Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2022.09.26.

2022.09.26 11:36

Mint szarvas sóvárog a forrásvízre,
úgy áhít a lelkem, Téged, Istenem!

Nilnocere - 2022.09.25.

2022.09.25 15:52

Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal.

Nilnocere - 2022.09.25.

2022.09.25 05:38

Sápad, eloszlik köde már az éjnek,
pirkad a hajnal, rózsaszínű fény kél;
forduljunk buzgón a világ Urához
hangos imánkkal!

Nilnocere - 2022.09.25.

2022.09.25 04:02

Gloria tibi, Domine!

Nilnocere - 2022.09.25.

2022.09.25 01:18

Mondj áldást, lelkem, az Úrnak:
csodálatos a Te nagyságod, Uram, Istenem!

Nilnocere - 2022.09.24.

2022.09.24 20:18

Betöltesz engem örömmel színed előtt,
Uram, alleluja!

Nilnocere - 2022.09.24.

2022.09.24 18:05

Áldom az Urat minden időben,
dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik,
hallják meg a szelídek, és örvendezzenek.
Magasztaljátok az Urat velem együtt,
dicsőítsük az ő nevét mindnyájan!

Nilnocere - 2022.09.24.

2022.09.24 05:21

Istenem! Szívem szerint ezt a reggelt egy mezőn köszönteném! Egy mezőn, ahol látom kezed művét a fellegeket! Kitárnám karjaimat szabadon az égbolt felé és csak énekelnék és énekelnék örömittasan a mindenségnek, énekelnék Neked! Vágyva vágyok közelségedre!

Nilnocere - 2022.09.23.

2022.09.23 05:21

Hajnal van, ébredezik a világ, nekem pedig éjszakai munkám közben csak az forgott szívemben minduntalan hogy mennyi hibám, bűnöm van és mennyire nem vagyok méltó Istenem bőkezű ajándékaira! Annyiszor kaptam már tőle oly sok szép ajándékot és megszámlálhatatlan szívbéli örömöt éveken át, pedig egyszer sem érdemeltem ki azt a sok jót amit kaptam! Ma sem érdemlem meg sem jóságát sem gondoskodását és mégis, minden nap magamon érzem óvó tekintetét!

Ki vagyok én, hogy letekintesz rám Uram?
Ki vagyok én, hogy a nap sugarait arcomra vetve ébresztesz reggelente?
Ki vagyok én, hogy még az esőcseppeket mint áldásodat, úgy hullajtod rám?
Ki vagyok én Istenem?

Nilnocere - 2022.09.17.

2022.09.17 02:17

† Virrassz még, és imádkozz még,
Jézussal ébren, virrassz az éjben.

† Virrassz még, és imádkozz még,
Jézussal ébren, virrassz az éjben.

† Virrassz még, és imádkozz még,
Jézussal ébren, virrassz az éjben.

Nilnocere - 2022.09.14.

2022.09.14 22:29

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepére

Felragyog a szent kereszt, amely által üdvösség köszöntött a világra: győz a kereszt, uralkodik a kereszt, minden bűnt elűz a kereszt, alleluja!

Nilnocere - 2022.08.24.

2022.08.24 07:23

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Nilnocere - 2022.08.18.

2022.08.18 10:07

Istenünket magasztalni gyönyörűség!

Nilnocere - 2022.08.16.

2022.08.16 09:40

Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene,
Neved dicső és magasztalásra méltó mindörökké!

Nilnocere - 2022.08.15.

2022.08.16 00:16

Nagyboldogasszony ünnepére

Szűz Mária ma az égbe emelkedett; örüljetek, mert Krisztussal uralkodik mindörökre!
Alleluia!

Szentkúti Szűzanya, titkaim, örömeim, szomorúságaim őrzője, én égi Édesanyám, fényességedet és szeretetedet hordozom a szívemben!

Nilnocere - 2022.08.12.

2022.08.12 09:34

Ó, áldott nap, szép nap!

Ujjongjatok az Úrnak, minden földek,
szolgáljatok az Úrnak örvendezve;
járuljatok színe elé vidám énekszóval!

Nilnocere - 2022.08.11.

2022.08.11 22:37

† augusztus 11 †

Ezen a kissé hűvös estén itt ülök a csodás, csillagokba borult égbolt alatt és teljes szívemből örömmel emlékezem erre a napra, keresztelésem emléknapjára!
Ma van immár hetedik éve hogy Mátraverebély-Szentkúton megkereszteltek Szent Klára emléknapján! Nem is kaphattam volna ennél nagyobb örömöt Istenemtől! Emlékszem, annyira de annyira boldog voltam hogy Assisi Szent Klára lehetett a védőszentem és ugyanilyen boldog vagyok ma is emiatt! De nemcsak emiatt voltam és vagyok boldog hanem sok más miatt is! Nekem ez a nap nagyon sok szépséget jelent mind a mai napig!
A klarissza rendházat, a ferences lelkiséget, a Porciunkulát, Assisit, és persze Jézust, Jézus mellett pedig a legmélyebb szeretetet! Azelőtt sohasem tapasztaltam hasonló szeretetet! Emlékszem, olyan érzés volt az első este, mintha csak lebegtem volna! Nem éreztem sem földi teret, sem földi időt és mintha csak egy másik időben és térben lettem volna! És tudom hogy én azokon a napokon valahol egész máshol voltam! Itt voltam testben de a szívem és a lelkem Jézus karjaiban volt!
Nagyon hálás vagyok! Hálás ezért a gyönyörű napért! Hálás vagyok és nagyon boldog mert ekkora szeretetet sosem érdemeltem volna és nem érdemlek ma sem, mégis ezen a napon hét évvel ezelőtt az ég egy darabkája az enyém lett!

Köszönöm Uram, köszönöm Neked esdeklő szívvel, esdeklő lélekkel, telis-tele hibákkal és bűnökkel! Szeretlek teljes szívemből, lelkemből, bármi is történjék!

Nilnocere - 2022.06.19.

2022.06.19 23:43

Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepére

Ó, szent vendégség, amelyben Krisztust vesszük, kínszenvedésének emlékét idézzük, Isten kegyelmével eltelik a lelkünk, és megkapjuk jövendő dicsőségünk zálogát, alleluja!

Nilnocere - 2022.06.05.

2022.06.05 23:54

Az Úrnak Lelke betölti a földkerekséget, alleluja!

Nilnocere - 2022.06.05.

2022.06.05 17:54

Mi mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.
(Kor 12, 13)