóság örömét, a gondviselő szeretet és a lehajló irgalom örömét akarja velünk megosztani ezen a földön.

Nilnocere - 2017.03.13.

2017.03.13 15:15

Uram, én Istenem, sok nagy csodát tettél miérettünk:
nincs hozzád hasonló.
Ha hirdetni s elbeszélni akarnám,
nem találnám se szerét, se számát.

Nilnocere - 2017.03.13.

2017.03.13 13:29

Föllelkesülök parancsaidtól, mert örömöm telik bennük.
Feléjük tárom kezemet, mert szeretem intelmeidet,
rendelkezéseidről elmélkedem.

Nilnocere - 2017.03.12.

2017.03.12 22:53

Köszönöm ezt a kegyelmekkel teljes napot Uram hogy alkalmat adtál arra hogy szolgáljalak, hogy szeresselek, hogy dicsőítselek Téged sok nehéz helyzetben ma is! Szeretlek Istenem! Nagyon, mindennél és mindenkinél jobban ezen a vilagon, ebben a földi létben. Te vagy minden napom kezdete és vége. A Te szereteted lüktet ereimben, szívverésemben, lélegzetemben! Soha, soha ne hagyj el engem! Életem minden napján kitárt szívvel és kitárt karokkal futok, rohanok Feléd! Te vagy életem végcélja!

Nilnocere - 2017.03.12.

2017.03.12 22:35

Egy Isten van, akit mi tisztelünk: aki az eget és földet alkotta.

Isten saját Fiát sem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta.

Nilnocere - 2017.03.12.

2017.03.12 15:09

Dél elmúlt, három óra már,
emlékezzünk, hogy szent e szám,
Jézus nevében most imánk
bűnünkre esdjen oldozást.

Lator száján kél vallomás,
de irgalomra érdemes;
buzgó imánk, ha égre száll,
nekünk hasonló jót szerez.

Szeretlek Jézusom! ✝♥

Nilnocere - 2017.03.12.

2017.03.12 11:33

Meglátjátok majd az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin. (Mt 24, 30)

Nilnocere - 2017.03.12.

2017.03.12 09:43

Hittel, mely buzgó szívben él,
reménnyel, melyet hit kísér,
és égi lánggal, mely szeret,
Krisztusnak zengjünk éneket.
✝♥

Nilnocere - 2017.03.12.

2017.03.12 08:29

Daloljon a lelketek, daloljon a szívetek is, vagyis dicsőítsétek meg Istent lelketekben és testetekben egyaránt! (Hesychius)

Nilnocere - 2017.03.12.

2017.03.12 07:08

Mondj áldást, lelkem, az Úrnak:
csodálatos a te nagyságod, Uram, Istenem!
Fölséget és pompát öltöttél magadra,
a fényesség a te palástod.

Nilnocere - 2017.03.12.

2017.03.12 05:27

Istenem, Mindenem

Teréz anya breviáriuma
2017-03-12

Legyünk gyöngédek egymáshoz és szeressük egymást, mert nem szerethetitek Krisztust, ha nem tudjátok Őt felebarátotokban szeretni. Ahhoz, hogy a szeretet igaz legyen, áldozatokat kell hozni. Legyetek erősek a bűnbánatban, az elégtételben és minden egyes áldozatban, amely szegénységetekből fakad, és teljesen őszintén mondhatjátok majd: "Istenem, Mindenem."

A mai hosszú munkámért, munkatársaimért, Jézusért és Istenért.

Nilnocere - 2017.03.11.

2017.03.11 21:15

Nekem igéd lesz az örökrészem mindenkor,
ez tölti el szívemet örömmel.
Nézd, szívemet arra hajlítom, †
hogy rendelkezéseidet megtegyem,
jutalma ennek mindörökké tart.

Nilnocere - 2017.03.11.

2017.03.11 15:56

Áldom az Urat minden időben,
dicséretét szüntelenül zengi ajkam.

Nilnocere - 2017.03.11.

2017.03.11 06:37

Folytonos megtérés

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-03-11

Amikor az ember fölfedezi és megízleli Isten irgalmasságát és megbocsátását, nem tud másként élni, csak folytonos megtérésben.

Te vagy a legnagyobb boldogság Istenem! Aki egyszer Téged megismer, az többé nem akar és nem is tud Nélküked élni!

Nilnocere - 2017.03.11.

2017.03.11 03:36

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké!

Nilnocere - 2017.03.10.

2017.03.10 17:54

Aranypéntek - hittan

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában,
az Ő kínszenvedésében, az Ő halálában,
az Ő feltámadásában, az Ő megváltásában.
✝♥