Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.01.24.

(Nilnocere, 2017.01.24 21:40)

A mai éjszakámat a szeretetért ajánlom fel. A szeretetért mely türelmes, mely jóságos, mely igazságos, mely végtelen, mely örök.

2017.01.24.

(Nilnocere, 2017.01.24 18:19)

Az a szent, aki szentté teszi környezetét

Böjte Csaba gondolatai
2017-01-24

Maximilian Kolbe szerint az a szent, aki szentté teszi környezetét. Mi más lehetne a célom, mint az, hogy akik társaim lettek, azokat felszabadítsam a kishitű félelem láncaiból, és segítsem, hogy testvéreik javára ott, ahol élnek, szentek legyenek, és így világunk kérdéseire ők maguk, szorgalmas munkájuk legyen a megnyugtató, boldogító válasz!

Úgy érzem én mint egyszerű ember, kicsi vagyok lelkiekben ahhoz, hogy a környezetemet valaha is szentté tudjam tenni. Ezért csak azt kérem Uram, hogy bármerre is járok és visz utam, mindig,minden helyzetben a Te tiszta, önzetlen szeretetedet és békességedet tudjam adni embertársaimnak.

A törvény teljessége a szeretet.
✝♥

2017.01.24.

(Nilnocere, 2017.01.24 05:30)

Utánad vágyódik a szívem éjjelente,
téged kereslek már kora reggel.

2017.01.24.

(Nilnocere, 2017.01.24 03:39)

A szívemben vagy Jézusom.

2017.01.24.

(Nilnocere, 2017.01.24 01:38)

Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve,
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív,
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága,
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása,
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív,
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége,
Irgalmazz nekünk!

2017.01.23.

(Nilnocere, 2017.01.23 23:01)

Minden szentmise - karácsony éjszakája

Böjte Csaba gondolatai
2017-01-23

Minden szentmise - karácsony éjszakája, minden templom - betlehemi barlang, és minden oltár - jászol, mert a lényeg ugyanaz: Isten testet ölt, közénk jön, mert nagyon szeret bennünket. Karácsony éjszakáján emberré lett, törékeny, esendő kisgyermekké - a szentmisében kenyérré, borrá lesz, ugyanaz az Isten jön közénk és ölel át élő szeretettel mindannyiunkat.

A mai éjszakámat, munkámat, imádságaimat, gondolataimat Jézus jósággal és szeretettel teljes Szívéhez emelem fel.

2017.01.23.

(Nilnocere, 2017.01.23 13:20)

Az öröm imádság, erő, szeretet

Teréz anya breviáriuma
2017-01-23

Az öröm imádság, az öröm erő, az öröm szeretet, az öröm a szeretet hálója, mellyel lelkeket halászhatunk. Isten szereti azt, aki örömmel ad. Nagyon szereti azt, aki örömmel ad. Ha munkád során nehézségekbe ütközöl, és örömmel, mosolyogva fogadod azokat, az emberek "jónak látják majd a te műveidet és dicsőíteni fogják az Atyát" (Mt 5,16). Úgy tudjuk a legjobban kifejezni Isten és az emberek iránt érzett hálánkat, ha mindent örömmel fogadunk. Egy szeretetben és szerelemben égő szív vidám szívet terem.

2017.01.23.

(Nilnocere, 2017.01.23 08:09)

Atyának fénye, fénysugár,
napból sugárzó napvilág,
fény fénye, nappal napja vagy:
forrás, hol minden fény fakad.

Igaz Nap, örök fényedet
ragyogtasd tündökölve ránk,
derítsd érzékeink fölé
a Lélek tiszta sugarát.

2017.01.22.

(Nilnocere, 2017.01.22 20:25)

A mai szentmise tanítása mélyen elgondolkodott és szívemben forog szüntelen.
Az életet szolgálni, Jézust szolgálni jobban és jobban.
Vajon én helyesen szolgálom - e Jézust jelen életemben? Tiszta szívű szolgája vagyok - e mind a munkámban, mind a családomban, mind pedig ismerőseim, barátaim között? Jó szolgája vagyok - e minden nehéz helyzetben? Jól szolgálom - e az életet? Önmagamat megtagadva tudok - e adni és adni és adni a mellettem, a körülöttem levőknek?

Jézus Szíve, minden szív királya és központja, könyörögj érettem! Segíts jobb, tisztább szívű, alázatosabb szolgáddá válnom! Ezer és ezer hibámat szereteted fedje be és bocsáss meg nekem mikor helytelenül cselekszem, mikor helytelenül gondolkodom.
Követlek, szolgállak, szeretlek Jézusom!
✝♥

2017.01.22.

(Nilnocere, 2017.01.22 14:30)

Megismerni, szeretni, szolgálni Jézust

Teréz anya breviáriuma
2017-01-22

Váljunk Jézus Szívéből áradó szeretettől teljes szívekké, Mária segítségével: mindenki a maga módján, és együtt mindannyian.
Gyermekeim, itt rejtőzik a szentség, amelyre rendeltettünk: megismerni Jézust, szeretni Jézust, szolgálni Jézust.
✝♥

2017.01.22.

(Nilnocere, 2017.01.22 12:02)

Dicsérjük dallal az Urat,
buzgó készséggel lelkesen:
az óra, íme, délre jár
s bennünket imádságra hív.

Ez szent idő: az áldozat,
boldog Bárány, keresztre száll
és híveit megváltva most
dicsőségünket szerzi meg.

2017.01.22.

(Nilnocere, 2017.01.22 00:58)

Köszönöm ezt a fáradtságos de szereteteddel teli édes napot Istenem! Nem kívánok többet napjaimban minthogy mindennap jobban és jobban szeress engem!

Imádkozom ma éjjel nagybeteg testvéremért aki az életéért kűzd és imádsággal szívemben hordozom a Veronában történt buszbaleset minden áldozatát és túlélőjét.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.
Ámen.

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy.
Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.

2017.01.21.

(Nilnocere, 2017.01.21 18:21)

Dicsértessék az Úr neve napkelettől napnyugatig!

2017.01.21.

(Nilnocere, 2017.01.21 15:22)

Nekem igéd lesz az örökrészem mindenkor,
Ez tölti el szívemet örömmel.

2017.01.21.

(Nilnocere, 2017.01.21 13:10)

Nézzünk fel példaképeinkre, és kövessük őket alázattal!

Böjte Csaba gondolatai
2017-01-21

A gondot, nehézséget, a sötétséget látva nem siránkoznunk kell és szidni a világot, hanem fényt kell gyújtanunk, olyan példaképeket kell keressünk, akik személyes életükkel utat tudnak mutatni. Nézzünk fel példaképeinkre, és kövessük őket alázattal!

Szent Klára, Szent Ferenc
✝♥

2017.01.21.

(Nilnocere, 2017.01.21 10:08)

Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha, mondja az Úr.

2017.01.21.

(Nilnocere, 2017.01.21 07:40)

Dicsérjétek Istenünket, ti, összes szolgái!
(Jel 19, 5)

Áldja az Urat az Úr minden műve,
dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!

2017.01.21.

(Nilnocere, 2017.01.21 05:19)

Csak olyasmit tenni, amit nyugodtan fölajánlhatunk a jó Istennek

Vianney Szent János breviáriuma
2017-01-21

Íme, egy jó életszabály: csak olyasmit tenni, amit nyugodtan fölajánlhatunk a jó Istennek. Nem ajánlhatunk föl neki rágalmazásokat, gyalázkodást, igazságtalanságot, haragtartást, káromlást, tisztátalanságot, hiúságot... Pedig a világban szinte mást sem tesznek.

Mai hosszú munkámat örömmel és alázattal ajánlom fel Neked Istenem! Minden szavamban, cselekedetemben a Te szereteted tündököljön társaimra. Ehhez kérek erőt, kitartást, helytállást és ahhoz hogy senkit a legkisebb szóval se bántsak meg és ha engem ér valamilyen sérelem, azon nyomban meg tudjak bocsátani.
Csodálatos Általad, Veled és Érted élni! Ma is köszönöm hogy gyermeked lehetek! Szeretlek Istenem!

2017.01.20.

(Nilnocere, 2017.01.20 23:18)

A hitből élek

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-01-20

Ó, nem! Nem kívánom látni a Jó Istent a földön. Pedig szeretem Őt! Nagyon szeretem a szent Szüzet és a szenteket is, és őket sem kívánom látni. A hitből élek.

Boldogok akik nem látnak, mégis hisznek.
✝♥

2017.01.20.

(Nilnocere, 2017.01.20 16:49)

Istenünk, szólíts meg bennünket!

Böjte Csaba gondolatai
2017-01-20

Hihetetlen nagy kaland találkozni Istennel, neki szeretetben munkatársává lenni! A karácsony korokon áthangzó tanítása, hogy ez lehetséges: Isten és az ember képes egy asztalhoz ülni! Akár istállóban, barlangok szűk otthonában is képes Isten az emberrel párbeszédet folytatni. Uram, alázattal arra kérlek, hogy szólíts meg; ne csak kopogtass, hanem zörgess, dörömbölj, hogy meghalljuk hívó szavadat! Istenünk, szólíts meg bennünket!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »