Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.02.09.

2017.02.09 07:51

Kész az én szívem, Istenem, †
kész az én szívem:
hadd daloljak, hadd ujjongjak!
Kelj föl, dicsőségem, †
kelj föl, lantom, citerám,
hadd ébresszem így a hajnalt!

Nilnocere - 2017.02.09.

2017.02.09 05:22

Ezen a reggelen talán már találok megfelelő szavakat arra amit tegnap Istentől és drága Szűzanyától kaptam. Ma talán nem akad el a szavam és nem fogok könnyezni meghatottságomban mikor eszembe jut a hittan óra. A tegnap este egy csillogóbb ajándék volt a többinél. Egy olyan ajándék mely szívem legmélyéig hatolt, mely ájárta egész bensőmet, körüljárta minden porcikámat. Mint egy édes sokkhatás, olyan volt. Pár óra eltelte után is még mindig elevenen él bennem ez az élmény. Ez a reggel is olyan más, mint a többi reggel.
Hogy miért kaptam egy ilyen testet - lelket megrengető szépséges ajándékot nem tudom, csak azt, hogy nálam boldogabb ember nincsen ma reggel!

Istengyermekség ✝♥

Nilnocere - 2017.02.08.

2017.02.08 19:01

Aranyszerda - hittan

Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam:
hogy az Úr házában lakjam életem
minden napján, hogy élvezhessem az Úr édességét,
és szemlélhessem szent templomát.
✝♥

Nilnocere - 2017.02.08.

2017.02.08 15:35

Bensőmben törvényeidet forgatom,
elmélkedem útjaidról.
Boldogságomat csak igaz igédben találom,
szavaidat nem felejtem.

Nilnocere - 2017.02.08.

2017.02.08 11:30

Szeretetből akarok szenvedni

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-02-08

Nem engedek ki a kezemből egyetlen kis áldozatot, egyetlen tekintetet, egyetlen szót sem, és felhasználok minden dolgot, még a legapróbbat is arra, hogy szeretetből tegyem. Szeretetből akarok szenvedni, sőt örülni is.
✝♥

Nilnocere - 2017.02.08.

2017.02.08 08:02

Uram, jóságod felér az égig,
a fellegekig a te hűséged.
Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, †
ítéleteid oly mélyek, mint a tenger;
embernek, állatnak, Uram, te vagy fenntartója.

Nilnocere - 2017.02.08.

2017.02.08 05:43

A mai napomat, munkámat, imádságaimat a kínszenvedésben élőkért ajánlom fel Bakhita Szent Jozefina emléknapjának alkalmából.

✝Nyomorúságomban az Urat szólítottam,
Istenemhez kiáltottam.Templomában szavamat meghallotta, s kiáltásom színe elé, füléig hatolt.✝

Nilnocere - 2017.02.07.

2017.02.07 23:11

Életünk örömteli repüléssé válik

Böjte Csaba gondolatai
2017-02-07

Életünk a semmibe hulló zuhanásból a hit fényénél az Istenbe torkolló, kibontakozó, örömteli repüléssé válik.

Nilnocere - 2017.02.07.

2017.02.07 19:25

Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van.
(1Jn 3,1a 2)

Nilnocere - 2017.02.07.

2017.02.07 12:42

Uram, te a szívben élő hűséget kedveled,
És kinyilatkoztattad nekem bölcsességed titkait.

Nilnocere - 2017.02.07.

2017.02.07 09:43

Adj jó irányt útjaimnak,
hogy mindig akaratodat kövessem.
Akkor sosem vallok szégyent,
ha minden parancsodat szemem előtt tartom.
Azért adok hálát neked tiszta szívből,
mert igaz végzéseidre megtanítasz.
Amit elrendeltél, azt megtartom,
csak te ne hagyj el soha engem!

Nilnocere - 2017.02.07.

2017.02.07 07:53

Tetteitekkel magasztaljátok a mindenség Királyát!

Nilnocere - 2017.02.07.

2017.02.07 05:24

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
Hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Urunkat, nagy királyunkat, jöjjetek, imádjuk!

Nilnocere - 2017.02.06.

2017.02.06 14:28

Végtelenre teremtett létünk bebarangolja a végtelen Szeretetet

Böjte Csaba gondolatai
2017-02-06

Az imádkozó ember útja soha nem ér véget, mert a hit által nem tudjuk megfogni, bejárni a szelíd Végtelent, de e csodálatos érzékszervünk által sok-sok minden láthatóvá, érthetővé válik napról napra Teremtőnk titkaiból. E kibontakozásnak nincs felső korlátja. A halál csak egy újabb kapu, mert a végtelenre teremtett létünk célja bebarangolni a végtelen Szeretetet, a végtelen Jóságot, a végtelen Bölcsességet, a végtelen Szépséget, az Istent, ki megosztotta velünk a létet!

Milyen csodálatos vagy Istenem! Eddigi életemben minél jobban szorítottalak magamhoz és minél jobban ragaszkodtam Hozzád, Te annál közelebb engedtél fényes országodhoz, csodáidhoz, annál közelebb vezetgettél fenséges közelségedbe!
Olyan ez, mint amikor egy sötét tájat beragyog a hajnali napfény. Nem egyszerre érik el a táj minden zugát a nap sugarai, hanem lassan, fokozatosan. Először csak a táj egyes részeit éri el a nap, utána pedig újabb és újabb részeket borítanak be a nap sugarai.
Az életem is egy sötét táj, melyet fokozatosan,
napról - napra borítasz fénybe. Ma is kivirult életem egy darabkája, holnap pedig már egy másik része fog fényleni.

Lehet - e ennél szebben megismerni Téged, Mindenható Istenem?

Nilnocere - 2017.02.06.

2017.02.06 09:36

Az Úr törvénye megvidámítja a szívet,
és fényt gyújt a szemnek.

Nilnocere - 2017.02.06.

2017.02.06 07:40

Dicső nevedet magasztaljuk, Istenünk!

Nilnocere - 2017.02.06.

2017.02.06 04:50

Hálát adok, Uram, teljes szívemből,
összes csodádat elbeszélem.
Ujjongok és örvendezem benned,
nevedről szól énekem, fölséges Isten!

Benned örül a szívem ezen az új reggelen Uram.
Lelkem minden zugában a Te fényességed ragyog!

Nilnocere - 2017.02.06.

2017.02.06 00:13

Gyönyörű nap nyugodott le és csendesült el. Csodálatos szentmise, szeretetteljes közeg, testvéri közelségek, túláradó örömök! Szárnyaltam ma az én Istenemmel! Szavakba sem tudom önteni mindazt amit a lelkemben ébresztett ez a nap!

Ennek a vasárnapnak minden szépségével a szívemben imádkozom nagybeteg testvéremért aki továbbra is az életéért kűzd és imádkozom egy lelkibeteg barátomért, aki két napja újra egy zárt osztály lakója lett lelki összeomlása miatt.
Teljes szívemből azt kívánom hogy minden reménytelenségben élő embertársam akik a közelemben élnek, találják meg Istenben az igaz vigaszt, az igaz szeretetet, az igaz örömet és az élet igazi csodáját!

Nilnocere - 2017.02.05.

2017.02.05 21:21

Csodálatos megnyílni a hitből fakadó imában

Böjte Csaba gondolatai
2017-02-05

Csodálatos megnyílni a hitből fakadó imában Teremtőnk előtt, kicsinységünk és minden bűnünk ellenére belekarolni abba, ki mindenkinél jobban szeret, hagyni, hogy szelíd, nyugtató szavakkal talpra állítson, vezessen, biztos kézzel szép feladatok elvégzésére bátorítson. Az élő hit - akárcsak a látás a festőnek - értelmet ad az ember bolyongásának, létének itt a földön.

Nilnocere - 2017.02.05.

2017.02.05 20:52

Dicsérjétek Istenünket, ti, összes szolgái,
és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok!
Alleluja!