Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2016.10.27.

2016.10.27 05:14

A mai napomat a szeretetért ajánlom fel. Szeretetben izzon minden keresztény szív!
✝♥

Nilnocere - 2016.10.26.

2016.10.26 18:44

Aranyszerda - hittan

Ma olyasmi után vágyódott a lelkem ami hamis, ami nem valós. Fájt érte a szívem, beleroskadt a bensőm.
Ma nagybeteg katolikus testvérem előtt újra nehézségek sora állt, vele együtt reméltem hogy minden rendben legyen és az égig emtük vágyunkat, hogy jöjjön össze a donáció és végre legyenek eredmények.
Sok kusza történést hagytam mögött az elmúlt napokban, fáradtságos hajnalokat és zaklatott éjszakákat.
De van egy csodálatos lelkiségem jószívű testvérekkel és még egy ezeknél is csodálatosabb Istenem akivel mindezek a terhek édességek.

Minden szenvedés, fájó történet mögött a Szeretet áll.

Nilnocere - 2016.10.26.

2016.10.26 11:41

Hittel vallom, Uram: az én osztályrészem,
hogy igéidet megtartsam.

Nilnocere - 2016.10.26.

2016.10.26 07:37

Emlékezem az Úr nagy tetteiről,
emlékezem kezdettől adott csodáiról.
Minden művedről elmélkedem,
nagyszerű tetteidről gondolkodom.

Nilnocere - 2016.10.25.

2016.10.25 22:40

Ó, édes Istenem! Hálát rebeg lelkem,
Hogy egész napon át úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet, szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen szívemet fehérre!

Virrasszon felettem gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel testemet, lelkemet!

Szűz Anyám s őrangyal, legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem.
Ámen.

Nilnocere - 2016.10.25.

2016.10.25 19:10

Méltó vagy, Urunk, Istenünk,
hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen,
mert a mindenséget te alkottad,
akaratod hívott létre és teremtett mindent.

Nilnocere - 2016.10.25.

2016.10.25 07:49

Világosságodat és hűségedet küldd el, †
azok vezéreljenek engem
szent hegyedre, a te hajlékodba.
Odalépek akkor Isten oltárához, †
Istenhez, aki nekem ujjongó örömöm.
Citeraszóval magasztallak téged, Isten,
én Istenem.

Nilnocere - 2016.10.25

2016.10.25 05:35

Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldellő réteken legeltet.
A nyugalom vizéhez terel és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel, nevéhez híven.
Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, pásztorbotod biztonságot ad.
Számomra asztalt terítettél, ellenségeimnek szeme láttára. Fejemet megkented olajjal, s a poharam színültig töltötted.
Kegyelmed és jóságod vezet életemnek minden napján, s az Úr házában lakhatom örök időkön át.

Nilnocere - 2016.10.24.

2016.10.24 21:44

Föllelkesülök parancsaidtól,
mert örömöm telik bennük.

Nilnocere - 2016.10.24.

2016.10.24 18:23

Feléd tartva széles úton járok,
mert parancsaidat fürkészem.

Nilnocere - 2016.10.24.

2016.10.24 13:57

Fogyni ne hagyd számból a hűség szavát,
ítéleteidben van reményem.

Nilnocere - 2016.10.24.

2016.10.24 09:45

Fölöttem lebegjen irgalmad, Uram,
és szabadításod, amit ígértél.

Nilnocere - 2016.10.24.

2016.10.24 07:39

Mint szarvas sóvárog a forrásvízre,
úgy áhít a lelkem, téged, Istenem.
Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után.

Nilnocere - 2016.10.23.

2016.10.23 20:02

A mi Istenünk a mennyben lakik, és amit akar, mindazt végrehajtja, alleluja!

Nilnocere - 2016.10.23.

2016.10.23 11:07

Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom:
zöldellő mezőkön terelget engem.
Csöndes vizekhez vezet és lelkemet felüdíti.

Nilnocere - 2016.10.23.

2016.10.23 06:22

Mondj áldást, lelkem, az Úrnak:
csodálatos a te nagyságod, Uram, Istenem!
Fölséget és pompát öltöttél magadra,
a fényesség a te palástod.

Nilnocere - 2016.10.22.

2016.10.22 23:57

Ne féljetek!

II. János Pál pápa breviáriuma
2016-10-22

Mit is mondhatnék? Bármit mondanék, szegényes és fakó lenne ahhoz képest, amit ebben a percben a szívem érez.
És ahhoz képest is, amit a ti szívetek érez. Hagyjuk hát a szavakat! Hadd maradjon az egyszerű, mély hallgatás Isten színe előtt, amely már önmagában is imádság.
Ne féljetek! Nyissátok, sőt tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt!

Nilnocere - 2016.10.22.

2016.10.22 12:29

Szememet hozzád emelem,
hozzád, aki a mennyben élsz.

Nilnocere - 2016.10.22.

2016.10.22 10:25

Áldom az Urat minden időben,
dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik,
hallják meg a szelídek, és örvendezzenek.
Magasztaljátok az Urat velem együtt,
dicsőítsük az ő nevét mindnyájan!

Nilnocere - 2016.10.22.

2016.10.22 01:22

Végtelenül igazságos Isten

Kis Szent Teréz breviáriuma
2016-10-22

Milyen édes öröm elgondolni, hogy a Jó Isten Igazságos, vagyis, hogy számon tartja gyöngeségeinket, hogy tökéletesen ismeri természetünk törékenységét. Hát akkor mitől féljek? Ó, a végtelenül igazságos Isten, aki annyi jósággal bocsátotta meg a tékozló fiú minden hibáját, vajon nem lesz-e Igazságos velem szemben is, aki mindig Ővele vagyok?