Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.01.30.

(Nilnocere, 2017.01.30 20:41)

Nagy és csodálatos minden műved,
mindenható Urunk, Istenünk!

2017.01.30.

(Nilnocere, 2017.01.30 16:41)

Csodálatos távlatok várnak ránk

Böjte Csaba gondolatai
2017-01-30

Az ember nem lakatlan sziget: mindannyiunkban ott van a végtelen Isten, sürgetve kopog, párbeszédre hív. Csodálatos távlatok várnak ránk: amit Teremtőnk felkínál, az nem bóvli, piaci, csillogó, értéktelen kacat. Biztos vagyok benne, hogy aki egyszer megtapasztalta ezt a belső fényt, a lelkét gyöngéden átölelő Isten jelenlétét, mindazt a végtelen tisztánlátást, bölcsességet, mit ez a gyógyító tekintet hordoz, az fel fog állni, hogy tehetségéhez mérten szolgálatot vállaljon Isten országának építésében, közös otthonunk létrehozásában.

2017.01.30.

(Nilnocere, 2017.01.30 12:35)

Rendezd lépteimet törvényed szerint, Uram!

2017.01.30.

(Nilnocere, 2017.01.30 04:04)

Mikor éjszakánként megébredek mindig úgy érzem nem vagyok egyedül. Hogy itt van velem Jézus hogy segítsen, hogy velem imádkozzon. Leül az ágyam mellé és csendben szólítgatja lelkemet, imádságra hív.
Tegnap este a templomban megannyi kérdés forgott a szívemben az életemmel és feladataimmal kapcsolatban, és hiszem, ez a különleges éjszakai találkozás átragyogja szívem kétkedéseit!

Segíts Jézusom meghallanom Isten akaratát! Segíts meghallanom mindazt, amit mondani akar most nekem! Segíts meghallanom az útbaigazításait, hogy mit teszek helyesen és mit teszek helytelenül? Segíts tisztán látnom, hogy helyesen gondolkodom - e parancsolataiban? Jó szolgálóleánya vagyok - e minden élethelyzetben? Helyesen élem - e keresztény életemet? Tudok - e többet és többet adni és szolgálni az embereknek? Elég tiszta - e a szívem?
✝♥

2017.01.29.

(Nilnocere, 2017.01.29 19:52)

Szentháromság, fény kútfeje,
szent egységnek Legelseje,
az égő nap már száll alá,
szívünkben gyúljon égi láng.

Már reggel is dicsért dalunk,
most este ismét itt vagyunk,
a hozzád esdeklő szavak
dicséretedre szóljanak.

Áldott az Atya és Fiú,
s a Lélek is, ki vigaszunk:
Szentháromság, egy Istenünk,
örökké áldjon énekünk!
Ámen, ámen!

2017.01.29.

(Nilnocere, 2017.01.29 18:15)

Köszönöm ezt a mai napot Istenem, ezt mely Eléd helyezve oly sok reménytelen óra helyett reményteljes, sikertelen helyett sikeres, aggodalmas helyzetek helyett örömittas lett! Bármit amit csak felemelek Hozzád az megszentelődik és aranyba borul!

Szeretlek Istenem teljes szívemből, teljes lelkemből, elmondhatatlanul és kimondhatatlanul!

2017.01.29.

(Nilnocere, 2017.01.29 18:13)

Köszönöm ezt a mai napot Istenem, ezt mely Eléd helyezve oly sok reménytelen óra helyett reményteljes, sikertelen helyett sikeres, aggodalmas helyzetek helyett örömittas lett! Bármit amit csak felemelek Hozzád az megszentelődik és aranyba borul!

Szeretlek Istenem teljes szívemből, teljes lelkemből, elmondhatatlanul és kimondhatatlanul!

2017.01.29.

(Nilnocere, 2017.01.29 17:51)

Dicsérjétek Istenünket, ti, összes szolgái, kicsinyek és nagyok, alleluja!

2017.01.29.

(Nilnocere, 2017.01.29 15:07)

Mint a halál, olyan erős a szerelem, olyan a szenvedély, mint az alvilág. Nyila tüzes nyíl, az Úrnak lángja. Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet, egész folyamok se tudnák elsodorni.
(Én 8, 6b-7)

Szeretlek, Uram, én erősségem,
Oltalmazóm és hős megmentőm!

2017.01.29.

(Nilnocere, 2017.01.29 12:55)

2017. január 29. vasárnap

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-01-29

Isten országa mint egy elrejtett mag már itt van közöttünk. Aki tiszta szemmel néz, láthatja kisarjadását.

2017.01.29.

(Nilnocere, 2017.01.29 11:31)

Eljön az Úr, hogy dicsőségét és csodálatos hatalmát megmutassa szentjeiben, alleluja!

2017.01.29.

(Nilnocere, 2017.01.29 09:34)

Üdvöz légy, nap! Dicső és szent e nap!
Te boldog nap, Krisztus győzelme vagy;
tartós öröm, amit bőségben ad
vasárnapunk!

2017.01.29.

(Nilnocere, 2017.01.29 07:46)

Dicsérjétek az Urat szentélyében,
dicsérjétek a hatalmas égboltozaton!
Dicsérjétek hatalmas tetteiért,
dicsérjétek, mert nagysága végtelen!

2017.01.29.

(Nilnocere, 2017.01.29 06:32)

A mai hosszú munkámat szeretett templomom tündökléséért és a Mindenható Isten dicsőségéért ajánlom fel.

2017.01.29.

(Nilnocere, 2017.01.29 03:28)

Csak félig múlt az éjszaka,
szólít a próféták szava:
dicsérjük Istent szüntelen,
Atyát s Fiút együttesen,

s a Lelket, aki egy velük
és egyesíti lényegük:
a Hármas-Egy élő Csodát,
kit énekünk örökre áld.

2017.01.28.

(Nilnocere, 2017.01.28 16:34)

Áldom az Urat minden időben,
dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik,
hallják meg a szelídek, és örvendezzenek.
Magasztaljátok az Urat velem együtt,
dicsőítsük az ő nevét mindnyájan!

Boldogságos az életem Veled Uram! Szívembe rejtem csodálatosságaidat amelyekkel éltetsz engem minden nap! A Végtelenbe hívsz újra és újra és nekem nem kell ez a világ soha Nálad nélkül! Szeretlek Istenem!

2017.01.28.

(Nilnocere, 2017.01.28 07:39)

Bölcsességed, Uram, velem járjon, és velem munkálkodjék!

2017.01.28.

(Nilnocere, 2017.01.28 04:06)

Tündököl ez az éjszaka! Az én drága Istenem hullajtja rám áldásait, szépségeit!
Az egyik igencsak mogorva és mindenkivel tartózkodó takarítónk nemrég a munkahelyiségembe lépett, csendben sürgött-forgott körülöttem majd egyszer csak megszólított és kiöntötte nekem a szívét, a nehézségeit, gyötrő bánatait. Meglepődve hallgattam őt, mert mi még soha nem beszéltünk egymással igazán a szükséges beszédeken felül. Ma éjjel azonban a hallgatásunkból egy baráti beszélgetés, a baráti beszélgetésből pedig telefonszám csere lett. Felajánlottam neki segítségemet egy ügyében, és azóta is meleg tekintettel járkál körülöttem. Sosem hittem volna hogy egyszer éppen ővele fogok ilyen jól elbeszélgetni, mondhatni ismeretlenül. Csupán annyit tudtunk róla én és a tásaim hogy valamiféle szektába jár, mint elmondta nekem, ő egy Jehova tanú. Örülök hogy megszólított, hogy a bizalmát ajándékozta nekem az éjszaka közepén elkeseredettségében. Nyitott szívvel nyújtottam neki oda kezemet segítségül.

Egy másik munkatársam is nagyon megörvendeztette a szívemet: mikor meghallotta hogy nekem vasárnap is dolgoznom kell, csak annyit mondott : "Imádkozni fogok érted". Az egészben a legszebb az, hogy tudom, meg fogja tenni.

Kívánhatnék-e ennél több örömet egyetlen éjszakára?
✝♥

2017.01.27.

(Nilnocere, 2017.01.27 17:56)

Aranypéntek - hittan

HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.
✝♥

2017.01.27.

(Nilnocere, 2017.01.27 16:51)

Mindig van megoldás

Böjte Csaba gondolatai
2017-01-27

Mindig van megoldás, lehetőség arra, hogy felállj, és rendezd dolgaidat az Istennel, testvéreiddel! Igen, ahogyan minden ember boldogságra született, Teremtőd azt akarja, hogy te is életedet istengyermeki méltóságban, örömben, békés kibontakozásban éljed! Mennyei Atyánk meghívott, hogy vele egy asztalhoz ülve társa legyél az Ő nagy családjának! Az ember élete utazás a semmiből a végtelen felé! Csodálatos kaland, melynek nincs vége, hisz Isten végtelen, az Ő jóságát, bölcsességét, terveit, álmait bebarangolni csak az örökkévalóságban lehet! Mindig van tovább!

Élet ✝♥


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »