Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2020.03.29.

(Nilnocere, 2020.03.29 23:32)

† Nagyböjt ötödik vasárnapjára †

Ébredj világ! Tárd ki szívedet és higgy! Az Úristen szeretete, könyörülete veled van! Nézz fel az égre!
A Mindenség ölel!

2020.03.25.

(Nilnocere, 2020.03.25 23:03)

† Urunk születésének hírüladásának ünnepére †

Eljött üdvünknek hajnala,
a Szűzhöz Isten angyala;
betelnek ősi jóslatok,
a föld örömtől felragyog.

Az Isten égi egy Fia,
örökkön át szült magzata,
időknek adja át magát,
s a földön választ szent anyát.

Halandó testbe öltözik
értünk áldozni tagjait;
bűnünk ártalmát törleni,
ártatlan vérét ontja ki.

Ó, megfogamzott Ősige,
kit hordott áldott Szűz öle,
áraszd belénk világodat,
hogy lássuk égi arcodat!

Ó, Mária, szerény szavad,
hogy Isten szolgálója vagy,
királynévá a mennybe vitt,
most pártfogoljad híveid!

Kit földre szült a Szűz szülő,
Jézus, neved legyen dicső,
Atyád áldjuk, s a Lelket is,
idők végéig szüntelen.
Ámen.

Üdvözlégy, Mária kegyelemmel teljes!

2020.03.22.

(Nilnocere, 2020.03.22 22:12)

† Nagyböjt harmadik és negyedik vasárnapjára †

Nagyon sokat gondolkodtam azon hogy mit is írjak ezekben az embert és hitet próbáló időkben. Annyi minden történik világunkban, annyi kétségbeesésről, félelemről és bizonytalanságról hallani minden nap hogy csendes imádságba burkolóztam. Erre vágyott a lelkem, csendre, mély csendre, melyben minden nap megtapasztalhattam valami apró ajándékot még ezekben a nehéz időkben is. Az egyik nap kegyelmet, másik nap mindent elsöprő erőt, harmadnap ölelő szeretetet, negyednap valami égi apróságot! Minden napra jutott valami, minden napra kaptam valamit amivel könnyebb, szebb lett a napom!
De ma, nagyböjt negyedik vasárnapján úgy éreztem meg kell osztanom a világgal mindazt amit a szívemben hordozok napok óta.
Ahogy telnek múlnak a napok és egyre nehezebb és kilátástalanabb helyzetbe kerülnek az országok a rengeteg megbetegedés és haláleset miatt, egyre többen teszik fel a kérdést hogy vajon miért is súlytja a világot ez a veszélyes vírus, miért kell az egész világnak most ennyit szenvednie?
Ezek a kérdések azt hiszem nem fontosak. Sokkal inkább fontos az, hogy hogyan éljük meg ezeket a nehéz időket!
Megmutatkozik-e rajtunk a szeretet, a törődés, megmutatkozik-e rajtunk az emberségünk? Oda tudjuk-e nyújtani a másiknak a kezünket aki bajban van vagy valamilyen szükségben szenved? Tudjuk-e azt mondani a másiknak saját határainkat átlépve hogy "Segítek neked"!
Tudunk-e emberségesek lenni embertársainkkal a legnehezebb időkben? Azt hiszem erről szól ez az időszak. Arról hogy vajon belenézünk-e a saját szívünkbe, és feltekintünk-e Jézusra a keresztfán?

2020.03.08.

(Nilnocere, 2020.03.08 23:16)

† Nagyböjt második vasárnapjára †

Rút bűneinkkel roskadunk Eléd,
mert életünkben annyi kár, szemét!
Orcánkra égtek szennyek, tegnapok,
adj újra nekünk bűnbocsánatot!

2020.03.01.

(Nilnocere, 2020.03.01 23:56)

† Nagyböjt első vasárnapjára †

Nagyböjt első vasárnapja van. Lelkiekben igen csendes és nyugodt nap volt ez a mai. De nem egyedül töltöttem ezt a napot! Nagyböjt kezdete óta szinte érzem Jézus közelségét magam mellett, mintha ninden lépésemkor mellettem lenne! Nem látom Őt, de tudom hogy itt van, tudom hogy mellettem van, tudom hogy minden percben figyel engem! Segítségül hívtam Őt ebben az időszakban és nem hagyott egyedül, nem hagyott magamra! Csendes Pásztorom éjjel és nappal, otthonomban éppúgy mint máshol, járjak bármerre is! Oly csodálatos és megnyugtató ez a gondolat!
Itt van Jézus, velem, bűnössel!

2020.02.27.

(Nilnocere, 2020.02.27 20:48)

† Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye
† Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza
† Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív
† Jézus Szíve, minden erény mélysége
† Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív

2020.02.27.

(Nilnocere, 2020.02.27 19:26)

Nagyböjt második napja van. Nagyon sok mindennel készültem szívemben erre a nagyböjti időszakra!
Két lemondással és sok felajánlással tekintek Jézusra minden nap! Ebben a nagyböjti időben még nagyobb szívvel fordulok Őhozzá, az Ő tökéletes szívéhez és még nagyobb figyelemmel fordulok saját hibáim, bűneim felé! Mert csakis Ő az, aki meg tudja változtatni a szívemet! Csakis Ő az, aki meg tudja tisztítani a szívemet, a lelkemet, a gondolataimat és az életemet! Szükségem van erre a változásra és tudom jól, hogy csakis Jézus az, aki segítségemre lehet ebben! Minden nap Őt kell szemlélnem, minden nap Őt kell hallgatnom, minden nap Őt kell keresnem!

Jézusom, Hozzád emelem minden csalárdságomat, bűnömet, gyengeségemet! Hozzád emelem minden félelmemet és minden kételyemet és mindazt ami nem tiszta bennem! A Te tiszta szíved legyen az én szívem vezetője!

2020.02.26.

(Nilnocere, 2020.02.26 23:57)

† Hamvazószerda - Nagyböjt †

Úr Jézus, szent negyvennapos
böjtöd vállaljuk újra most:
üdvünkre példát adsz nekünk,
hogy fékezzük természetünk.

Légy hát az Egyház támasza,
légy bánatunknak orvosa;
megtört szívünk kér gyógyulást:
adj bánat szülte tisztulást!

Áraszd ránk bő kegyelmedet,
bocsáss meg régi bűnöket,
s lelkünket újaktól Te óvd,
örök jóságú Alkotónk!

Kérünk, hogy évi böjtjeink
és más vezeklő tetteink
számunkra Tőled nyerjenek
boldog húsvéti ünnepet!

Kegyes Háromság, tégedet
imádjanak már mindenek,
s kiket megújít nagy kegyed,
zengjük dicső új éneked.
Ámen!

2020.02.25.

(Nilnocere, 2020.02.25 07:17)

Teljes szívvel imádkozom ezen a reggelen egész világunk emberiségéért! A járvány súlytotta országok lakóiért, a járvány ellen küzdőkért, az orvosokért, az ápolókért, a rendfenntartó emberekért, mindenkiért! Ebben a vészt jósló helyzetben nincs is más amit tehetne egy hívő ember mint azt, hogy imádkozik. Minden hívő testvéremet erre buzdítom és erre kérem!

2020.02.25.

(Nilnocere, 2020.02.25 01:15)

† Dicsőítő imaóra - Lelki menedék †

Amióta utolsó bejegyzésemet írtam, megszámlálhatatlanul sok minden ment végbe a szívemben melyek újra csendességre intették bensőmet.
Napról napra el-el gondolkodtam e teremtett, szép világon és mindazokon az igen ijesztő nehézségeken melyekkel most világunk küzd és amelyek félelmet ébresztettek szívemben. Igen, azt hiszem igaz félelemben teltek napjaim az elmúlt két hétben. Pedig azt mondják a félelem nem Istentől való én mégis féltem, rettegtem. Féltem mindattól ami elérhet engem és mindazokat akiket szeretek, ez a szörnyű vírus, mely világjárvánnyá nőtte ki magát és ami mára minden napra egyre nagyobb pánikot okoz. Van-e remény megállítani ezt még mielőbb még többen halnak meg és amíg teljesen el nem veszíti emberségét mindenki ebben a zűrzavarban? Vajon meddig tart ez a káosz világunkban? Lesz-e elegendő élelem és gyógyszer a lezárt területeken és mindenütt ahol ezrek vannak e percekben is végveszélyben? Vajon elér-e minket is ez a szörnyűség és ha igen lesz-e még remény?
Ahogy hallgatom és látom nap mint nap az erről szóló híradásokat, a növekvő számadatokat, egyre inkább csak az ötlik fel szívemben hogy ebben a szörnyű helyzetben csakis Teremtő Istenünk irgalmában bízhatunk! Hogy azt a rengeteg bűnt amit elkövettünk a világunk és egymás ellen az elmúlt tíz, húsz, ötven évben, betakarja Fölséges Istenünk irgalma és nem enged meg ennél több szenvedést nekünk embereknek!
Azt mondják, ahol túlárad a bűn, ott túlárad a kegyelem is. Azt hiszem ez az egyetlen mentsvárunk!

Félelemmel és kétségekkel a szívemben indultam el vasárnap este egy budapesti dicsőítő imaestre a Ferences Mária Missziós Nővérekhez, egy olyan zenés áhítatra, melynek híre mondhatni véletlenül ért el engem. Habár dicsőítő imaest volt - így szólt a hirdetés - én mégis inkább valamiféle lelki menedéket, búvó, óvóhelyet keresve minden rossz elő, léptem be templomuk ajtaján. Arról nem tudok számot adni, hogy miért éppen oda indultam el vasárnap erre az eseményre, vagy miért éppen ott kerestem menedéket, megnyugvást. Nem tudom megmondani most sem. Úgy érzem a Lélek vezetett oda.

Alig páran, tizenöten ültünk a padokban és ahogy felcsendültek a halk énekek és az Oltáriszentségre tekintettem mely az oltár közepén tündökölt a halovány fényben, éreztem hogy fokozatosan békesség és nyugalom járja át egész bensőmet. Az elmúlt két hét után azok voltak az első olyan percek, amikor nem félelmet hanem újra óvó, ölelő békességet és szeretetet éreztem lelkemben! Annyi aggodalom és szorongás halmozódott fel bennem ami mint valami sűrű köd, úgy lepte be szívemet, lelkemet, gondolataimat, de ott, szinte odamenekülve Jézushoz minden félelmeim elől, minden megváltozott azon az estén! Odavágytan Jézus elé, az Ő mindent elsöprő erejére, szeretetére, békéjére! Szinte hívott az a hirdetés: "Jöjj"! És én szinte szaladtam fel a templom lépcsőjén egészen az ajtóig!
Az imaest után az egyik kedves nővér megszólított és szeretettel bemutatta nekem a templom freskóit illetve amikor elmondtam hogy magam is a ferences lelkiség követője vagyok, még nagyobb szeretettel beszélt Assisi Szent Ferencről és arról a freskóról mely az ő életét ábrázolta. Ezekkel az édes, örömteli pillanatokkal a szívemben indultam haza. Nagyon boldog voltam és vagyok mert nem hittem volna hogy azon az estén ekkora ajándékokkal térek majd haza!
Vasárnap óta csak ennek a látogatásnak valamennyi pillanatát látom magam előtt újra és újra. Már nincs bennem félelem, Jézus mint valami kis darabkát a szívemből kivette, és a helyére az Ő szeretetének és békéjének darabkáját helyezte.

Nem is tudom szégyellnivaló-e a félelem. Restellem hogy nem voltam erősebb, hogy hagytam hogy a félelem így bekerítse egész bensőmet. De Jézus ereje erősebb volt! Nagyon hálás vagyok, hálás és boldog.
Azok a nővérek pedig csodálatosak. Szeretnék a jövőben többet velük lenni.

Nincs is más szavam ezen az éjszakán egy ilyen történés után csak a köszönet és a szeretet szava Jézushoz. Mindkettő Őt illeti!

2020.02.05.

(Nilnocere, 2020.02.05 23:40)

Szent Bernát idézetek
2020.02.05.

Istent állandóan magad fölött látod, ahogy feszült figyelemmel egész bensődet, külsődet szüntelenül szem előtt tartja. És nemcsak minden cselekedetedet, de magát a lelked legfinomabb rezdüléseit is vizsgálja, ítéli. Ó, te lélek, lángolj tehát, öltözz, növekedj Istened irgalmában!

2020.02.04.

(Nilnocere, 2020.02.04 23:51)

Szalézi Szent Ferenc gondolatai

Szeressünk és dícsérjünk mindent
2020.02.04.

Szeressünk és dícsérjünk mindent; de csak azt kövessünk, csak az után törekedjünk, ami az atyai gondviselésnek megfelel: azt szeressük szívből.

2020.02.03.

(Nilnocere, 2020.02.03 23:46)

Szent Bernát idézetek
2020.02.03.

Szolgálj azzal a szeretettel, mely nem tűr félelmet, nem érzi a fáradalmakat, nem az érdem hajtja, nem a jutalom ösztönzi, és amely mindezeknél jobban sürget.

2020.02.02.

(Nilnocere, 2020.02.02 23:55)

Urunk bemutatásának ünnepére
Az én esti hálám az Úristennek

Ezen a hétvégén sok ajándékot kaptam. Tegnap egy csodálatos kertben járhattam ahol rengeteg természeti kincset ismerhettem meg és fotózhattam le. A szavam is elállt mindattól amit láttam. Micsoda gyönyörűség volt mindenütt! Isten ajándékai tárultak szemem elé! Végig olyan érzésem volt mintha a Paradicsomban jártam volna nem pedig csupán a város közepén! De nem is állt ez messze a valóságtól mert szívemben, lelkemben valóban a Paradicsomban jártam mikor az Úristen teremtett csodáiban gyönyörködhettem!

A mai nap, ez a tündöklő, fényes nap mely Urunk bemutatásának napja is, különösen említésre méltó: kedves, idős tanító ferences atyánkat köszönthettem egykori csoporttársaimmal és hallgathattuk ismét tanításait. Kilencvenhárom év derű, ez ötlött fel bennem ahogy mosolygós, hittel teli arcát néztem kedves atyánknak! Már ez a látvány önmagában is ajándék volt! Az óra után társaimnal alig akartunk elszakadni attól a belső lelki szépségtől amit kaptunk és egymás közelségétől, és még másfél órán át csak álltunk és álltunk egymás mellett a templom előtt és erősítettük egymásban a szeretetet, a hitet, a jót! Reggelig ott tudtam volna állni a társaimmal hiszen oly ritkán láthatjuk egymást és szeretett ferences tanítónkat! De ez a nap így is tökéletes volt! Ennél szebbet nem is kaphattunk volna ezen a napon!
Így ünnepeltem hát ezt a csodás napot, Urunk napját, szívemben csenddel, békével, szeretettel és fénnyel. Apró dolgok talán ezek, egy tekintet, egy szó, egy kedves beszélgetés, mégis elárasztják a lelket ezek az élmények!

Hálásan köszönöm Uram ajándékaidat!

2020.01.31.

(Nilnocere, 2020.01.31 23:00)

Böjte Csaba testvér gondolatai

A holnap szebb lesz, mint a ma!
2020.01.31.

Hidd el, bomlik, növekszik, szépül a világ, s te benne csendesen, nyugodtan haladj. A holnap szebb lesz, mint a ma! Mert Isten megállíthatatlanul építi a világot benned - és ha akarod - általad.

2020.01.30.

(Nilnocere, 2020.01.30 23:36)

Az Úr az én örökrészem és kelyhem,
Te irányítod, Uram, sorsomat.
A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem,
valóban pompás az én örökrészem.
Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem,
még éjszaka is a jóra int engem bensőm.
Szüntelenül magam előtt látom az Urat,
Ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
Ezért örül az én szívem, †
és ujjong a lelkem,
sőt reménységben nyugszik testem is.

2020.01.29.

(Nilnocere, 2020.01.30 00:03)

Istennek, aki a bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az Egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön-örökké! Ámen.
(Ef 3, 20-21)

2020.01.29.

(Nilnocere, 2020.01.29 10:42)

Magasztalunk Téged, Istenünk, †
magasztalunk, és nevedet szólítjuk!

2020.01.29.

(Nilnocere, 2020.01.29 08:15)

Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket,
ujjongjatok, és énekeljetek!
Daloljatok az Úrnak citerával,
citerával és hangos muzsikával.
Ércharsonával és zengő kürt szavával
mondjatok éneket az Úr s Király előtt!

2020.01.28.

(Nilnocere, 2020.01.28 23:47)

Szent Bernát idézetek
2020.01.28.

Tisztelve csodáld Fölségét, ki mindent alkotott, mindent fönntart, kinek szemlélése még az angyalokat is vággyal tölti el.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »