Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2016.12.19.

2016.12.19 15:18

Aki elrejtette arcát

Kis Szent Teréz breviáriuma
2016-12-19

Ahhoz, hogy a rejtettet megtaláljuk, magunknak is kell rejtőznünk. Életünknek tehát titoknak kell lennie, Jézushoz kell hasonlítanunk, aki elrejtette arcát.

Ezt a mai napomat, munkámat, csendes imádságaimat az én elrejtettségemért ajánlom fel. Ezen a napon inkább csendességbe burkolózom szívesen, hogy Jézussal lehessek, ne érjen el semmi külsőség, a zajos világ, csak belső csend, az a csend melyben Jézussal egy lehetek.
✝♥

Nilnocere - 2016.12.18.

2016.12.18 08:36

Advent negyedik vasárnapjára

Ne a könnyebbet válaszd

Keresztes Szent János aranymondásai
2016-12-18

Mindig arra törekedjél, hogy ne a könnyebbet válaszd, hanem a nehezebbet; ne az éIvezetesebbet, hanem a kellemetlenebbet; ne a magasztosabbat és értékesebbet, hanem az alacsonyabbat és megvetettebbet; ne azt, amiben van valami kívánnivaló, hanem amiben semmi kívánnivaló sincsen; ne a jobbat, hanem az értéktelenebbet válaszd. Jézus Krisztus iránt való szeretetbőI törekedjél mindig a lehető legnagyobb lemondásra, nélkülözésre és szegénységre.

Nilnocere - 2016.12.17.

2016.12.17 06:18

Mint egy gyengéd ölelés, olyan ez a hajnal. Körülölel a ködós utca, a fagyos levegő és melegséget sugároz a komor égbolt is. Tudom és érzem hogy nem egyedül sétálok ma reggel megannyi kétllyel, kérdéssel, kéréssel, vágyakozással a szívemben.

Jézusom, csak mi ketten ✝♥

Nilnocere - 2016.12.17.

2016.12.17 01:44

Ezt az éjszakát nem ajánlottam fel ma eate semmiért és senkiért. Ezen az éjszakán lelkem legmélyéig Jézussal való találkozásomra készülök. Méltó vagyok - e arra hogy elé álljak? A szívemben minden tiszta - e? Van - e valami amit rendbe kell - e tennem? Mindent úgy
teszek - e a dolgaimban ahogy valóban helyes?

Jézus követője vagyok, mert Ő a példaképem.
Hasonló vagyok - e Őhozzá?
✝♥

Nilnocere - 2016.12.16.

2016.12.16 17:17

Aranypéntek - hittan

Válasszátok az életet

II. János Pál pápa breviáriuma
2016-12-16

"Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot" (Mtörv 30,15) - mondja a Próféta. Testvéreim, kérlek benneteket: "Válasszátok az életet!"

Nilnocere - 2016.12.16.

2016.12.16 15:54

December 16. péntek

Ferenc pápa twitter üzenete
2016-12-16

Isten szeretetének, amely képes olvasni minden ember szívében, ismeri a szív legrejtettebb vágyait, az első helyen kell állnia az életünkben.

Szeretet mindenek felett!
✝♥

Nilnocere - 2016.12.16.

2016.12.16 06:55

Harsanva szóló hang kiált,
szétoszlat már minden homályt,
elűzi messze álmaink;
az égből Krisztus fénye int.

Nilnocere - 2016.12.15.

2016.12.15 23:43

Betlehem egyszerűsége

Teréz anya breviáriuma
2016-12-15

Ha Szűzanya és Szent József ma keresnének helyet Jézus számára, menedékül választanák-e a mi házunkat, mindazzal együtt, ami benne van? A mi házunk és a mi életünk visszatükrözi-e Betlehem egyszerűségét?

Nilnocere - 2016.12.15.

2016.12.15 21:53

Adventi kalendárium - 2016. december 15.

Adventi elmélkedések
2016-12-15

"Isten nagyságát és dicsőségét mindig beragyogja az alázat. Milyen csodálatosak az Úr útjai! Alázatossá, kicsinnyé, gyengévé és szegénnyé tette magát, hogy megmutassa, mennyire szereti a világot. Ne féljetek attól, hogy alázatosak, kicsinyek, gyengék vagytok. Így meg tudjátok mutatni Isten iránti szereteteteket."

(Teréz anya breviáriuma)

Ezt az éjszakát az alázatosságért, a kicsinységért, a gyengeségért és a szegénységért ajánlom fel.

Nilnocere - 2016.12.15.

2016.12.15 06:40

Légy áldott Istenem mindörökre! A Te neveddel ébredjen minden reggel szívem és Teveled térjen nyugovóra is. Amíg csak élek, utolsó lélegzetvételemig Téged magasztaljalak Istenem!

Nilnocere - 2016.12.15.

2016.12.15 03:47

Édes ez az éjszaka. Míg mindenki alszik, én csak szárnyalok és szárnyalok a munkámban Istenemmel!

Nilnocere - 2016.12.14.

2016.12.14 23:58

December 14. szerda

Ferenc pápa twitter üzenete
2016-12-14

Ma azt szeretném, ha mindenki emlékezne a saját történetére, az Úrtól kapott ajándékra.

Ragyog a bensőm. Az én mai történetem fényességbe öltöztette a lelkemet. De minden amit az Úr adott nekem eddigi életemben az mind - mind ajándék, a legszebb ajándékok. A legcsillogóbb ajándék amit csak kaphattam az a keresztelésem volt. Az volt a legdrágább és ami a legboldogabbá tett engem.

augusztus 11✝♥

Nilnocere - 2016.12.14.

2016.12.14 14:43

Isten szeretetébe burkolózva végleg elbúcsúztunk nagymamától. Csodálatos beszédet mondott a pap, a lelkem mélyéig hatolt minden egyes szava. Tizenhat évnyi sok szép emlékkel a szívemben, összekulcsolt kézzel, zsebemben a kis utazó feszületemmel álltam szeretteim körében a ravatalozóban és lopva figyeltem családom minden rezdülését. Nagyon boldog vagyok hogy egy ilyen mélységes helyzetben hallhattak a keresztségről, Jézusról, a feltámadásról, az örök életről, Isten szeretetéről és közösen mondhattuk el a Miatyánkat is. Láthatóan mindnyájan megszeppentek ezen a kis közös szentbeszéden. És mintha csak áldást kaptunk volna, a beszéd végére nagy pelyhekben hullani kezdett a hó. A fekete autó a fehér pelyhek közt gurult ki a parcellához. Rendkívül megható és nyugodalmas volt ez a látvány. Teljes szívemből remélem hogy ez a nap elindított valamit szeretteim szívében is és elindulnak végre ők is a hit útján. Ezért a napért örökké hálás leszek Istennek. Jósága, gyengéd szeretete mint egy puha, meleg kéz, mindnyájunk lelkét megsimogatta. Erre a temetésre mindig örömmel fogok visszaemlékezni.
✝♥
Köszönöm Istenem hogy ma megmutattad jóságos arcodat azoknak is, akik még nem ismernek Téged. Segíts hogy ez a találkozás az útkeresőknek a Hozzád vezető út legyen!

Nilnocere - 2016.12.14.

2016.12.14 10:33

Isten, a mi mennyei Atyánk, az élet és halál Ura, megszomorít, de meg is vigasztal, megaláz, de fel is emel, sírba visz, de meg is elevenít. Múlandóvá tette életünket bűneink miatt, de egyszülött Fiát is adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Nilnocere - 2016.12.14.

2016.12.14 07:08

Adventi kalendárium - 2016. december 14.

Adventi elmélkedések
2016-12-14

Kész vagyok elfogadni bármit ad is, és széles mosollyal adni, bármit vesz is el.

(Jöjj, légy a világosságom! "Kalkutta Szentjének" személyes írásai)

Nilnocere - 2016.12.13.

2016.12.13 23:49

Temetésre készülve

Vegyes érzésekkel a szívemben várom a holnapot, nagymama temetését. Még sose voltam adventi időben, a várakozás idejében temetésen. Különös érzés ez. Találkozni a földi elmúlással miközben Jézus eljövetelét ünneplem. Hiszem hogy ez az időszak lelkem javára válik és még jobban megismerhetem, felismerhetem életem történéseiben Isten akaratát.

A ma éjszakám minden imádságát nagymama lelkéért és családtagjaim megtéréséért ajánlom fel, hogy szívükben ez a temetés ne a véget hanem egy új kezdetet, egy új találkozást jelentsen számukra.

Nilnocere - 2016.12.13.

2016.12.13 14:55

Merjünk az élő hit útjára lépni

Böjte Csaba gondolatai
2016-12-13

Olyan jó tudni, hogy van mindannyiunknak egy csodálatos mennyei GPS-e! Merjük bekapcsolni! Merjünk az élő hit útjára lépni! Nyugodtak lehetünk, mert nem lehet úgy eltévedni, hogy gondviselő vezetőm azonnal ne tudná megmutatni a következő helyes lépést! Mindig van tovább!

Nilnocere - 2016.12.13.

2016.12.13 04:56

Csodálatos vagy, Isten, szentélyedben! †

Nilnocere - 2016.12.13.

2016.12.13 02:19

Ezen az éjszakán szomjazik a lelkem az Isten után, a legmélyebb szeretet után. Nem is tudom, hogy emberi mivoltomban mi lehet az ami közelebb és közelebb vihet Hozzá. Imádság, vagy csak egy sóhaj? Vagy valami emberi kézzel megfogható dolog? Emberségemben akadályokba ütközöm, nem érhetek fel az Istenig. Ő viszont átléphet minden akadályt és le léphet hozzám.
Ezt kívánom Istenem, szeretetedre éhes lelkemet töltsd be egészen!

Nilnocere - 2016.12.12.

2016.12.12 23:59

Leírhatatlanul sok minden van a szívemben a karácsony közeledtével. Múltbéli rossz emlékek, lelki kűzdelmek, megbocsájtások, elengedések, döntések. Mind - mind egy - egy történet, hol fájó, hol örömteli, de mindegyikben ott ragyog az én mindenható Istenem, aki szeret és aki mindenben csak a javamat akarja. Nincs is semmi amiért bánkódnék hiszen Isten gyermeke vagyok! Enyém a végtelen égbolt!

✝2015.08.11✝