Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.01.29.

2017.01.29 03:28

Csak félig múlt az éjszaka,
szólít a próféták szava:
dicsérjük Istent szüntelen,
Atyát s Fiút együttesen,

s a Lelket, aki egy velük
és egyesíti lényegük:
a Hármas-Egy élő Csodát,
kit énekünk örökre áld.

Nilnocere - 2017.01.28.

2017.01.28 16:34

Áldom az Urat minden időben,
dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik,
hallják meg a szelídek, és örvendezzenek.
Magasztaljátok az Urat velem együtt,
dicsőítsük az ő nevét mindnyájan!

Boldogságos az életem Veled Uram! Szívembe rejtem csodálatosságaidat amelyekkel éltetsz engem minden nap! A Végtelenbe hívsz újra és újra és nekem nem kell ez a világ soha Nálad nélkül! Szeretlek Istenem!

Nilnocere - 2017.01.28.

2017.01.28 07:39

Bölcsességed, Uram, velem járjon, és velem munkálkodjék!

Nilnocere - 2017.01.28.

2017.01.28 04:06

Tündököl ez az éjszaka! Az én drága Istenem hullajtja rám áldásait, szépségeit!
Az egyik igencsak mogorva és mindenkivel tartózkodó takarítónk nemrég a munkahelyiségembe lépett, csendben sürgött-forgott körülöttem majd egyszer csak megszólított és kiöntötte nekem a szívét, a nehézségeit, gyötrő bánatait. Meglepődve hallgattam őt, mert mi még soha nem beszéltünk egymással igazán a szükséges beszédeken felül. Ma éjjel azonban a hallgatásunkból egy baráti beszélgetés, a baráti beszélgetésből pedig telefonszám csere lett. Felajánlottam neki segítségemet egy ügyében, és azóta is meleg tekintettel járkál körülöttem. Sosem hittem volna hogy egyszer éppen ővele fogok ilyen jól elbeszélgetni, mondhatni ismeretlenül. Csupán annyit tudtunk róla én és a tásaim hogy valamiféle szektába jár, mint elmondta nekem, ő egy Jehova tanú. Örülök hogy megszólított, hogy a bizalmát ajándékozta nekem az éjszaka közepén elkeseredettségében. Nyitott szívvel nyújtottam neki oda kezemet segítségül.

Egy másik munkatársam is nagyon megörvendeztette a szívemet: mikor meghallotta hogy nekem vasárnap is dolgoznom kell, csak annyit mondott : "Imádkozni fogok érted". Az egészben a legszebb az, hogy tudom, meg fogja tenni.

Kívánhatnék-e ennél több örömet egyetlen éjszakára?
✝♥

Nilnocere - 2017.01.27.

2017.01.27 17:56

Aranypéntek - hittan

HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.
✝♥

Nilnocere - 2017.01.27.

2017.01.27 16:51

Mindig van megoldás

Böjte Csaba gondolatai
2017-01-27

Mindig van megoldás, lehetőség arra, hogy felállj, és rendezd dolgaidat az Istennel, testvéreiddel! Igen, ahogyan minden ember boldogságra született, Teremtőd azt akarja, hogy te is életedet istengyermeki méltóságban, örömben, békés kibontakozásban éljed! Mennyei Atyánk meghívott, hogy vele egy asztalhoz ülve társa legyél az Ő nagy családjának! Az ember élete utazás a semmiből a végtelen felé! Csodálatos kaland, melynek nincs vége, hisz Isten végtelen, az Ő jóságát, bölcsességét, terveit, álmait bebarangolni csak az örökkévalóságban lehet! Mindig van tovább!

Élet ✝♥

Nilnocere - 2017.01.27.

2017.01.27 07:47

Ujjongjatok az Úrnak,
minden földek,
szolgáljatok az Úrnak
örvendezve;
járuljatok színe elé
vidám énekszóval!

Nilnocere - 2017.01.25.

2017.01.25 20:38

Mit adhatnék én az Úrnak
a sok jóért, amit ő nekem juttatott?
Fölemelem az üdvösség kelyhét,
és segítségül hívom az Úr nevét.

Nilnocere - 2017.01.25.

2017.01.25 14:58

Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt,
ösvényemen csak ez világít.
Nevedre esküszöm és ígérem:
igaz végzéseid igéit megtartom.

Minden napom Rólad szól Uram. Téged kereslek, kutatlak és várlak nappal éppúgy, mint éjszaka!
Aki megismer Téged, a jóságodat, a kegyelmedet, az irgalmadat, a szeretetedet, az többé egyetlen percet sem akar Nélküled élni!

✝Augusztus 11✝

Nilnocere - 2017.01.25.

2017.01.25 06:30

Szent Pál apostol megtérésének ünnepére

Dicső tanítónk, Szent Pál, adj intelmeket,
hogy lelkünk bátran törjön ég felé veled,
míg az egésznek birtokába nem jutunk,
levetve mindazt, amik rész szerint vagyunk.

Örök dicsőség, Szentháromság, teneked,
örömujjongás, hatalom és tisztelet!
Te legfőbb egység, a te erőd végtelen,
most és örökké te uralkodsz mindenen.
Ámen.

Nilnocere - 2017.01.24.

2017.01.24 21:40

A mai éjszakámat a szeretetért ajánlom fel. A szeretetért mely türelmes, mely jóságos, mely igazságos, mely végtelen, mely örök.

Nilnocere - 2017.01.24.

2017.01.24 18:19

Az a szent, aki szentté teszi környezetét

Böjte Csaba gondolatai
2017-01-24

Maximilian Kolbe szerint az a szent, aki szentté teszi környezetét. Mi más lehetne a célom, mint az, hogy akik társaim lettek, azokat felszabadítsam a kishitű félelem láncaiból, és segítsem, hogy testvéreik javára ott, ahol élnek, szentek legyenek, és így világunk kérdéseire ők maguk, szorgalmas munkájuk legyen a megnyugtató, boldogító válasz!

Úgy érzem én mint egyszerű ember, kicsi vagyok lelkiekben ahhoz, hogy a környezetemet valaha is szentté tudjam tenni. Ezért csak azt kérem Uram, hogy bármerre is járok és visz utam, mindig,minden helyzetben a Te tiszta, önzetlen szeretetedet és békességedet tudjam adni embertársaimnak.

A törvény teljessége a szeretet.
✝♥

Nilnocere - 2017.01.24.

2017.01.24 05:30

Utánad vágyódik a szívem éjjelente,
téged kereslek már kora reggel.

Nilnocere - 2017.01.24.

2017.01.24 03:39

A szívemben vagy Jézusom.

Nilnocere - 2017.01.24.

2017.01.24 01:38

Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve,
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív,
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága,
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása,
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív,
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége,
Irgalmazz nekünk!

Nilnocere - 2017.01.23.

2017.01.23 23:01

Minden szentmise - karácsony éjszakája

Böjte Csaba gondolatai
2017-01-23

Minden szentmise - karácsony éjszakája, minden templom - betlehemi barlang, és minden oltár - jászol, mert a lényeg ugyanaz: Isten testet ölt, közénk jön, mert nagyon szeret bennünket. Karácsony éjszakáján emberré lett, törékeny, esendő kisgyermekké - a szentmisében kenyérré, borrá lesz, ugyanaz az Isten jön közénk és ölel át élő szeretettel mindannyiunkat.

A mai éjszakámat, munkámat, imádságaimat, gondolataimat Jézus jósággal és szeretettel teljes Szívéhez emelem fel.

Nilnocere - 2017.01.23.

2017.01.23 13:20

Az öröm imádság, erő, szeretet

Teréz anya breviáriuma
2017-01-23

Az öröm imádság, az öröm erő, az öröm szeretet, az öröm a szeretet hálója, mellyel lelkeket halászhatunk. Isten szereti azt, aki örömmel ad. Nagyon szereti azt, aki örömmel ad. Ha munkád során nehézségekbe ütközöl, és örömmel, mosolyogva fogadod azokat, az emberek "jónak látják majd a te műveidet és dicsőíteni fogják az Atyát" (Mt 5,16). Úgy tudjuk a legjobban kifejezni Isten és az emberek iránt érzett hálánkat, ha mindent örömmel fogadunk. Egy szeretetben és szerelemben égő szív vidám szívet terem.

Nilnocere - 2017.01.23.

2017.01.23 08:09

Atyának fénye, fénysugár,
napból sugárzó napvilág,
fény fénye, nappal napja vagy:
forrás, hol minden fény fakad.

Igaz Nap, örök fényedet
ragyogtasd tündökölve ránk,
derítsd érzékeink fölé
a Lélek tiszta sugarát.

Nilnocere - 2017.01.22.

2017.01.22 20:25

A mai szentmise tanítása mélyen elgondolkodott és szívemben forog szüntelen.
Az életet szolgálni, Jézust szolgálni jobban és jobban.
Vajon én helyesen szolgálom - e Jézust jelen életemben? Tiszta szívű szolgája vagyok - e mind a munkámban, mind a családomban, mind pedig ismerőseim, barátaim között? Jó szolgája vagyok - e minden nehéz helyzetben? Jól szolgálom - e az életet? Önmagamat megtagadva tudok - e adni és adni és adni a mellettem, a körülöttem levőknek?

Jézus Szíve, minden szív királya és központja, könyörögj érettem! Segíts jobb, tisztább szívű, alázatosabb szolgáddá válnom! Ezer és ezer hibámat szereteted fedje be és bocsáss meg nekem mikor helytelenül cselekszem, mikor helytelenül gondolkodom.
Követlek, szolgállak, szeretlek Jézusom!
✝♥

Nilnocere - 2017.01.22.

2017.01.22 14:30

Megismerni, szeretni, szolgálni Jézust

Teréz anya breviáriuma
2017-01-22

Váljunk Jézus Szívéből áradó szeretettől teljes szívekké, Mária segítségével: mindenki a maga módján, és együtt mindannyian.
Gyermekeim, itt rejtőzik a szentség, amelyre rendeltettünk: megismerni Jézust, szeretni Jézust, szolgálni Jézust.
✝♥