Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2016.10.15.

(Nilnocere, 2016.10.15 01:42)

Éjszaka van és én gondolatban zajos munkahelyemtől most távol járok. Szeretet körutam jár a fejemben és az hogy mekkora öröm volt Isten nevében járni - kelni, köszönteni és beszélgetni idegen emberekkel, megnyitni bizalommal a szívem minden Isten adta új élmény előtt.
Szeretet ittasan indultam útnak minden nap és olyan boldogságot éreztem mintha az egész világ az enyém lett volna! Csendben fürdött és fürdik a lelkem máig abban a gazdagságban amit lelkileg kaptam. Belémivódott a sok jó és a sok szép, felöltöztették bensőmet. Pedig valahogy semmi sem változott de mégis azóta minden olyan más lett!
Közeleg a születésnapom és szívem szerint újra útra kelnék ha tehetném. Visszamennék minden állomásomra de leginkább Szentkútra mely szeretet körutam fénypontja volt. Az volt a mindenség a lelkemnek! De így is hálás vagyok és boldog hogy ilyen élményekben lehetett részem. Életre szóló ajándék volt Istentől.

2016.10.14.

(Nilnocere, 2016.10.14 20:41)

Ma nagyon sok mindenkiért kell imádkoznom. Imádkozom teljes szívvel munkatársaimért hogy békességgel legyünk egymás iránt mindnyájan, imádkozom családom minden tagjáért, nagybeteg testvéremért aki otthon van jelenleg a családjával, imádkozom ferences tesrvéreimért, szeretettel hordozom őket gondolatban, imádkozom hittan társaimért és imádkozom azéet hogy a szívem mindig és minden helyzetben tiszta maradjon Isten előtt.

2016.10.13.

(Nilnocere, 2016.10.13 02:32)

Testetek, lelketek minden erejével

Teréz anya breviáriuma
2016-10-13

Mint a szeretet virágát, úgy ajánljatok föl Istennek
- minden szót, amelyet kiejtetek,
- minden pillanatot, amelyet megéltek,
- minden gondolatot, amely megszületik bennetek.
Ahhoz, hogy hűségesek lehessünk, egyre jobban kell szeretnünk Istent. Testetek és lelketek minden erejével szeressétek Őt!

2016.10.13.

(Nilnocere, 2016.10.13 00:21)

Köszönöm hogy meggyógyítottál kemény betegségemből és visszatérhettem munkámhoz, a mindennapi teendőimhez. Kérlek ne büntess engem betegségekkel. Ismersz engem és tudom én is, miért kell felelnem előtted. Bánom minden rossz döntésemet, gyengeségemet, kérlek tarts meg engem egészségben hogy javíthassam hibáimat szüntelen, hogy mindent jóra fordíthassak! Irgalmadban reménykedem minden nap. Gyenge de őszinte a szívem.

2016.10.12.

(Nilnocere, 2016.10.12 20:40)

Uram, te megvizsgálsz, és jól ismersz engem,
tudod, ha leülök vagy ha fölkelek.
Messziről ismered gondolataimat,
szemmel tartod jártomat-keltemet.
Jól látod minden utamat, †
hiszen szavam még el sem éri nyelvemet,
íme, te már jól ismered, Uram.
Minden oldalról körülfogtál,
és kezedet rajtam nyugtatod.
Csodálatos ezt tudnom,
oly magasztos, hogy fel sem foghatom!

2016.10.12.

(Nilnocere, 2016.10.12 17:28)

Nekem az Úr erős váram, és oltalmazó sziklám.

2016.10.12.

(Nilnocere, 2016.10.12 14:01)

Uram, számonkérés Istene,
számonkérés Istene, jelenj meg ragyogva!

2016.10.12.

(Nilnocere, 2016.10.12 09:12)

Dicsérd, lelkem, az Urat; †
az Urat dicsérem, amíg élek,
zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek!

2016.10.12.

(Nilnocere, 2016.10.12 05:48)

Áldjad, lelkem, az Urat,
egész bensőm az ő szent nevét áldja!
Áldjad, lelkem, az Urat,
és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett!

2016.10.11.

(Nilnocere, 2016.10.11 23:56)

Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből,
mert ajkam igéit meghallgattad.
Angyalaid színe előtt magasztallak,
leborulok szent templomodban.

Áldom szent nevedet, †
hűséges szeretetedért,
mert mindennél magasztosabbá tetted
nevedet és ígéretedet.

2016.10.11.

(Nilnocere, 2016.10.11 15:13)

ÖRÖMHÍR

Ma kaptam a jó hírt, hogy nagybeteg hittestvéremet ma 4 hónapos "rabság" után egy rövid időre haza engedik! Tegnapi látogatásom nagyon örömteli volt, vígkedélyű és bizakodó volt és fizikálisan is kicsattanó formának örvendett. Utolsó látogatásom óta pedig jópár kilót is sikerült felszednie a folyamatos sugárkezelések ellenére is! Korábbi kérésére tegnap egy kezdő angol nyelvkönyvvel is megajándékoztam mert régebbi tervei közt szerepelt az is hogy ha jobban lesz, angolul szeretne megtanulni. A leletei jók lettek ma, így végre hazamehet a családjához. A felesége autóval viszi haza.
Csodálatos és igen megnyugtató hír ez! Nagyon örülök hogy hazamegy, a sok reményvesztett hét után amit megélt, a családjával való problémák és a lehangoló gondolatai után igazi örömhír ez!
Remélem Isten irgalmasságáról és jóságáról nem feledkezik meg és hálát ad a nem várt jó fordulatokért.

Én azonban már most helyette is dicséretet és áldást mondok Urunknak mert nélküle semmi sem ment volna! Életének egy igen nehét szakaszába csöppentem ismeretlenül és nagyon örömteli hogy ilyen jól alakultak mostanra a dolgok.

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké!
Ámen, ámen!

2016.10.10.

(Nilnocere, 2016.10.10 16:28)

Hittel, reménnyel és békességgel a szívemben ma újra meglátogattam nagybeteg embertársamat. Ragyogó volt az összkép és a kedv is! Bizalmasává lettem látogatásaim során és ma lelki nehézségeit, aggodalmait osztotta meg velem és ez a bizalom nagyon tiszteletre méltó! Elrejtettem szavait a lelkembe. Nyugodt, békés beszélgetéssel lettünk ma úgy érzem mindketten gazdagabbak.

Köszönöm Istenem hogy egy ilyen élethelyzettel ajándékoztál meg! Segíthetek és ez nagyon nagy örömmel tölt el. Minden látogatás formálja, alakítgatja szívemet és erősíti az örök törvényt, a Te törvényedet Uram: SZERETET MINDENEK FELETT!

2016.10.10.

(Nilnocere, 2016.10.10 11:47)

Rendelkezéseid csodálatosak,
ezért figyel azokra a lelkem.
Ragyogva világít szavad fénye,
értelmessé teszi a kicsinyeket.

2016.10.10.

(Nilnocere, 2016.10.10 09:53)

Október 10. hétfő

Ferenc pápa twitter üzenete
2016-10-10

Nekünk, keresztényeknek van egy édesanyánk, ugyanaz, aki Jézus édesanyja. Van egy atyánk, ugyanaz, aki Jézus atyja. Nem vagyunk árvák!

Isten gyermeke vagyok!

2016.10.10.

(Nilnocere, 2016.10.10 08:20)

Elárasztottál minket reggel irgalmaddal, Urunk!

2016.10.09.

(Nilnocere, 2016.10.09 23:43)

Ma is nagyon sok mindenért mondhatok hálát Istennek! Az egészségemért, a családomért, a munkámért, a ferences közösségemért és a ferences testvéreimért. A templomunkért ami minden időben csak úgy ragyog! A megannyi lelki szépségért ami nap mint nap gazdagít és melegséggel árasztja el a szívemet, a lelkemet! S az érzésért hogy Istenhez tartozhatom! Hogy van valaki aki gondomat viseli, a tenyerén hordoz, reményt ültet a szívembe minden nap, erősít, szeret és védelmez!
Mit is kívánhatnék ennél többet az életemben? Mindenem megvan mert van egy csodálatos Istenem!

2016.10.08.

(Nilnocere, 2016.10.08 16:46)

Ő a bölcs Szűz, hódoló hittel Fiút foganó;
Csillag: napot ringató, Hold: ködöket oszlató.

2016.10.08.

(Nilnocere, 2016.10.08 14:04)

SZŰZ MÁRIA MAGYAROK NAGYASSZONYA, MAGYARORSZÁG FŐPÁTRONÁJÁNAK ünnepére

Minden méznél édesebb, drágakőnél fényesebb, tisztaságos liliom, búban-rosszban oltalom.

2016.10.07.

(Nilnocere, 2016.10.07 21:31)

Láttam a Szépségest mint galambot: rózsabokrok és a völgyek liliomai között.

Augusztus 11 ✝❤

2016.10.07.

(Nilnocere, 2016.10.07 18:09)

Rózsafüzér Királynőjének ünnepére

Kimondhatatlan boldogsággal és hálával a szívemben ünneplem ezt a napot. A vérem átment a vizsgálatokon és a másodlagos őssejt donációról szóló nyilatkozatot is aláírhattam a tegnapi nap folyamán. Újabb két csőnyi vért vettek de immár a DNS - em azonosításához illetve a donorra váró betegek egyeztetéséhez. Isten megadta nekünk ezt a lépést, melyre feszülten várakoztunk. Fantasztikus érzés! Az elkövetkező napokban megtörténik az egyeztetés és ha Istenünk is úgy akarja, találnak egyezést az én őssejtem és nagybeteg testvérem őssejtje közt.
Mi mindent megtettünk, ami emberként megtehető volt, imádsággal, buzgósággal, reménnységgel a szívünkben.
Minden ami ezután történik továbbra is Istenünk kezében van. Ami az ő terve minden úgy legyen!

Köszönöm Uram hogy velünk voltál minden nehéz pillanatban, minden szomorúságban és minden élettel teli percben. Lángoló szívvel ünneplünk!

A mai hittan órát mint dicsőítést az én csodálatos Istenemhez és a Szűzanyához emelem fel!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »