Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2016.11.18.

2016.11.18 06:32

Ezt a hosszú, teendőkkel teli napot és minden történését, a munkámat, az elfekvő osztály minden kűzdelmét, nagybeteg testvérem szenvedéseit, a mai hittan órámat, kis szeretet csoportunk minden szívbéli rezdülését és minden kísértést mely a mélységekig meggyötör a Szűzanyához emelem fel.

Drága Szűzanya, most belőled merítek erőt minden kűzdelemhez. Csodálatos találkozásunk a szívemben ragyog!

Nilnocere - 2016.11.16.

2016.11.16 23:09

Édes vigasztalás és csendesség. Ez van a lelkemben azóta amióta terheimet, titkaimat kimondtam, meggyóntam s letettem a Szűzanya lábai elé. Csend, béke és megnyugvás van egész bensőmben. Hosszú hónapok óta mart és rombolt minden ki nem mondott teher, most pedig a Szűzanya ringat gyengéden a karjaiban. Csendben pihen a testem, a lelkem az Ő mélységes szeretetében.

Nilnocere - 2016.11.13.

2016.11.13 20:23

Szentkút

Csendesség, imádság, vigasztalás, megnyugvás. Ezekkel a szavakkal tudnám jellemezni villámlátogatásomat a Szűzanyánál. Elbújtam mögé a szégyeneimmel, a gyengeségeimmel, a vétkeimmel, minden lelki bajommal és sok fájó beismeréssel együtt amik hónapok óta nem hagytak nyugodni.
Ő pedig palástjával csendben betakargatott, megvigasztalt, őrködött felettem és csak törölgette s törölgette könnyeimet.
Szeretetteljes vigasztalás és megnyugvás volt ez a két nap. A Szűzanya végtelen gyengédsége, oltalma, védelme, szeretete, minden maró lelki kínt elsöpört és virágszirmokat hintett szerte szét a lelkembe oda ahol korábban sebek éktelenkedtek. Illatár van a lelkemben, békesség a szívemben és könnyek, édes könnyek a szememben.

Ezt a két rendkívüli napot csakúgy mint augusztus 11-ét, sosem fogom elfeledni.
✝♥

Nilnocere - 2016.11.11.

2016.11.11 23:16

Nagyon nehéz hetet hagytam magam mögött mind testileg mind lelkileg. Minden napra csak az égből remélhettem segítséget mert önerőből sehol sem tudtam volna szívvel - lélekkel helytállni.
De van egy csodálatos Istenem akire mindig minden helyzetben számíthattam és akiből erőt meríthettem.
Elég volt olykor csak az égre tekintenem és tudtam nem vagyok egyedül. A válságos helyzetekben pedig mint egy fátyol, beborított mindent az irgalom. Hálás vagyok minden átélt pillanatért.

Kimerülten de annál nagyobb örömmel és boldogsággal indulok útnak reggel drága Szűzanyámhoz, szívem Királynőjéhez, titkaim Őrzőjéhez, az én égi Édesanyámhoz gyengéd karjaiba megpihenni, letenni lábai elé mindazt ami a szívemben, a lelkemben van mélyen elzárva, amit nem tudtam és nem tudok kimondani senkinek sem.

Mátraverebély - Szentkút
2016.11.12 - 2016.11.13.

✝Augusztus 11✝

Nilnocere - 2016.11.11.

2016.11.11 11:44

A szeretet szeretetszolgálat

Teréz anya breviáriuma
2016-11-11

Szeretet. Ne éljünk vissza ezzel a szóval. Ma a világban a "szeretet" szó önző szeretetet jelent, öncélú szeretetet.
A szeretet szeretetszolgálat, és nekünk jó példát kell mutatnunk ebből a szeretetből.
Sok minden világossá válik családunkban és életünkben, ha megtanulunk szeretni és világosan látni az első parancsolatot. Szent János mondja: "Ha azt állítod, hogy szereted Istent, akit nem látsz, és megveted testvéredet, akit látsz, akkor hazug vagy"
(1Jn 4,20)

Őssejtranszplantációs osztály, szeretet, egység!
✝♥

Nilnocere - 2016.11.11.

2016.11.11 06:45

Felharsan már a kakasszó,
éj sötétet old e jel,
és az éjfél vak rémeit
mint felleget űzi el.
Jóságos Úr, hozzád térünk,
s buzgón kérünk, légy velünk.

Nilnocere - 2016.11.10.

2016.11.10 23:55

Az Úr az én örökrészem és kelyhem,
te irányítod, Uram, sorsomat.

Nilnocere - 2016.11.10.

2016.11.10 18:35

Irgalmasságom és erősségem ő nékem,
menedékem és szabadulásom,
védőpajzsom, benne remélek.

Nilnocere - 2016.11.10.

2016.11.10 15:10

Uram, én tebenned bízom és kitartok igéd mellett.

Nilnocere - 2016.11.10.

2016.11.10 12:19

A törvény tökéletes teljesítése a szeretet.
(Róm 13,10)

Nilnocere - 2016.11.10.

2016.11.10 09:05

Hittel, bizalommal indulok neki Uram minden teendőmnek ami vár rám az elkövetkező két hétben. Hívlak Téged Uram, Te ragyogd be lépteimet!
Adj nekem erőt, türelmet, kitartást munkámban, nagybeteg testvérem gondjaiban, az elfekvő osztály látogatásaiban ami mindig oly nehéz és a mindennapi teendőimben!
Egyetlen percre se feledje a szívem drága Nevedet!

Belőled, általad, érted!

Nilnocere - 2016.11.10.

2016.11.10 07:06

Hadd halljam minden reggel, hogy jóságos vagy, Uram!

Nilnocere - 2016.11.10.

2016.11.10 05:40

A nappal szárnyas hírnöke
jelenti már, hogy jő a fény;
a lelkek ébresztője is,
Krisztus, bennünket élni hív:

„Hagyjátok már az ágyakat,
ti ernyedt, kába tétlenek;
szilárdan, tisztán, éberen
virrasszatok; közel vagyok!”

Hogy fényes szellők szárnyain
ha kél a hajnal, s gyúl az ég,
munkára készen kezdjük el
az új napot s az új reményt!

Nilnocere - 2016.11.09.

2016.11.09 23:50

Remélek az Úrban, benne remél a lelkem és bízom ígéretében.

Szeretlek, szeretlek Istenem!

Nilnocere - 2016.11.09.

2016.11.09 19:45

Szívemben hordozom és imádkozom csendességgel nagybeteg testvéremért és szeretet közösségemért akikkel ma nem lehetek együtt.

Őrizd meg Uram mindazokat akik kedvesek a szívemnek!

Nilnocere - 2016.11.09.

2016.11.09 18:37

Minden szenvedő mellett

II. János Pál pápa breviáriuma
2016-11-09

Fontos, hogy minden szenvedő mellett legyen egy testvér, aki szeretettel együtt virraszt vele. Minden hivőnek kötelessége, hogy a szenvedőket megajándékozza szeretetével, hasonlóan az Irgalmas Szamaritánushoz, akiről Krisztus beszél az ismert evangéliumi példabeszédben.
Soha ne "menjünk el" mellettük! Ellenkezőleg, álljunk meg, hajoljunk le a megtört és szenvedő emberekhez, hogy könnyítsünk szenvedéseiken és nehézségeiken, segítsünk, hogy azokat könnyebben viselhessék. Ily módon hirdetjük a vigasztalás és a szeretet Evangéliumát; a ma emberi épp ezt a tanúságtételt várják minden kereszténytől.
✝♥

Nilnocere - 2016.11.09.

2016.11.09 16:44

Uram, téged szólít kiáltásom, mert nagyon remélek igéidben.

Nilnocere - 2016.11.08.

2016.11.08 23:25

Ne rejtsd el előlem arcodat, mert csak benned bízom!

Nilnocere - 2016.11.08.

2016.11.08 13:55

Ma megrettent a lelkem mindattól amit ma láttam.
A mai napomat és minden imádságomat nagybeteg testvérem testi kínjaiért ajánlom fel.

Uram irgalmazz!

Nilnocere - 2016.11.08.

2016.11.08 10:51

Nagy nehézségekkel indult ez a nap. Aggódva tartok nagybeteg testvéremhez mert nagy fájdalmakkal kűzd. Nem tudom hogyan és mivel enyhíthetném fájdalmait, hogyan erősíthetném gyermeki lelkét hogy tartson ki. Nagyon nehéz egy beteg ember szenvedéseit nézni.
Az egyetlen segítségem e nagy bajban a szüntelen imádság és az én irgalmas Istenem.

Istenem, jöjj segítségemre!
Uram, segíts meg engem!