Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2020.04.19.

(Nilnocere, 2020.04.19 23:11)

† Az Isteni irgalmasság vasárnapjának ünnepére †

"Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége”

Ma a szívem megint az erkélyre az égbolt alá húzott, kezemben egy égi ajándékkal melyet tavaly ezen a napon kaptam Istenemtől: szeretett templomom felé tartottam amikor az utcán a járdán egy nagy szemekből álló fa rózsafüzérbe botlottam. Azonnal odaléptem, a kezembe vettem és lázas szívvel rohantam még inkább a templomba, alig fogva fel hogy micsoda égi ajándékot kaptam az imént és hogy mit is tartok a kezemben! Azóta is magamnál hordom, hiszen éppen az Isteni irgalmasság vasárnapján mi is lehet ez az ajándék ha nem egy égi jel, egy égből kapott csoda éppen nekem, aki annyi bizonytalansággal, hibával, gyengeséggel, bűnnel, döntéssel küzd? Nem tudom miért kaptam, máig sem tudom csak azt hogy itt van velem mindig, mintha mindig is hozzám tartozott volna és ez a nap életem végéig egy bizonyosság lesz, mert véletlenek nincsenek csak útjai az Úristennek!
Nem tudom megfogalmazni emberi szavakkal hogy ez az ajándék mit is jelenthet csak azt tudom hogy az Úristen irgalmát én a kezeimmel érinthetem!

2020.04.19.

(Nilnocere, 2020.04.19 02:03)

Áldjon Téged Uram minden műved,
áldjanak a sötét felhők, áldjanak a csillagok.
Áldjanak a szellők, áldjanak a levelek halk neszei,
áldjon Téged a horizont és a messzi fények,
minden, minden műved áldjon Téged!

2020.04.19.

(Nilnocere, 2020.04.19 00:33)

Nagyon sok mindennel van tele a szívem! Már késő éjszaka van és sok szép dolog nem hagy nyugodni, nem hagy aludni amit nem is bánok most!
Ez a különös Húsvét nagyon sok örömteli emléket ébresztett fel bennem, melyekkel minden nap el vagyok telve és mint valami folyam, úgy árad szét egész bensőmben!
Azt hiszem talán le sem kell írnom hogy az egyik ilyen örömteli emlékem a keresztelésem! Az elmúlt napokban újra és újra átéltem szívemben keresztelésem minden percét! Idén lesz ötödik éve hogy a Szűzanya karjaiban Szent Klára ünnepén Mátraverebély-Szentkúton megkereszteltek de olykor olyan erősen él bennem az emléke mintha csak tegnap történt volna! Ez az idei Húsvét is ilyen alkalom volt, minden reggel ezzel a csodálatos emlékkel a szívemben ébredtem és tértem nyugovóra esténként miközben Húsvét örömét ünnepeltem.
Akárhányszor felidézem azt a napot és mindent ami a keresztelésemmel kapcsolatos, szentül hiszem és vallom hogy életem legnagyobb csodája volt az és én öt év után is leírhatatlanul hálás vagyok érte Istenemnek! Egy csoda volt, egy olyan csoda amelyet kaptam, csak az enyém és amelyet soha semmi és senki sem vehet el tőlem! Itt van a szívem legmélyébe rejtve, amit úgy őrzök mint egy drágakövet, amelyet ajándékba kaptam.
Visszarepülve az időben, az elmúlt öt évben megszámlálhatatlan örömet, ajándékot, csodákat kaptam. Persze nehézségek, küzdelmek ugyanúgy jelen voltak a napjaimban de ezekkel a kapott ajándékokkal minden sokkal könnyebb volt mert tudtam hogy a sok nehézség és teher mellett kapaszkodóként kaptam a sok jót! És én mást se tettem mint kapaszkodtam ezekbe és kapaszkodom ma is! Jöjjön bármi is, hozzon bármit is a holnap, mindig van kapaszkodóm: Istenem végtelen szeretete!

Isten gyermeke vagyok!

2020.04.17.

(Nilnocere, 2020.04.17 04:50)

Kis Szent Teréz breviáriuma

Tudod, hogy szeretlek
2020.04.17.

Amikor a Tabernákulum előtt vagyok, csak egyet mondhatok a mi Urunkról: Istenem, tudod, hogy szeretlek!

2020.04.16.

(Nilnocere, 2020.04.16 23:57)

Krisztus meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy az Istenhez vezessen minket.
A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Legyőzte a halált, hogy az örök élet örökösei legyünk. Azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek az ő uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet. (1 Pét 3, 18. 22)

†Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok, alleluja!†

2020.04.15.

(Nilnocere, 2020.04.15 23:35)

Elmúlt húsvét ünnepe, az ünnepnapokat felváltották ismét a munkanapok, a teendők, de mégis ezek a napok mélységeiben mit sem változtak a húsvéti napokhoz képest. A feltámadás öröme, a bűnök eltörlése és lelkünk megváltása nincs napokhoz kötve! Szívünkben mindig ott kell lennie ennek a gondolatnak, és erre kell gondolnunk életünknek minden napján és napjaink minden órájában!
Mindig boldogságos érzés tölt el amikor valami tennivaló, munka vagy épp vásárlás közben eszembe jut: Jézus él, Jézus megváltott, Jézus szeret engem!
Létezik-e ennél nagyobb öröm egy halandó, bűnös ember számára?

SZERETLEK JÉZUS!

2020.04.15.

(Nilnocere, 2020.04.15 08:08)

Megváltónk feltámadt a sírból: énekeljünk szent éneket az Úrnak, a mi Istenünknek, alleluja!

2020.04.14.

(Nilnocere, 2020.04.14 06:01)

Szalézi Szent Ferenc gondolatai

Isten él!
2020.04.14.

Isten él! Alleluja! Legyünk vidámak a szolgálatában: vidámak féktelenség, és rettenthetetlenek nagyképűség nélkül; legyünk alaposak, de ne hajszoljuk magunkat!

2020.04.13.

(Nilnocere, 2020.04.13 07:21)

Megváltónk feltámadt a sírból: énekeljünk szent éneket az Úrnak, a mi Istenünknek, alleluja!

2020.04.12.

(Nilnocere, 2020.04.12 23:07)

Amikor beesteledett, még a hét első napján, megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár bezárták az ajtót. Belépett, és köszöntötte őket: Békesség nektek, alleluja!

2020.04.12.

(Nilnocere, 2020.04.12 18:26)

Ha Krisztussal feltámadtatok,
keressétek, ami fönt van, alleluja!

2020.04.12.

(Nilnocere, 2020.04.12 14:15)

Ez az a nap, amelyet az Úr adott, alleluja,
hogy ujjongjunk és örvendezzünk, alleluja!

2020.04.12.

(Nilnocere, 2020.04.12 02:40)

Húsvétvasárnap - Krisztus feltámadásának ünnepére

Evangélium Szent Lukács könyvéből (24, 1-12)
Miért keresitek az élőt a halottak között?

A hét első napján kora hajnalban az asszonyok kimentek Jézus sírjához, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A kő el volt hengerítve a sírtól. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták.
Még fel sem ocsúdtak meglepetésükből, amikor két férfi jelent meg mellettük, ragyogó ruhában. Ijedtükben a földre szegezték tekintetüket. De azok így szóltak hozzájuk: „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt.

† Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, alleluja! †

2020.04.11.

(Nilnocere, 2020.04.11 17:47)

† Nagyszombat †

Halálodat hírdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat amíg el nem jössz!

2020.04.10.

(Nilnocere, 2020.04.10 23:55)

† Nagypéntek †

Vianney Szent János breviáriuma

Kereszt: az ég létrája
2020.04.10.

A kereszt az ég létrája. Milyen vigasztaló szenvedni, ha rajtunk nyugszik Isten tekintete, milyen öröm, ha este elmondhatjuk: "Jól van, ma két vagy három órán át hasonló voltam Jézus Krisztushoz: vele együtt szenvedtem az ostorozást, a töviskoronázást, a keresztre feszítést..." Ó, milyen érték ez a halálra! ... Milyen jó meghalni, amikor az ember keresztre feszítve élt!

Jézusom! Fel sem foghatom azt a szenvedést melyet elszenvedtél tiszta, igaz szeretetből értünk emberekért, értem bűnösért! Amióta csak megismertelek, amióta csak örök Igent mondtam Neked keresztelésemmel, azóta is csak azt kérdezgetem magamtól: Miért? Hogyan tudsz engem ennyire szeretni, hogy meghalj értem? Értem, az én koszos, bűnökkel, lelkiismeretfurdalásokkal, gyengeségekkel terhelt rút lelkemért? Gyakran keresztfádra sem merek tekinteni a bűntudattól ami gyötör mert tudom hogy annyi mindenben nem vagyok jó, nem vagyok tiszta szívű!
Meg lehet - e mindezt bocsájtani újra és újra és újra és újra? Érdemlünk mi emberek, érdemlek-e én mint bűnös ember bűnbocsánatot vagy bármiféle jót? És vannak - e erre szavak melyeket egy bűnös ember kimondhat Neked mindezért cserébe?

Csendes ez a nagypénteki éjszaka és édes virágillat lengi be a levegőt. Idenint az erkélyen érzem magamhoz a legközelebb most Jézust. Itt a végtelen égbolt alatt a mindenségben állva olyan, mintha mindent betöltene a közelsêge, a szíve, a szeretete! Nem látom emberi szemmel, nem láthatom, mégis mindenütt ott van! Az utcai lámpák fényében, a sugárzó holdban, a felhőkben, az enyhe éjszakai szellőben, a csendben! És nekem ma éjjel ide húzott ki a szívem. Ide Őhozzá, ide ki a mindenségbe!

Jézusom, csak mi ketten †

2020.04.09.

(Nilnocere, 2020.04.09 23:34)

† Nagycsütörtök †

Látjuk, hogy Jézus a halál elszenvedéséért a dicsőség és a nagyság koronáját nyerte el, hiszen az Isten irgalmából mindnyájunkért megízlelte a halált. Illett ugyanis, hogy azt, akiért és aki által minden lett, mivel számtalan fiát elvezette az üdvösségre, az üdvösség szerzőjeként a szenvedésben megdicsőítse. (Zsid 2, 9b-10)

2020.04.08.

(Nilnocere, 2020.04.08 08:09)

† Nagyszerda †

Jézus Krisztus Istentől bölcsességünkké, megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett.

2020.04.07.

(Nilnocere, 2020.04.07 23:36)

† Nagykedd †

Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség;
Uram, Jézus Krisztus keresztjével kell dicsekednem!

2020.04.06.

(Nilnocere, 2020.04.06 23:59)

† Nagyhétfői kegyelem †

Nagyon sok mindent írhatnék ezen a nagyheti napon, imádságot, óhajt, kérést én azonban én most csak hálát tudok rebegni az Úristennek!

Ma délután munkám közben kaptam az ijesztő hírt hogy közeli szerettem autóbalesetet szenvedett de épségben van, jól van csak az autója vált használhatatlanná. A nap hátralevő részében zaklatottan csak az járt a fejemben hogy mi fog várni este mikor hazaérek és vajon tényleg jól van-e a családtagom egy ilyen történés után.
Igazából fel sem fogtam hogy mi is történt, csak akkor vált minden világossá mikor szembesültem a tényekkel.
Az autó három oldala összetörve, főként az eleje, szerettem pedig szomorúan álldogált mellette. Még estére sem fogta fel ő sem hogy mi is történt vele valójában alig néhány órája. Kellett egy kis idő míg én magam is és kis családunk is megnyugszik e történés után. Nem az ő hibájából történt ez a baleset és Istennek legyen hála azért hogy a nagy becsapódások ellenére sem történt személyi sérülés. Három autót érintett a baleset de mindenki épségben szállt ki az autójából.
Mit is mondhatnék még minderről Nagyhétfőn? Hálás szívvel csak annyit hogy ez a történés egy nagyhétfői kegyelem volt, egy nagyhétfői oltalom.

2020.04.05.

(Nilnocere, 2020.04.05 23:17)

† Az Úr szenvedésének vasárnapjára (Virágvasárnap) †

Prohászka Ottokár breviáriuma

Kell a léleknek is a tavaszi megújulás
2020.04.05.

Kell a lelket is a tavaszi megújulás s az ébredő élet áramaiba beállítanunk; annak is ragyogó, sugárzó nap, abba is lüktető élet, hevülés, pezsgés kell. S ezeket nekünk a föltámadt, lelkünket fénnyel s szívünket bizalommal eltöltő Krisztus adja. Bizony Ő a mi lelkünk világossága!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »