Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Emmanuel

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2020.01.17.

(Nilnocere, 2020.01.17 13:31)

Szent Bernát idézetek
2020.01.17.

Nagy dolog a szeretet, persze ha állandóan visszatér eredetéhez, ha visszaadja magát eredő okának, ha visszaárad ősforrásába, ha mindig onnan merít, ahonnan szüntelen áradnia kell.

† minden forrásom Belőled fakad †

2020.01.16.

(Nilnocere, 2020.01.16 23:45)

Szent Bernát idézetek
2020.01.16.

A szeretet saját magán kívül nem keres indokot, sem hasznot. Szeretsz, mert szeretsz; szeretsz, hogy szeress.

2020.01.16.

(Nilnocere, 2020.01.16 19:37)

Ferenc pápa twitter üzenete
2020.01.16.

Az Úr nagyon együttérző velünk, osztozik velünk a gondjainkban. Ismételgessük gyakran ezt az egyszerű imát: "Uram, bűnös vagyok, könyörülj rajtam, szánj meg engem!"

2020.01.15.

(Nilnocere, 2020.01.15 23:48)

Teréz Anya breviáriuma

Megvizsgáljuk tiszták vagyunk-e
2020.01.15.

Jó és rendjén való, ha megvizsgáljuk, tiszták vagyunk-e: szavainkban, gondolatainkban és önmagunkkal. Tiszta-e a szemem? Tiszta-e a kezem? Nyelvem, beszédem tiszta-e? Mennyire tisztának kell lennie a kezemnek, amikor az áldozat vételekor Krisztus testét érintem!
A tisztaság által szentelődik meg testem, lelkem és szellemem, ahogyan megszentelődött az oltár kelyhe. Tisztán kell tartanunk szemünket és szívünket. Amíg szívem nem tisztult meg, nem láthatom meg Jézust társaimban, a többiekben, a szegények meggyötört testében.

2020.01.15.

(Nilnocere, 2020.01.15 17:25)

Vianney Szent János breviáriuma

Egész nap dolgoznunk kell rajta
2020.01.15

Egész nap dolgoznunk kell rajta, hogy Krisztus Urunk látogatását kiérdemeljük. Hányszor kellene megalázkodnunk, amikor látjuk, hogy mások a szent asztalhoz mennek, mi pedig ki sem mozdulunk a helyünkről!

Eltelt már a reggel és eltelt már e napnak a déli ideje is. De vajon méltó vagyok-e arra ezen a napon hogy meglátogass engem Jézus? Méltó vagyok-e a Te jelenlétedre ma is? Kész-e a szívem, tiszta-e a szívem arra hogy ma is meglássalak Téged?

Csak mi ketten Jézus †♥️

2020.01.14.

(Nilnocere, 2020.01.14 18:49)

Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. (1Jn 3, 1a. 2)

2020.01.14.

(Nilnocere, 2020.01.14 16:20)

Prohászka Ottokár breviáriuma

Jócselekedet lehet az egész élet
2020.01.14.

Íme, a jócselekedetek. Nemcsak az ima, a böjt, az alamizsna a mi jócselekedeteink; dehogy; hanem az én öntudatomnak egész tartalma; az, hogy hogyan érzek, hogyan gondolkodom, - hogyan nézek világot, embert, - hogyan taksálok Istent, életet, - mily jó, türelmes, elnéző, szelíd, erős, okos vagyok - mily szándékkal dolgozom, beszélek, társalgok, szenvedek, - szóval jócselekedet lehet az egész, egész élet!

2020.01.14.

(Nilnocere, 2020.01.14 09:45)

Örvendjetek, igazak, az Úrban,
a szentekhez dicséret illik.
Dicsérjétek Istent citerával,
tízhúrú hárfán zengjétek fölségét.
Előtte új dalt énekeljetek,
daloljatok neki szép öröméneket zengve!

2020.01.14.

(Nilnocere, 2020.01.14 01:19)

Késő éjszaka van már, egy nehéz munkanap vége és én megint csak hálálkodni tudok és dicsérni Téged Istenem! Köszönöm az elmúlt napok áldásait és kegyelmeit melyekkel megajándékoztál! Szüntelen éreztem szeretetedet és minden nehéz pillanatban erőt meríthettem Belőled! Akárhányszor jóságodra gondoltam mindig megtelt a szívem örömmel és békével és minden nehézség a munkámban és teendőimben oly kicsiny lett!
Szeretlek Istenem teljes szívemből, csak ezt mondhatom el Neked ezen az éjszakán is!

Dicsőség legyen Néked Istenem mindörökké!

2020.01.13.

(Nilnocere, 2020.01.13 23:38)

Szent Bernát idézetek
2020.01.13.

Ha a jegyesek sajátos ismertetője, hogy szeretnek, méltán illeti meg a jegyes név a lelkedet, amelyik szeret. Szeret pedig az, ki szeretetet igényel, nem szabadságot, nem fizetést, nem örökséget, még csak nem is tudást, hanem csak szeretetet.

2020.01.13.

(Nilnocere, 2020.01.13 19:01)

† Krisztus lelke, szentelj meg engem!
† Krisztus teste, üdvözíts engem!
† Krisztus vére, ihless meg engem!
† Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!

2020.01.13.

(Nilnocere, 2020.01.13 16:14)

Keresztes Szent János aranymondásai

Fáradalmak és szenvedések
2020.01.13.

Mindenki szeretne Isten országába és örömébe bejutni;
a fáradalmakat és szenvedéseket azonban Isten Fiáért elviselni már kevesen óhajtják.

2020.01.12.

(Nilnocere, 2020.01.12 19:56)

Nagy és szent titok lett ma nyilvánvalóvá:
a mindenség Teremtője a Jordánban lemosta bűneinket!

2020.01.12.

(Nilnocere, 2020.01.12 06:26)

Az egész föld Téged imádjon és magasztaljon, Urunk, mert új fényt hoztál minden nemzedéknek!

2020.01.12.

(Nilnocere, 2020.01.12 03:08)

Az Úr szava zúg a vizek árján,
a fönséges Isten mennydörög.

2020.01.12.

(Nilnocere, 2020.01.12 00:19)

† Urunk megkeresztelkedésének ünnepére †

Krisztust, a szeretett Fiút, akiben Atyjának kedve telt, jöjjetek, imádjuk!

2020.01.11.

(Nilnocere, 2020.01.11 21:33)

Adjuk át magunkat Istennek

Szalézi Szent Ferenc gondolatok
2020.01.11.

Adjuk át magunkat Istennek, egyedül csak érte tegyünk mindent, bízzuk rá minden problémánkat, és ő azokkal páratlan gondossággal törődik. Minél őszintébben, minél mélyebben bízunk benne, annál nagyobb az irántunk tanúsított gondoskodása.

2020.01.11.

(Nilnocere, 2020.01.11 06:14)

Ferenc pápa
2020. január 11.

Imádás közben az ember megtanulja elutasítani azt, amit nem kell imádni: a pénzistent, a fogyasztásistent, az élvezetistent, a sikeristent, a saját, istenné növelt énünket.

2020.01.11.

(Nilnocere, 2020.01.11 03:38)

Ignáci Szikrák
2020.01.11.

Az isteni jóság sajátossága, hogy azt védelmezi leginkább, amit az ördög a legélesebben támad.

2020.01.10.

(Nilnocere, 2020.01.10 07:28)

Megfogni Isten kezét és elindulni!

Böjte Csaba testvér gondolatai
2020.01.10.

Isten azt akarja, hogy mindannyian társai legyünk világunk továbbteremtésében. Én, te, a porszem, odaállhatok a jó Isten elé, imában elbeszélgethetek vele, ő engem komolyan vesz, és az Úrral együtt megálmodott szép, szent dolgot valóra válthatjuk. Van ennél csodálatosabb hivatás a földön? Megfogni Isten kezét és elindulni!


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177

Következő »