Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2022.06.19.

2022.06.19 23:43

Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepére

Ó, szent vendégség, amelyben Krisztust vesszük, kínszenvedésének emlékét idézzük, Isten kegyelmével eltelik a lelkünk, és megkapjuk jövendő dicsőségünk zálogát, alleluja!

Nilnocere - 2022.06.05.

2022.06.05 23:54

Az Úrnak Lelke betölti a földkerekséget, alleluja!

Nilnocere - 2022.06.05.

2022.06.05 17:54

Mi mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.
(Kor 12, 13)

Nilnocere - 2022.06.05.

2022.06.05 11:25

Pünkösd ünnepére

Ó, milyen jó és milyen édes, hogy a te Lelked bennünk van, Urunk, alleluja!

Nilnocere - 2022.05.29.

2022.05.29 23:38

Urunk mennybemenetelének ünnepére

Ó, dicsőség Királya, mindenható Urunk, aki ma győztesen mennybe mentél, ne hagyj minket árván, hanem küldd el Atyád ígéretét, az igazság Lelkét. Alleluja!

Nilnocere - 2022.05.21.

2022.05.21 04:54

Szívbéli hálaima

Kora hajnal van ezen a csodás májusi napon, és én Téged szólítalak a csendben!
Annyi mindent szeretnék neked mondani,
annyi mindent szeretnék neked odanyújtani ami a szívemben van!
Csodálatos feltámadásoddal új reményt öntöttél szívembe és fogyhatatlan erőt és hitet adtál a küzdelmekben és minden kétségbeejtő helyzetben! Sok nehézséggel küzdök nap mint nap, de van reménységem! Te, Jézusom! Te mindig itt vagy! Benned mindig bízhatok!
Hozzád mindig fordulhatok! Húsvét óta annyiszor mellettem voltál és mellettem vagy most is! Veled soha semmit sem féltem mert veled mindig, minden rendeződik, megoldódik!

Köszönöm neked Jézusom hogy minden nap mellettem vagy! Szeretlek!

Nilnocere - 2022.04.17.

2022.04.17 23:39

Krisztus feltámadásának ünnepére

Krisztus az Úr feltámadott, Alleluja, alleluja,
Reményt minékünk így adott, Alle, alleluja.

Hogy mi is mind feltámadunk, alleluja, alleluja,
Dicsőségébe eljutunk, Alle, alleluja.

Feltámadása Krisztusnak alleluja, alleluja,
Romlása lőn a pokolnak, Alle, alleluja.

Maradjon mindig ő velünk, alleluja, alleluja,
kiben megújult életünk,Alle, alleluja.

Éljünk azért az Istennek, alleluja, alleluja,
Atya, Fiú, Szentléleknek, Alle, alleluja!

Leírhatatlan Krisztus feltámadását ünnepelni! Nincsenek szavak arra hogy mit is ad most szívemnek és lelkemnek Jézus feltámadása! Hitet, erőt, reményt, örömöt, fényt! Olyan nagyon nagy szükségem volt minderre és erre a földöntúli örömre! Lelkemben teljesebb lettem és erősebb!

Köszönöm Jézus! Én nem láthatlak, mégis hiszlek! Feltámadtál! Alleluja!

Nilnocere - 2022.04.10.

2022.04.10 23:57

Virágvasárnap ünnepére

Leírhatatlan vággyal vártam ezt a vasárnapot és nagyhét kezdetét!
Még csak április van de én lelkileg tengernyi küzdelmen vagyok túl az év eleje óta, a szívemet pedig ezalatt a röpke négy hónap alatt többször is ezer darabra törték. De most itt van végre nagyhét kezdete, közeleg húsvét öröme, mindennek egy új kezdete!
Egy új kezdet a testemnek! Egy új kezdet a lelkemnek! Egy új kezdet a szívemnek! Egy új kezdet a hitéletemnek! És egy új kezdet a bűneimtől való megszabadulásra!
Vágyva vágyom a teljes átalakulásra bensőm minden négyzetcentiméterében!
Vágyva vágyom Jézus felszabadító és megszabadító erejére!

Jézusom, ismersz engem, jobban mint bárki eddigi életem során! Te látsz bele a szívembe, a lelkembe és minden gondolatomba! Te tudod hogy mikor, mire és hogyan van a legnagyobb szükségem ahhoz hogy egy teljesen új ember legyek! Vezess engem, légy mellettem az átakakulás útján! Bízom benned!

Nilnocere - 2022.03.25.

2022.03.25 23:21

Nagyböjt és újrakezdés - Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére

Ezen a szép ünnepen, Jézus Urunk születésének hírüladásának ünnepén ebben a nagyböjti időszakban sok minden forog szívemben! Szép, teremtett világunk ezer sebből vérzik és most ezekben a nehéz időkben van nekünk embereknek a legnagyobb szükségünk az értünk meghalt és feltámadt Krisztusra! Mert el fog jönni, itt lesz mint gyógyír minden fájdalomra, itt lesz mint vigasztaló minden szomorúságra, itt lesz mint fény és világosság minden lelki sötétben élőnek, és itt lesz mint felszabadító minden bűntől megkötözöttnek!
Nekem is nagyon nagy szükségem van Jézusra! Az Ő gyógyítására és irgalmára! Mert tudom hogy sok hibám van, sebzett és sok bűntől terhes a lelkem! Úgy érzem hogy nem vagyok elég jó szolgálóleánya Istenemnek! Pedig annyi de annyi jót kaptam már Tőle! Mardos a lelkiismeret hogy mindazt a jót amit én kaptam éveken át, nem tudom átadni embertársaimnak! Pedig én jó szeretnék lenni, én jobb szeretnék lenni! Épp ezért vágyom annyira egy Jézussal való teljes újrakezdésre az életemben! Minden mi hiba bennem,azt Jézus javítsa ki! Minden mi fekete bennem, azt a feltámadt Krisztus fénye töltse be! Húsvét fényessége alakítsa át egész bensőmet!

Senki sem ismer nálad jobban Jézusom! Senki sem ismeri jobban gondolataimat, tetteimet, érzéseimet mint Te! Csak Te ismersz igazán lelkem legmélyéig! Szabadíts meg Uram! Szabadíts meg bűneim béklyóitól! Tisztítsd meg lelkem sötét zugait hogy csak a Te fényed ragyoghasson benne!
Ámen.

Nilnocere - 2022.02.20.

2022.02.20 15:45

Utolsó bejegyzésem óta nagyon sok mindenről tudnék beszámolni, főként nehézségekről és ismét megannyi küzdelemről. De úgy érzem nem fontosak ezek a dolgok. A nehézségeknél sokkal de sokkal fontosabbak a dicsőítések, a reményteli bejegyzések, a tiszta hit és az igaz szeretet megélése a mindennapokban! Hiszen a nehézségek csak földi bajok, földi gondok! Istenem országában pedig ezek a dolgok mit sem számítanak! Még akkor sem ha ezek a bajok óriásinak is tűnnek olykor! Mit számít bármiféle földi baj amikor az égben Urammal lehetek egyszer!
Hamarosan hamvazószerda ünnepe lesz és megkezdődik a nagyböjt ideje is. Már most húsvét örömét forgatom szívemben! Mennyi csoda vár rám ennek az új esztendőnek a húsvétján is!

Istengyermekség, Jézus, feltámadás, életöröm!

Nilnocere - 2022.01.16.

2022.01.16 05:22

Hajnali dicsőítés

Csak félig múlt az éjszaka,
szólít a próféták szava:
dicsérjük Istent szüntelen,
Atyát s Fiút együttesen,

s a Lelket, aki egy velük
és egyesíti lényegük:
a Hármas-Egy élő Csodát,
kit énekünk örökre áld.

Vasárnap hajnal van és míg alszik a világ én szívemben az Úristent köszöntöm éjszakai munkám közben.
Egész héten éjszaka dolgoztam de oly szép volt az ébredező, teremtett világot látni minden kora reggelen! De ez a reggel más mint a többi nap! Ez az Úr napja! Ez a reggel szebb, örömtelibb! Minden vasárnap hajnalnak megvan a maga varázsa, szépsége! Noha munkahelyemen kellett köszöntenem ezt a szép hajnalt, én mégis hálás és boldog vagyok ezért a reggelért!

Énekeljünk szent éneket Istenünknek, alleluja!

Nilnocere - 2022.01.09.

2022.01.09 05:55

Urunk megkeresztelkedésének ünnepére

Nazianzi Szent Gergely püspök szónoklataiból
Krisztus megkeresztelkedése

Fény hull Krisztusra, vele együtt mireánk is. Krisztus megkeresztelkedik, vele együtt vízbe ereszkedünk, hogy vele együtt mi is kiszálljunk belőle.
János keresztel, Jézus eléje járul. Talán azért, hogy megszentelje azt, aki őt megkereszteli. De kétségtelenül azért, hogy a régi Ádámot mindenestül a vízbe temesse. Mielőttünk, és éppen miérettünk megszenteli a Jordánt, hogy Lélek és víz által avasson kereszténnyé, amint maga is lélek és test volt.

Nilnocere - 2022.01.07.

2022.01.07 23:04

Megvéd az Úr minden bajtól,
és megőrzi lelkedet.
Az Úr megőriz jártodban-keltedben,
mostantól fogva és mindörökké!

Nilnocere - 2022.01.07.

2022.01.07 09:04

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Krisztus megjelent nekünk, jöjjetek, imádjuk!

Nilnocere - 2022.01.06.

2022.01.06 23:58

Urunk megjelenésének ünnepére
(Vízkereszt)

Három csodát ünneplünk ezen a szent napon: Ma a csillag elvezette a bölcseket a jászolhoz, ma borrá lett a víz a menyegzőn, ma a Jordánban Krisztus felvette János keresztségét, hogy üdvözítsen minket. Alleluja!

Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped,
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted,
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet,
hadd magasztaljon ezért ajkam!

Neked mondok áldást, amíg csak élek,
a Te nevedben tárom imára kezemet.
Mint dús lakomával, teljék be lelkem,
ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen téged.
Még fekvőhelyemen is rád gondolok,
hajnalig rólad elmélkedem,
mivel védelmezőm lettél,
és szárnyaid oltalmában örvendezem.

Nilnocere - 2022.01.03.

2022.01.03 10:58

Az új esztendő köszöntése a Szűzanya karjaiban

Leírhatatlan öröm van a szívemben!
Ezt az új évet Mátraverebély-Szentkúton köszönthettem Égi Édesanyám karjaiban így még szebb volt ennek az új évnek az ünneplése! Szentkút minden négyzetcentimétere csak úgy ragyogott, ahogyan én is minden ott töltött órámban!
Szinte egybeolvadtam a napsütéssel, a halk széllel, a csillagos égbolttal! Minden szentkúti látogatásom földöntúli de erre a mostani látogatásomra még most sincsenek szavaim! Valami olyat érzek most legbelül a lelkemben amit eddig nem éreztem soha!
Mint egy hosszú, véget nem érő, gyengéd anyai simogatás olyan, mely egészen az otthonomig kísért! Érzem most is a lelkemben ezt a simogatást, édes melegséget és békességet adva.

Szentkúti Szűzanya, csodák Asszonya, maradj velem az év minden napján!

Nilnocere - 2021.12.31.

2021.12.31 23:51

Az én hála imám

Egy újabb évtől búcsúzhatom ma éjjel. Ebben a 2021-es évben is tengernyi öröm ért, de bánat is szaggatta olykor a szívemet!
Mégis ahogy minden év végén most is csak el nem múló hálával tudom megköszönni Istenemnek minden felém nyújtott jóságát!
A férjemet, az esküvőmet, a családomat, a munkámat, az egészségemet és a NEK-hogy megadatott nekem is az a csoda hogy részese lehettem ennek a világtörténelmi eseménynek!
Nincsenek szavak erre a sok jóságra! Isten gyermeke vagyok lassan 7. éve és az Úr jósága, szeretete sosem fogy el, csak árad és árad felém! Pedig szívem mélyén tudom jól hogy rég nem érdemlek ennyi jót! És mégis minden évben csak kapok és kapok.

Hálától túlcsorduló szívemből milyen szavakkal is dicsérhetnélek Téged Istenem?
Egész évben támaszom, vigaszom, segítőm, gyógyítóm, oltalmazóm voltál! Szeretlek Istenem!

Áldott legyen az Úr,
aki meghallgatja könyörgésem szavát;
erőm az Úr és védőpajzsom!
Szívem benne bízott, és ő megsegített,
örvendezik a szívem,
énekekkel adok hálát neki!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Nilnocere - 2021.12.25.

2021.12.25 13:07

Fiúgyermek született ma nekünk, és így fogják hívni:
Erős Isten, alleluja!

Nilnocere - 2021.12.25.

2021.12.25 02:15

Urunk születésének ünnepére
Karácsony

Ma leszállt az égből az igazi béke,
ma édességet harmatoztak az egek a földre.
Ma felvirradt megváltásunk új hajnala,
és elérkezett a kezdettől megígért üdvösségünk napja!

Nilnocere - 2021.12.19.

2021.12.19 21:31

Advent negyedik vasárnapjának ünnepére
Szeretet

Pio atya breviáriuma
Szeretete rabul ejt

A Mennyei Gyermek kedvessége meghódítja szívemet, szeretete rabul ejt. Engedd, hogy lelkem fölengedjen szereteted tüzénél, hogy eléghessek ebben a tűzben, égess hamuvá itt, lábad előtt, hogy egészen szeretetté váljak, és magasztaljam jóságodat és szeretetedet.

A szeretet napja van és erről a csodálatos, szíveket bearanyozó teljességről alig lehet bármit is írni!
Igen, egyfajta teljesség mely betölti szívemet akárhányszor csak Jézusra gondolok! Az Ő léte, közelsége adja ezt a teljességet szívembe azzal hogy minden nap közel van, hogy értelmet ad életemnek nap mint nap! Hogy is ne lobbanna fel hát szívemben a szeretet lángja olyasvalakiért aki szüntelenül és feltétel nélkül minden nap szeret?
Szeretet! Szeretet! Semmi de semmi sem fontosabb ezen a világon csak a szeretet! Ha szeretet van, minden van! Nekem nem kell más ebben a földi létben csak szeretet, tiszta, őszinte, igaz szeretet!