Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.02.26.

(Nilnocere, 2017.02.26 21:36)

Megad minden kegyelmet, amire csak szükség van

Teréz anya breviáriuma
2017-02-26

A múltbeli dolgokat el kell feledni és meg kell bocsátani. A jövő még nem érkezett el. Ma szeretheted Jézust, ahogyan Ő szeret téged: személyes, benső szeretettel.
Nem kell félned: Isten megad neked minden kegyelmet, amire csak szükséged van, ha te megengeded neki, hogy az imádságon, áldozatokon, szenvedésen és kemény munkán keresztül megszenteljen téged. Semmi sem lehetetlen Isten előtt, hiszen "Isten a szeretet".
(1Jn 4,16)

2017.02.26.

(Nilnocere, 2017.02.26 19:00)

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot,
mert majd eltelnek vele.

2017.02.26.

(Nilnocere, 2017.02.26 11:57)

Szeretetből élni

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-02-26

Szeretetből élni Jézussal annyi, mint keresztutat járni, a keresztre, mint kincsre tekinteni.

✝♥

2017.02.26.

(Nilnocere, 2017.02.26 09:34)

Üdvöz légy, nap! Dicső és szent e nap!
Te boldog nap, Krisztus győzelme vagy;
tartós öröm, amit bőségben ad
vasárnapunk!

2017.02.25.

(Nilnocere, 2017.02.25 23:53)

Kora hajnaltól késő éjszakáig minden reményem az Úr.

2017.02.25.

(Nilnocere, 2017.02.25 20:41)

Testvéri közösség

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-02-25

"Testvéri közösségben" élni annyit jelent, hogy mindnyájan "egy szív, egy léIek" legyenek (ApCseI 4,32), és így minden vonatkozásban közösséget alkossanak: emberiekben, lelkiekben és anyagiakban. A valóban keresztény közösség azon fáradozik, hogy anyagi javaikat is megosszák egymással, hogy senki szükséget ne szenvedjen, és mindenki "szükséglete szerint részesüljön a javakból.

Assisi ✝♥

2017.02.25.

(Nilnocere, 2017.02.25 17:46)

Áldom az Urat minden időben,
dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik,
hallják meg a szelídek, és örvendezzenek.
Magasztaljátok az Urat velem együtt,
dicsőítsük az ő nevét mindnyájan!

2017.02.25.

(Nilnocere, 2017.02.25 15:19)

Semmi sem biztos, csak Isten irántunk való végtelen szeretete

Böjte Csaba gondolatai
2017-02-25

Semmi sem biztos, csak Isten irántunk való végtelen szeretete: "A hegyek megmozdulhatnak, a halmok táncra perdülhetnek, de az én szeretetem nem hagy el soha!" - mondja neked is a Szentírás által az élő Isten! Merj belekapaszkodni e végtelen jósággal hozzád hajló szeretetbe, alázattal fogd meg Teremtőd kezét, és hagyd, hogy vezessen.

2017.02.25.

(Nilnocere, 2017.02.25 14:59)

Nagybeteg testvérem halála óta csendben csak az eget kémlelem. Három napja a redőnyök sincsenek lehúzva. Látni akartam az eget éjjel és nappal is. Nemcsak szemeim, a szívem is az égre tapadt. Hiszen mi mást is tehetnék egy olyan szeretettel és kegyelmekkel átitatott hat hónap és a három nappal ezelőtti éjszaka után?
Az az éjszaka más volt. Édesebb, kegyelmesebb, szeretőbb és jóságosabb volt, mint a többi átvirrasztott éjjel. Mert míg Isten egyik karjával az én lelkemet dédelgette, addig a másikkal nagybeteg testvéremet emelte fel magához a kórházi ágyából, a földi szenvedéseiből, megannyi testi fájdalmából oda, ahol már nincsenek többé kínok, nincsenek gyógyszerek, gépek, csövek, tűk és nincsen többé szenvedés sem.
Létezik - e itt a földön ennél nagyobb irgalom és kegyelem? Azon az éjjelen a SZERETET nyúlt le az égből minden földi téren, időn, határon, minden emberi elképzelésen, akaraton, erőn, reménykedésen és kűzdelmen át hogy egy meggyötört lélek békességre leljen. Bízom drága Istenem irgalmában hogy utolsó lélegzetekor, szívének utolsó dobbanásakor nagybeteg testvérem minden bűnéért, rossz cselekedetéért kegyelmet kapott és már Isten fényes országában van.
Ha kicsit fájó szívvel is, de nagyon hálás vagyok Istennek mindazért ami ebben az elmúlt hat hónapban történt. Minden az Ő kezében volt. A földi út és az égi út is. Istenünk irgalommal, kegyelemmel és végtelen szeretetével döntött a mi emberi akaratunk felett. De szentül hiszem hogy nem volt hiábavaló a sok testi és lelki kűzdelem, nem volt hiábavaló a sok reménykedés és nem volt hiábavaló a sok imádság sem!

A redőnyök ma is a helyükön vannak. Az emeletről most is szemem elé tárul a kéklő égbolt, a nap sugarai melegséggel árasztják el a szobát. Bárcsak magasabb lenne a ház vagy az erkély, hogy közelebb és közelebb legyek az éghez, egészen közel ehhez a földöntúli SZERETETHEZ!

2017.02.24.

(Nilnocere, 2017.02.24 18:13)

Aranypéntek - hittan

Hit, remény, szeretet
✝♥

2017.02.23.

(Nilnocere, 2017.02.23 12:41)

Isten irgalma olyan, mint egy megáradt patak

Vianney Szent János breviáriuma
2017-02-23

Isten irgalma olyan, mint egy megáradt patak: útjában magával sodorja a lelkeket.

✝2017.02.22.✝

2017.02.23.

(Nilnocere, 2017.02.23 01:23)

Nehéz szavakba önteni mindazt ami a szívemben van nagybeteg testvéremről. Egész nap csak peregtek és peregtek előttem az emlékek, a reményteljes beszélgetéseink az életről, a gyógyulásról, a terveiről, a vágyairól. Fülemben csengtek ma szüntelenül szavai, hogy nem akar meghalni. Hányszor és hányszor mondta ezt ki nekem, a világnak, az égnek! A végsőkig reménykedtünk az egyező őssejtszámokban, a donációban, reménykedtünk a földi életben, abban hogy van igenis gyógyulás egy ilyen vészes helyzetből is. Istennek azonban más tervei voltak. Mi elképzeltünk egy jövőképet, de Istenünk egy másik utat jelölt ki nagybeteg testvérem számára. Tegnap éjjel egy utolsó telefonbeszélgetésben így búcsúzott családjától:
"Most már el kell mennem."

Könnyes szemmel köszönöm neked Uram nagybeteg testvéremet, ezt a pár felejthetetlen hónapot minden nehézségével együtt. Adott ez a reményekkel teli történet valamit a lelkemnek, ami eddig nem volt nekem, ami nélkül a lelkemnek egy kis zuga ma üresen állna. Gazdagabb lettem még így, könnyes szemmel, fájó, sajgó szívvel is.

Szeretlek Istenem ezen a fájó éjszakán is teljes szívemből! Adj nagybeteg testvéremnek békességet, irgalmat és örök életet!

2017.02.22.

(Nilnocere, 2017.02.22 15:11)

✝ Fájó szívvel és könnyes szemmel megosztom, hogy nagybeteg testvérem éjjel visszaadta lelkét a Mindenható Istennek. ✝

2017.02.22.

(Nilnocere, 2017.02.22 12:17)

Nekem igéd lesz az örökrészem mindenkor,
ez tölti el szívemet örömmel.
Nézd, szívemet arra hajlítom, †
hogy rendelkezéseidet megtegyem,
jutalma ennek mindörökké tart.

2017.02.22.

(Nilnocere, 2017.02.22 10:08)

Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt,
ösvényemen csak ez világít.
Nevedre esküszöm és ígérem:
igaz végzéseid igéit megtartom.

2017.02.22.

(Nilnocere, 2017.02.22 08:47)

Isten, te vagy az én Istenem,
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped,
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted,
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet,
hadd magasztaljon ezért ajkam!

2017.02.22.

(Nilnocere, 2017.02.22 02:43)

Gyönyörű és meghitt ez az éjszaka. Miközben mindenki alszik én csak lebegek abban az édes burokban amit ez a csendes éjszaka ad nekem. Ma éjjel nincsenek szavak, nincsen sem fohász, sem ima, csak csend, végtelen csend az én Istenemmel.

2017.02.22.

(Nilnocere, 2017.02.22 00:24)

Isten dicsőségét hirdetik az egek,
kezének művéről vall a mennybolt.
A nappalok ezt zengik egymásnak,
erre oktatja éj az éjszakát.

2017.02.21.

(Nilnocere, 2017.02.21 18:36)

Méltó vagy, Urunk, Istenünk,
hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen,
mert a mindenséget te alkottad,
akaratod hívott létre és teremtett mindent.

2017.02.21.

(Nilnocere, 2017.02.21 15:17)

Amikor rossz híreket kapok mindig eszembe jut hogy azok is a Te rendelkezéseid Istenem! Csak Te tudhatod hogy míg nekem arany napokat adsz nap nap után, addig nagybeteg testvéremnek miért ilyen sorsot szánsz. Miért kell ennyit és ily módon szenvednie? Nem tudom hogy miért történik mindez és nem kérdezem azt sem, hogy miért döntöttél így. Csak csendes szívvel, jóságodban és kegyelmedben bízva leborulok rendelkezéseid előtt.

Odanyújtom beteg testvérem drága lelkét, Te majd elrendezed az Ő sorsát, az Ő életét.
✝♥


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »