Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.02.03.

(Nilnocere, 2017.02.03 15:27)

Hihetetlen távlatok vannak az emberiség előtt!

Böjte Csaba gondolatai
2017-02-03

Hihetetlen távlatok vannak az egymás kezét megfogó, Isten előtt meghajló, a Végtelennel párbeszédet kezdő emberiség előtt!

2017.02.03.

(Nilnocere, 2017.02.03 12:49)

Vigadozva élek igéid miatt,
mint aki gazdag zsákmányt ejtett.
Viszolygok a hazugságtól, és megvetem,
de törvényedet szeretem.
Víg dicséretem napjában hétszer szól neked,
mert ítéleted igazságos.
Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet,
és botránykő ott nincsen.

2017.02.03.

(Nilnocere, 2017.02.03 05:35)

Felharsan már a kakasszó,
éj sötétet old e jel,
és az éjfél vak rémeit
mint felleget űzi el.
Jóságos Úr, hozzád térünk,
s buzgón kérünk, légy velünk.

2017.02.02.

(Nilnocere, 2017.02.02 23:28)

Ave, Regina caelorum

Áldott szép Úrnőnk a mennyben,
rólad angyalok ajka zengjen:
áldott gyökér, égi ajtó,
földnek drága napfényt adó!

Örülj, szép Szűz, dicső ékes,
nincsen más ily tiszta fényes;
szép vagy, az Úr legyen véled,
Krisztust értünk imáddal kérleld!

Szentkútnak fényes Csillaga, mindennap szívemben hordozom találkozásainkat.

✝Augusztus11✝

2017.02.02.

(Nilnocere, 2017.02.02 18:52)

Fájdalmak tőre

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-02-02

Szeretlek Mária, mikor lelkünk Megváltóját odanyújtod a boldog aggastyánnak, s az karjaiba szorítja őt. EIőször mosolyogva hallgatom énekét, de hangjai hamarosan könnyekre fakasztanak. Simeon prófétai tekintete a fájdalmak tőrét ígéri neked.

2017.02.02.

(Nilnocere, 2017.02.02 16:48)

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes! Így köszöntlek ma Téged drága Szűzanya! Lelkem átkarolója, testem oltalma, bűneim megbocsájtója, titkaim őrzője, Te szépséges Égi Patróna, könyörögj, könyörögj érettem!

2017.02.02.

(Nilnocere, 2017.02.02 04:24)

Urunk bemutatásának ünnepére
(Gyertyaszentelő Boldogasszony)

Jézus a törvénynek, amit Mózes megírt,
s a szertartásoknak magát aláveti,
noha hatalma mérhetetlen, mennyei,
és kormányozza fenn az égi sereget,
s a menny, a föld, a tenger is szavára lett.

A Boldogasszony hozza tiszta karjain
Istent, ki emberi testünket vette fel;
s Fiára az Anya szelíd csókot lehel.
Valóban ember, s mégis Ura, Istene,
kinek dicsőségével ég, föld van tele.

2017.02.01.

(Nilnocere, 2017.02.01 23:15)

Az ember legszebb feladata imádkozni és szeretni

Vianney Szent János breviáriuma
2017-02-01

Az ember legszebb feladata imádkozni és szeretni. Imádkozzatok és szeressetek, mert ez az ember boldogsága a földön!

2017.02.01.

(Nilnocere, 2017.02.01 18:46)

Uram, te megvizsgálsz, és jól ismersz engem,
tudod, ha leülök vagy ha fölkelek.
Messziről ismered gondolataimat,
szemmel tartod jártomat-keltemet.
Jól látod minden utamat, †
hiszen szavam még el sem éri nyelvemet,
íme, te már jól ismered, Uram.
Minden oldalról körülfogtál,
és kezedet rajtam nyugtatod.
Csodálatos ezt tudnom,
oly magasztos, hogy fel sem foghatom.

Micsoda öröm mindezt tudni, mindezt érezni minden pillanatban! Hogy nem vagyok egyedül sosem, hogy van aki gondot visel rám odafenn az égben!

Istengyermekség ✝♥

2017.02.01.

(Nilnocere, 2017.02.01 16:37)

Szívünk az imádságban átdobog

Pio atya breviáriuma
2017-02-01

Szívünk az imádságban átdobog Isten szívébe... Ha jól imádkozunk, megrendül az isteni Szív, mind jobban kitárul és meghallgat bennünket. Amikor Istenhez fordulunk, próbáljunk meg teljes lélekkel imádkozni. Ő örül ennek és segítségünkre siet.

2017.02.01.

(Nilnocere, 2017.02.01 15:09)

Az Úr az én örökrészem és kelyhem,
Te irányítod, Uram, sorsomat.

2017.02.01.

(Nilnocere, 2017.02.01 13:26)

Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk, Jézus Krisztus nevében; így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.
(Kol 3, 17)

A mai munkámban minden szavamat és minden cselekedetemet feljánlom Neked Istenem Jézusom nevében. Irgalmadból élek, minden szó és tett a Te dicsőségedet hirdesse!

2017.02.01.

(Nilnocere, 2017.02.01 10:59)

Uram, számonkérés Istene,
számonkérés Istene, jelenj meg ragyogva!

2017.02.01.

(Nilnocere, 2017.02.01 05:23)

Áldjad, lelkem, az Urat,
egész bensőm az ő szent nevét áldja!
Áldjad, lelkem, az Urat,
és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett!

2017.01.31.

(Nilnocere, 2017.01.31 23:43)

Tégy velünk nagy dolgokat, Uram,
mert hatalmas vagy és szentséges a neved!

2017.01.31.

(Nilnocere, 2017.01.31 21:38)

Örömmel töltesz el színed előtt, Uram.
És mindörökké tart örömöm jobbodon.

2017.01.31.

(Nilnocere, 2017.01.31 18:39)

Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből,
mert ajkam igéit meghallgattad.
Angyalaid színe előtt magasztallak,
leborulok szent templomodban.

2017.01.31.

(Nilnocere, 2017.01.31 15:40)

Szent és igaz vagy, Uram,
és igazságos ítéletedben.
Szigorú végzéseidet igazságban hoztad,
és teljes hűségben.

2017.01.31.

(Nilnocere, 2017.01.31 07:47)

Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene,
neved dicső és magasztalásra méltó mindörökké!

2017.01.31.

(Nilnocere, 2017.01.31 03:45)

Keljünk fel éjjel s közösen virrasszunk,
egyre a zsoltár szavait fontolva,
szárnyalón szálljon a dicséret hangja
édes Urunkhoz.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »