Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2020.04.12.

2020.04.12 18:26

Ha Krisztussal feltámadtatok,
keressétek, ami fönt van, alleluja!

Nilnocere - 2020.04.12.

2020.04.12 14:15

Ez az a nap, amelyet az Úr adott, alleluja,
hogy ujjongjunk és örvendezzünk, alleluja!

Nilnocere - 2020.04.12.

2020.04.12 02:40

Húsvétvasárnap - Krisztus feltámadásának ünnepére

Evangélium Szent Lukács könyvéből (24, 1-12)
Miért keresitek az élőt a halottak között?

A hét első napján kora hajnalban az asszonyok kimentek Jézus sírjához, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A kő el volt hengerítve a sírtól. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták.
Még fel sem ocsúdtak meglepetésükből, amikor két férfi jelent meg mellettük, ragyogó ruhában. Ijedtükben a földre szegezték tekintetüket. De azok így szóltak hozzájuk: „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt.

† Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, alleluja! †

Nilnocere - 2020.04.11.

2020.04.11 17:47

† Nagyszombat †

Halálodat hírdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat amíg el nem jössz!

Nilnocere - 2020.04.10.

2020.04.10 23:55

† Nagypéntek †

Vianney Szent János breviáriuma

Kereszt: az ég létrája
2020.04.10.

A kereszt az ég létrája. Milyen vigasztaló szenvedni, ha rajtunk nyugszik Isten tekintete, milyen öröm, ha este elmondhatjuk: "Jól van, ma két vagy három órán át hasonló voltam Jézus Krisztushoz: vele együtt szenvedtem az ostorozást, a töviskoronázást, a keresztre feszítést..." Ó, milyen érték ez a halálra! ... Milyen jó meghalni, amikor az ember keresztre feszítve élt!

Jézusom! Fel sem foghatom azt a szenvedést melyet elszenvedtél tiszta, igaz szeretetből értünk emberekért, értem bűnösért! Amióta csak megismertelek, amióta csak örök Igent mondtam Neked keresztelésemmel, azóta is csak azt kérdezgetem magamtól: Miért? Hogyan tudsz engem ennyire szeretni, hogy meghalj értem? Értem, az én koszos, bűnökkel, lelkiismeretfurdalásokkal, gyengeségekkel terhelt rút lelkemért? Gyakran keresztfádra sem merek tekinteni a bűntudattól ami gyötör mert tudom hogy annyi mindenben nem vagyok jó, nem vagyok tiszta szívű!
Meg lehet - e mindezt bocsájtani újra és újra és újra és újra? Érdemlünk mi emberek, érdemlek-e én mint bűnös ember bűnbocsánatot vagy bármiféle jót? És vannak - e erre szavak melyeket egy bűnös ember kimondhat Neked mindezért cserébe?

Csendes ez a nagypénteki éjszaka és édes virágillat lengi be a levegőt. Idenint az erkélyen érzem magamhoz a legközelebb most Jézust. Itt a végtelen égbolt alatt a mindenségben állva olyan, mintha mindent betöltene a közelsêge, a szíve, a szeretete! Nem látom emberi szemmel, nem láthatom, mégis mindenütt ott van! Az utcai lámpák fényében, a sugárzó holdban, a felhőkben, az enyhe éjszakai szellőben, a csendben! És nekem ma éjjel ide húzott ki a szívem. Ide Őhozzá, ide ki a mindenségbe!

Jézusom, csak mi ketten †

Nilnocere - 2020.04.09.

2020.04.09 23:34

† Nagycsütörtök †

Látjuk, hogy Jézus a halál elszenvedéséért a dicsőség és a nagyság koronáját nyerte el, hiszen az Isten irgalmából mindnyájunkért megízlelte a halált. Illett ugyanis, hogy azt, akiért és aki által minden lett, mivel számtalan fiát elvezette az üdvösségre, az üdvösség szerzőjeként a szenvedésben megdicsőítse. (Zsid 2, 9b-10)

Nilnocere - 2020.04.08.

2020.04.08 08:09

† Nagyszerda †

Jézus Krisztus Istentől bölcsességünkké, megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett.

Nilnocere - 2020.04.07.

2020.04.07 23:36

† Nagykedd †

Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség;
Uram, Jézus Krisztus keresztjével kell dicsekednem!

Nilnocere - 2020.04.06.

2020.04.06 23:59

† Nagyhétfői kegyelem †

Nagyon sok mindent írhatnék ezen a nagyheti napon, imádságot, óhajt, kérést én azonban én most csak hálát tudok rebegni az Úristennek!

Ma délután munkám közben kaptam az ijesztő hírt hogy közeli szerettem autóbalesetet szenvedett de épségben van, jól van csak az autója vált használhatatlanná. A nap hátralevő részében zaklatottan csak az járt a fejemben hogy mi fog várni este mikor hazaérek és vajon tényleg jól van-e a családtagom egy ilyen történés után.
Igazából fel sem fogtam hogy mi is történt, csak akkor vált minden világossá mikor szembesültem a tényekkel.
Az autó három oldala összetörve, főként az eleje, szerettem pedig szomorúan álldogált mellette. Még estére sem fogta fel ő sem hogy mi is történt vele valójában alig néhány órája. Kellett egy kis idő míg én magam is és kis családunk is megnyugszik e történés után. Nem az ő hibájából történt ez a baleset és Istennek legyen hála azért hogy a nagy becsapódások ellenére sem történt személyi sérülés. Három autót érintett a baleset de mindenki épségben szállt ki az autójából.
Mit is mondhatnék még minderről Nagyhétfőn? Hálás szívvel csak annyit hogy ez a történés egy nagyhétfői kegyelem volt, egy nagyhétfői oltalom.

Nilnocere - 2020.04.05.

2020.04.05 23:17

† Az Úr szenvedésének vasárnapjára (Virágvasárnap) †

Prohászka Ottokár breviáriuma

Kell a léleknek is a tavaszi megújulás
2020.04.05.

Kell a lelket is a tavaszi megújulás s az ébredő élet áramaiba beállítanunk; annak is ragyogó, sugárzó nap, abba is lüktető élet, hevülés, pezsgés kell. S ezeket nekünk a föltámadt, lelkünket fénnyel s szívünket bizalommal eltöltő Krisztus adja. Bizony Ő a mi lelkünk világossága!

Nilnocere - 2020.03.29.

2020.03.29 23:32

† Nagyböjt ötödik vasárnapjára †

Ébredj világ! Tárd ki szívedet és higgy! Az Úristen szeretete, könyörülete veled van! Nézz fel az égre!
A Mindenség ölel!

Nilnocere - 2020.03.25.

2020.03.25 23:03

† Urunk születésének hírüladásának ünnepére †

Eljött üdvünknek hajnala,
a Szűzhöz Isten angyala;
betelnek ősi jóslatok,
a föld örömtől felragyog.

Az Isten égi egy Fia,
örökkön át szült magzata,
időknek adja át magát,
s a földön választ szent anyát.

Halandó testbe öltözik
értünk áldozni tagjait;
bűnünk ártalmát törleni,
ártatlan vérét ontja ki.

Ó, megfogamzott Ősige,
kit hordott áldott Szűz öle,
áraszd belénk világodat,
hogy lássuk égi arcodat!

Ó, Mária, szerény szavad,
hogy Isten szolgálója vagy,
királynévá a mennybe vitt,
most pártfogoljad híveid!

Kit földre szült a Szűz szülő,
Jézus, neved legyen dicső,
Atyád áldjuk, s a Lelket is,
idők végéig szüntelen.
Ámen.

Üdvözlégy, Mária kegyelemmel teljes!

Nilnocere - 2020.03.22.

2020.03.22 22:12

† Nagyböjt harmadik és negyedik vasárnapjára †

Nagyon sokat gondolkodtam azon hogy mit is írjak ezekben az embert és hitet próbáló időkben. Annyi minden történik világunkban, annyi kétségbeesésről, félelemről és bizonytalanságról hallani minden nap hogy csendes imádságba burkolóztam. Erre vágyott a lelkem, csendre, mély csendre, melyben minden nap megtapasztalhattam valami apró ajándékot még ezekben a nehéz időkben is. Az egyik nap kegyelmet, másik nap mindent elsöprő erőt, harmadnap ölelő szeretetet, negyednap valami égi apróságot! Minden napra jutott valami, minden napra kaptam valamit amivel könnyebb, szebb lett a napom!
De ma, nagyböjt negyedik vasárnapján úgy éreztem meg kell osztanom a világgal mindazt amit a szívemben hordozok napok óta.
Ahogy telnek múlnak a napok és egyre nehezebb és kilátástalanabb helyzetbe kerülnek az országok a rengeteg megbetegedés és haláleset miatt, egyre többen teszik fel a kérdést hogy vajon miért is súlytja a világot ez a veszélyes vírus, miért kell az egész világnak most ennyit szenvednie?
Ezek a kérdések azt hiszem nem fontosak. Sokkal inkább fontos az, hogy hogyan éljük meg ezeket a nehéz időket!
Megmutatkozik-e rajtunk a szeretet, a törődés, megmutatkozik-e rajtunk az emberségünk? Oda tudjuk-e nyújtani a másiknak a kezünket aki bajban van vagy valamilyen szükségben szenved? Tudjuk-e azt mondani a másiknak saját határainkat átlépve hogy "Segítek neked"!
Tudunk-e emberségesek lenni embertársainkkal a legnehezebb időkben? Azt hiszem erről szól ez az időszak. Arról hogy vajon belenézünk-e a saját szívünkbe, és feltekintünk-e Jézusra a keresztfán?

Nilnocere - 2020.03.08.

2020.03.08 23:16

† Nagyböjt második vasárnapjára †

Rút bűneinkkel roskadunk Eléd,
mert életünkben annyi kár, szemét!
Orcánkra égtek szennyek, tegnapok,
adj újra nekünk bűnbocsánatot!

Nilnocere - 2020.03.01.

2020.03.01 23:56

† Nagyböjt első vasárnapjára †

Nagyböjt első vasárnapja van. Lelkiekben igen csendes és nyugodt nap volt ez a mai. De nem egyedül töltöttem ezt a napot! Nagyböjt kezdete óta szinte érzem Jézus közelségét magam mellett, mintha ninden lépésemkor mellettem lenne! Nem látom Őt, de tudom hogy itt van, tudom hogy mellettem van, tudom hogy minden percben figyel engem! Segítségül hívtam Őt ebben az időszakban és nem hagyott egyedül, nem hagyott magamra! Csendes Pásztorom éjjel és nappal, otthonomban éppúgy mint máshol, járjak bármerre is! Oly csodálatos és megnyugtató ez a gondolat!
Itt van Jézus, velem, bűnössel!

Nilnocere - 2020.02.27.

2020.02.27 20:48

† Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye
† Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza
† Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív
† Jézus Szíve, minden erény mélysége
† Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív

Nilnocere - 2020.02.27.

2020.02.27 19:26

Nagyböjt második napja van. Nagyon sok mindennel készültem szívemben erre a nagyböjti időszakra!
Két lemondással és sok felajánlással tekintek Jézusra minden nap! Ebben a nagyböjti időben még nagyobb szívvel fordulok Őhozzá, az Ő tökéletes szívéhez és még nagyobb figyelemmel fordulok saját hibáim, bűneim felé! Mert csakis Ő az, aki meg tudja változtatni a szívemet! Csakis Ő az, aki meg tudja tisztítani a szívemet, a lelkemet, a gondolataimat és az életemet! Szükségem van erre a változásra és tudom jól, hogy csakis Jézus az, aki segítségemre lehet ebben! Minden nap Őt kell szemlélnem, minden nap Őt kell hallgatnom, minden nap Őt kell keresnem!

Jézusom, Hozzád emelem minden csalárdságomat, bűnömet, gyengeségemet! Hozzád emelem minden félelmemet és minden kételyemet és mindazt ami nem tiszta bennem! A Te tiszta szíved legyen az én szívem vezetője!

Nilnocere - 2020.02.26.

2020.02.26 23:57

† Hamvazószerda - Nagyböjt †

Úr Jézus, szent negyvennapos
böjtöd vállaljuk újra most:
üdvünkre példát adsz nekünk,
hogy fékezzük természetünk.

Légy hát az Egyház támasza,
légy bánatunknak orvosa;
megtört szívünk kér gyógyulást:
adj bánat szülte tisztulást!

Áraszd ránk bő kegyelmedet,
bocsáss meg régi bűnöket,
s lelkünket újaktól Te óvd,
örök jóságú Alkotónk!

Kérünk, hogy évi böjtjeink
és más vezeklő tetteink
számunkra Tőled nyerjenek
boldog húsvéti ünnepet!

Kegyes Háromság, tégedet
imádjanak már mindenek,
s kiket megújít nagy kegyed,
zengjük dicső új éneked.
Ámen!

Nilnocere - 2020.02.25.

2020.02.25 07:17

Teljes szívvel imádkozom ezen a reggelen egész világunk emberiségéért! A járvány súlytotta országok lakóiért, a járvány ellen küzdőkért, az orvosokért, az ápolókért, a rendfenntartó emberekért, mindenkiért! Ebben a vészt jósló helyzetben nincs is más amit tehetne egy hívő ember mint azt, hogy imádkozik. Minden hívő testvéremet erre buzdítom és erre kérem!

Nilnocere - 2020.02.25.

2020.02.25 01:15

† Dicsőítő imaóra - Lelki menedék †

Amióta utolsó bejegyzésemet írtam, megszámlálhatatlanul sok minden ment végbe a szívemben melyek újra csendességre intették bensőmet.
Napról napra el-el gondolkodtam e teremtett, szép világon és mindazokon az igen ijesztő nehézségeken melyekkel most világunk küzd és amelyek félelmet ébresztettek szívemben. Igen, azt hiszem igaz félelemben teltek napjaim az elmúlt két hétben. Pedig azt mondják a félelem nem Istentől való én mégis féltem, rettegtem. Féltem mindattól ami elérhet engem és mindazokat akiket szeretek, ez a szörnyű vírus, mely világjárvánnyá nőtte ki magát és ami mára minden napra egyre nagyobb pánikot okoz. Van-e remény megállítani ezt még mielőbb még többen halnak meg és amíg teljesen el nem veszíti emberségét mindenki ebben a zűrzavarban? Vajon meddig tart ez a káosz világunkban? Lesz-e elegendő élelem és gyógyszer a lezárt területeken és mindenütt ahol ezrek vannak e percekben is végveszélyben? Vajon elér-e minket is ez a szörnyűség és ha igen lesz-e még remény?
Ahogy hallgatom és látom nap mint nap az erről szóló híradásokat, a növekvő számadatokat, egyre inkább csak az ötlik fel szívemben hogy ebben a szörnyű helyzetben csakis Teremtő Istenünk irgalmában bízhatunk! Hogy azt a rengeteg bűnt amit elkövettünk a világunk és egymás ellen az elmúlt tíz, húsz, ötven évben, betakarja Fölséges Istenünk irgalma és nem enged meg ennél több szenvedést nekünk embereknek!
Azt mondják, ahol túlárad a bűn, ott túlárad a kegyelem is. Azt hiszem ez az egyetlen mentsvárunk!

Félelemmel és kétségekkel a szívemben indultam el vasárnap este egy budapesti dicsőítő imaestre a Ferences Mária Missziós Nővérekhez, egy olyan zenés áhítatra, melynek híre mondhatni véletlenül ért el engem. Habár dicsőítő imaest volt - így szólt a hirdetés - én mégis inkább valamiféle lelki menedéket, búvó, óvóhelyet keresve minden rossz elő, léptem be templomuk ajtaján. Arról nem tudok számot adni, hogy miért éppen oda indultam el vasárnap erre az eseményre, vagy miért éppen ott kerestem menedéket, megnyugvást. Nem tudom megmondani most sem. Úgy érzem a Lélek vezetett oda.

Alig páran, tizenöten ültünk a padokban és ahogy felcsendültek a halk énekek és az Oltáriszentségre tekintettem mely az oltár közepén tündökölt a halovány fényben, éreztem hogy fokozatosan békesség és nyugalom járja át egész bensőmet. Az elmúlt két hét után azok voltak az első olyan percek, amikor nem félelmet hanem újra óvó, ölelő békességet és szeretetet éreztem lelkemben! Annyi aggodalom és szorongás halmozódott fel bennem ami mint valami sűrű köd, úgy lepte be szívemet, lelkemet, gondolataimat, de ott, szinte odamenekülve Jézushoz minden félelmeim elől, minden megváltozott azon az estén! Odavágytan Jézus elé, az Ő mindent elsöprő erejére, szeretetére, békéjére! Szinte hívott az a hirdetés: "Jöjj"! És én szinte szaladtam fel a templom lépcsőjén egészen az ajtóig!
Az imaest után az egyik kedves nővér megszólított és szeretettel bemutatta nekem a templom freskóit illetve amikor elmondtam hogy magam is a ferences lelkiség követője vagyok, még nagyobb szeretettel beszélt Assisi Szent Ferencről és arról a freskóról mely az ő életét ábrázolta. Ezekkel az édes, örömteli pillanatokkal a szívemben indultam haza. Nagyon boldog voltam és vagyok mert nem hittem volna hogy azon az estén ekkora ajándékokkal térek majd haza!
Vasárnap óta csak ennek a látogatásnak valamennyi pillanatát látom magam előtt újra és újra. Már nincs bennem félelem, Jézus mint valami kis darabkát a szívemből kivette, és a helyére az Ő szeretetének és békéjének darabkáját helyezte.

Nem is tudom szégyellnivaló-e a félelem. Restellem hogy nem voltam erősebb, hogy hagytam hogy a félelem így bekerítse egész bensőmet. De Jézus ereje erősebb volt! Nagyon hálás vagyok, hálás és boldog.
Azok a nővérek pedig csodálatosak. Szeretnék a jövőben többet velük lenni.

Nincs is más szavam ezen az éjszakán egy ilyen történés után csak a köszönet és a szeretet szava Jézushoz. Mindkettő Őt illeti!