Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.01.22.

2017.01.22 14:30

Megismerni, szeretni, szolgálni Jézust

Teréz anya breviáriuma
2017-01-22

Váljunk Jézus Szívéből áradó szeretettől teljes szívekké, Mária segítségével: mindenki a maga módján, és együtt mindannyian.
Gyermekeim, itt rejtőzik a szentség, amelyre rendeltettünk: megismerni Jézust, szeretni Jézust, szolgálni Jézust.
✝♥

Nilnocere - 2017.01.22.

2017.01.22 12:02

Dicsérjük dallal az Urat,
buzgó készséggel lelkesen:
az óra, íme, délre jár
s bennünket imádságra hív.

Ez szent idő: az áldozat,
boldog Bárány, keresztre száll
és híveit megváltva most
dicsőségünket szerzi meg.

Nilnocere - 2017.01.22.

2017.01.22 00:58

Köszönöm ezt a fáradtságos de szereteteddel teli édes napot Istenem! Nem kívánok többet napjaimban minthogy mindennap jobban és jobban szeress engem!

Imádkozom ma éjjel nagybeteg testvéremért aki az életéért kűzd és imádsággal szívemben hordozom a Veronában történt buszbaleset minden áldozatát és túlélőjét.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.
Ámen.

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy.
Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.

Nilnocere - 2017.01.21.

2017.01.21 18:21

Dicsértessék az Úr neve napkelettől napnyugatig!

Nilnocere - 2017.01.21.

2017.01.21 15:22

Nekem igéd lesz az örökrészem mindenkor,
Ez tölti el szívemet örömmel.

Nilnocere - 2017.01.21.

2017.01.21 13:10

Nézzünk fel példaképeinkre, és kövessük őket alázattal!

Böjte Csaba gondolatai
2017-01-21

A gondot, nehézséget, a sötétséget látva nem siránkoznunk kell és szidni a világot, hanem fényt kell gyújtanunk, olyan példaképeket kell keressünk, akik személyes életükkel utat tudnak mutatni. Nézzünk fel példaképeinkre, és kövessük őket alázattal!

Szent Klára, Szent Ferenc
✝♥

Nilnocere - 2017.01.21.

2017.01.21 10:08

Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha, mondja az Úr.

Nilnocere - 2017.01.21.

2017.01.21 07:40

Dicsérjétek Istenünket, ti, összes szolgái!
(Jel 19, 5)

Áldja az Urat az Úr minden műve,
dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!

Nilnocere - 2017.01.21.

2017.01.21 05:19

Csak olyasmit tenni, amit nyugodtan fölajánlhatunk a jó Istennek

Vianney Szent János breviáriuma
2017-01-21

Íme, egy jó életszabály: csak olyasmit tenni, amit nyugodtan fölajánlhatunk a jó Istennek. Nem ajánlhatunk föl neki rágalmazásokat, gyalázkodást, igazságtalanságot, haragtartást, káromlást, tisztátalanságot, hiúságot... Pedig a világban szinte mást sem tesznek.

Mai hosszú munkámat örömmel és alázattal ajánlom fel Neked Istenem! Minden szavamban, cselekedetemben a Te szereteted tündököljön társaimra. Ehhez kérek erőt, kitartást, helytállást és ahhoz hogy senkit a legkisebb szóval se bántsak meg és ha engem ér valamilyen sérelem, azon nyomban meg tudjak bocsátani.
Csodálatos Általad, Veled és Érted élni! Ma is köszönöm hogy gyermeked lehetek! Szeretlek Istenem!

Nilnocere - 2017.01.20.

2017.01.20 23:18

A hitből élek

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-01-20

Ó, nem! Nem kívánom látni a Jó Istent a földön. Pedig szeretem Őt! Nagyon szeretem a szent Szüzet és a szenteket is, és őket sem kívánom látni. A hitből élek.

Boldogok akik nem látnak, mégis hisznek.
✝♥

Nilnocere - 2017.01.20.

2017.01.20 16:49

Istenünk, szólíts meg bennünket!

Böjte Csaba gondolatai
2017-01-20

Hihetetlen nagy kaland találkozni Istennel, neki szeretetben munkatársává lenni! A karácsony korokon áthangzó tanítása, hogy ez lehetséges: Isten és az ember képes egy asztalhoz ülni! Akár istállóban, barlangok szűk otthonában is képes Isten az emberrel párbeszédet folytatni. Uram, alázattal arra kérlek, hogy szólíts meg; ne csak kopogtass, hanem zörgess, dörömbölj, hogy meghalljuk hívó szavadat! Istenünk, szólíts meg bennünket!

Nilnocere - 2017.01.20.

2017.01.20 04:46

Felharsan már a kakasszó,
éj sötétet old e jel,
és az éjfél vak rémeit
mint felleget űzi el.
Jóságos Úr, hozzád térünk,
s buzgón kérünk, légy velünk.

Nilnocere - 2017.01.19.

2017.01.19 22:17

Az Úr az én örökrészem és kelyhem,
te irányítod, Uram, sorsomat.
A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem,
valóban pompás az én örökrészem.

Nilnocere - 2017.01.19.

2017.01.19 13:32

Istenem, nekem a te ajkad törvénye drágább sok ezer aranynál és ezüstnél.

Nilnocere - 2017.01.19.

2017.01.19 09:36

Igen nagy jót tettél, szolgáddal, Uram,
amint megígérted.
Igazi jóságra, okosságra és bölcsességre oktass engem, mert én hiszek parancsolataidban.

Nilnocere - 2017.01.19.

2017.01.19 07:37

Már kél a fénynek csillaga:
esengve kérjük az Urat,
járjon ma mindenütt velünk,
ne rontsa ártás életünk.

Nilnocere - 2017.01.18.

2017.01.18 23:53

Gyakran úgy érzem Istenem hogy nem tudok elég hálás lenni Neked mindazért a sok jóért és örömért amikkel megajándékozol nap mint nap! Mikor egy ajándékodat hálálnám meg, Te megint egy újabbal örvendeztetsz meg engem! Megérdemlem én mindezt Uram? Ennyi jót és szépet? Ennyi örömtől kicsordult könnyet? Ez a mai csodálatos óra is egy újabb ajándék volt Tőled, amit a szívemhez szoríthatok újra és újra.

Szeretlek Istenem teljes szívemből!

Nilnocere - 2017.01.18.

2017.01.18 19:25

Aranyszerda - hittan

Közösség, testvériség, szeretet
✝♥

Nilnocere - 2017.01.18.

2017.01.18 13:36

Hittel vallom, Uram: az én osztályrészem,
hogy igéidet megtartsam.

Nilnocere - 2017.01.18.

2017.01.18 09:54

Nagyobb dolgokért teremtettünk

Teréz anya breviáriuma
2017-01-18

Osztatlan szerelem és szeretet az egyetlen Istennek - próbáljátok jól megérteni, felfogni és befogadni, mit is jelent ez. Mi nagyobb dolgokért teremtettünk.
Lehet csalni, hamisnak lenni tettekben és szavakban. Ne engedjétek, hogy érzelmeitek s vágyaitok letérítsenek utatokról... Tisztának kell lenni bent, belül: ez... igen; ez... nem. Nincsen "de", ha Istennel vagyunk.
Amikor Szent József megértette, hogy Mária gyermeket várt, nem mondta: "De...".

Istenem! Az én életemben sincsen "De". Csak töretlen igenek vannak szívemben minden parancsodra, minden sugallatodra, minden irányításodra kételyek nélkül!
Vezess engem a tiszta szeretet útján!