Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.01.15.

(Nilnocere, 2017.01.15 13:08)

Megvizsgáljuk tiszták vagyunk-e

Teréz anya breviáriuma
2017-01-15

Jó és rendjén való, ha megvizsgáljuk, tiszták vagyunk-e: szavainkban, gondolatainkban és önmagunkkal. Tiszta-e a szemem? Tiszta-e a kezem? Nyelvem, beszédem tiszta-e? Mennyire tisztának kell lennie a kezemnek, amikor az áldozat vételekor Krisztus testét érintem! A tisztaság által szentelődik meg testem, lelkem és szellemem, ahogyan megszentelődött az oltár kelyhe.
Tisztán kell tartanunk szemünket és szívünket. Amíg szívem nem tisztult meg, nem láthatom meg Jézust társaimban, a többiekben, a szegények meggyötört testében.

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg egem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!

2017.01.15.

(Nilnocere, 2017.01.15 08:04)

Üdvöz légy, nap! Dicső és szent e nap!
Te boldog nap, Krisztus győzelme vagy;
tartós öröm, amit bőségben ad vasárnapunk!

2017.01.15.

(Nilnocere, 2017.01.15 02:19)

Boldog szívvel köszöntöm ezt az éjszakát! Újra csak a mennyekig röpített Istenem a jóságával!
Munkatársam, akiért úgy fájt a szívem és megbántott, végre újra szeretettel beszél velem és én még nagyobb szeretettel tudtam megnyitni a szívemet Őfelé! Nagybeteg testvérem úgy tűnik véglegesen kikerült a kórházból és a mindennapjait továbbra is betegen de szerettei között töltheti. Mindennap szívemben forgatom a sorsát, az életét, mi lesz vele? Mikor utolsó alkalommal láttam akkor sem mondtam volna meg róla, hogy milyen beteg. Mekkora kegyelem ez az ő életében! Hányszor és hányszor rebegtem hálát akárhányszor csak kiléptem tőle a kórházból hogy milyen életereje van! Felemelő érzés megtapasztalni, átélni, látni Isten végtelen szeretetét és jóságát az életünkben! Azt, hogy mindenütt ott van, mindenütt jelen van! Hogy minden pillanatunkban, jóban és rosszban is lát bennünket és szeretettel törődik velünk! Boldogság minden reggel úgy ébredni és este úgy elcsendesedni hogy tudom, Istenem velem van és nem hagy el sohasem egy percre sem!

Köszönöm Uram!

2017.01.14.

(Nilnocere, 2017.01.14 19:19)

Örök létforrás, Istenünk,
ki mindent jól elrendezel,
s világunk minden kis zugát
ajándékoddal töltöd el.

2017.01.14.

(Nilnocere, 2017.01.14 13:40)

Sohase hagyjátok el magatokat

Pio atya breviáriuma
2017-01-14

Sohase hagyjátok el magatokat! Egyedül Istenbe helyezzétek minden bizalmatokat!

2017.01.14.

(Nilnocere, 2017.01.14 07:38)

Hajnalban fürdik már az ég,
a földre nappal fénye hull,
a napsugár, mint nyíl, lövell:
minden rossz álom tűnjön el.

Az éji rémek fussanak,
távozzék kínzó bűntudat,
a bűn éjében szunnyadó
sötét félelmek múljanak.

Hogy az a végső virradat,
mit szívünk vágya esdekel,
legyen tüzes fényáradat,
míg zengő dalunk énekel.

Dicséret áldja az Atyát,
és vele egyszülött Fiát,
s a Lelket, a Vigasztalót
most és örök időkön át.
Ámen.

2017.01.13.

(Nilnocere, 2017.01.13 18:39)

Fáradalmak és szenvedések

Keresztes Szent János aranymondásai
2017-01-13

Mindenki szeretne Isten országába és örömébe bejutni; a fáradalmakat és szenvedéseket azonban Isten Fiáért elviselni már kevesen óhajtják.

2017.01.13.

(Nilnocere, 2017.01.13 13:34)

A mai munkámat és minden imádságomat beteg ferences lelki atyámért ajánlom fel és azért a szívemhez közeli munkatársamért aki a napokban mélységesen megbántott és akiért most sajog a szívem.

2017.01.12.

(Nilnocere, 2017.01.12 16:43)

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg egem!
Krisztus oldalából folyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

2017.01.12.

(Nilnocere, 2017.01.12 02:14)

Istenem, íme itt vagyok!

Vianney Szent János breviáriuma
2017-01-12

Tegyétek meg, gyermekeim, hogy amikor éjjel fölébredtek, odahelyezkedtek lélekben az oltár elé, és elmondjátok Krisztus Urunknak: "Istenem, íme itt vagyok! Jöttem, hogy imádjalak, dicsőítselek, áldjalak, köszönetet mondjak neked, szeresselek téged, és őrséget álljak előtted az angyalokkal!..."
✝♥

2017.01.11.

(Nilnocere, 2017.01.11 23:42)

Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam:
hogy az Úr házában lakjam életem minden napján,
hogy élvezhessem az Úr édességét,
és szemlélhessem szent templomát.

2017.01.11.

(Nilnocere, 2017.01.11 19:29)

Az eszmélődés, a mélyre való leereszkedés

Böjte Csaba gondolatai
2017-01-11

Az eszmélődés, mely nem más, mint a lélek csendes mélyére való leereszkedés, önmagunkkal való őszinte szembenézés, mindennél fontosabb, mert itt, ezen a szinten születnek életünk alapvető döntései, jó elhatározásai, amelyek meghatároznak, erőt, lendületet adnak életünknek.

✝Augusztus 11✝

2017.01.11.

(Nilnocere, 2017.01.11 13:10)

Beszédes ajkamon szüntelen
a te ajkad igéit ismételgetem.
Bizonyságaid útján boldogabb vagyok,
mint akármilyen gazdagságban.

2017.01.11.

(Nilnocere, 2017.01.11 09:08)

Uram, jóságod felér az égig,
a fellegekig a te hűséged.
Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, †
ítéleteid oly mélyek, mint a tenger;
embernek, állatnak, Uram, te vagy fenntartója.

2017.01.10.

(Nilnocere, 2017.01.10 23:58)

Csendesség, szeretet, jóság. Ezekben ringatózom napjaimon, édes érzés van a szívemben, a lelkemben. Boldogan emlékezem tennivalóim közt a magam mögött hagyott sok szép jóra és vágyva vágyakozom mindarra ami még előttem állhat az én csodálatos Istenemmel!

Az eget akarom én Istenem! A Végtelent Veled mindennap!

2017.01.09.

(Nilnocere, 2017.01.09 17:08)

Mindent egyedül Istenért kell végeznünk

Vianney Szent János breviáriuma
2017-01-09

Mindent egyedül Istenért kell végeznünk, munkáinkat az Ő kezébe kell letennünk... Ébredéskor ezt kell mondani: "Istenem, ma érted akarok dolgozni! Elfogadom, amit küldesz, hiszen Tőled jön. Fölajánlom magam áldozatul. De lásd, Istenem, nélküled semmit sem tehetek; kérlek, segíts engem!"

Leborulva áldlak Istenem és dicsőitem szent Neved!

2017.01.09.

(Nilnocere, 2017.01.09 00:26)

Ég felé vetett pillantás

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-01-09

Számomra az ima a szívnek egy lendülete, egy egyszerű, Ég felé vetett pillantás. A hálának és a szeretetnek a kiáltása megpróbáltatásban épp úgy, mint örömben. Egyszóval, valami nagy, valami természetfölötti dolog, amely kitágítja a lelkemet és Jézussal egyesít!

2017.01.08.

(Nilnocere, 2017.01.08 17:02)

Csendességben töltöm ezt a napot előtted Uram és ezen az új éven elmélkedem. Vajon mit tartogatsz nekem ebben az évben? Milyen helyzeteket adsz majd nekem és milyen új kűzdelmeket? Hányszor lesz alkalmam találkozni Veled ebben az évben a mindennapjainkban, a munkámban és bárhol amerre csak járok? Hányszor foglak szívemben magamhoz szorítani és hányszor fogok Nevedért kiáltani? Szeretlek Istenem! Jobban és jobban és nincs fontosabb szívemnek mint minden napomat Veled, Általad és Érted élni!

2017.01.07.

(Nilnocere, 2017.01.07 19:06)

Ma boldogan emlékeztem a mi kettőnk szövetségére Uram! Arra a szövetségre melyre elhívtál és amelyre olyan nagyon vágytam! Óriási öröm visszaemlékezni minden egyes percére! Éjjel és nappal, minden órában és percben velem van ez a csodálatos emlék és csak melegíti és melegíti a szívem!

2017.01.07.

(Nilnocere, 2017.01.07 18:55)

Én vízzel keresztellek, ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel benneteket.

✝Augusztus 11✝


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »