Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.02.19.

2017.02.19 03:38

Első nap minden nap között,
melyen ég s föld alkottatott,
s melyen feltámadt Alkotónk
legyőzte értünk a halált,

fürgébben serkenjünk ma fel,
a kábult álmot űzzük el,
Istent keressük éjszaka,
ez prófétáknak szózata.

Nilnocere - 2017.02.18.

2017.02.18 23:25

Áldjátok az Urat mindnyájan, ti, az Úr szolgái,
akik éjjelente az Úr házában álltok.
Tárjátok ki kezeteket szentélye felé,
és áldjátok az Urat!

Éjjelente is áldjátok az Urat!

Nilnocere - 2017.02.18.

2017.02.18 19:25

Dicsértessék az Úr neve napkelettől napnyugatig!

Nilnocere - 2017.02.18.

2017.02.18 09:40

Szeretet és gyűlölet

Ma reggel zaklatottan de annál nagyobb örömmel gondolok vissza erre az éjszakára.
Éjjel munkám közben egy 33 - as számmal ellátott kis papírossal akadt dolgom. Melegség öntötte el egész bensőmet amikor megláttam ezt a számot. Harminchárom éves voltam mikor megkereszteltek. Ez a szám azóta beleivódott a lelkembe, a mindennapjaimba, belevésődött s szívembe. Megrohantak az emlékek ahogy kezemben forgattam azt a kis papírt. Újraéltem keresztelésem napjának minden percét. Azon a napon, akkor, harminchárom évesen lett értelme egész életemnek. Azon a napon nem létezett más, csak mélységes szeretet. Azon a napon újra gyermek lettem, az én Mindenható Istenem gyermeke. Azon a napon megnyílt az égbolt nekem, bűnös embernek. Azon a napon minden, minden aranyban úszott. Az a nap más volt, mint a többi és mindig is más lesz, mint a többi nap.

Ezzel az édes visszaemlékezéssel a szívemben tartottam hazafelé amikor a buszom hirtelen egy brutális tömegverekedésnek a helyszínévé vált. A kegyetlen ütések, rúgások és testi erőszak közepette ledermedve és rettegve az éjszakai szeretetteljes emlékeimre tudtam csak gondolni és arra, hogy egy ember mennyire embertelen tud lenni Isten nélkül. A busz hátsó része védelmet adott a verekedők ellen, de a lelkemet elérték az ütések. Borzalmas volt így látni embereket. Végignézni egy zárt buszban azt, ahogy vadállatokká válva rontanak egymásnak nem kímélve körülöttük senkit és semmit. A rendőrség kiérkezése után végül biztonságban érhettem haza egy ilyen gyönyörűséges éjszaka és egy ilyen kegyetlen hajnali incidens után. A végletekig felzaklatott ez az esett, de tanulságos is volt mindaz amit láttam: minden embernek óriási szüksége van Istenre, Jézusra, a Szűzanyára, irgalomra, kegyelemre, szüksége van a megváltásra és szüksége van SZERETETRE!

Nilnocere - 2017.02.18.

2017.02.18 03:13

A szeretet kiválósága

Keresztes Szent János aranymondásai
2017-02-18

A szeretet kiválósága nem abban áll, hogy az ember nagy dolgokat tud megtenni, hanem az önmegtagadásban és türelemben az összes megpróbáItatásoknál - Isten iránt való szeretetből.

Nilnocere - 2017.02.18.

2017.02.18 01:48

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
Hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal,
magasztaljuk őt hangos énekszóval!

Nilnocere - 2017.02.17.

2017.02.17 21:38

A mai munkámat és minden imádságomat ferences testvéreim mindennapi örömeiért ajánlom fel.

✝=♥

Nilnocere - 2017.02.17.

2017.02.17 21:37

Az a fontos, hogy az ima a szívünkből fakadjon

Vianney Szent János breviáriuma
2017-02-17

A jó Isten nem azt nézi, milyen hosszan vagy milyen szépen imádkozunk. Az a fontos, hogy az ima a szívünkből fakadjon, tisztelet és az a vágy hassa át, hogy egyedül Istennek akarjunk vele örömet szerezni.

Nem telhet el úgy egy nap sem Istenem hogy ne dicsőítsem szent Neved! A szívem éjjel - nappal csal Neked dalol Istenem!

Nilnocere - 2017.02.17.

2017.02.17 06:50

Uram, előtted van minden kívánságom.

Nilnocere - 2017.02.17.

2017.02.17 03:48

Uram, én benned remélek,
meg is hallgatsz, Uram, Istenem!

Nilnocere - 2017.02.16.

2017.02.16 23:55

Az ima a mennyország előíze

Vianney Szent János breviáriuma
2017-02-16

Az ima a mennyország előíze; a paradicsomkertből maradt itt. Sosem hagy minket vigasztalás nélkül. Méz, amely leszáll a lélekbe, és mindent megédesít. A jól végzett imádságban eltűnik a szenvedés, mint a hó a napsütésben.

Szeretek, szeretek imádkozni! Szeretek beszélni Hozzád, Uram. Nemcsak a lelkem édes imádság közben hanem az a gondolat is, hogy tudom, hallgatsz engem!

Nilnocere - 2017.02.16.

2017.02.16 20:32

Ma délután egy csodálatos örömhírt kaptam a Vérellátó Szolgálattól: a hétfői napon megszervezett véradáson a tőlem levett vért a mai napon kiszállították egy kórházba egy rászoruló beteg részére.

FOGADD EL URAM KEZEMBŐL ÉS SZÍVEMBŐL EZT AZ ADOMÁNYT NEVEDNEK DICSÉRETÉRE ÉS DICSŐSÉGÉRE, MINDANNYIUNK ÉS AZ EGÉSZ ANYASZENTEGYHÁZ JAVÁRA!

Nilnocere - 2017.02.16.

2017.02.16 16:45

Szerető jóságod felér az égig,
és hűséged a fellegekig!

Nilnocere - 2017.02.16.

2017.02.16 13:50

Istenem, nekem a te ajkad törvénye
drágább sok ezer aranynál és ezüstnél!

Nilnocere - 2017.02.16.

2017.02.16 07:25

Isten, te vagy az én Istenem,
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped,
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted,
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet,
hadd magasztaljon ezért ajkam!

Nilnocere - 2017.02.16.

2017.02.16 01:36

Az ima a mennyország előíze

Vianney Szent János breviáriuma
2017-02-16

Az ima a mennyország előíze; a paradicsomkertből maradt itt. Sosem hagy minket vigasztalás nélkül. Méz, amely leszáll a lélekbe, és mindent megédesít. A jól végzett imádságban eltűnik a szenvedés, mint a hó a napsütésben.

Nilnocere - 2017.02.15.

2017.02.15 23:00

Szeretetből élek

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-02-15

A szeretet sürget engem, mivel Téged Iátlak nővéreim lelkében, a szeretet, íme, az egyetlen csillagom. Szeretetből élek.
✝♥

Nilnocere - 2017.02.15.

2017.02.15 22:35

Adjunk hálát az Atyaistennek, †
aki minket arra méltatott,
hogy részünk legyen a szentek fényességében.

Nilnocere - 2017.02.15.

2017.02.15 17:03

Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívem,
és vezérelj engem az ősi jó úton!

Nilnocere - 2017.02.15.

2017.02.15 13:21

Határtalan jóságoddal telve van a föld, Uram,
rendelkezéseidre taníts meg engem!