Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.01.01.

(Nilnocere, 2017.01.01 21:10)

Istennek szent anyja - Könyörögj érettünk!
Mennyország ajtaja - Könyörögj érettünk!
Hajnali csillag - Könyörögj érettünk!
Betegek gyógyítója - Könyörögj érettünk!
Bűnösök menedéke - Könyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalója - Könyörögj érettünk!
Hitvallók királynéja - Könyörögj érettünk!
Béke királynéja - Könyörögj érettünk!

2017.01.01.

(Nilnocere, 2017.01.01 19:05)

A ma esti szentmisét és minden imádságomat nagybeteg testvérem lelki üdvéért ajánlom fel, aki napok óta kétségbeesetten az életben maradásáért imádkozik.

Szentséges Szűz Mária! Könyörögj érettünk!
✝♥

2017.01.01.

(Nilnocere, 2017.01.01 14:08)

Örömteli nap ez a mai! A Szűzanya napja van ma! A lehető legméltóbban szeretném megünnepelni ezt a napot a Szűzanyával ezért ma felkeresem azt a kis ima barlangot, mely nem messze van tőlem. A Lisieux-i Szent Teréz templom kertjében található ez a kicsiny kis barlangocska egy Szűzanya szoborral sok - sok virággal, mécsessel. Gyakran járok oda egy - egy rövidke imára, egy kis elcsendesedésre vagy egy kis sétára.
Ezen a napon Vele akarok lenni, Nála akarok lenni, az Ő melegséges közelségét akarom érezni! Újév első napján mindenemet odaajánlani Őneki, a lába elé helyezni csendesen gondolataimat, imádságaimat.

Ezt az évemet a Szűzanyának ajánlottam fel. Az Ő anyai szeretete melegítse ennek az évnek minden hónapját!

2017.01.01.

(Nilnocere, 2017.01.01 02:17)

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

2017.01.01.

(Nilnocere, 2017.01.01 01:15)

Szűz Mária Isten Anyja főünnepére

Fény és üdvösség születik,
halál hatalma megtörik.
Mind Máriához jöjjetek,
higgyétek: Istent szülte meg.

2016.12.31.

(Nilnocere, 2016.12.31 21:29)

Szentgyónás, szentmise, hálaadás, virrasztás

Tündököl a szívemben ez az évvégi utolsó nap! Úgy ünnepelhetem és zárhatom ezt az évemet végre, ahogyan mindig is szerettem volna! Szeretetben, békességben, biztonságban, ferences szentjeimmel Szent Klárával és Szent Ferenccel és ferences testvéreimmel, akik egész évben segítették, erősítették tanításaikkal, írásaikkal lelki fejlődésemet, keresztény katolikus hitemet. Nem is kívánhatnék ma, az év utolsó napjára ennél többet! Van egy csodálatos közösségem, melyben lángol a testvéri szeretet és melyben minden út Istenhez vezet. Hálás szívvel ölelem át gondolatban minden testvéremet!

Drága Istenem!

Szerető szívvel mondok hálát Neked mndazért a kimondhatatlanul sok áldásért, irgalomért, szeretetért amellyel egész évben körülöleltél engem. Körölöleltél akkor is amikor tiszta szívvel álltam előtted és körülöleltél akkor is amikor saját gyengeségeimmel vívott kűzdelmeimben sorra elbuktam! Amikor vétkeztem ellened és amikor sok sérülés miatt gyakran becsukódott a szívem még előtted is! Te mindvégig csak öleltél és öleltél engem az év minden napján!
Te könyörületes voltál hozzám akkor is amikor más könyörtelen volt velem. Irgalmas voltál hozzám akkor is amikor más nem irgalmazott nekem. És egyedül Te, Te Istenem mindent elsöprően lángoló szívvel szerettél akkor is amikor mások meghurcoltak, belémrúgtak és megsebeztek.
Az év utolsó napján is csak egy szót tudok mondani Teneked, szívem igaz vallomását, mely csak Téged illet meg, szeretlek Istenem és köszönöm hogy gyermeked lehetek!

2016.12.31.

(Nilnocere, 2016.12.31 00:02)

Aranypéntek - hittan

Egy csodálatos és szeretettel teli órával zárhattam ezt az évet a kis szeretetközösségemmel. Annyi, de annyi öröm volt minden óra, amit magunk mögött hagyhattunk közösen, szeretetben hogy azt megszámlálni sem lehet! De nemcsak ezek az órák okoztak oly sok örömet! Az év végéhez érve számot vetek a szívemben ezer és ezer apró gyönyörűségről amellyel az én Mindenható Istenem ajándékozott meg engem ebben az évben!
Szívemben túláradó örömmel köszöntöm ezt az utolsó, év végi éjszakát!

Istengyermekség ✝♥

2016.12.30.

(Nilnocere, 2016.12.30 12:38)

Szememet hozzád emelem,
hozzád, aki a mennyben élsz.

Amint a szolga szeme gazdája kezére figyel,
s a szolgáló szeme úrnője kezére,
mi úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre,
amíg csak meg nem könyörül rajtunk.

2016.12.29.

(Nilnocere, 2016.12.29 11:53)

A remény nem csal meg.
(Róm 5, 5)

2016.12.29.

(Nilnocere, 2016.12.29 01:54)

Örök Istenség ragyogása, Krisztus,
életet, fényt hoz a világba jöttöd,
gyógyul az ember, örök üdvösségünk
ajtaja tárul.

2016.12.28.

(Nilnocere, 2016.12.28 23:09)

Ignáci Szikrák 12. 28.

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2016-12-28

A már megvitatott és eldöntött dolgoknak az éjszaka adja meg az utolsó tanácsot.
✝♥

2016.12.28.

(Nilnocere, 2016.12.28 21:09)

Világ váltsága, Krisztusunk,
Atyának egyszülött Fia,
szent születésed mily csoda,
megelőz minden kezdetet.

Atyádnak fényessége vagy,
e földön egyetlen remény:
a nagyvilág hozzád kiált,
hallgasd meg szolgáid szavát!

2016.12.28.

(Nilnocere, 2016.12.28 21:03)

December 28. szerda

Ferenc pápa twitter üzenete
2016-12-28

A karácsony mindenekelőtt a reménység ízét hordozza, mert - a mi sötétségeink ellenére - felragyog Isten világossága.

Reménység! Az elmúlt négy hónapban nagy tanulságban volt részem amikor nagybeteg testvéremet, barátomat megismertem és megismerve halálos betegségeit, vele együtt bizakodhattam és reménykedhettem kicsiny, elzárt szobájában, hogy nap nap után állapota nagy mértékben javulni fog.
Ma újra a reménység az, ami betöltötte gondolatainkat, szavainkat, amikor arról a nagyon rossz hírről tájékoztatott, hogy korábbi agydaganata úgy tűnik kiújulóban van. A röpke otthoni látogatása és sok pozitív élménye után ma ez a hír mindkettőnket lesokkolt.
Az őssejtszámok egyeztetése és a donor keresés folyamatban van, mindenre számítottunk, gondoltunk a jövőt tekintve, de ilyesmire egyikőnk sem gondolt.
Szomorú és lehangolt. A karácsony ragyogása kihúnyóban van megfáradt, meggyötört lelkében.

Reménységért és erőért imádkozom ma este hogy a karácsony ragyogása erősödjön és erősödjön újra a szívében, a lelkében minden feketeség, rossz hír ellenére!

2016.12.28.

(Nilnocere, 2016.12.28 17:04)

Beírtam szívem rejtekébe intéseidet,
hogy ne vétkezzem ellened.
Bő áldás vagy nekem, Uram,
taníts meg tetszésed szerint élnem.

Beszédes ajkamon szüntelen
a te ajkad igéit ismételgetem.
Bizonyságaid útján boldogabb vagyok,
mint akármilyen gazdagságban.

Bensőmben törvényeidet forgatom,
elmélkedem útjaidról.
Boldogságomat csak igaz igédben találom,
szavaidat nem felejtem.

Ez az én hitvallásom amíg csak élek!
✝♥

2016.12.27.

(Nilnocere, 2016.12.27 15:15)

Ha az idő érett, új kalandra hív

Böjte Csaba gondolatai
2016-12-27

Istened, ki szeret, türelmes, nyugodt, ha az idő érett, új kalandra hív; bízzál benne, zarándok, mert a téged vezető Lélek erős, és ha te belekapaszkodsz, égbe emelnek karjai.

Minden napomat felajánlom Neked Istenem, Te rendelkezz minden órával, minden úgy legyen és akkor amikor és ahogyan Te elrendeled! Minden nap egy repülés, szárnyalás Veled! Repíts, repíts oda fel a Végtelenbe, a Te Felséges közelségedbe, ahol eltörpül minden földi és minden emberi dolog.

2016.12.26.

(Nilnocere, 2016.12.26 23:07)

Ültessük át a gyakorlatba

Teréz anya breviáriuma
2016-12-26

Éljünk kölcsönös szeretetben! Ne legyenek ezek csupán szavak, ültessük át a gyakorlatba, és családunkban akkor öröm terem majd.
- Mindenkiről jót mondjatok;
- Derűt sugározzatok mindenkire, akivel csak találkoztok;
- Soha, a legkisebb mértékben se sértsétek meg a szeretetet;
- Ha valakit megbántanátok - legyen az akárcsak egy gyermek -, nyomban kérjetek tőle bocsánatot;
- Olvassatok, elmélkedjetek, beszéljetek a szeretetről, amit gyakorolnunk kell egymás iránt.

Szeretetben gazdag napot hagyhattam ma magam mögött rokonaimmal. Csodálatos dolog, amikor kiteljesedik a szeretet egymás iránt, apró tettekben, szavakban, egy - egy mozzanatban. Gazdag ember az, akinek szívét, lelkét eléri és megédesíti a szeretet.
Én régóta gazdag ember vagyok, gazdag, a leggazdagabb talán!

✝augusztus 11✝

2016.12.26.

(Nilnocere, 2016.12.26 07:16)

Isten, te vagy az én Istenem,
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped,
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted,
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet,
hadd magasztaljon ezért ajkam!

2016.12.26.

(Nilnocere, 2016.12.26 02:45)

Az én karácsonyi hálaimám

Ezen a karácsony éjszakán csak hálálkodni tudok Neked Istenem! Hálát mondok Neked bőkezűségedért, irgalmasságodért, áldásaidért amikkel még fényesebbé varázsoltad ezt az ünnepet!

Köszönöm az ételt, az italt, a világban milliók, ezrek éheznek és szomjaznak.

Köszönöm az egészségemet, azt, hogy az ünnepet és mindennapjaimat egészségben tölthetem. Nagyon sokan vannak akik ágyhoz kötve, betegen ünnepelhetnek csupán. Köszönöm hogy nagybeteg testvérem is családjával, szeretetben ünnepelhet az otthonában!

Köszönöm minden földi és lelki ajándékomat amelyeket szeretteimtől és Tőled kaptam! Nagyon sokan szomorúan, éhesen, magányosan karácsonyoznak valahol a világban.

Köszönöm a békét, a biztonságot, a meleg otthont.
Milliók élnek és szenvednek - e percben is háborúban, gyűlölködésben, hontalanul.

Hálás szívvel köszönöm hogy meghallgattad sok ezer ember imádságát, letekintettél Aleppora és az ott sínylődő, meggyötört emberekre. Köszönöm hogy megóvtad az ott élő ferences testvéreinket!

És lángoló szívvel köszönöm azt hogy gyermeked lehetek, hogy éltetsz engem, hogy Te ringatsz el esténként és minden reggel Teveled ébredhetek fel.

2016.12.25.

(Nilnocere, 2016.12.25 21:31)

December 25. vasárnap

Ferenc pápa twitter üzenete
2016-12-25

Mint a betlehemi pásztorok, szemünkben ámulattal és csodálattal, mi is tekintsünk a gyermek Jézusra, Isten Fiára.

2016.12.25.

(Nilnocere, 2016.12.25 19:43)

Ma megszületett Krisztus; ma megjelent az Üdvözítő; ma a földön angyalok énekelnek, főangyalok örvendeznek; ma ujjonganak az igazak és mondják: Dicsőség a magasságban Istennek, alleluja!
✝♥


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »