Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2016.12.24.

(Nilnocere, 2016.12.24 17:01)

Gyermek Jézus csillag

Pio atya breviáriuma
2016-12-24

A Gyermek Jézus legyen a csillag, aki átvezet téged az élet pusztaságán.

Nagyon vártam már a szentestét. Végre eljött! És vele együtt az az öröm is, amelyet abban a szegényes, egyszerű jászolban fekvő kis Jézus magával hozott!
Egész életemre meghatározó amit Jézus karácsonykor üzen, amit szeretetből ad magából. Ő a leggazdagabb kis szegény aki odabújik hozzám és minden emberhez karácsony ünnepén!

2016.12.22.

(Nilnocere, 2016.12.22 21:29)

Az üdvösséghozó Igét,
az örök Atya Gyermekét,
fogadd méhedbe, Mária,
szeplőtlen, boldog Szűzanya.

A Lélek rád ragyog ma itt,
árnyéka megtermékenyít,
hogy hordozd a világ Urát,
az Atya egyenlő Fiát.

2016.12.22.

(Nilnocere, 2016.12.22 16:07)

Adventi kalendárium - 2016. december 22.

Adventi elmélkedések
2016-12-22

„Szeress úgy, hogy fájjon! Nem elég, ha csak azt mondjuk, hogy „szeretlek”. Valódi tettekre kell váltanunk e szeretetet. S ezt hogyan tehetjük meg? Úgy, hogy addig adunk, míg csak nem fáj.”

(Kalkuttai Szent Teréz anya bölcsességei)

2016.12.22.

(Nilnocere, 2016.12.22 13:40)

Krisztus miattad jött el

II. János Pál pápa breviáriuma
2016-12-22

Isten szereti az embereket! Ez az a legegyszerűbb és rnegrendítő hír, amelyért az Egyház az emberekkel szemben felelős. Íme, ez az, amit a hívőknek életükkel és szavukkal fennhangon kell hirdetniük: Isten szeret téged! Krisztus miattad jött el! Krisztus számodra is "út, igazság és élet".
(Jn 14,6)

2016.12.22.

(Nilnocere, 2016.12.22 11:53)

Régóta vártam erre a napra. Tegnap este végre a munkámat magam mögött hagyhattam és most már csak az ünneplés maradt! Jézus köztünk van, Jézus bennünk van a maga kisdednyi egyszerűségével de annál nagyobb szeretetével! Öröm látni az emberek arcát, a szeretetteljes sürgölődést, forgolódást! Mintha az egész világ karácsonykor egy nagy család lenne.

Szeretet ✝♥

2016.12.21.

(Nilnocere, 2016.12.21 19:47)

Krisztus minden teremtmény elsőszülöttje,
elsőszülött a halottak közül

Ő a testnek, az Egyháznak a feje, †
ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül,
hogy övé legyen az elsőség mindenben.

2016.12.21.

(Nilnocere, 2016.12.21 08:36)

Isten Fia, az egek fölé emelkedtél, dicsőségedet az egész földkerekség hirdeti!
(Arnobius)

2016.12.21.

(Nilnocere, 2016.12.21 05:36)

Istenünk irgalmából eljött hozzánk felkelő Napunk a magasságból. (Lk 1, 78)

2016.12.21.

(Nilnocere, 2016.12.21 01:27)

Ami az emberben lakik

II. János Pál pápa breviáriuma
2016-12-21

Ne féljetek! Krisztus tudja, hogy "mi lakik az emberben" (Jn 2,25). Egyedül Ő tudja! Manapság az emberek nagyon sokszor nem tudják, mit hordoznak magukban, lelkük legmélyén, szívük rejtekén. Hasonlóképpen gyakran bizonytalanok az itteni, földi élet értelmében, olyannyira, hogy számtalan kétségtől sújtva reménytelenségbe süllyednek. Engedjétek meg - alázattal és bizalommal kérlek benneteket és könyörgök hozzátok -, engedjétek meg, hogy Krisztus szóljon az emberekhez!

Erről a bejegyzésről sok ismerősöm jut eszembe. Sokan vannak körülöttem akik bizonytalanok, akik félnek, akik a földi javakban, pénzben keresik a megnyugvásukat, boldogságukat. Akik maguk sem tudják mit rejt vagy mit akar igazán a szívük. Olykor engem is nyugtalanság fog el. De mikor eszembe jut Jézus, azonnal megnyugszom. Minek is nyugtalankodjam? Hisz Ő mindig velem van, Ő, egyetlen, igaz bizalmasom aki ismer, akivel megoszthatom bajaimat, nehézségeimet, aki tudom hogy meghallgat. Nála van minden emberi kérdésre a válasz amire nekem és minden embernek szüksége van.

Imádkozom ezen az éjszakán munkatársaimért, nagybeteg testvéremért és szeretteimért. Teljes szívemből azt kívánom hogy Jézus szeretetének fénye ragyogja be szívüket a karácsony közeledtével. Hogy minden kételyre, félelemre, nyomasztó kérdésre Jézus legyen a válasz az életükben!

2016.12.19.

(Nilnocere, 2016.12.19 15:18)

Aki elrejtette arcát

Kis Szent Teréz breviáriuma
2016-12-19

Ahhoz, hogy a rejtettet megtaláljuk, magunknak is kell rejtőznünk. Életünknek tehát titoknak kell lennie, Jézushoz kell hasonlítanunk, aki elrejtette arcát.

Ezt a mai napomat, munkámat, csendes imádságaimat az én elrejtettségemért ajánlom fel. Ezen a napon inkább csendességbe burkolózom szívesen, hogy Jézussal lehessek, ne érjen el semmi külsőség, a zajos világ, csak belső csend, az a csend melyben Jézussal egy lehetek.
✝♥

2016.12.18.

(Nilnocere, 2016.12.18 08:36)

Advent negyedik vasárnapjára

Ne a könnyebbet válaszd

Keresztes Szent János aranymondásai
2016-12-18

Mindig arra törekedjél, hogy ne a könnyebbet válaszd, hanem a nehezebbet; ne az éIvezetesebbet, hanem a kellemetlenebbet; ne a magasztosabbat és értékesebbet, hanem az alacsonyabbat és megvetettebbet; ne azt, amiben van valami kívánnivaló, hanem amiben semmi kívánnivaló sincsen; ne a jobbat, hanem az értéktelenebbet válaszd. Jézus Krisztus iránt való szeretetbőI törekedjél mindig a lehető legnagyobb lemondásra, nélkülözésre és szegénységre.

2016.12.17.

(Nilnocere, 2016.12.17 06:18)

Mint egy gyengéd ölelés, olyan ez a hajnal. Körülölel a ködós utca, a fagyos levegő és melegséget sugároz a komor égbolt is. Tudom és érzem hogy nem egyedül sétálok ma reggel megannyi kétllyel, kérdéssel, kéréssel, vágyakozással a szívemben.

Jézusom, csak mi ketten ✝♥

2016.12.17.

(Nilnocere, 2016.12.17 01:44)

Ezt az éjszakát nem ajánlottam fel ma eate semmiért és senkiért. Ezen az éjszakán lelkem legmélyéig Jézussal való találkozásomra készülök. Méltó vagyok - e arra hogy elé álljak? A szívemben minden tiszta - e? Van - e valami amit rendbe kell - e tennem? Mindent úgy
teszek - e a dolgaimban ahogy valóban helyes?

Jézus követője vagyok, mert Ő a példaképem.
Hasonló vagyok - e Őhozzá?
✝♥

2016.12.16.

(Nilnocere, 2016.12.16 17:17)

Aranypéntek - hittan

Válasszátok az életet

II. János Pál pápa breviáriuma
2016-12-16

"Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot" (Mtörv 30,15) - mondja a Próféta. Testvéreim, kérlek benneteket: "Válasszátok az életet!"

2016.12.16.

(Nilnocere, 2016.12.16 15:54)

December 16. péntek

Ferenc pápa twitter üzenete
2016-12-16

Isten szeretetének, amely képes olvasni minden ember szívében, ismeri a szív legrejtettebb vágyait, az első helyen kell állnia az életünkben.

Szeretet mindenek felett!
✝♥

2016.12.16.

(Nilnocere, 2016.12.16 06:55)

Harsanva szóló hang kiált,
szétoszlat már minden homályt,
elűzi messze álmaink;
az égből Krisztus fénye int.

2016.12.15.

(Nilnocere, 2016.12.15 23:43)

Betlehem egyszerűsége

Teréz anya breviáriuma
2016-12-15

Ha Szűzanya és Szent József ma keresnének helyet Jézus számára, menedékül választanák-e a mi házunkat, mindazzal együtt, ami benne van? A mi házunk és a mi életünk visszatükrözi-e Betlehem egyszerűségét?

2016.12.15.

(Nilnocere, 2016.12.15 21:53)

Adventi kalendárium - 2016. december 15.

Adventi elmélkedések
2016-12-15

"Isten nagyságát és dicsőségét mindig beragyogja az alázat. Milyen csodálatosak az Úr útjai! Alázatossá, kicsinnyé, gyengévé és szegénnyé tette magát, hogy megmutassa, mennyire szereti a világot. Ne féljetek attól, hogy alázatosak, kicsinyek, gyengék vagytok. Így meg tudjátok mutatni Isten iránti szereteteteket."

(Teréz anya breviáriuma)

Ezt az éjszakát az alázatosságért, a kicsinységért, a gyengeségért és a szegénységért ajánlom fel.

2016.12.15.

(Nilnocere, 2016.12.15 06:40)

Légy áldott Istenem mindörökre! A Te neveddel ébredjen minden reggel szívem és Teveled térjen nyugovóra is. Amíg csak élek, utolsó lélegzetvételemig Téged magasztaljalak Istenem!

2016.12.15.

(Nilnocere, 2016.12.15 03:47)

Édes ez az éjszaka. Míg mindenki alszik, én csak szárnyalok és szárnyalok a munkámban Istenemmel!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »