Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.03.09.

2017.03.09 23:49

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Nilnocere - 2017.03.09.

2017.03.09 21:29

Üdvözlégy szent Kereszt, egyetlen reménység!

Nilnocere - 2017.03.09.

2017.03.09 17:22

A mai hosszú éjszakámat megfeszített Jézusomhoz emelem fel.

A Golgotán, reggelig, csak mi ketten ✝♥

Nilnocere - 2017.03.09.

2017.03.09 16:29

Ha nem ítélsz, nem bírálsz

Teréz anya breviáriuma
2017-03-09

Minden megaláztatást fogadj örömmel! Akkor vagy igazán alázatos, ha nem ítélsz meg és nem is bírálsz másokat. Ha mindig gyöngéd érzelmeket és gondolatokat táplálsz irántuk. Ha örülsz annak, hogy jót tesznek Jézusnak. Ha meg tudod bocsátani hiányoságaikat. Ha boldog és mindig derűs vagy a szegények, betegek és haldoklók között.
Ha örülsz a megaláztatásnak és szereted felebarátodat, akkor igazán alázatos vagy és Őt követed.

Nilnocere - 2017.03.09.

2017.03.09 06:39

✝ Krisztus lelke, szentelj meg engem!
✝ Krisztus teste, üdvözíts engem!
✝ Krisztus vére, ihless meg egem!
✝ Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára engem!
✝ Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!

Nilnocere - 2017.03.09.

2017.03.09 01:49

Nagyböjt 9. nap

Ezen az éjszakán úgy gondoltam hogy nem ajánlok fel semmit és nem is kérek semmit sem. Ezen az éjszakán Jézussal vagyok kis helyiségemben, közel, nagyon közel hozzá. Úgy érzem sok minden van amin változtatnom kéne a szívemben és az életemben de egyedül csak elbuknék. De itt van Jézus, aki értem is elszenvedte borzalmas halálát hogy Isten fényes országában élhessek! Itt van velem Ő, aki keresztelésem napján szívére tette a kezemet.

✝ = ÉLET

Nilnocere - 2017.03.08.

2017.03.08 19:58

Imádkozom ma este szeretett hittan csoportomért akikkel ma nem lehettem együtt és nem dicsőíthettem velük egy szívvel - lélekkel az Urat.

Ragyogtasd arcodat Istenem a Grecco teremre és mindazokra akik most e percben is ott ülnek és csodáidat hallgatják!

szeretetközösség ✝♥

Nilnocere - 2017.03.08.

2017.03.08 08:34

Örömteli ez a reggel! Egész éjjel örömmámorban úszott a lelkem. Hálám jeléül mivel s hogyan szolgálhatnék még Neked Uram? Mivel boruljak színed elé hogy megköszönjem jóságodat? A szívem, a lelkem és az életem is a Tiéd! Mit adhatnék még Teneked?
Szétszakítja szívemet a szereteted ami egyre csak tombol bennem és ami csak hajt és hajt lelkem legmélyéből és nem hagy nyugodni engem!
Szolgálni akarlak Téged lángoló szívvel életem utolsó percéig! Tenni, futni rohanni, kűzdeni Neveddel a szívemben! Leborulni Érted bárhol, felszólalni Melletted ahol nem ismernek és cselekedni Veled mindenütt, ahol csak lehet, ahol oly nagy a szükség!
Igen, ezt akarom és így akarok minden napomon tenni!

Nilnocere - 2017.03.08.

2017.03.08 03:34

Mécsvilágot gyújtasz nekem, Uram,
fénysugarat adsz nekem, Istenem, a sötétségben.

Nilnocere - 2017.03.08.

2017.03.08 01:53

Hálás vagyok Neked Istenem teljes szívemből! Köszönöm Neked hogy egészséges lehetek még mindig, hogy egészségesen járhatok, kelhetek, hogy egészségesen végezhetem a munkámat, a teendőimet!

Mindennél és mindenkinél jobban szeretlek Istenem!

Nilnocere - 2017.03.08.

2017.03.08 01:37

Szeretlek, Uram, én erősségem!
Uram, erősítőm, menedékem, szabadítóm!
Istenem, segítőm, akiben remélek,
oltalmazóm, hatalmas szabadítóm és pártfogóm!

Nilnocere - 2017.03.07.

2017.03.07 23:53

Ez a nap kegyelemmel teljes volt! Kegyelmet kaptam reggel az én Istenemtől egy szörnyű betegség ellen. A
Egészséget kaptam tőle nagy - nagy kegyelemmel! Hosszú, hónapokon át tartó aggódás a mai napon véget ért! Nagyon hálás vagyok, végtelenül hálás és boldog! A lemondások, a bűnbánat idejében amikor nekem kellene kiengesztelnem az én drága Istenemet hibáim, gyengeségem, bűneim miatt, akkor is Ő hajol le hozzám gyengéd szeretettel és ad nekem kegyelmet!
Van - e ennél nagyobb szeretet? Amikor nem érdemelném meg, Ő akkor is csak ad és ad nekem!

Mai éjszakai munkámmal, minden imádságommal Istenemet dicsőítem teljes szívvel! Hallja meg mindenki, tudja meg mindenki, Isten csodálatos és fölséges örökkön - örökké!

Nilnocere - 2017.03.07.

2017.03.07 17:12

Amikor elhatalmasodik a bűn, túlárad a kegyelem.
(Róm 5, 20)

Nilnocere - 2017.03.07.

2017.03.07 10:11

Hittel, mely buzgó szívben él,
reménnyel, melyet hit kísér,
és égi lánggal, mely szeret,
Krisztusnak zengjünk éneket.

Nilnocere - 2017.03.07.

2017.03.07 08:23

Üdvösség napja, Krisztusunk,
hasítsd szét vakságunk ködét,
hogy felragyogjon az erény,
midőn reánk nappalt hozol.

Nilnocere - 2017.03.07.

2017.03.07 06:36

Getszemáni kert szenvedésének kelyhe

Pio atya breviáriuma
2017-03-07

Ne félj tehát, hanem tartsd magad a legszerencsésebbnek, hogy méltónak találtattál részt venni az Isten-ember fájdalmaiban. Ez nem önfeladás, hanem szeretet, hatalmas szeretet, amellyel Isten közeledik feléd. Nem büntetés volt, hanem szeretet, a legmagasabb rendű. Áldjad ezért az Urat, és nyugodtan igyál a Getszemáni kert szenvedésének kelyhéből.
✝♥

Nilnocere - 2017.03.07.

2017.03.07 04:38

Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd,
tűzben kipróbált ezüst.

Íme, most van a kellő idő.
Most van az üdvösség napja.

Nilnocere - 2017.03.06.

2017.03.06 23:32

Krisztus irgalmas

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-03-06

Krisztus irgalmas, de egyszersmind hajthatatlan. Néven nevezi a jót és a rosszat, egyesség és megalkuvás nélkül, de mindig kész a bocsánatra.

Nilnocere - 2017.03.06.

2017.03.06 21:37

Mi lenne belőlem?

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-03-06

Amikor elesem, ez még inkább észre véteti velem semmiségem, és arra késztet, hogy elgondolkozzam: mit tennék, mi lenne belőlem, ha saját erőmre támaszkodnék?

Mai éjszakai munkámat és minden imádságomat Jézus gyötrődő szívéhez emelem fel.

Nilnocere - 2017.03.06.

2017.03.06 11:57

Személyre szóló barátság

Teréz anya breviáriuma
2017-03-06

Krisztus barátságát adja egész életünkre. Hűséges és személyre szóló barátságot. Társai leszünk a gyöngédségben és szeretetben.
Ő adja nekünk az egész életen át tartó barátságot. A hosszú, hűséges és személyes barátságot. Pontosan ezt. Szeretete határtalan.