Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2017.01.02.

2017.01.02 21:32

Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja,
aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket.
✝♥

Nilnocere - 2017.01.02.

2017.01.02 16:55

A reménység pedig nem szégyenít meg!

Valahol megéreztem a lelkemben hogy milyen hírrel fog fogadni nagybeteg társam és nem sokat tévedtem. A kezelőorvosa lemondott róla. Az elmúlt két évben minden olyan kezelést megkapott amit csak megkaphatott de ennél többet már nem tudnak tenni érte. Alap létfenntartó kezeléseket tudott ajánlani csupán az orvos nagybeteg testvéremnek és különböző alternatív megoldásokat szorgalmazott a jövőre nézve.
Döbbenetes szavak ezek egy olyan ember felé aki mindent megadna csakhogy élhessen.
E vésztjósló helyzetben is azonban megmaradt a reménység és a kitartás a lelkében. Igenis tudtunk még ma mindezek után is az életről, új esélyekről és új lehetőségekről beszélni! Isten kicsi gyermekeiként ültünk a szobában és vettük számba sorra mennyi feladata van még, hogy sok orvos van még és sok kórház és sok lehetőség is. Hálát adtunk Istennek azért hogy lélegzik, hogy nem gépekre kötve tengeti a napjait, hogy tud beszélni, járni, enni! Nagyon nagy öröm volt hallani hogy kimondta nyíltan, most már az élete csak Isten akaratán múlik és éjszaka is felkel imádkozni.
Békességgel, békességben és reménységgel a szívemben hagytam el a kórházat.

Hálás vagyok minden egyes szóért amit ma hallottam testvéremtől, a reményteljes tekintetéért, az imádságos és hálaittas szavaiért! Ajándék volt ez a nap!

Nilnocere - 2017.01.02.

2017.01.02 12:14

Aggódó szívvel tartok nagybeteg testvéremhez a kórházba. Ma már nem köszöntött sem jó reggelttel és kérni sem kért semmit erre a napra. Napok óta csak egy egy szóval illetett. Nem tudom milyen hírekkel, új helyzettel fogad majd és milyen lesz ez a mai újévi első találkozásunk. A zsebemben az utazó keresztemmel millió kérdés forog a szívemben. Nem tudom mit mondjak neki és hogy mondjak neki azután a sokkoló hír után hogy az agydaganata is újra visszatért. Beszélhetek - e még neki reménységről gyógyulásról és jövőről? Elfogadja - e még azt hogy az Isten nem hagyta el és e percben is vele van? Egy haldokló embernek aki élni akar beszélhetek - e még életről, reggelekről és új esélyekről?

Nilnocere - 2017.01.02.

2017.01.02 10:16

Január 2. hétfő

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-01-02

Bízzuk az új évet Máriára, Isten szent anyjára, hogy az egész világon növekedjen a béke és az irgalom.

Nilnocere - 2017.01.02.

2017.01.02 07:54

Kelet s Nyugat határa közt:
a nagyvilágon mindenütt,
dicsérjük mind Krisztus királyt,
Szűz Máriának szent Fiát.

Világ teremtő Istene
a szolga testét vette fel,
testével testünk váltja meg,
hogy műve így ne vesszen el.

Nilnocere - 2017.01.01.

2017.01.01 23:53

Szeretetreméltó anya - Könyörögj érettünk!
Csodálatos anya - Könyörögj érettünk!
Jótanács anyja - Könyörögj érettünk!
Tisztelendő Szűz - Könyörögj érettünk!
Dicsérendő Szűz - Könyörögj érettünk!
Irgalmas Szűz - Könyörögj érettünk!
Bölcsesség széke - Könyörögj érettünk!
Örömünk oka - Könyörögj érettünk!

Nilnocere - 2017.01.01.

2017.01.01 21:10

Istennek szent anyja - Könyörögj érettünk!
Mennyország ajtaja - Könyörögj érettünk!
Hajnali csillag - Könyörögj érettünk!
Betegek gyógyítója - Könyörögj érettünk!
Bűnösök menedéke - Könyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalója - Könyörögj érettünk!
Hitvallók királynéja - Könyörögj érettünk!
Béke királynéja - Könyörögj érettünk!

Nilnocere - 2017.01.01.

2017.01.01 19:05

A ma esti szentmisét és minden imádságomat nagybeteg testvérem lelki üdvéért ajánlom fel, aki napok óta kétségbeesetten az életben maradásáért imádkozik.

Szentséges Szűz Mária! Könyörögj érettünk!
✝♥

Nilnocere - 2017.01.01.

2017.01.01 14:08

Örömteli nap ez a mai! A Szűzanya napja van ma! A lehető legméltóbban szeretném megünnepelni ezt a napot a Szűzanyával ezért ma felkeresem azt a kis ima barlangot, mely nem messze van tőlem. A Lisieux-i Szent Teréz templom kertjében található ez a kicsiny kis barlangocska egy Szűzanya szoborral sok - sok virággal, mécsessel. Gyakran járok oda egy - egy rövidke imára, egy kis elcsendesedésre vagy egy kis sétára.
Ezen a napon Vele akarok lenni, Nála akarok lenni, az Ő melegséges közelségét akarom érezni! Újév első napján mindenemet odaajánlani Őneki, a lába elé helyezni csendesen gondolataimat, imádságaimat.

Ezt az évemet a Szűzanyának ajánlottam fel. Az Ő anyai szeretete melegítse ennek az évnek minden hónapját!

Nilnocere - 2017.01.01.

2017.01.01 02:17

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Nilnocere - 2017.01.01.

2017.01.01 01:15

Szűz Mária Isten Anyja főünnepére

Fény és üdvösség születik,
halál hatalma megtörik.
Mind Máriához jöjjetek,
higgyétek: Istent szülte meg.

Nilnocere - 2016.12.31.

2016.12.31 21:29

Szentgyónás, szentmise, hálaadás, virrasztás

Tündököl a szívemben ez az évvégi utolsó nap! Úgy ünnepelhetem és zárhatom ezt az évemet végre, ahogyan mindig is szerettem volna! Szeretetben, békességben, biztonságban, ferences szentjeimmel Szent Klárával és Szent Ferenccel és ferences testvéreimmel, akik egész évben segítették, erősítették tanításaikkal, írásaikkal lelki fejlődésemet, keresztény katolikus hitemet. Nem is kívánhatnék ma, az év utolsó napjára ennél többet! Van egy csodálatos közösségem, melyben lángol a testvéri szeretet és melyben minden út Istenhez vezet. Hálás szívvel ölelem át gondolatban minden testvéremet!

Drága Istenem!

Szerető szívvel mondok hálát Neked mndazért a kimondhatatlanul sok áldásért, irgalomért, szeretetért amellyel egész évben körülöleltél engem. Körölöleltél akkor is amikor tiszta szívvel álltam előtted és körülöleltél akkor is amikor saját gyengeségeimmel vívott kűzdelmeimben sorra elbuktam! Amikor vétkeztem ellened és amikor sok sérülés miatt gyakran becsukódott a szívem még előtted is! Te mindvégig csak öleltél és öleltél engem az év minden napján!
Te könyörületes voltál hozzám akkor is amikor más könyörtelen volt velem. Irgalmas voltál hozzám akkor is amikor más nem irgalmazott nekem. És egyedül Te, Te Istenem mindent elsöprően lángoló szívvel szerettél akkor is amikor mások meghurcoltak, belémrúgtak és megsebeztek.
Az év utolsó napján is csak egy szót tudok mondani Teneked, szívem igaz vallomását, mely csak Téged illet meg, szeretlek Istenem és köszönöm hogy gyermeked lehetek!

Nilnocere - 2016.12.31.

2016.12.31 00:02

Aranypéntek - hittan

Egy csodálatos és szeretettel teli órával zárhattam ezt az évet a kis szeretetközösségemmel. Annyi, de annyi öröm volt minden óra, amit magunk mögött hagyhattunk közösen, szeretetben hogy azt megszámlálni sem lehet! De nemcsak ezek az órák okoztak oly sok örömet! Az év végéhez érve számot vetek a szívemben ezer és ezer apró gyönyörűségről amellyel az én Mindenható Istenem ajándékozott meg engem ebben az évben!
Szívemben túláradó örömmel köszöntöm ezt az utolsó, év végi éjszakát!

Istengyermekség ✝♥

Nilnocere - 2016.12.30.

2016.12.30 12:38

Szememet hozzád emelem,
hozzád, aki a mennyben élsz.

Amint a szolga szeme gazdája kezére figyel,
s a szolgáló szeme úrnője kezére,
mi úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre,
amíg csak meg nem könyörül rajtunk.

Nilnocere - 2016.12.29.

2016.12.29 11:53

A remény nem csal meg.
(Róm 5, 5)

Nilnocere - 2016.12.29.

2016.12.29 01:54

Örök Istenség ragyogása, Krisztus,
életet, fényt hoz a világba jöttöd,
gyógyul az ember, örök üdvösségünk
ajtaja tárul.

Nilnocere - 2016.12.28.

2016.12.28 23:09

Ignáci Szikrák 12. 28.

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2016-12-28

A már megvitatott és eldöntött dolgoknak az éjszaka adja meg az utolsó tanácsot.
✝♥

Nilnocere - 2016.12.28.

2016.12.28 21:09

Világ váltsága, Krisztusunk,
Atyának egyszülött Fia,
szent születésed mily csoda,
megelőz minden kezdetet.

Atyádnak fényessége vagy,
e földön egyetlen remény:
a nagyvilág hozzád kiált,
hallgasd meg szolgáid szavát!

Nilnocere - 2016.12.28.

2016.12.28 21:03

December 28. szerda

Ferenc pápa twitter üzenete
2016-12-28

A karácsony mindenekelőtt a reménység ízét hordozza, mert - a mi sötétségeink ellenére - felragyog Isten világossága.

Reménység! Az elmúlt négy hónapban nagy tanulságban volt részem amikor nagybeteg testvéremet, barátomat megismertem és megismerve halálos betegségeit, vele együtt bizakodhattam és reménykedhettem kicsiny, elzárt szobájában, hogy nap nap után állapota nagy mértékben javulni fog.
Ma újra a reménység az, ami betöltötte gondolatainkat, szavainkat, amikor arról a nagyon rossz hírről tájékoztatott, hogy korábbi agydaganata úgy tűnik kiújulóban van. A röpke otthoni látogatása és sok pozitív élménye után ma ez a hír mindkettőnket lesokkolt.
Az őssejtszámok egyeztetése és a donor keresés folyamatban van, mindenre számítottunk, gondoltunk a jövőt tekintve, de ilyesmire egyikőnk sem gondolt.
Szomorú és lehangolt. A karácsony ragyogása kihúnyóban van megfáradt, meggyötört lelkében.

Reménységért és erőért imádkozom ma este hogy a karácsony ragyogása erősödjön és erősödjön újra a szívében, a lelkében minden feketeség, rossz hír ellenére!

Nilnocere - 2016.12.28.

2016.12.28 17:04

Beírtam szívem rejtekébe intéseidet,
hogy ne vétkezzem ellened.
Bő áldás vagy nekem, Uram,
taníts meg tetszésed szerint élnem.

Beszédes ajkamon szüntelen
a te ajkad igéit ismételgetem.
Bizonyságaid útján boldogabb vagyok,
mint akármilyen gazdagságban.

Bensőmben törvényeidet forgatom,
elmélkedem útjaidról.
Boldogságomat csak igaz igédben találom,
szavaidat nem felejtem.

Ez az én hitvallásom amíg csak élek!
✝♥