Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.01.21.

(Nilnocere, 2017.01.21 10:08)

Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha, mondja az Úr.

2017.01.21.

(Nilnocere, 2017.01.21 07:40)

Dicsérjétek Istenünket, ti, összes szolgái!
(Jel 19, 5)

Áldja az Urat az Úr minden műve,
dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!

2017.01.21.

(Nilnocere, 2017.01.21 05:19)

Csak olyasmit tenni, amit nyugodtan fölajánlhatunk a jó Istennek

Vianney Szent János breviáriuma
2017-01-21

Íme, egy jó életszabály: csak olyasmit tenni, amit nyugodtan fölajánlhatunk a jó Istennek. Nem ajánlhatunk föl neki rágalmazásokat, gyalázkodást, igazságtalanságot, haragtartást, káromlást, tisztátalanságot, hiúságot... Pedig a világban szinte mást sem tesznek.

Mai hosszú munkámat örömmel és alázattal ajánlom fel Neked Istenem! Minden szavamban, cselekedetemben a Te szereteted tündököljön társaimra. Ehhez kérek erőt, kitartást, helytállást és ahhoz hogy senkit a legkisebb szóval se bántsak meg és ha engem ér valamilyen sérelem, azon nyomban meg tudjak bocsátani.
Csodálatos Általad, Veled és Érted élni! Ma is köszönöm hogy gyermeked lehetek! Szeretlek Istenem!

2017.01.20.

(Nilnocere, 2017.01.20 23:18)

A hitből élek

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-01-20

Ó, nem! Nem kívánom látni a Jó Istent a földön. Pedig szeretem Őt! Nagyon szeretem a szent Szüzet és a szenteket is, és őket sem kívánom látni. A hitből élek.

Boldogok akik nem látnak, mégis hisznek.
✝♥

2017.01.20.

(Nilnocere, 2017.01.20 16:49)

Istenünk, szólíts meg bennünket!

Böjte Csaba gondolatai
2017-01-20

Hihetetlen nagy kaland találkozni Istennel, neki szeretetben munkatársává lenni! A karácsony korokon áthangzó tanítása, hogy ez lehetséges: Isten és az ember képes egy asztalhoz ülni! Akár istállóban, barlangok szűk otthonában is képes Isten az emberrel párbeszédet folytatni. Uram, alázattal arra kérlek, hogy szólíts meg; ne csak kopogtass, hanem zörgess, dörömbölj, hogy meghalljuk hívó szavadat! Istenünk, szólíts meg bennünket!

2017.01.20.

(Nilnocere, 2017.01.20 04:46)

Felharsan már a kakasszó,
éj sötétet old e jel,
és az éjfél vak rémeit
mint felleget űzi el.
Jóságos Úr, hozzád térünk,
s buzgón kérünk, légy velünk.

2017.01.19.

(Nilnocere, 2017.01.19 22:17)

Az Úr az én örökrészem és kelyhem,
te irányítod, Uram, sorsomat.
A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem,
valóban pompás az én örökrészem.

2017.01.19.

(Nilnocere, 2017.01.19 13:32)

Istenem, nekem a te ajkad törvénye drágább sok ezer aranynál és ezüstnél.

2017.01.19.

(Nilnocere, 2017.01.19 09:36)

Igen nagy jót tettél, szolgáddal, Uram,
amint megígérted.
Igazi jóságra, okosságra és bölcsességre oktass engem, mert én hiszek parancsolataidban.

2017.01.19.

(Nilnocere, 2017.01.19 07:37)

Már kél a fénynek csillaga:
esengve kérjük az Urat,
járjon ma mindenütt velünk,
ne rontsa ártás életünk.

2017.01.18.

(Nilnocere, 2017.01.18 23:53)

Gyakran úgy érzem Istenem hogy nem tudok elég hálás lenni Neked mindazért a sok jóért és örömért amikkel megajándékozol nap mint nap! Mikor egy ajándékodat hálálnám meg, Te megint egy újabbal örvendeztetsz meg engem! Megérdemlem én mindezt Uram? Ennyi jót és szépet? Ennyi örömtől kicsordult könnyet? Ez a mai csodálatos óra is egy újabb ajándék volt Tőled, amit a szívemhez szoríthatok újra és újra.

Szeretlek Istenem teljes szívemből!

2017.01.18.

(Nilnocere, 2017.01.18 19:25)

Aranyszerda - hittan

Közösség, testvériség, szeretet
✝♥

2017.01.18.

(Nilnocere, 2017.01.18 13:36)

Hittel vallom, Uram: az én osztályrészem,
hogy igéidet megtartsam.

2017.01.18.

(Nilnocere, 2017.01.18 09:54)

Nagyobb dolgokért teremtettünk

Teréz anya breviáriuma
2017-01-18

Osztatlan szerelem és szeretet az egyetlen Istennek - próbáljátok jól megérteni, felfogni és befogadni, mit is jelent ez. Mi nagyobb dolgokért teremtettünk.
Lehet csalni, hamisnak lenni tettekben és szavakban. Ne engedjétek, hogy érzelmeitek s vágyaitok letérítsenek utatokról... Tisztának kell lenni bent, belül: ez... igen; ez... nem. Nincsen "de", ha Istennel vagyunk.
Amikor Szent József megértette, hogy Mária gyermeket várt, nem mondta: "De...".

Istenem! Az én életemben sincsen "De". Csak töretlen igenek vannak szívemben minden parancsodra, minden sugallatodra, minden irányításodra kételyek nélkül!
Vezess engem a tiszta szeretet útján!

2017.01.18.

(Nilnocere, 2017.01.18 08:16)

Isten, te vagy az én Istenem,
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped,
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted,
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet,
hadd magasztaljon ezért ajkam!

2017.01.18.

(Nilnocere, 2017.01.18 04:01)

Isten dicsőségét hirdetik az egek,
kezének művéről vall a mennybolt.
A nappalok ezt zengik egymásnak,
erre oktatja éj az éjszakát.

2017.01.17.

(Nilnocere, 2017.01.17 23:44)

Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen szent neve!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!
Áldott legyen Jézus neve!
Áldott legyen szentséges szíve!
Áldott legyen drágalátos vére!
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben!
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!
Áldott legyen Isten fölséges anyja, a boldogságos Szűz Mária!
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása!
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele!
Áldott legyen a szűz és anya neve, Mária!
Áldott legyen Szent József, Szűz Mária tisztaságos jegyese!
Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben!
Ámen!

2017.01.17.

(Nilnocere, 2017.01.17 10:19)

A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz.
(1 Kor 12, 4-6)

2017.01.17.

(Nilnocere, 2017.01.17 08:03)

Fény alkotója, Istenünk,
örök verőfény, napvilág,
valódból csak fényt ismerünk,
nem ér fel hozzád vak homály.

2017.01.17.

(Nilnocere, 2017.01.17 01:03)

Keljünk fel éjjel s közösen virrasszunk,
egyre a zsoltár szavait fontolva,
szárnyalón szálljon a dicséret hangja
édes Urunkhoz.

Bárcsak alkalmam lenne arra hogy éjszaka virraszthassak a templomban! Milyen csodálatos is az amikor az éjszaka csendjében odatérdepelhetek az Úr oltára elé és csendben az Ő házában imádhatom, szerethetem, dicsőíthetem, beszélgethetek vele! Ott ahol mindennap Ő hív találkozóra, ahol az ő törvényeit hallhatom, ahol Őérte zengedezik minden ének, ahol ezer és ezer elsuttogott imádság ereje érződik, ahol bűnök bocsáttatnak meg földöntúli csodaként! Az éjszakák épp ezért nagyon szépek. Van valami fényes rejtelmük, amik még ragyogóbbá, még elmélyültebbé, még meghittebbé teszik ezeket a találkozásokat. Egyszer volt egy ilyen éjszakai virrasztásban részem. Felejthetetlen éjszaka volt.
✝♥


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183

Következő »