Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.02.21.

(Nilnocere, 2017.02.21 13:37)

A mai munkámat szívem minden szeretetével nagybeteg haldokló testvéremért és barátomért ajánlom fel aki éjjel óta lélegeztetőgéppel lélegzik.

Légy vele jóságos Istenem, ragyogtasd rá arcodat, simogasd meggyötört testét és borítsd be szereteteddel.

2017.02.21.

(Nilnocere, 2017.02.21 12:40)

Mindent akarok

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-02-21

Igen, Istenem, Igen, Istenem, én mindent akarok!

Mindenre vágyódik a lelkem ami Te vagy! Legyen az bármilyen napi nehézség, kűzdelem vagy épp öröm, mindent akarok amiben Te ragyogsz vissza Istenem!

2017.02.21.

(Nilnocere, 2017.02.21 09:38)

Gyakran nem tudom hogyan köszöntselek reggelente Istenem! Térdre borulva szentséges Fölséged előtt vagy karjaimat az égbolt felé kitárva? Melyik a legméltóbb a Te köszöntésedre és szívemben van e - elég szó arra, hogy Téged, a Mindenhatót már reggel dicsérhessem?

2017.02.20.

(Nilnocere, 2017.02.20 23:40)

Lecsendesült lélekkel búcsúzom e kűzdeles naptól. Kűzdöttem önmagammal, kűzdöttem mással másért és kűzdöttem Teérted Istenem! Mi emberek annyiszor elbotlunk magunkba vagy olykor egymásba! De a lényeg csak az hogy miközben elbotlunk felnézünk - e az égre, felnézünk - e jóságos arcodra?

Szeretlek Istenem minden hibámmal, vétkemmel, gyengeségemmel együtt, szeretlek minden Érted elszenvedett seb után, szeretlek megaláztatások közepette és szeretlek teljes szívemből akkor is, amikor Nevedért és igazságodért fájó döntéseket kell meghoznom.

Halld meg imádságomat Uram, jusson el Hozzád minden elsuttogott szavam.

2017.02.20.

(Nilnocere, 2017.02.20 19:56)

Ha Istent igazán keressük

Keresztes Szent János aranymondásai
2017-02-20

Ha Istent igazán keressük, akkor Isten kedvéért mindenről le tudunk mondani.

Fájó szívvel de Benned remélő lélekkel ma lemondok Uram Nevedért valamiről, ami a szívemnek oly kedves volt! Lemondok a Te dicsőségedért, a Te szeretetedért, a Te végtelen irgalmadért, a Te kegyelmedért, a Te jóságodért és a Te igazságodért!
Nekem nem kell semmi mi emberi és szívem soha ne kívánjon mást mint a Te Fölségedet!

Csak Te ismersz engem igazán Uram! Minden hibámat, minden vétkemet, minden botlásomat, minden rezdülésemet, minden cselekedetemet és minden gondolatomat! Mindenem a Tiéd, mindenem előtted van!

Emberi békétlenségek, rivalizálások, fölényeskedések és meg nem értések közepette tiszta szívvel és alázattal én Téged választalak Istenem!

2017.02.20.

(Nilnocere, 2017.02.20 13:25)

Parancsaidat keresem, Uram, mert azok által éltetsz engem!

2017.02.19.

(Nilnocere, 2017.02.19 21:54)

Köszönöm Jézusom ezt a napot! Hogy keresztfádnál állhattam és vérző sebeidbe elrejtettél engem.

Nagyon szeretlek Jézusom.

2017.02.19.

(Nilnocere, 2017.02.19 14:55)

Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, hallgass meg!

Krisztus Vére, az új és örök Szövetség Vére,
Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér,
Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér,
Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér,
Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,
Krisztus Vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb Vér,

mosd tisztára a szívemet minden feketeségtől, minden árnytól és minden rossz érzéstől.
mosd tisztára a lelkemet minden belső nyugtalanságtól, aggodalmaskodástól és szorongástól.
mosd tisztára a testemet minden testi vágytól.

Te ismered Jézusom minden testi - lelki bajomat és vétkemet, segít megszabadulnom tőlük!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekem!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg engem Uram!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekem!

Szentséges Véredre emlékezve adj nekem békességet Krisztusom!
Ámen.

2017.02.19.

(Nilnocere, 2017.02.19 11:40)

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg egem!
Krisztus oldalából folyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

2017.02.19.

(Nilnocere, 2017.02.19 09:49)

Egyetlen napot sem tölt el

Pio atya breviáriuma
2017-02-19

A keresztény lélek egyetlen napot sem tölt el anélkül, hogy ne elmélkedne Jézus Krisztus szenvedéséről.

Fájdalmas kezeidet engedd kezembe vennem
Fájdalmas lábaidat engedd megérintenem
Fájdalmas testedet engedd betakargatnom
Fájdalmas arcodat engedd letörölgetnem
Fájdalmas szívedet engedd szívembe rejtenem.

2017.02.19.

(Nilnocere, 2017.02.19 07:46)

A mai hosszú munkámat Jézus vérrel borított arcához emelem fel.

2017.02.19.

(Nilnocere, 2017.02.19 03:38)

Első nap minden nap között,
melyen ég s föld alkottatott,
s melyen feltámadt Alkotónk
legyőzte értünk a halált,

fürgébben serkenjünk ma fel,
a kábult álmot űzzük el,
Istent keressük éjszaka,
ez prófétáknak szózata.

2017.02.18.

(Nilnocere, 2017.02.18 23:25)

Áldjátok az Urat mindnyájan, ti, az Úr szolgái,
akik éjjelente az Úr házában álltok.
Tárjátok ki kezeteket szentélye felé,
és áldjátok az Urat!

Éjjelente is áldjátok az Urat!

2017.02.18.

(Nilnocere, 2017.02.18 19:25)

Dicsértessék az Úr neve napkelettől napnyugatig!

2017.02.18.

(Nilnocere, 2017.02.18 09:40)

Szeretet és gyűlölet

Ma reggel zaklatottan de annál nagyobb örömmel gondolok vissza erre az éjszakára.
Éjjel munkám közben egy 33 - as számmal ellátott kis papírossal akadt dolgom. Melegség öntötte el egész bensőmet amikor megláttam ezt a számot. Harminchárom éves voltam mikor megkereszteltek. Ez a szám azóta beleivódott a lelkembe, a mindennapjaimba, belevésődött s szívembe. Megrohantak az emlékek ahogy kezemben forgattam azt a kis papírt. Újraéltem keresztelésem napjának minden percét. Azon a napon, akkor, harminchárom évesen lett értelme egész életemnek. Azon a napon nem létezett más, csak mélységes szeretet. Azon a napon újra gyermek lettem, az én Mindenható Istenem gyermeke. Azon a napon megnyílt az égbolt nekem, bűnös embernek. Azon a napon minden, minden aranyban úszott. Az a nap más volt, mint a többi és mindig is más lesz, mint a többi nap.

Ezzel az édes visszaemlékezéssel a szívemben tartottam hazafelé amikor a buszom hirtelen egy brutális tömegverekedésnek a helyszínévé vált. A kegyetlen ütések, rúgások és testi erőszak közepette ledermedve és rettegve az éjszakai szeretetteljes emlékeimre tudtam csak gondolni és arra, hogy egy ember mennyire embertelen tud lenni Isten nélkül. A busz hátsó része védelmet adott a verekedők ellen, de a lelkemet elérték az ütések. Borzalmas volt így látni embereket. Végignézni egy zárt buszban azt, ahogy vadállatokká válva rontanak egymásnak nem kímélve körülöttük senkit és semmit. A rendőrség kiérkezése után végül biztonságban érhettem haza egy ilyen gyönyörűséges éjszaka és egy ilyen kegyetlen hajnali incidens után. A végletekig felzaklatott ez az esett, de tanulságos is volt mindaz amit láttam: minden embernek óriási szüksége van Istenre, Jézusra, a Szűzanyára, irgalomra, kegyelemre, szüksége van a megváltásra és szüksége van SZERETETRE!

2017.02.18.

(Nilnocere, 2017.02.18 03:13)

A szeretet kiválósága

Keresztes Szent János aranymondásai
2017-02-18

A szeretet kiválósága nem abban áll, hogy az ember nagy dolgokat tud megtenni, hanem az önmegtagadásban és türelemben az összes megpróbáItatásoknál - Isten iránt való szeretetből.

2017.02.18.

(Nilnocere, 2017.02.18 01:48)

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
Hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal,
magasztaljuk őt hangos énekszóval!

2017.02.17.

(Nilnocere, 2017.02.17 21:38)

A mai munkámat és minden imádságomat ferences testvéreim mindennapi örömeiért ajánlom fel.

✝=♥

2017.02.17.

(Nilnocere, 2017.02.17 21:37)

Az a fontos, hogy az ima a szívünkből fakadjon

Vianney Szent János breviáriuma
2017-02-17

A jó Isten nem azt nézi, milyen hosszan vagy milyen szépen imádkozunk. Az a fontos, hogy az ima a szívünkből fakadjon, tisztelet és az a vágy hassa át, hogy egyedül Istennek akarjunk vele örömet szerezni.

Nem telhet el úgy egy nap sem Istenem hogy ne dicsőítsem szent Neved! A szívem éjjel - nappal csal Neked dalol Istenem!

2017.02.17.

(Nilnocere, 2017.02.17 06:50)

Uram, előtted van minden kívánságom.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »