Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2016.12.26.

(Nilnocere, 2016.12.26 07:16)

Isten, te vagy az én Istenem,
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped,
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted,
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet,
hadd magasztaljon ezért ajkam!

2016.12.26.

(Nilnocere, 2016.12.26 02:45)

Az én karácsonyi hálaimám

Ezen a karácsony éjszakán csak hálálkodni tudok Neked Istenem! Hálát mondok Neked bőkezűségedért, irgalmasságodért, áldásaidért amikkel még fényesebbé varázsoltad ezt az ünnepet!

Köszönöm az ételt, az italt, a világban milliók, ezrek éheznek és szomjaznak.

Köszönöm az egészségemet, azt, hogy az ünnepet és mindennapjaimat egészségben tölthetem. Nagyon sokan vannak akik ágyhoz kötve, betegen ünnepelhetnek csupán. Köszönöm hogy nagybeteg testvérem is családjával, szeretetben ünnepelhet az otthonában!

Köszönöm minden földi és lelki ajándékomat amelyeket szeretteimtől és Tőled kaptam! Nagyon sokan szomorúan, éhesen, magányosan karácsonyoznak valahol a világban.

Köszönöm a békét, a biztonságot, a meleg otthont.
Milliók élnek és szenvednek - e percben is háborúban, gyűlölködésben, hontalanul.

Hálás szívvel köszönöm hogy meghallgattad sok ezer ember imádságát, letekintettél Aleppora és az ott sínylődő, meggyötört emberekre. Köszönöm hogy megóvtad az ott élő ferences testvéreinket!

És lángoló szívvel köszönöm azt hogy gyermeked lehetek, hogy éltetsz engem, hogy Te ringatsz el esténként és minden reggel Teveled ébredhetek fel.

2016.12.25.

(Nilnocere, 2016.12.25 21:31)

December 25. vasárnap

Ferenc pápa twitter üzenete
2016-12-25

Mint a betlehemi pásztorok, szemünkben ámulattal és csodálattal, mi is tekintsünk a gyermek Jézusra, Isten Fiára.

2016.12.25.

(Nilnocere, 2016.12.25 19:43)

Ma megszületett Krisztus; ma megjelent az Üdvözítő; ma a földön angyalok énekelnek, főangyalok örvendeznek; ma ujjonganak az igazak és mondják: Dicsőség a magasságban Istennek, alleluja!
✝♥

2016.12.25.

(Nilnocere, 2016.12.25 16:37)

Már meglátták szemeim, akit küldtél, az Üdvözítőt.
Őt adtad számunkra csodájára minden népnek.

2016.12.25.

(Nilnocere, 2016.12.25 14:02)

Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk.
(1 Jn 4, 9)

2016.12.25.

(Nilnocere, 2016.12.25 00:59)

Urunk születésének ünnepére

Örök Istenség ragyogása, Krisztus,
életet, fényt hoz a világba jöttöd,
gyógyul az ember, örök üdvösségünk
ajtaja tárul.

Angyali kórus dalolása hallik,
himnuszuk hangja új korokat hirdet:
Jó Atyánk, néked odafenn dicsőség,
s béke a földön.

2016.12.24.

(Nilnocere, 2016.12.24 22:58)

Kicsi, egy órás Gyermek

Kis Szent Teréz breviáriuma
2016-12-24

Az Egek Királynőjének istállóban kell Istent megszülnie. Édesanyám, milyen kedves és milyen nagy vagy te egy ilyen szegényes helyen!
Kellett, hogy a Jó Isten egy apró csodát tegyen, amitől azután egy pillanat alatt megnövök s ezt a csodát Karácsony felejthetetlen napján tette; azon a fényességes éjszakán, amely megvilágítja a Szentháromság gyönyörűségét.
Jézus, az édes, kicsi, egy órás Gyermek, lelkem éjszakáját fényözönné változtatta.
✝♥

2016.12.24.

(Nilnocere, 2016.12.24 17:01)

Gyermek Jézus csillag

Pio atya breviáriuma
2016-12-24

A Gyermek Jézus legyen a csillag, aki átvezet téged az élet pusztaságán.

Nagyon vártam már a szentestét. Végre eljött! És vele együtt az az öröm is, amelyet abban a szegényes, egyszerű jászolban fekvő kis Jézus magával hozott!
Egész életemre meghatározó amit Jézus karácsonykor üzen, amit szeretetből ad magából. Ő a leggazdagabb kis szegény aki odabújik hozzám és minden emberhez karácsony ünnepén!

2016.12.22.

(Nilnocere, 2016.12.22 21:29)

Az üdvösséghozó Igét,
az örök Atya Gyermekét,
fogadd méhedbe, Mária,
szeplőtlen, boldog Szűzanya.

A Lélek rád ragyog ma itt,
árnyéka megtermékenyít,
hogy hordozd a világ Urát,
az Atya egyenlő Fiát.

2016.12.22.

(Nilnocere, 2016.12.22 16:07)

Adventi kalendárium - 2016. december 22.

Adventi elmélkedések
2016-12-22

„Szeress úgy, hogy fájjon! Nem elég, ha csak azt mondjuk, hogy „szeretlek”. Valódi tettekre kell váltanunk e szeretetet. S ezt hogyan tehetjük meg? Úgy, hogy addig adunk, míg csak nem fáj.”

(Kalkuttai Szent Teréz anya bölcsességei)

2016.12.22.

(Nilnocere, 2016.12.22 13:40)

Krisztus miattad jött el

II. János Pál pápa breviáriuma
2016-12-22

Isten szereti az embereket! Ez az a legegyszerűbb és rnegrendítő hír, amelyért az Egyház az emberekkel szemben felelős. Íme, ez az, amit a hívőknek életükkel és szavukkal fennhangon kell hirdetniük: Isten szeret téged! Krisztus miattad jött el! Krisztus számodra is "út, igazság és élet".
(Jn 14,6)

2016.12.22.

(Nilnocere, 2016.12.22 11:53)

Régóta vártam erre a napra. Tegnap este végre a munkámat magam mögött hagyhattam és most már csak az ünneplés maradt! Jézus köztünk van, Jézus bennünk van a maga kisdednyi egyszerűségével de annál nagyobb szeretetével! Öröm látni az emberek arcát, a szeretetteljes sürgölődést, forgolódást! Mintha az egész világ karácsonykor egy nagy család lenne.

Szeretet ✝♥

2016.12.21.

(Nilnocere, 2016.12.21 19:47)

Krisztus minden teremtmény elsőszülöttje,
elsőszülött a halottak közül

Ő a testnek, az Egyháznak a feje, †
ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül,
hogy övé legyen az elsőség mindenben.

2016.12.21.

(Nilnocere, 2016.12.21 08:36)

Isten Fia, az egek fölé emelkedtél, dicsőségedet az egész földkerekség hirdeti!
(Arnobius)

2016.12.21.

(Nilnocere, 2016.12.21 05:36)

Istenünk irgalmából eljött hozzánk felkelő Napunk a magasságból. (Lk 1, 78)

2016.12.21.

(Nilnocere, 2016.12.21 01:27)

Ami az emberben lakik

II. János Pál pápa breviáriuma
2016-12-21

Ne féljetek! Krisztus tudja, hogy "mi lakik az emberben" (Jn 2,25). Egyedül Ő tudja! Manapság az emberek nagyon sokszor nem tudják, mit hordoznak magukban, lelkük legmélyén, szívük rejtekén. Hasonlóképpen gyakran bizonytalanok az itteni, földi élet értelmében, olyannyira, hogy számtalan kétségtől sújtva reménytelenségbe süllyednek. Engedjétek meg - alázattal és bizalommal kérlek benneteket és könyörgök hozzátok -, engedjétek meg, hogy Krisztus szóljon az emberekhez!

Erről a bejegyzésről sok ismerősöm jut eszembe. Sokan vannak körülöttem akik bizonytalanok, akik félnek, akik a földi javakban, pénzben keresik a megnyugvásukat, boldogságukat. Akik maguk sem tudják mit rejt vagy mit akar igazán a szívük. Olykor engem is nyugtalanság fog el. De mikor eszembe jut Jézus, azonnal megnyugszom. Minek is nyugtalankodjam? Hisz Ő mindig velem van, Ő, egyetlen, igaz bizalmasom aki ismer, akivel megoszthatom bajaimat, nehézségeimet, aki tudom hogy meghallgat. Nála van minden emberi kérdésre a válasz amire nekem és minden embernek szüksége van.

Imádkozom ezen az éjszakán munkatársaimért, nagybeteg testvéremért és szeretteimért. Teljes szívemből azt kívánom hogy Jézus szeretetének fénye ragyogja be szívüket a karácsony közeledtével. Hogy minden kételyre, félelemre, nyomasztó kérdésre Jézus legyen a válasz az életükben!

2016.12.19.

(Nilnocere, 2016.12.19 15:18)

Aki elrejtette arcát

Kis Szent Teréz breviáriuma
2016-12-19

Ahhoz, hogy a rejtettet megtaláljuk, magunknak is kell rejtőznünk. Életünknek tehát titoknak kell lennie, Jézushoz kell hasonlítanunk, aki elrejtette arcát.

Ezt a mai napomat, munkámat, csendes imádságaimat az én elrejtettségemért ajánlom fel. Ezen a napon inkább csendességbe burkolózom szívesen, hogy Jézussal lehessek, ne érjen el semmi külsőség, a zajos világ, csak belső csend, az a csend melyben Jézussal egy lehetek.
✝♥

2016.12.18.

(Nilnocere, 2016.12.18 08:36)

Advent negyedik vasárnapjára

Ne a könnyebbet válaszd

Keresztes Szent János aranymondásai
2016-12-18

Mindig arra törekedjél, hogy ne a könnyebbet válaszd, hanem a nehezebbet; ne az éIvezetesebbet, hanem a kellemetlenebbet; ne a magasztosabbat és értékesebbet, hanem az alacsonyabbat és megvetettebbet; ne azt, amiben van valami kívánnivaló, hanem amiben semmi kívánnivaló sincsen; ne a jobbat, hanem az értéktelenebbet válaszd. Jézus Krisztus iránt való szeretetbőI törekedjél mindig a lehető legnagyobb lemondásra, nélkülözésre és szegénységre.

2016.12.17.

(Nilnocere, 2016.12.17 06:18)

Mint egy gyengéd ölelés, olyan ez a hajnal. Körülölel a ködós utca, a fagyos levegő és melegséget sugároz a komor égbolt is. Tudom és érzem hogy nem egyedül sétálok ma reggel megannyi kétllyel, kérdéssel, kéréssel, vágyakozással a szívemben.

Jézusom, csak mi ketten ✝♥


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183

Következő »