Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.02.08.

(Nilnocere, 2017.02.08 19:01)

Aranyszerda - hittan

Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam:
hogy az Úr házában lakjam életem
minden napján, hogy élvezhessem az Úr édességét,
és szemlélhessem szent templomát.
✝♥

2017.02.08.

(Nilnocere, 2017.02.08 15:35)

Bensőmben törvényeidet forgatom,
elmélkedem útjaidról.
Boldogságomat csak igaz igédben találom,
szavaidat nem felejtem.

2017.02.08.

(Nilnocere, 2017.02.08 11:30)

Szeretetből akarok szenvedni

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-02-08

Nem engedek ki a kezemből egyetlen kis áldozatot, egyetlen tekintetet, egyetlen szót sem, és felhasználok minden dolgot, még a legapróbbat is arra, hogy szeretetből tegyem. Szeretetből akarok szenvedni, sőt örülni is.
✝♥

2017.02.08.

(Nilnocere, 2017.02.08 08:02)

Uram, jóságod felér az égig,
a fellegekig a te hűséged.
Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, †
ítéleteid oly mélyek, mint a tenger;
embernek, állatnak, Uram, te vagy fenntartója.

2017.02.08.

(Nilnocere, 2017.02.08 05:43)

A mai napomat, munkámat, imádságaimat a kínszenvedésben élőkért ajánlom fel Bakhita Szent Jozefina emléknapjának alkalmából.

✝Nyomorúságomban az Urat szólítottam,
Istenemhez kiáltottam.Templomában szavamat meghallotta, s kiáltásom színe elé, füléig hatolt.✝

2017.02.07.

(Nilnocere, 2017.02.07 23:11)

Életünk örömteli repüléssé válik

Böjte Csaba gondolatai
2017-02-07

Életünk a semmibe hulló zuhanásból a hit fényénél az Istenbe torkolló, kibontakozó, örömteli repüléssé válik.

2017.02.07.

(Nilnocere, 2017.02.07 19:25)

Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van.
(1Jn 3,1a 2)

2017.02.07.

(Nilnocere, 2017.02.07 12:42)

Uram, te a szívben élő hűséget kedveled,
És kinyilatkoztattad nekem bölcsességed titkait.

2017.02.07.

(Nilnocere, 2017.02.07 09:43)

Adj jó irányt útjaimnak,
hogy mindig akaratodat kövessem.
Akkor sosem vallok szégyent,
ha minden parancsodat szemem előtt tartom.
Azért adok hálát neked tiszta szívből,
mert igaz végzéseidre megtanítasz.
Amit elrendeltél, azt megtartom,
csak te ne hagyj el soha engem!

2017.02.07.

(Nilnocere, 2017.02.07 07:53)

Tetteitekkel magasztaljátok a mindenség Királyát!

2017.02.07.

(Nilnocere, 2017.02.07 05:24)

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
Hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Urunkat, nagy királyunkat, jöjjetek, imádjuk!

2017.02.06.

(Nilnocere, 2017.02.06 14:28)

Végtelenre teremtett létünk bebarangolja a végtelen Szeretetet

Böjte Csaba gondolatai
2017-02-06

Az imádkozó ember útja soha nem ér véget, mert a hit által nem tudjuk megfogni, bejárni a szelíd Végtelent, de e csodálatos érzékszervünk által sok-sok minden láthatóvá, érthetővé válik napról napra Teremtőnk titkaiból. E kibontakozásnak nincs felső korlátja. A halál csak egy újabb kapu, mert a végtelenre teremtett létünk célja bebarangolni a végtelen Szeretetet, a végtelen Jóságot, a végtelen Bölcsességet, a végtelen Szépséget, az Istent, ki megosztotta velünk a létet!

Milyen csodálatos vagy Istenem! Eddigi életemben minél jobban szorítottalak magamhoz és minél jobban ragaszkodtam Hozzád, Te annál közelebb engedtél fényes országodhoz, csodáidhoz, annál közelebb vezetgettél fenséges közelségedbe!
Olyan ez, mint amikor egy sötét tájat beragyog a hajnali napfény. Nem egyszerre érik el a táj minden zugát a nap sugarai, hanem lassan, fokozatosan. Először csak a táj egyes részeit éri el a nap, utána pedig újabb és újabb részeket borítanak be a nap sugarai.
Az életem is egy sötét táj, melyet fokozatosan,
napról - napra borítasz fénybe. Ma is kivirult életem egy darabkája, holnap pedig már egy másik része fog fényleni.

Lehet - e ennél szebben megismerni Téged, Mindenható Istenem?

2017.02.06.

(Nilnocere, 2017.02.06 09:36)

Az Úr törvénye megvidámítja a szívet,
és fényt gyújt a szemnek.

2017.02.06.

(Nilnocere, 2017.02.06 07:40)

Dicső nevedet magasztaljuk, Istenünk!

2017.02.06.

(Nilnocere, 2017.02.06 04:50)

Hálát adok, Uram, teljes szívemből,
összes csodádat elbeszélem.
Ujjongok és örvendezem benned,
nevedről szól énekem, fölséges Isten!

Benned örül a szívem ezen az új reggelen Uram.
Lelkem minden zugában a Te fényességed ragyog!

2017.02.06.

(Nilnocere, 2017.02.06 00:13)

Gyönyörű nap nyugodott le és csendesült el. Csodálatos szentmise, szeretetteljes közeg, testvéri közelségek, túláradó örömök! Szárnyaltam ma az én Istenemmel! Szavakba sem tudom önteni mindazt amit a lelkemben ébresztett ez a nap!

Ennek a vasárnapnak minden szépségével a szívemben imádkozom nagybeteg testvéremért aki továbbra is az életéért kűzd és imádkozom egy lelkibeteg barátomért, aki két napja újra egy zárt osztály lakója lett lelki összeomlása miatt.
Teljes szívemből azt kívánom hogy minden reménytelenségben élő embertársam akik a közelemben élnek, találják meg Istenben az igaz vigaszt, az igaz szeretetet, az igaz örömet és az élet igazi csodáját!

2017.02.05.

(Nilnocere, 2017.02.05 21:21)

Csodálatos megnyílni a hitből fakadó imában

Böjte Csaba gondolatai
2017-02-05

Csodálatos megnyílni a hitből fakadó imában Teremtőnk előtt, kicsinységünk és minden bűnünk ellenére belekarolni abba, ki mindenkinél jobban szeret, hagyni, hogy szelíd, nyugtató szavakkal talpra állítson, vezessen, biztos kézzel szép feladatok elvégzésére bátorítson. Az élő hit - akárcsak a látás a festőnek - értelmet ad az ember bolyongásának, létének itt a földön.

2017.02.05.

(Nilnocere, 2017.02.05 20:52)

Dicsérjétek Istenünket, ti, összes szolgái,
és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok!
Alleluja!

2017.02.05.

(Nilnocere, 2017.02.05 18:46)

Áldott vagy, Urunk az égbolt fölött!

2017.02.05.

(Nilnocere, 2017.02.05 15:30)

Egy testvért szeretni

Nem is tudom hogy mi is a szebb. Mikor engem emel fel valaki a szeretetével, vagy amikor én emelhetek fel valakit a szívemben. Drága ferences testvérkémet és tanítómat ma én emelem fel a szívemben a kéklő égig, a tündöklő napsugarakig imáimban! Hálaadó miséjén melyet születésnapja alkalmából adott, minden szava mint aranypor szállt szerteszét szeretett templomomban! Az oltár úgy ragyogott akár a menny! Az égiek is velünk ünnepeltek ma!

Minden imádságomat kedves idős tanítóm és ferences testvérkém egészségéért és békés mindennapjaiért ajánlom fel.
✝♥


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180

Következő »