Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.03.06.

2017.03.06 11:57

Személyre szóló barátság

Teréz anya breviáriuma
2017-03-06

Krisztus barátságát adja egész életünkre. Hűséges és személyre szóló barátságot. Társai leszünk a gyöngédségben és szeretetben.
Ő adja nekünk az egész életen át tartó barátságot. A hosszú, hűséges és személyes barátságot. Pontosan ezt. Szeretete határtalan.

Nilnocere - 2017.03.06.

2017.03.06 09:36

Mindenkin könyörülsz, Uram, mert mindent megtehetsz, és elnéző vagy az emberek bűnei iránt, hogy bűnbánatot tartsanak. Mert szeretsz mindent, ami van, és mit sem utálsz abból, amit alkottál.
(Bölcs 11, 23-24b)

Nilnocere - 2017.03.06.

2017.03.06 04:49

Krisztus Urunk értünk kísértést és gyötrelmet szenvedett, jöjjetek, imádjuk!

Nilnocere - 2017.03.05.

2017.03.05 15:41

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-03-05

A nagyböjt sürgetően a megtérésre hív bennünket: arra kaptunk meghívást, hogy visszatérjünk Istenhez teljes szívünkkel.

Ma igencsak szomorú hírt kaptam. Egykori munkatásrsam aki hónapokkal ezelőtt egyszer már öngyilkossági szándékkal bántalmazta magát most napok óta újra csak rombolja a testét, a lelkét. Igyekeztem Isten jóságáról és irgalmáról beszélgetni vele és biztatni arra hogy menjen ma templomba és keressen fel egy papot, de szavaim nemigen értek el hozzá. Teljes szívemből imádkozom azért hogy Isten szeretete a szívében erősebb legyen minden fekete gondolatával szemben.

Nilnocere - 2017.03.05.

2017.03.05 10:20

Keresztnek csak egy kis darabját

Pio atya breviáriuma
2017-03-05

Jézus életedben nem arra kér téged, hogy hordozd vele a nehéz keresztet. A keresztnek csak egy kis darabját kell vinned: az emberi fájdalmakat.

Nilnocere - 2017.03.04.

2017.03.04 22:26

Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, hallgass minket!

✝ Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat, irgalmazz nekünk!
✝ Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív, irgalmazz nekünk!
✝ Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív, irgalmazz nekünk!
✝ Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív, irgalmazz nekünk!
✝ Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív, irgalmazz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

Szelíd és alázatos szívű Jézus!
Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!
✝♥

Nilnocere - 2017.03.04.

2017.03.04 21:53

Szavunkat halld meg, jó Urunk:
a hozzád esdő szózatot,
amellyel sírva kér imánk
e negyven szent nap alkonyán.

Szívekbe látó nagy Bíró,
te gyöngeségünk ismered,
a hozzád térők hadd vegyék
a bűnbocsánat nagy kegyét.

Vétkeztünk ellened sokat,
de vallomásunk elfogadd:
engedj szentséges nevedért
a bűnbánóknak enyhülést.

A testnek gőgjét törje meg
az üdvös megtartóztatás,
s immár ha józan lett a szív:
megvesse bűnnek szennyeit.

Boldog Háromság, add meg ezt,
osztatlan Egység, tedd meg ezt,
nekünk az üdvös böjtidő
legyen sok jót gyümölcsöző.

Nilnocere - 2017.03.03.

2017.03.03 17:27

Aranypéntek - hittan

✝ Jézus öt szent sebéért és kínszenvedéséért ✝

Nilnocere - 2017.03.03.

2017.03.03 14:13

Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, hallgass minket!

✝ Krisztus Vére, az örök Atya egyszülött Fiának Vére,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, az Isten megtestesült Igéjének vére,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, az új és örök Szövetség vére,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
üdvözíts minket!

Krisztus vére, kegyelmezz nekem bűnösnek!

Nilnocere - 2017.03.03.

2017.03.03 07:43

A jobb lator

Pio atya breviáriuma
2017-03-03

Ezen a földön mindenkinek megvan a maga keresztje. Úgy kell azonban cselekednünk, hogy ne a bal, hanem a jobb latorrá váljunk.

Nilnocere - 2017.03.02.

2017.03.02 22:43

Egy könnyes, de szeretettől átitatott napot hagytam ma magam mögött. Nagybeteg testvéremet katolikus szertartás szerint ma örök nyugalomra helyeztük. A családja, a barátok és mi mindnyájan akik vele együtt reménykedtünk, csendben kísértük végső nyughelyére.
Szívem minden szeretetével és lelkem minden erejével szüntelenül imádkoztam érte. Hiszem hogy minden szó, sóhaj és ima, ami ma érte szólt abban a kis temetőben, felért az égbe Istenünkhöz!

Feltámadunk, találkozunk Laci! ✝

Nilnocere - 2017.03.02.

2017.03.02 10:05

Nagyböjt 2. nap

Kegyelemmel teljes ez a nagyböjti nap. Ma kísérjük utolsó útjára nagybeteg testvéremet. Én szeretet útnak érzek és mondok minden temetést mert bár valóban utolsó földi útja ez az elhunytnak, de az emléke, a szeretet azonban örökre megmarad. Tele van a szívem, a lelkem az emlékeivel, a beszélgetéseinkkel. Ez a kűzdelmes fél év gazdagabbá tette a lelkemet amiért örökké hálás leszek Istennek és persze nagybeteg testvéremnek is. Megtisztelt a barátságával, a bizalmával, a félelmeivel, a bánataival, a fájdalmaival, az örömeivel. Bezártam a szívembe ezt a hat hónapot és minden történését.
✝♥

Nilnocere - 2017.03.01.

2017.03.01 09:35

A legszebb hitvallás

Pio atya breviáriuma
2017-03-01

A legszebb hitvallás az, ami a sötétben szakad föl belőled, az áldozatban, a fájdalomban, amikor megfeszült erővel akarod a jót. Ez az, ami villámként hasít lelked sötétségébe, ez a vihar világossága, amely fölemel és Istenhez vezet.

Nilnocere - 2017.03.01.

2017.03.01 07:57

✝Hamvazószerda és nagyböjt ünnepére✝

1. nap

Térjetek meg, és forduljatok el bűneitektől.
Szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket!

Jézusom, sok minden nyomja a lelkemet. Te tudod bajaimat, hiszen jól ismersz engem. Segíts nekem hogy megváltozni ebben az előttem álló negyven napban! Meg akarok változni! Elhagyni minden gyengeségemet, vétkemet, minden rossz tulajdonságomat, minden haragomat, segíts megbocsájtóbbnak lennem azokkal szemben akik sokat bántottak testileg, lelkileg! Segíts hogy a harag, a düh eltűnjön szívem minden zugából! Tebenned van minden bizadalmam Jézus! Csak Te vagy képes a szívemet, a lelkemet, a testemet megváltoztatni! Én változni akarok! Megújulni, megtisztulni jobban és jobban a Te erőd által, a Te szereteted által, a Te kínszenvedésed által, a Te alázatod által, a Te engedelmességed által! Tudom hogy nem lesz könnyű, hiszen annyiszor elbuktam már! Imádkozz velem és imádkozz értem hogy méltóbb lehessek Istenem közelségére! Amikor gengülni kezdek, a lgnehezebb pillanatokban jöjj közel hozzám, erősíts engem hogy ne essek el!

Mindaz ami megkötöz, ellene mondok!
Mindaz ami rombol, ellene mondok!
Mindaz ami gyengít, ellene mondok!
Mindaz ami megkísért, ellene mondok!

Jézusom, csak mi ketten! ✝♥

Nilnocere - 2017.02.28.

2017.02.28 20:32

Tégy velünk nagy dolgokat, Uram, mert hatalmas vagy, és szentséges a neved!

Nilnocere - 2017.02.28.

2017.02.28 17:44

Magunkéból egész életünkben

Keresztes Szent János aranymondásai
2017-02-28

Isten jóságábóI egy óra alatt nagyobb eredményt érünk el, mint a magunkéból egész életünk folyamán.

Nilnocere - 2017.02.28.

2017.02.28 11:30

Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, Uram,
Ösvényemen csak ez világít.

Nilnocere - 2017.02.28.

2017.02.28 09:38

Szent és igaz vagy, Uram,
és igazságos ítéletedben.
Szigorú végzéseidet igazságban hoztad,
és teljes hűségben.

Nilnocere - 2017.02.28.

2017.02.28 07:44

Uram, neked zsoltárt zengek, taníts meg a szeplőtelen útra!

Nilnocere - 2017.02.28.

2017.02.28 05:28

Keljünk fel éjjel s közösen virrasszunk,
egyre a zsoltár szavait fontolva,
szárnyalón szálljon a dicséret hangja
édes Urunkhoz.