Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.02.07.

(Nilnocere, 2017.02.07 07:53)

Tetteitekkel magasztaljátok a mindenség Királyát!

2017.02.07.

(Nilnocere, 2017.02.07 05:24)

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
Hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Urunkat, nagy királyunkat, jöjjetek, imádjuk!

2017.02.06.

(Nilnocere, 2017.02.06 14:28)

Végtelenre teremtett létünk bebarangolja a végtelen Szeretetet

Böjte Csaba gondolatai
2017-02-06

Az imádkozó ember útja soha nem ér véget, mert a hit által nem tudjuk megfogni, bejárni a szelíd Végtelent, de e csodálatos érzékszervünk által sok-sok minden láthatóvá, érthetővé válik napról napra Teremtőnk titkaiból. E kibontakozásnak nincs felső korlátja. A halál csak egy újabb kapu, mert a végtelenre teremtett létünk célja bebarangolni a végtelen Szeretetet, a végtelen Jóságot, a végtelen Bölcsességet, a végtelen Szépséget, az Istent, ki megosztotta velünk a létet!

Milyen csodálatos vagy Istenem! Eddigi életemben minél jobban szorítottalak magamhoz és minél jobban ragaszkodtam Hozzád, Te annál közelebb engedtél fényes országodhoz, csodáidhoz, annál közelebb vezetgettél fenséges közelségedbe!
Olyan ez, mint amikor egy sötét tájat beragyog a hajnali napfény. Nem egyszerre érik el a táj minden zugát a nap sugarai, hanem lassan, fokozatosan. Először csak a táj egyes részeit éri el a nap, utána pedig újabb és újabb részeket borítanak be a nap sugarai.
Az életem is egy sötét táj, melyet fokozatosan,
napról - napra borítasz fénybe. Ma is kivirult életem egy darabkája, holnap pedig már egy másik része fog fényleni.

Lehet - e ennél szebben megismerni Téged, Mindenható Istenem?

2017.02.06.

(Nilnocere, 2017.02.06 09:36)

Az Úr törvénye megvidámítja a szívet,
és fényt gyújt a szemnek.

2017.02.06.

(Nilnocere, 2017.02.06 07:40)

Dicső nevedet magasztaljuk, Istenünk!

2017.02.06.

(Nilnocere, 2017.02.06 04:50)

Hálát adok, Uram, teljes szívemből,
összes csodádat elbeszélem.
Ujjongok és örvendezem benned,
nevedről szól énekem, fölséges Isten!

Benned örül a szívem ezen az új reggelen Uram.
Lelkem minden zugában a Te fényességed ragyog!

2017.02.06.

(Nilnocere, 2017.02.06 00:13)

Gyönyörű nap nyugodott le és csendesült el. Csodálatos szentmise, szeretetteljes közeg, testvéri közelségek, túláradó örömök! Szárnyaltam ma az én Istenemmel! Szavakba sem tudom önteni mindazt amit a lelkemben ébresztett ez a nap!

Ennek a vasárnapnak minden szépségével a szívemben imádkozom nagybeteg testvéremért aki továbbra is az életéért kűzd és imádkozom egy lelkibeteg barátomért, aki két napja újra egy zárt osztály lakója lett lelki összeomlása miatt.
Teljes szívemből azt kívánom hogy minden reménytelenségben élő embertársam akik a közelemben élnek, találják meg Istenben az igaz vigaszt, az igaz szeretetet, az igaz örömet és az élet igazi csodáját!

2017.02.05.

(Nilnocere, 2017.02.05 21:21)

Csodálatos megnyílni a hitből fakadó imában

Böjte Csaba gondolatai
2017-02-05

Csodálatos megnyílni a hitből fakadó imában Teremtőnk előtt, kicsinységünk és minden bűnünk ellenére belekarolni abba, ki mindenkinél jobban szeret, hagyni, hogy szelíd, nyugtató szavakkal talpra állítson, vezessen, biztos kézzel szép feladatok elvégzésére bátorítson. Az élő hit - akárcsak a látás a festőnek - értelmet ad az ember bolyongásának, létének itt a földön.

2017.02.05.

(Nilnocere, 2017.02.05 20:52)

Dicsérjétek Istenünket, ti, összes szolgái,
és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok!
Alleluja!

2017.02.05.

(Nilnocere, 2017.02.05 18:46)

Áldott vagy, Urunk az égbolt fölött!

2017.02.05.

(Nilnocere, 2017.02.05 15:30)

Egy testvért szeretni

Nem is tudom hogy mi is a szebb. Mikor engem emel fel valaki a szeretetével, vagy amikor én emelhetek fel valakit a szívemben. Drága ferences testvérkémet és tanítómat ma én emelem fel a szívemben a kéklő égig, a tündöklő napsugarakig imáimban! Hálaadó miséjén melyet születésnapja alkalmából adott, minden szava mint aranypor szállt szerteszét szeretett templomomban! Az oltár úgy ragyogott akár a menny! Az égiek is velünk ünnepeltek ma!

Minden imádságomat kedves idős tanítóm és ferences testvérkém egészségéért és békés mindennapjaiért ajánlom fel.
✝♥

2017.02.05.

(Nilnocere, 2017.02.05 11:20)

Dicsérjük dallal az Urat,
buzgó készséggel lelkesen:
az óra, íme, délre jár
s bennünket imádságra hív.

Ez szent idő: az áldozat,
boldog Bárány, keresztre száll
és híveit megváltva most
dicsőségünket szerzi meg.

E fénytől, mely tűzőn ragyog,
homályba hull a déli ég:
szívjuk szívünkbe lelkesen
kegyelme lángját s erejét.

Dicsérjük őt, ki jó Atyánk,
és egyszülött örök Fiát,
s a Szentlelket, ki vigaszunk
meg nem szűnő időkön át.
Ámen.

2017.02.05.

(Nilnocere, 2017.02.05 00:13)

Szentkúti Szűzanya, drága égi Édesanya, édességes szereteteddel van tele a lelkem. Vágytam Veled lenni ma csendben, megpihenni, elbújni karjaidban. Ajándék vagy, ajándék nekem a Te jóságos, melegséges szíved!

Szívemben hordozom mindennap augusztus 11- ét, azt a drága napot, amikor magadhoz szorítottál és bemutattál engem Jézusnak. Mindennap újraélem keresztelésem boldogságos napját! Összetört életem melegséges szeretetedben vált aznap teljessé! Nálad hagytam szívem egy darabját és ott van Nálad e percben is.

Szeretlek Szűzanya, úgy ahogy egy gyermek szeretheti égi Édesanyját!

2017.02.04.

(Nilnocere, 2017.02.04 08:40)

Szép szeretetnek csillaga,
égen, földön ragyogsz te, Szűz,
kérünk, halandók, bő remény
forrása is te légy nekünk.

Hatalmas Úrnő, szent fiad
kegyes szívét megnyerheted;
s ki hittel buzgón esdi őt,
bizton remélhet általad.

Ezt a csendes szombatot drága Szentkúti Szűzanya, Neked ajánlom fel.

2017.02.03.

(Nilnocere, 2017.02.03 23:28)

Hirdesse szám az Úr dicsőségét, †
és szent nevét áldja minden élő
mindörökkön-örökké.

2017.02.03.

(Nilnocere, 2017.02.03 18:29)

Magasztallak, Istenem, Királyom, †
és áldom nevedet
mindörökkön-örökké.
Naponta áldalak, †
és nevedet magasztalom
mindörökkön-örökké.

2017.02.03.

(Nilnocere, 2017.02.03 15:27)

Hihetetlen távlatok vannak az emberiség előtt!

Böjte Csaba gondolatai
2017-02-03

Hihetetlen távlatok vannak az egymás kezét megfogó, Isten előtt meghajló, a Végtelennel párbeszédet kezdő emberiség előtt!

2017.02.03.

(Nilnocere, 2017.02.03 12:49)

Vigadozva élek igéid miatt,
mint aki gazdag zsákmányt ejtett.
Viszolygok a hazugságtól, és megvetem,
de törvényedet szeretem.
Víg dicséretem napjában hétszer szól neked,
mert ítéleted igazságos.
Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet,
és botránykő ott nincsen.

2017.02.03.

(Nilnocere, 2017.02.03 05:35)

Felharsan már a kakasszó,
éj sötétet old e jel,
és az éjfél vak rémeit
mint felleget űzi el.
Jóságos Úr, hozzád térünk,
s buzgón kérünk, légy velünk.

2017.02.02.

(Nilnocere, 2017.02.02 23:28)

Ave, Regina caelorum

Áldott szép Úrnőnk a mennyben,
rólad angyalok ajka zengjen:
áldott gyökér, égi ajtó,
földnek drága napfényt adó!

Örülj, szép Szűz, dicső ékes,
nincsen más ily tiszta fényes;
szép vagy, az Úr legyen véled,
Krisztust értünk imáddal kérleld!

Szentkútnak fényes Csillaga, mindennap szívemben hordozom találkozásainkat.

✝Augusztus11✝


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »