Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2016.12.14.

(Nilnocere, 2016.12.14 23:58)

December 14. szerda

Ferenc pápa twitter üzenete
2016-12-14

Ma azt szeretném, ha mindenki emlékezne a saját történetére, az Úrtól kapott ajándékra.

Ragyog a bensőm. Az én mai történetem fényességbe öltöztette a lelkemet. De minden amit az Úr adott nekem eddigi életemben az mind - mind ajándék, a legszebb ajándékok. A legcsillogóbb ajándék amit csak kaphattam az a keresztelésem volt. Az volt a legdrágább és ami a legboldogabbá tett engem.

augusztus 11✝♥

2016.12.14.

(Nilnocere, 2016.12.14 14:43)

Isten szeretetébe burkolózva végleg elbúcsúztunk nagymamától. Csodálatos beszédet mondott a pap, a lelkem mélyéig hatolt minden egyes szava. Tizenhat évnyi sok szép emlékkel a szívemben, összekulcsolt kézzel, zsebemben a kis utazó feszületemmel álltam szeretteim körében a ravatalozóban és lopva figyeltem családom minden rezdülését. Nagyon boldog vagyok hogy egy ilyen mélységes helyzetben hallhattak a keresztségről, Jézusról, a feltámadásról, az örök életről, Isten szeretetéről és közösen mondhattuk el a Miatyánkat is. Láthatóan mindnyájan megszeppentek ezen a kis közös szentbeszéden. És mintha csak áldást kaptunk volna, a beszéd végére nagy pelyhekben hullani kezdett a hó. A fekete autó a fehér pelyhek közt gurult ki a parcellához. Rendkívül megható és nyugodalmas volt ez a látvány. Teljes szívemből remélem hogy ez a nap elindított valamit szeretteim szívében is és elindulnak végre ők is a hit útján. Ezért a napért örökké hálás leszek Istennek. Jósága, gyengéd szeretete mint egy puha, meleg kéz, mindnyájunk lelkét megsimogatta. Erre a temetésre mindig örömmel fogok visszaemlékezni.
✝♥
Köszönöm Istenem hogy ma megmutattad jóságos arcodat azoknak is, akik még nem ismernek Téged. Segíts hogy ez a találkozás az útkeresőknek a Hozzád vezető út legyen!

2016.12.14.

(Nilnocere, 2016.12.14 10:33)

Isten, a mi mennyei Atyánk, az élet és halál Ura, megszomorít, de meg is vigasztal, megaláz, de fel is emel, sírba visz, de meg is elevenít. Múlandóvá tette életünket bűneink miatt, de egyszülött Fiát is adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

2016.12.14.

(Nilnocere, 2016.12.14 07:08)

Adventi kalendárium - 2016. december 14.

Adventi elmélkedések
2016-12-14

Kész vagyok elfogadni bármit ad is, és széles mosollyal adni, bármit vesz is el.

(Jöjj, légy a világosságom! "Kalkutta Szentjének" személyes írásai)

2016.12.13.

(Nilnocere, 2016.12.13 23:49)

Temetésre készülve

Vegyes érzésekkel a szívemben várom a holnapot, nagymama temetését. Még sose voltam adventi időben, a várakozás idejében temetésen. Különös érzés ez. Találkozni a földi elmúlással miközben Jézus eljövetelét ünneplem. Hiszem hogy ez az időszak lelkem javára válik és még jobban megismerhetem, felismerhetem életem történéseiben Isten akaratát.

A ma éjszakám minden imádságát nagymama lelkéért és családtagjaim megtéréséért ajánlom fel, hogy szívükben ez a temetés ne a véget hanem egy új kezdetet, egy új találkozást jelentsen számukra.

2016.12.13.

(Nilnocere, 2016.12.13 14:55)

Merjünk az élő hit útjára lépni

Böjte Csaba gondolatai
2016-12-13

Olyan jó tudni, hogy van mindannyiunknak egy csodálatos mennyei GPS-e! Merjük bekapcsolni! Merjünk az élő hit útjára lépni! Nyugodtak lehetünk, mert nem lehet úgy eltévedni, hogy gondviselő vezetőm azonnal ne tudná megmutatni a következő helyes lépést! Mindig van tovább!

2016.12.13.

(Nilnocere, 2016.12.13 04:56)

Csodálatos vagy, Isten, szentélyedben! †

2016.12.13.

(Nilnocere, 2016.12.13 02:19)

Ezen az éjszakán szomjazik a lelkem az Isten után, a legmélyebb szeretet után. Nem is tudom, hogy emberi mivoltomban mi lehet az ami közelebb és közelebb vihet Hozzá. Imádság, vagy csak egy sóhaj? Vagy valami emberi kézzel megfogható dolog? Emberségemben akadályokba ütközöm, nem érhetek fel az Istenig. Ő viszont átléphet minden akadályt és le léphet hozzám.
Ezt kívánom Istenem, szeretetedre éhes lelkemet töltsd be egészen!

2016.12.12.

(Nilnocere, 2016.12.12 23:59)

Leírhatatlanul sok minden van a szívemben a karácsony közeledtével. Múltbéli rossz emlékek, lelki kűzdelmek, megbocsájtások, elengedések, döntések. Mind - mind egy - egy történet, hol fájó, hol örömteli, de mindegyikben ott ragyog az én mindenható Istenem, aki szeret és aki mindenben csak a javamat akarja. Nincs is semmi amiért bánkódnék hiszen Isten gyermeke vagyok! Enyém a végtelen égbolt!

✝2015.08.11✝

2016.12.12.

(Nilnocere, 2016.12.12 14:59)

Isten szeretetével és a várakozás csendességével a szívemben lépek be újra az Őssejttranszplantációs osztály ajtaján. Mert itt is jelen van Krisztus. Minden beteg arcában, minden reménykedő tekintetben, a ki nem mondott reszkető szavakban, minden orvosi segítségben, a kintről beragyogó napsugárban.
✝♥

2016.12.12.

(Nilnocere, 2016.12.12 11:00)

Nekem is van egy csodálatos műholdam, a jó Isten

Böjte Csaba gondolatai
2016-12-12

Csodálattal szemlélem az ember alkotta gépek alázatát, céltudatos pontosságát, kitartó figyelmét, azt a nyugodt, eredményes munkát, mellyel szolgálnak mindenféle hiszti, duzzogás, fáradság nélkül bennünket. Nekem is van egy csodálatos műholdam, a jó Isten, aki lelkiismeretem által hozzám is szól, vezet céltudatosan. Az élő hitünk hullámhosszán kapcsolatba léphetek vele, nála mindig zöld a lámpa. Jósággal mondja, hogy most jobbra mosolyogj, és légy kedves, aztán most balra figyelj, mert ott tátong a bűn szakadéka. De ha az útszéli tarka virágoktól vonzva letérünk a helyes útról, Ő onnan fentről, látva maréknyi porságunkból fakadó gyengeségünket, szelíd jósággal csak annyit mond: bűnbánat, azaz újratervezés.

2016.12.12.

(Nilnocere, 2016.12.12 07:34)

Harsanva szóló hang kiált,
szétoszlat már minden homályt,
elűzi messze álmaink;
az égből Krisztus fénye int.

2016.12.11.

(Nilnocere, 2016.12.11 10:45)

Advent harmadik vasánapjára, örömvasárnap

Az én mennyországom

Kis Szent Teréz breviáriuma
2016-12-11

Az én mennyországom, hogy imádott Istenemre mosolygok, mikor rejtőzködni akar, megpróbálva hitem. Szenvedni a várakozásban, vajon rám tekint-e még. Íme, az én mennyországom!

2016.12.10.

(Nilnocere, 2016.12.10 20:41)

Dicsértessék az Úr neve napkelettől napnyugatig!

2016.12.10.

(Nilnocere, 2016.12.10 13:08)

Istent szeretni teljes szívből

Vianney Szent János breviáriuma
2016-12-10

Istent szeretni nem csupán abból áll, hogy ajkunkkal kimondjuk: "Istenem, szeretlek". Istent szeretni teljes szívből, teljes elméből és minden erőnkkel azt jelenti, hogy mindennél jobban szeretjük; készek vagyunk arra, hogy elveszítsük javainkat, becsületünket, sőt életünket is, de semmiképp meg nem bántjuk. Istent szeretni annyit jelent, hogy semmit sem szeretünk jobban Őnála, semmit, ami Vele összeegyeztethetetlen, semmit, ami megosztaná a szívünket.

2016.12.10.

(Nilnocere, 2016.12.10 07:55)

Urunk, a te neved széles e világon mily csodálatos!

2016.12.10.

(Nilnocere, 2016.12.10 04:58)

Jó dolog az Urat áldani,
énekkel magasztalni nevedet, Fölséges;
már hajnalban hirdetni jóságodat!

2016.12.09.

(Nilnocere, 2016.12.09 17:38)

Aranypéntek - hittan

Ignáci Szikrák 12. 09.

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2016-12-09

Az elöljárónak nem azért kell szót fogadni, mert okossággal, jósággal vagy bármely más isteni ajándékkal van felékesítve és felruházva, hanem egyedül azért, mert Istent képviseli.
✝♥

2016.12.09.

(Nilnocere, 2016.12.09 11:47)

Szeressétek szép küldetéseteket

Teréz anya breviáriuma
2016-12-09

Isten ezer más személy közül bennünket választott egy nagy és szépséges küldetésre: kinyilvánítani Előtte és az egész világ előtt, hogy teljes szívvel, szegénységben, engedelmességben és irgalmasságban akarjuk Őt szolgálni.
Azt kívánom nektek és tőletek, hogy becsüljétek meg és őszintén szeressétek szép küldetéseteket, legyetek hűek annak szelleméhez.

2016.12.09.

(Nilnocere, 2016.12.09 05:21)

Ma reggel Szent Klárával és Szent Ferenccel a szívemben ébredtem. Nagyon nagy boldogság úgy ébredni hogy tudom hova és kikhez tartozom. Melegséget önt a szívembe a ferences lelkiség, a szeretet amit mindennap megtapasztalok e közösség által. Én vagyok a leggazdagabb e világon, mert olyan kincsem van amilyen keveseknek!
Szeretet, közösség, istengyermekség. Így teljes a szívem!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »