Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Emmanuel

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2020.02.25.

(Nilnocere, 2020.02.25 07:17)

Teljes szívvel imádkozom ezen a reggelen egész világunk emberiségéért! A járvány súlytotta országok lakóiért, a járvány ellen küzdőkért, az orvosokért, az ápolókért, a rendfenntartó emberekért, mindenkiért! Ebben a vészt jósló helyzetben nincs is más amit tehetne egy hívő ember mint azt, hogy imádkozik. Minden hívő testvéremet erre buzdítom és erre kérem!

2020.02.25.

(Nilnocere, 2020.02.25 01:15)

† Dicsőítő imaóra - Lelki menedék †

Amióta utolsó bejegyzésemet írtam, megszámlálhatatlanul sok minden ment végbe a szívemben melyek újra csendességre intették bensőmet.
Napról napra el-el gondolkodtam e teremtett, szép világon és mindazokon az igen ijesztő nehézségeken melyekkel most világunk küzd és amelyek félelmet ébresztettek szívemben. Igen, azt hiszem igaz félelemben teltek napjaim az elmúlt két hétben. Pedig azt mondják a félelem nem Istentől való én mégis féltem, rettegtem. Féltem mindattól ami elérhet engem és mindazokat akiket szeretek, ez a szörnyű vírus, mely világjárvánnyá nőtte ki magát és ami mára minden napra egyre nagyobb pánikot okoz. Van-e remény megállítani ezt még mielőbb még többen halnak meg és amíg teljesen el nem veszíti emberségét mindenki ebben a zűrzavarban? Vajon meddig tart ez a káosz világunkban? Lesz-e elegendő élelem és gyógyszer a lezárt területeken és mindenütt ahol ezrek vannak e percekben is végveszélyben? Vajon elér-e minket is ez a szörnyűség és ha igen lesz-e még remény?
Ahogy hallgatom és látom nap mint nap az erről szóló híradásokat, a növekvő számadatokat, egyre inkább csak az ötlik fel szívemben hogy ebben a szörnyű helyzetben csakis Teremtő Istenünk irgalmában bízhatunk! Hogy azt a rengeteg bűnt amit elkövettünk a világunk és egymás ellen az elmúlt tíz, húsz, ötven évben, betakarja Fölséges Istenünk irgalma és nem enged meg ennél több szenvedést nekünk embereknek!
Azt mondják, ahol túlárad a bűn, ott túlárad a kegyelem is. Azt hiszem ez az egyetlen mentsvárunk!

Félelemmel és kétségekkel a szívemben indultam el vasárnap este egy budapesti dicsőítő imaestre a Ferences Mária Missziós Nővérekhez, egy olyan zenés áhítatra, melynek híre mondhatni véletlenül ért el engem. Habár dicsőítő imaest volt - így szólt a hirdetés - én mégis inkább valamiféle lelki menedéket, búvó, óvóhelyet keresve minden rossz elő, léptem be templomuk ajtaján. Arról nem tudok számot adni, hogy miért éppen oda indultam el vasárnap erre az eseményre, vagy miért éppen ott kerestem menedéket, megnyugvást. Nem tudom megmondani most sem. Úgy érzem a Lélek vezetett oda.

Alig páran, tizenöten ültünk a padokban és ahogy felcsendültek a halk énekek és az Oltáriszentségre tekintettem mely az oltár közepén tündökölt a halovány fényben, éreztem hogy fokozatosan békesség és nyugalom járja át egész bensőmet. Az elmúlt két hét után azok voltak az első olyan percek, amikor nem félelmet hanem újra óvó, ölelő békességet és szeretetet éreztem lelkemben! Annyi aggodalom és szorongás halmozódott fel bennem ami mint valami sűrű köd, úgy lepte be szívemet, lelkemet, gondolataimat, de ott, szinte odamenekülve Jézushoz minden félelmeim elől, minden megváltozott azon az estén! Odavágytan Jézus elé, az Ő mindent elsöprő erejére, szeretetére, békéjére! Szinte hívott az a hirdetés: "Jöjj"! És én szinte szaladtam fel a templom lépcsőjén egészen az ajtóig!
Az imaest után az egyik kedves nővér megszólított és szeretettel bemutatta nekem a templom freskóit illetve amikor elmondtam hogy magam is a ferences lelkiség követője vagyok, még nagyobb szeretettel beszélt Assisi Szent Ferencről és arról a freskóról mely az ő életét ábrázolta. Ezekkel az édes, örömteli pillanatokkal a szívemben indultam haza. Nagyon boldog voltam és vagyok mert nem hittem volna hogy azon az estén ekkora ajándékokkal térek majd haza!
Vasárnap óta csak ennek a látogatásnak valamennyi pillanatát látom magam előtt újra és újra. Már nincs bennem félelem, Jézus mint valami kis darabkát a szívemből kivette, és a helyére az Ő szeretetének és békéjének darabkáját helyezte.

Nem is tudom szégyellnivaló-e a félelem. Restellem hogy nem voltam erősebb, hogy hagytam hogy a félelem így bekerítse egész bensőmet. De Jézus ereje erősebb volt! Nagyon hálás vagyok, hálás és boldog.
Azok a nővérek pedig csodálatosak. Szeretnék a jövőben többet velük lenni.

Nincs is más szavam ezen az éjszakán egy ilyen történés után csak a köszönet és a szeretet szava Jézushoz. Mindkettő Őt illeti!

2020.02.05.

(Nilnocere, 2020.02.05 23:40)

Szent Bernát idézetek
2020.02.05.

Istent állandóan magad fölött látod, ahogy feszült figyelemmel egész bensődet, külsődet szüntelenül szem előtt tartja. És nemcsak minden cselekedetedet, de magát a lelked legfinomabb rezdüléseit is vizsgálja, ítéli. Ó, te lélek, lángolj tehát, öltözz, növekedj Istened irgalmában!

2020.02.04.

(Nilnocere, 2020.02.04 23:51)

Szalézi Szent Ferenc gondolatai

Szeressünk és dícsérjünk mindent
2020.02.04.

Szeressünk és dícsérjünk mindent; de csak azt kövessünk, csak az után törekedjünk, ami az atyai gondviselésnek megfelel: azt szeressük szívből.

2020.02.03.

(Nilnocere, 2020.02.03 23:46)

Szent Bernát idézetek
2020.02.03.

Szolgálj azzal a szeretettel, mely nem tűr félelmet, nem érzi a fáradalmakat, nem az érdem hajtja, nem a jutalom ösztönzi, és amely mindezeknél jobban sürget.

2020.02.02.

(Nilnocere, 2020.02.02 23:55)

Urunk bemutatásának ünnepére
Az én esti hálám az Úristennek

Ezen a hétvégén sok ajándékot kaptam. Tegnap egy csodálatos kertben járhattam ahol rengeteg természeti kincset ismerhettem meg és fotózhattam le. A szavam is elállt mindattól amit láttam. Micsoda gyönyörűség volt mindenütt! Isten ajándékai tárultak szemem elé! Végig olyan érzésem volt mintha a Paradicsomban jártam volna nem pedig csupán a város közepén! De nem is állt ez messze a valóságtól mert szívemben, lelkemben valóban a Paradicsomban jártam mikor az Úristen teremtett csodáiban gyönyörködhettem!

A mai nap, ez a tündöklő, fényes nap mely Urunk bemutatásának napja is, különösen említésre méltó: kedves, idős tanító ferences atyánkat köszönthettem egykori csoporttársaimmal és hallgathattuk ismét tanításait. Kilencvenhárom év derű, ez ötlött fel bennem ahogy mosolygós, hittel teli arcát néztem kedves atyánknak! Már ez a látvány önmagában is ajándék volt! Az óra után társaimnal alig akartunk elszakadni attól a belső lelki szépségtől amit kaptunk és egymás közelségétől, és még másfél órán át csak álltunk és álltunk egymás mellett a templom előtt és erősítettük egymásban a szeretetet, a hitet, a jót! Reggelig ott tudtam volna állni a társaimmal hiszen oly ritkán láthatjuk egymást és szeretett ferences tanítónkat! De ez a nap így is tökéletes volt! Ennél szebbet nem is kaphattunk volna ezen a napon!
Így ünnepeltem hát ezt a csodás napot, Urunk napját, szívemben csenddel, békével, szeretettel és fénnyel. Apró dolgok talán ezek, egy tekintet, egy szó, egy kedves beszélgetés, mégis elárasztják a lelket ezek az élmények!

Hálásan köszönöm Uram ajándékaidat!

2020.01.31.

(Nilnocere, 2020.01.31 23:00)

Böjte Csaba testvér gondolatai

A holnap szebb lesz, mint a ma!
2020.01.31.

Hidd el, bomlik, növekszik, szépül a világ, s te benne csendesen, nyugodtan haladj. A holnap szebb lesz, mint a ma! Mert Isten megállíthatatlanul építi a világot benned - és ha akarod - általad.

2020.01.30.

(Nilnocere, 2020.01.30 23:36)

Az Úr az én örökrészem és kelyhem,
Te irányítod, Uram, sorsomat.
A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem,
valóban pompás az én örökrészem.
Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem,
még éjszaka is a jóra int engem bensőm.
Szüntelenül magam előtt látom az Urat,
Ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
Ezért örül az én szívem, †
és ujjong a lelkem,
sőt reménységben nyugszik testem is.

2020.01.29.

(Nilnocere, 2020.01.30 00:03)

Istennek, aki a bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az Egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön-örökké! Ámen.
(Ef 3, 20-21)

2020.01.29.

(Nilnocere, 2020.01.29 10:42)

Magasztalunk Téged, Istenünk, †
magasztalunk, és nevedet szólítjuk!

2020.01.29.

(Nilnocere, 2020.01.29 08:15)

Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket,
ujjongjatok, és énekeljetek!
Daloljatok az Úrnak citerával,
citerával és hangos muzsikával.
Ércharsonával és zengő kürt szavával
mondjatok éneket az Úr s Király előtt!

2020.01.28.

(Nilnocere, 2020.01.28 23:47)

Szent Bernát idézetek
2020.01.28.

Tisztelve csodáld Fölségét, ki mindent alkotott, mindent fönntart, kinek szemlélése még az angyalokat is vággyal tölti el.

2020.01.28.

(Nilnocere, 2020.01.28 07:47)

Utánad vágyódik a szívem éjjelente, Téged kereslek már kora reggel.

2020.01.28.

(Nilnocere, 2020.01.28 04:45)

Köszöntelek teremtett világ! Köszöntelek minden teremtmény! Legyen áldott ez a nap az Úristen szeretetében!

Jöjjetek, magasztaljuk Őt!

2020.01.27.

(Nilnocere, 2020.01.27 23:27)

Ferenc pápa twitter üzenete
2020.01.27.

Az Úr neked adja szavát, hogy azt neked írt szerelmeslevélként fogadd, s megéreztesse veled, hogy melletted van.

Uram, beszélj, beszélj hozzám! Szólj hozzám, lépj mellém minden nap! Aranyozd be a szívemet, lelkemet közelségeddel!

2020.01.26.

(Nilnocere, 2020.01.26 23:24)

Immár a nap leáldozott,
Teremtőnk, kérünk Tégedet:
légy kegyes, és maradj velünk,
őrizzed, óvjad népedet.

Álmodjék rólad a szívünk,
álmunkban is Te légy velünk,
Téged dicsérjen énekünk,
midőn új napra ébredünk!

2020.01.26.

(Nilnocere, 2020.01.26 14:58)

Isten az Úr, ő ragyog felettünk, alleluja!

2020.01.26.

(Nilnocere, 2020.01.26 07:57)

Csodálatos az Úr a magasságban, alleluja!

2020.01.26.

(Nilnocere, 2020.01.26 05:03)

Első nap minden nap között,
melyen ég s föld alkottatott,
s melyen feltámadt Alkotónk
legyőzte értünk a halált,

Fürgébben serkenjünk ma fel,
a kábult álmot űzzük el,
Istent keressük éjszaka,
ez prófétáknak szózata!

2020.01.25.

(Nilnocere, 2020.01.25 17:43)

Áldom az Urat minden időben,
dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik,
hallják meg a szelídek, és örvendezzenek.
Magasztaljátok az Urat velem együtt,
dicsőítsük az Ő nevét mindnyájan!


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179

Következő »