Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2016.12.12.

2016.12.12 14:59

Isten szeretetével és a várakozás csendességével a szívemben lépek be újra az Őssejttranszplantációs osztály ajtaján. Mert itt is jelen van Krisztus. Minden beteg arcában, minden reménykedő tekintetben, a ki nem mondott reszkető szavakban, minden orvosi segítségben, a kintről beragyogó napsugárban.
✝♥

Nilnocere - 2016.12.12.

2016.12.12 11:00

Nekem is van egy csodálatos műholdam, a jó Isten

Böjte Csaba gondolatai
2016-12-12

Csodálattal szemlélem az ember alkotta gépek alázatát, céltudatos pontosságát, kitartó figyelmét, azt a nyugodt, eredményes munkát, mellyel szolgálnak mindenféle hiszti, duzzogás, fáradság nélkül bennünket. Nekem is van egy csodálatos műholdam, a jó Isten, aki lelkiismeretem által hozzám is szól, vezet céltudatosan. Az élő hitünk hullámhosszán kapcsolatba léphetek vele, nála mindig zöld a lámpa. Jósággal mondja, hogy most jobbra mosolyogj, és légy kedves, aztán most balra figyelj, mert ott tátong a bűn szakadéka. De ha az útszéli tarka virágoktól vonzva letérünk a helyes útról, Ő onnan fentről, látva maréknyi porságunkból fakadó gyengeségünket, szelíd jósággal csak annyit mond: bűnbánat, azaz újratervezés.

Nilnocere - 2016.12.12.

2016.12.12 07:34

Harsanva szóló hang kiált,
szétoszlat már minden homályt,
elűzi messze álmaink;
az égből Krisztus fénye int.

Nilnocere - 2016.12.11.

2016.12.11 10:45

Advent harmadik vasánapjára, örömvasárnap

Az én mennyországom

Kis Szent Teréz breviáriuma
2016-12-11

Az én mennyországom, hogy imádott Istenemre mosolygok, mikor rejtőzködni akar, megpróbálva hitem. Szenvedni a várakozásban, vajon rám tekint-e még. Íme, az én mennyországom!

Nilnocere - 2016.12.10.

2016.12.10 20:41

Dicsértessék az Úr neve napkelettől napnyugatig!

Nilnocere - 2016.12.10.

2016.12.10 13:08

Istent szeretni teljes szívből

Vianney Szent János breviáriuma
2016-12-10

Istent szeretni nem csupán abból áll, hogy ajkunkkal kimondjuk: "Istenem, szeretlek". Istent szeretni teljes szívből, teljes elméből és minden erőnkkel azt jelenti, hogy mindennél jobban szeretjük; készek vagyunk arra, hogy elveszítsük javainkat, becsületünket, sőt életünket is, de semmiképp meg nem bántjuk. Istent szeretni annyit jelent, hogy semmit sem szeretünk jobban Őnála, semmit, ami Vele összeegyeztethetetlen, semmit, ami megosztaná a szívünket.

Nilnocere - 2016.12.10.

2016.12.10 07:55

Urunk, a te neved széles e világon mily csodálatos!

Nilnocere - 2016.12.10.

2016.12.10 04:58

Jó dolog az Urat áldani,
énekkel magasztalni nevedet, Fölséges;
már hajnalban hirdetni jóságodat!

Nilnocere - 2016.12.09.

2016.12.09 17:38

Aranypéntek - hittan

Ignáci Szikrák 12. 09.

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2016-12-09

Az elöljárónak nem azért kell szót fogadni, mert okossággal, jósággal vagy bármely más isteni ajándékkal van felékesítve és felruházva, hanem egyedül azért, mert Istent képviseli.
✝♥

Nilnocere - 2016.12.09.

2016.12.09 11:47

Szeressétek szép küldetéseteket

Teréz anya breviáriuma
2016-12-09

Isten ezer más személy közül bennünket választott egy nagy és szépséges küldetésre: kinyilvánítani Előtte és az egész világ előtt, hogy teljes szívvel, szegénységben, engedelmességben és irgalmasságban akarjuk Őt szolgálni.
Azt kívánom nektek és tőletek, hogy becsüljétek meg és őszintén szeressétek szép küldetéseteket, legyetek hűek annak szelleméhez.

Nilnocere - 2016.12.09.

2016.12.09 05:21

Ma reggel Szent Klárával és Szent Ferenccel a szívemben ébredtem. Nagyon nagy boldogság úgy ébredni hogy tudom hova és kikhez tartozom. Melegséget önt a szívembe a ferences lelkiség, a szeretet amit mindennap megtapasztalok e közösség által. Én vagyok a leggazdagabb e világon, mert olyan kincsem van amilyen keveseknek!
Szeretet, közösség, istengyermekség. Így teljes a szívem!

Nilnocere - 2016.12.08.

2016.12.08 13:40

Adventi kalendárium - 2016. december 8.

Adventi elmélkedések
2016-12-08

"A Szűzanya hivatása az volt, hogy az életébe fogadja Jézust. Elfogadta, hogy az Úr szolgálóleánya legyen. Aztán sietve elvitte Jézust Keresztelő Szent Jánosnak és az édesanyjának. Napjainkban is ugyanez az élő Jézus jön el hozzánk, s Máriához hasonlóan nekünk is sietve kell Őt adnunk másoknak."

(Kalkuttai Szent Teréz anya bölcsességei)

Nilnocere - 2016.12.08.

2016.12.08 07:39

Ó tisztaságos Anyánk! Szeplőtelen vagy és méltó arra, hogy Istent hordozzad!

Nilnocere - 2016.12.08.

2016.12.08 05:03

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSÁNAK ÜNNEPÉRE

Megváltás végtelen üdvözítő hatalma

II. János Pál pápa breviáriuma
2016-12-08

Ó, Krisztus Anyja, halld meg kiáltásunk hangját, melyben minden ember, egész társadalmak szenvedése benne remeg! Segíts, hogy a Szentlélek erejével legyőzhessünk minden bűnt: az ember és a "világ bűnét", bűnt minden formájában. Nyilvánuljon meg még egyszer a világ történetében a Megváltás végtelen üdvözítő hatalma: az irgalmas szeretet hatalma! Állítsa meg a rosszat! FormáIja át a lelkiismereteket! A Te Szeplőtelen Szívedben ragyogjon föl mindannyiunk számára a Remény világossága!

Ezt a mai napot Szűzanyának ajánlom fel. Az ő végtelen gyengédségéért, irgalmáért, anyai szeretetéért amivel körülölel nap mint nap.

Nilnocere - 2016.12.07.

2016.12.07 21:28

Átutazóban vagyunk

Kis Szent Teréz breviáriuma
2016-12-07

Ó, mennyire édes arra gondolni, hogy az örökkévalóság partjai felé hajózunk! Az élet rövidségének gondolata bátorsággal tölt el, segít kibírni az út fáradalmait. Átutazóban vagyunk, s egyáltalán nincs itt állandó szállásunk.

Nilnocere - 2016.12.07.

2016.12.07 05:06

December 7 szerda

Ferenc pápa twitter üzenete
2016-12-07

Jézus értelmet ad az életemnek itt a földön, és segít reménykedni az eljövendő életben.

Nilnocere - 2016.12.06.

2016.12.06 21:49

Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek

Vianney Szent János breviáriuma
2016-12-06

Istenem, bocsáss meg nekünk, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. A jó Isten csak azoknak fog megbocsátani, akik maguk is megbocsátottak: ez törvény. Akadnak, akik annyira viszik az ostobaságban, hogy nem mondják a Miatyánknak ezt a részét: mintha Isten nem látna szívük mélyébe, hanem csak az ajkak mozgását figyelné.

Erről az elmélkedésről eszembe jut egy hittan órám amin azt tanultuk hogy embertársainktól mennyire és milyen mértékben függ üdvösségünk. Hány ember volt az életünkben akik jogosan bántódtak meg és nem tudtak nekünk megbocsájtani és mi meg tudunk - bocsájtani az ellenünk vétkezőknek? Gyakran jut eszembe hogy az én eddigi életemben, a múltamban vajon hány ember lehet akik nem bocsájtottak meg nekem? Hány ember van, akiknek tüske van a szívében az én viselkedésem vagy valamilyen rossz tettem miatt? Megbocsájtottak vagy meg fognak - e tudni bocsájtani nekem valaha? Telnek az életemben a napok, a hetek, a hónapok, az évek és tucatnyi embert hagytam már magam mögött és csak Isten tudhatja igazán, hogy akik egykor életem részesei voltak akár egy röpke órára vagy hosszú időkre, hogy azoknak a szívükben ott van - e valami rossz érzés amelyet én hagytam bennük.
Lesz - e alkalmam mindent jóvátenni? Meg tudnak - e bocsájtani és én magam is meg tudok - e őszinte, tiszta szívvel bocsájtani mindazoknak akik engem bántottak?
✝♥

Nilnocere - 2016.12.06.

2016.12.06 20:22

Méltó a Bárány, akit megöltek, †
hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség,
az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás!

Nilnocere - 2016.12.06.

2016.12.06 19:13

Méltó vagy, Urunk, Istenünk,
hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen,
mert a mindenséget te alkottad,
akaratod hívott létre és teremtett mindent.

Nilnocere - 2016.12.06.

2016.12.06 14:18

Én szeretem Őt?

Teréz anya breviáriuma
2016-12-06

Biztos vagyok abban, hogy Jézus szeret engem? És abban, hogy én szeretem Őt? Ez a meggyőződés olyan, mint a napsugár, amely a fatörzsön át fölszívja a nedvet és kivirágoztatja a bimbókat. Ez a meggyőződés a szikla, amelyre lelki és szellemi életünknek épülnie kell. Hogyan juthatunk erre a meggyőződésre?
Ismernünk kell Jézust, szeretnünk kell Jézust, szolgálnunk kell Jézust. Az imádságon, az elmélkedésen át ismerjük meg Őt - és a hétköznapi kötelességeken keresztül.

Nincs más igaz öröm ebben az életben mint a Te kereszted Jézus!