Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.02.10.

(Nilnocere, 2017.02.10 22:38)

Immár a nap leáldozott,
Teremtőnk, kérünk tégedet:
légy kegyes, és maradj velünk,
őrizzed, óvjad népedet.

Álmodjék rólad a szívünk,
álmunkban is te légy velünk,
téged dicsérjen énekünk,
midőn új napra ébredünk!

2017.02.10.

(Nilnocere, 2017.02.10 18:12)

Aranypéntek - hittan

Isten a mi menedékünk, a mi erős várunk, biztos segítségünk!

2017.02.10.

(Nilnocere, 2017.02.10 13:44)

Szeretem, Uram, lakóházadat, dicsőségednek otthonát!

2017.02.10.

(Nilnocere, 2017.02.10 09:56)

Döntéseidhez tapadok, Uram,
ne engedd, hogy szégyent valljak.
Dicső végzéseid útját futva járom,
mert szívemet kitágítottad!

2017.02.10.

(Nilnocere, 2017.02.10 07:33)

Ujjongjatok az Úrnak, minden földek,
szolgáljatok az Úrnak örvendezve;
járuljatok színe elé vidám énekszóval!

2017.02.10.

(Nilnocere, 2017.02.10 04:43)

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal,
magasztaljuk őt hangos énekszóval!

Adjatok hálát az Úrnak, mert jósága örökre megmarad!

2017.02.10.

(Nilnocere, 2017.02.10 00:17)

Szüntelenül magasztallak, dicsérlek én Istenem! Nem érhet véget úgy nap hogy ne dicsérjelek és nem virradhat új reggel Neved nélkül! Mi lenne énvelem Tenélküled, szereteted, oltalmad nélkül? Ha Te nem szeretnél mivé lennék én egymagam?

2017.02.10.

(Nilnocere, 2017.02.10 00:04)

Szüntelenül magam előtt látom az Urat,
ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
Ezért örül az én szívem, †
és ujjong a lelkem,
sőt reménységben nyugszik testem is.

2017.02.09.

(Nilnocere, 2017.02.09 18:24)

Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa,
és Fölkentjének királysága.

2017.02.09.

(Nilnocere, 2017.02.09 11:59)

Színe előtt jár a fényesség és a fönség,
szentélyében erő és dicsőség.

2017.02.09.

(Nilnocere, 2017.02.09 09:38)

Nagy öröm élő hittel elindulni

Böjte Csaba gondolatai
2017-02-09

Nagy öröm Isten ajándékai alatt roskadozva, élő hittel elindulni és látni, ahogyan szorgalmas kezünk alatt a dolgok szépen egymásból bontakoznak, mint bimbóból a virág, mely felfakad.

2017.02.09.

(Nilnocere, 2017.02.09 07:51)

Kész az én szívem, Istenem, †
kész az én szívem:
hadd daloljak, hadd ujjongjak!
Kelj föl, dicsőségem, †
kelj föl, lantom, citerám,
hadd ébresszem így a hajnalt!

2017.02.09.

(Nilnocere, 2017.02.09 05:22)

Ezen a reggelen talán már találok megfelelő szavakat arra amit tegnap Istentől és drága Szűzanyától kaptam. Ma talán nem akad el a szavam és nem fogok könnyezni meghatottságomban mikor eszembe jut a hittan óra. A tegnap este egy csillogóbb ajándék volt a többinél. Egy olyan ajándék mely szívem legmélyéig hatolt, mely ájárta egész bensőmet, körüljárta minden porcikámat. Mint egy édes sokkhatás, olyan volt. Pár óra eltelte után is még mindig elevenen él bennem ez az élmény. Ez a reggel is olyan más, mint a többi reggel.
Hogy miért kaptam egy ilyen testet - lelket megrengető szépséges ajándékot nem tudom, csak azt, hogy nálam boldogabb ember nincsen ma reggel!

Istengyermekség ✝♥

2017.02.08.

(Nilnocere, 2017.02.08 19:01)

Aranyszerda - hittan

Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam:
hogy az Úr házában lakjam életem
minden napján, hogy élvezhessem az Úr édességét,
és szemlélhessem szent templomát.
✝♥

2017.02.08.

(Nilnocere, 2017.02.08 15:35)

Bensőmben törvényeidet forgatom,
elmélkedem útjaidról.
Boldogságomat csak igaz igédben találom,
szavaidat nem felejtem.

2017.02.08.

(Nilnocere, 2017.02.08 11:30)

Szeretetből akarok szenvedni

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-02-08

Nem engedek ki a kezemből egyetlen kis áldozatot, egyetlen tekintetet, egyetlen szót sem, és felhasználok minden dolgot, még a legapróbbat is arra, hogy szeretetből tegyem. Szeretetből akarok szenvedni, sőt örülni is.
✝♥

2017.02.08.

(Nilnocere, 2017.02.08 08:02)

Uram, jóságod felér az égig,
a fellegekig a te hűséged.
Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, †
ítéleteid oly mélyek, mint a tenger;
embernek, állatnak, Uram, te vagy fenntartója.

2017.02.08.

(Nilnocere, 2017.02.08 05:43)

A mai napomat, munkámat, imádságaimat a kínszenvedésben élőkért ajánlom fel Bakhita Szent Jozefina emléknapjának alkalmából.

✝Nyomorúságomban az Urat szólítottam,
Istenemhez kiáltottam.Templomában szavamat meghallotta, s kiáltásom színe elé, füléig hatolt.✝

2017.02.07.

(Nilnocere, 2017.02.07 23:11)

Életünk örömteli repüléssé válik

Böjte Csaba gondolatai
2017-02-07

Életünk a semmibe hulló zuhanásból a hit fényénél az Istenbe torkolló, kibontakozó, örömteli repüléssé válik.

2017.02.07.

(Nilnocere, 2017.02.07 19:25)

Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van.
(1Jn 3,1a 2)


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »