Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.02.23.

2017.02.23 01:23

Nehéz szavakba önteni mindazt ami a szívemben van nagybeteg testvéremről. Egész nap csak peregtek és peregtek előttem az emlékek, a reményteljes beszélgetéseink az életről, a gyógyulásról, a terveiről, a vágyairól. Fülemben csengtek ma szüntelenül szavai, hogy nem akar meghalni. Hányszor és hányszor mondta ezt ki nekem, a világnak, az égnek! A végsőkig reménykedtünk az egyező őssejtszámokban, a donációban, reménykedtünk a földi életben, abban hogy van igenis gyógyulás egy ilyen vészes helyzetből is. Istennek azonban más tervei voltak. Mi elképzeltünk egy jövőképet, de Istenünk egy másik utat jelölt ki nagybeteg testvérem számára. Tegnap éjjel egy utolsó telefonbeszélgetésben így búcsúzott családjától:
"Most már el kell mennem."

Könnyes szemmel köszönöm neked Uram nagybeteg testvéremet, ezt a pár felejthetetlen hónapot minden nehézségével együtt. Adott ez a reményekkel teli történet valamit a lelkemnek, ami eddig nem volt nekem, ami nélkül a lelkemnek egy kis zuga ma üresen állna. Gazdagabb lettem még így, könnyes szemmel, fájó, sajgó szívvel is.

Szeretlek Istenem ezen a fájó éjszakán is teljes szívemből! Adj nagybeteg testvéremnek békességet, irgalmat és örök életet!

Nilnocere - 2017.02.22.

2017.02.22 15:11

✝ Fájó szívvel és könnyes szemmel megosztom, hogy nagybeteg testvérem éjjel visszaadta lelkét a Mindenható Istennek. ✝

Nilnocere - 2017.02.22.

2017.02.22 12:17

Nekem igéd lesz az örökrészem mindenkor,
ez tölti el szívemet örömmel.
Nézd, szívemet arra hajlítom, †
hogy rendelkezéseidet megtegyem,
jutalma ennek mindörökké tart.

Nilnocere - 2017.02.22.

2017.02.22 10:08

Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt,
ösvényemen csak ez világít.
Nevedre esküszöm és ígérem:
igaz végzéseid igéit megtartom.

Nilnocere - 2017.02.22.

2017.02.22 08:47

Isten, te vagy az én Istenem,
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped,
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted,
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet,
hadd magasztaljon ezért ajkam!

Nilnocere - 2017.02.22.

2017.02.22 02:43

Gyönyörű és meghitt ez az éjszaka. Miközben mindenki alszik én csak lebegek abban az édes burokban amit ez a csendes éjszaka ad nekem. Ma éjjel nincsenek szavak, nincsen sem fohász, sem ima, csak csend, végtelen csend az én Istenemmel.

Nilnocere - 2017.02.22.

2017.02.22 00:24

Isten dicsőségét hirdetik az egek,
kezének művéről vall a mennybolt.
A nappalok ezt zengik egymásnak,
erre oktatja éj az éjszakát.

Nilnocere - 2017.02.21.

2017.02.21 18:36

Méltó vagy, Urunk, Istenünk,
hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen,
mert a mindenséget te alkottad,
akaratod hívott létre és teremtett mindent.

Nilnocere - 2017.02.21.

2017.02.21 15:17

Amikor rossz híreket kapok mindig eszembe jut hogy azok is a Te rendelkezéseid Istenem! Csak Te tudhatod hogy míg nekem arany napokat adsz nap nap után, addig nagybeteg testvéremnek miért ilyen sorsot szánsz. Miért kell ennyit és ily módon szenvednie? Nem tudom hogy miért történik mindez és nem kérdezem azt sem, hogy miért döntöttél így. Csak csendes szívvel, jóságodban és kegyelmedben bízva leborulok rendelkezéseid előtt.

Odanyújtom beteg testvérem drága lelkét, Te majd elrendezed az Ő sorsát, az Ő életét.
✝♥

Nilnocere - 2017.02.21.

2017.02.21 13:37

A mai munkámat szívem minden szeretetével nagybeteg haldokló testvéremért és barátomért ajánlom fel aki éjjel óta lélegeztetőgéppel lélegzik.

Légy vele jóságos Istenem, ragyogtasd rá arcodat, simogasd meggyötört testét és borítsd be szereteteddel.

Nilnocere - 2017.02.21.

2017.02.21 12:40

Mindent akarok

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-02-21

Igen, Istenem, Igen, Istenem, én mindent akarok!

Mindenre vágyódik a lelkem ami Te vagy! Legyen az bármilyen napi nehézség, kűzdelem vagy épp öröm, mindent akarok amiben Te ragyogsz vissza Istenem!

Nilnocere - 2017.02.21.

2017.02.21 09:38

Gyakran nem tudom hogyan köszöntselek reggelente Istenem! Térdre borulva szentséges Fölséged előtt vagy karjaimat az égbolt felé kitárva? Melyik a legméltóbb a Te köszöntésedre és szívemben van e - elég szó arra, hogy Téged, a Mindenhatót már reggel dicsérhessem?

Nilnocere - 2017.02.20.

2017.02.20 23:40

Lecsendesült lélekkel búcsúzom e kűzdeles naptól. Kűzdöttem önmagammal, kűzdöttem mással másért és kűzdöttem Teérted Istenem! Mi emberek annyiszor elbotlunk magunkba vagy olykor egymásba! De a lényeg csak az hogy miközben elbotlunk felnézünk - e az égre, felnézünk - e jóságos arcodra?

Szeretlek Istenem minden hibámmal, vétkemmel, gyengeségemmel együtt, szeretlek minden Érted elszenvedett seb után, szeretlek megaláztatások közepette és szeretlek teljes szívemből akkor is, amikor Nevedért és igazságodért fájó döntéseket kell meghoznom.

Halld meg imádságomat Uram, jusson el Hozzád minden elsuttogott szavam.

Nilnocere - 2017.02.20.

2017.02.20 19:56

Ha Istent igazán keressük

Keresztes Szent János aranymondásai
2017-02-20

Ha Istent igazán keressük, akkor Isten kedvéért mindenről le tudunk mondani.

Fájó szívvel de Benned remélő lélekkel ma lemondok Uram Nevedért valamiről, ami a szívemnek oly kedves volt! Lemondok a Te dicsőségedért, a Te szeretetedért, a Te végtelen irgalmadért, a Te kegyelmedért, a Te jóságodért és a Te igazságodért!
Nekem nem kell semmi mi emberi és szívem soha ne kívánjon mást mint a Te Fölségedet!

Csak Te ismersz engem igazán Uram! Minden hibámat, minden vétkemet, minden botlásomat, minden rezdülésemet, minden cselekedetemet és minden gondolatomat! Mindenem a Tiéd, mindenem előtted van!

Emberi békétlenségek, rivalizálások, fölényeskedések és meg nem értések közepette tiszta szívvel és alázattal én Téged választalak Istenem!

Nilnocere - 2017.02.20.

2017.02.20 13:25

Parancsaidat keresem, Uram, mert azok által éltetsz engem!

Nilnocere - 2017.02.19.

2017.02.19 21:54

Köszönöm Jézusom ezt a napot! Hogy keresztfádnál állhattam és vérző sebeidbe elrejtettél engem.

Nagyon szeretlek Jézusom.

Nilnocere - 2017.02.19.

2017.02.19 14:55

Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, hallgass meg!

Krisztus Vére, az új és örök Szövetség Vére,
Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér,
Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér,
Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér,
Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,
Krisztus Vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb Vér,

mosd tisztára a szívemet minden feketeségtől, minden árnytól és minden rossz érzéstől.
mosd tisztára a lelkemet minden belső nyugtalanságtól, aggodalmaskodástól és szorongástól.
mosd tisztára a testemet minden testi vágytól.

Te ismered Jézusom minden testi - lelki bajomat és vétkemet, segít megszabadulnom tőlük!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekem!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg engem Uram!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekem!

Szentséges Véredre emlékezve adj nekem békességet Krisztusom!
Ámen.

Nilnocere - 2017.02.19.

2017.02.19 11:40

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg egem!
Krisztus oldalából folyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

Nilnocere - 2017.02.19.

2017.02.19 09:49

Egyetlen napot sem tölt el

Pio atya breviáriuma
2017-02-19

A keresztény lélek egyetlen napot sem tölt el anélkül, hogy ne elmélkedne Jézus Krisztus szenvedéséről.

Fájdalmas kezeidet engedd kezembe vennem
Fájdalmas lábaidat engedd megérintenem
Fájdalmas testedet engedd betakargatnom
Fájdalmas arcodat engedd letörölgetnem
Fájdalmas szívedet engedd szívembe rejtenem.

Nilnocere - 2017.02.19.

2017.02.19 07:46

A mai hosszú munkámat Jézus vérrel borított arcához emelem fel.