Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2016.10.22.

2016.10.22 10:25

Áldom az Urat minden időben,
dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik,
hallják meg a szelídek, és örvendezzenek.
Magasztaljátok az Urat velem együtt,
dicsőítsük az ő nevét mindnyájan!

Nilnocere - 2016.10.22.

2016.10.22 01:22

Végtelenül igazságos Isten

Kis Szent Teréz breviáriuma
2016-10-22

Milyen édes öröm elgondolni, hogy a Jó Isten Igazságos, vagyis, hogy számon tartja gyöngeségeinket, hogy tökéletesen ismeri természetünk törékenységét. Hát akkor mitől féljek? Ó, a végtelenül igazságos Isten, aki annyi jósággal bocsátotta meg a tékozló fiú minden hibáját, vajon nem lesz-e Igazságos velem szemben is, aki mindig Ővele vagyok?

Nilnocere - 2016.10.21.

2016.10.21 12:45

Azt kívánom Uram ezen a borongós, esős napon hogy ahogy az eső, úgy hulljon áldásod minden elesett, bajba jutott, reménytelenségben élő emberre. Annyi ember kiált Hozzád Istenem, halld meg könyörgésüket!

Nilnocere - 2016.10.20.

2016.10.20 23:50

Minden egyes szóért

Keresztes Szent János aranymondásai
2016-10-20

Sohase felejtsd el, hogy az Isten szigorú számadást követel majd tőled minden egyes szóért, amelyet nem engedelmességből mondtál.

Nilnocere - 2016.10.20.

2016.10.20 15:16

Délután három óra

Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!

Nilnocere - 2016.10.20.

2016.10.20 12:33

Ignáci Szikrák 10. 20.

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2016-10-20

Minthogy a szeretet tárgya végtelen, a szeretetben mindig haladhatunk és tökéletesedhetünk.

Szeretet mindenek felett!

Nilnocere - 2016.10.20.

2016.10.20 00:45

Jó dolog az életet szolgálni

Böjte Csaba gondolatai
2016-10-20

Jó dolog láthatatlan angyalként e világon keresztülsuhanni, itt-ott csendesen megállva, az életet szolgálni, szeretni az alkotás Istenét. Nagyon jó dolog élni és alkotni! Ha az Isten maga mondaná, hogy nincs túlvilág, és nem tartják számon a szeretetből adott pohár vizet, a jó szót, a lehajló gyöngédséget, a másokért végzett munkát, én akkor is ezen az úton mennék tovább, mert jó dolog jónak lenni, alkotni, a létezés örömét megosztani embertársaiddal.

Nilnocere - 2016.10.19.

2016.10.19 21:33

Felvillannó megismerések

Kis Szent Teréz breviáriuma
2016-10-19

Soha nem hallottam Őt beszélni, de érzem, hogy bennem van minden pillanatomban, vezet és sugallja, amit mondanom vagy tennem kell. Pontosan abban a percben villannak fel olyan megismerések, amilyenek soha nem voltak világosak előttem, mikor szükségem van rájuk s a leggyakrabban nem is elmélkedéseim alatt jönnek gazdagon, hanem napi elfoglaltságaim közepette.

Nilnocere - 2016.10.19.

2016.10.19 16:42

Beszédes ajkamon szüntelen
a te ajkad igéit ismételgetem.
Bizonyságaid útján boldogabb vagyok,
mint akármilyen gazdagságban.

Nilnocere - 2016.10.19.

2016.10.19 13:26

Mai munkámat a keresztény életért ajánlom fel.

Nilnocere - 2016.10.19

2016.10.19 08:52

Istenünk, szereteted a mi nagy kincsünk,
szárnyad árnyékában nyernek oltalmat az emberek.
Házad gazdagságától megittasodnak,
gyönyörűséged patakját adod italul nekik,
mert tenálad van az élet forrása,
s a te fényedben látjuk az igazi fényt.

Nilnocere - 2016.10.19.

2016.10.19 01:16

Mit is mondhatnék neked Istenem örömteli születésnapom után. Mindenemet amim csak van Neked köszönhetek! Minden ami körülölel, szép és jó Tőled van! Én mégis hálát zengek Neked minden örömért amivel gazdaggá teszed a napjaimat.
A szeretett templomomért, a ferences lelkiségért melyben már - már csaknem elveszek olyannyira szeretem, a testvérekért, a hittan órákért, a sok jóakaratú emberért akikkel az órákon találkozom, a hittan oktatóimért akik mint nevelők úgy hatottak mindig is az életemre!. Hálás vagyok azokért az emberekért akiket családomnak mondhatok boldogságos szívvel, a munkámért és munkatársaimért a keresztelésemért és az életemért!

Nem nyugodhat le és nem ébredhet fel új nap az én hálám nélkül Neked sohasem!

Nilnocere - 2016.10.18.

2016.10.18 15:56

Legkedvesebb vezetőm ma így köszöntött engem:
Isten éltessen nagyon sokáig!
Igen, az én drága Istenem szeretete, irgalma, gondoskodása legyen velem és éltessen minden napomon! Benne teljesedjék ki a szívem, a lelkem s az életem! Ez volt a legszebb mondat amit csak kaphattam ma. Csendben ragyog a lelkem!

Nilnocere - 2016.10

2016.10.18 15:50

Legkedvesebb vezetőm ma így köszöntött engem:
Isten éltessen nagyon sokáig!
Igen, az én drága Istenem szeretete, irgalma, gondoskodása legyen velem és éltessen minden napomon! Benne teljesedjék ki a szívem, a lelkem s az életem! Ez volt a legszebb mondat amit csak kaphattam ma. Ragyog a lelkem!

Nilnocere - 2016.10.18.

2016.10.18 13:12

A mai napomat, munkámat, szívemet, minden imádságomat és életem minden napját az én drága Istenemnek ajánlom fel.

Életem minden napja a Tiéd, előtted van.

Nilnocere - 2016.10.17.

2016.10.17 23:58

Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből,
és nevedet dicsőítem mindörökké!

Nilnocere - 2016.10.17.

2016.10.17 22:35

Csendben, lángoló szívvel várom a holnapi napot. Minden évem melyet szeretetedben élhetek meg ajándék, a legnagyobb, a legszebb, a legdrágább. Nem is kívánhatnék mást csak azt hogy minden évem ugyanilyen szép legyen gyermekedként.

Nilnocere - 2016.10.17.

2016.10.17 22:17

Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja,
aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket.

Nilnocere - 2016.10.17.

2016.10.17 16:44

Megszerezni a mennyországot

Vianney Szent János breviáriuma
2016-10-17

Ó, mily nagy dolog megszerezni a mennyországot! Mi kell hozzá? Szívtisztaság, a világ megvetése, Isten szeretete.

Nilnocere - 2016.10.17.

2016.10.17 12:37

Ajkam szólása, szívem gondolata †
legyen kedves előtted,
én Uram, segítőm és megváltóm!