Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.02.02.

(Nilnocere, 2017.02.02 18:52)

Fájdalmak tőre

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-02-02

Szeretlek Mária, mikor lelkünk Megváltóját odanyújtod a boldog aggastyánnak, s az karjaiba szorítja őt. EIőször mosolyogva hallgatom énekét, de hangjai hamarosan könnyekre fakasztanak. Simeon prófétai tekintete a fájdalmak tőrét ígéri neked.

2017.02.02.

(Nilnocere, 2017.02.02 16:48)

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes! Így köszöntlek ma Téged drága Szűzanya! Lelkem átkarolója, testem oltalma, bűneim megbocsájtója, titkaim őrzője, Te szépséges Égi Patróna, könyörögj, könyörögj érettem!

2017.02.02.

(Nilnocere, 2017.02.02 04:24)

Urunk bemutatásának ünnepére
(Gyertyaszentelő Boldogasszony)

Jézus a törvénynek, amit Mózes megírt,
s a szertartásoknak magát aláveti,
noha hatalma mérhetetlen, mennyei,
és kormányozza fenn az égi sereget,
s a menny, a föld, a tenger is szavára lett.

A Boldogasszony hozza tiszta karjain
Istent, ki emberi testünket vette fel;
s Fiára az Anya szelíd csókot lehel.
Valóban ember, s mégis Ura, Istene,
kinek dicsőségével ég, föld van tele.

2017.02.01.

(Nilnocere, 2017.02.01 23:15)

Az ember legszebb feladata imádkozni és szeretni

Vianney Szent János breviáriuma
2017-02-01

Az ember legszebb feladata imádkozni és szeretni. Imádkozzatok és szeressetek, mert ez az ember boldogsága a földön!

2017.02.01.

(Nilnocere, 2017.02.01 18:46)

Uram, te megvizsgálsz, és jól ismersz engem,
tudod, ha leülök vagy ha fölkelek.
Messziről ismered gondolataimat,
szemmel tartod jártomat-keltemet.
Jól látod minden utamat, †
hiszen szavam még el sem éri nyelvemet,
íme, te már jól ismered, Uram.
Minden oldalról körülfogtál,
és kezedet rajtam nyugtatod.
Csodálatos ezt tudnom,
oly magasztos, hogy fel sem foghatom.

Micsoda öröm mindezt tudni, mindezt érezni minden pillanatban! Hogy nem vagyok egyedül sosem, hogy van aki gondot visel rám odafenn az égben!

Istengyermekség ✝♥

2017.02.01.

(Nilnocere, 2017.02.01 16:37)

Szívünk az imádságban átdobog

Pio atya breviáriuma
2017-02-01

Szívünk az imádságban átdobog Isten szívébe... Ha jól imádkozunk, megrendül az isteni Szív, mind jobban kitárul és meghallgat bennünket. Amikor Istenhez fordulunk, próbáljunk meg teljes lélekkel imádkozni. Ő örül ennek és segítségünkre siet.

2017.02.01.

(Nilnocere, 2017.02.01 15:09)

Az Úr az én örökrészem és kelyhem,
Te irányítod, Uram, sorsomat.

2017.02.01.

(Nilnocere, 2017.02.01 13:26)

Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk, Jézus Krisztus nevében; így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.
(Kol 3, 17)

A mai munkámban minden szavamat és minden cselekedetemet feljánlom Neked Istenem Jézusom nevében. Irgalmadból élek, minden szó és tett a Te dicsőségedet hirdesse!

2017.02.01.

(Nilnocere, 2017.02.01 10:59)

Uram, számonkérés Istene,
számonkérés Istene, jelenj meg ragyogva!

2017.02.01.

(Nilnocere, 2017.02.01 05:23)

Áldjad, lelkem, az Urat,
egész bensőm az ő szent nevét áldja!
Áldjad, lelkem, az Urat,
és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett!

2017.01.31.

(Nilnocere, 2017.01.31 23:43)

Tégy velünk nagy dolgokat, Uram,
mert hatalmas vagy és szentséges a neved!

2017.01.31.

(Nilnocere, 2017.01.31 21:38)

Örömmel töltesz el színed előtt, Uram.
És mindörökké tart örömöm jobbodon.

2017.01.31.

(Nilnocere, 2017.01.31 18:39)

Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből,
mert ajkam igéit meghallgattad.
Angyalaid színe előtt magasztallak,
leborulok szent templomodban.

2017.01.31.

(Nilnocere, 2017.01.31 15:40)

Szent és igaz vagy, Uram,
és igazságos ítéletedben.
Szigorú végzéseidet igazságban hoztad,
és teljes hűségben.

2017.01.31.

(Nilnocere, 2017.01.31 07:47)

Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene,
neved dicső és magasztalásra méltó mindörökké!

2017.01.31.

(Nilnocere, 2017.01.31 03:45)

Keljünk fel éjjel s közösen virrasszunk,
egyre a zsoltár szavait fontolva,
szárnyalón szálljon a dicséret hangja
édes Urunkhoz.

2017.01.30.

(Nilnocere, 2017.01.30 20:41)

Nagy és csodálatos minden műved,
mindenható Urunk, Istenünk!

2017.01.30.

(Nilnocere, 2017.01.30 16:41)

Csodálatos távlatok várnak ránk

Böjte Csaba gondolatai
2017-01-30

Az ember nem lakatlan sziget: mindannyiunkban ott van a végtelen Isten, sürgetve kopog, párbeszédre hív. Csodálatos távlatok várnak ránk: amit Teremtőnk felkínál, az nem bóvli, piaci, csillogó, értéktelen kacat. Biztos vagyok benne, hogy aki egyszer megtapasztalta ezt a belső fényt, a lelkét gyöngéden átölelő Isten jelenlétét, mindazt a végtelen tisztánlátást, bölcsességet, mit ez a gyógyító tekintet hordoz, az fel fog állni, hogy tehetségéhez mérten szolgálatot vállaljon Isten országának építésében, közös otthonunk létrehozásában.

2017.01.30.

(Nilnocere, 2017.01.30 12:35)

Rendezd lépteimet törvényed szerint, Uram!

2017.01.30.

(Nilnocere, 2017.01.30 04:04)

Mikor éjszakánként megébredek mindig úgy érzem nem vagyok egyedül. Hogy itt van velem Jézus hogy segítsen, hogy velem imádkozzon. Leül az ágyam mellé és csendben szólítgatja lelkemet, imádságra hív.
Tegnap este a templomban megannyi kérdés forgott a szívemben az életemmel és feladataimmal kapcsolatban, és hiszem, ez a különleges éjszakai találkozás átragyogja szívem kétkedéseit!

Segíts Jézusom meghallanom Isten akaratát! Segíts meghallanom mindazt, amit mondani akar most nekem! Segíts meghallanom az útbaigazításait, hogy mit teszek helyesen és mit teszek helytelenül? Segíts tisztán látnom, hogy helyesen gondolkodom - e parancsolataiban? Jó szolgálóleánya vagyok - e minden élethelyzetben? Helyesen élem - e keresztény életemet? Tudok - e többet és többet adni és szolgálni az embereknek? Elég tiszta - e a szívem?
✝♥


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »