Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2020.11.24.

(Nilnocere, 2020.11.24 18:48)

† Gyógyító november †

Mitis atque festivus Christi Jesu tibi aspectus appareat!
Lásd meg lelkem Krisztus kegyes és diadalmas arcát!

2020.11.24.

(Nilnocere, 2020.11.24 04:06)

Sienai Szent Katalin breviáriuma

Szív küzdelmének jutalma
2020.11.24.

Egyetlen szenvedésnek sem lesz akkora jutalma, mint a szív küzdelmének és a lelki fájdalmaknak: ezek a legnagyobb szenvedések és ezért a legnagyobb gyümölcsre méltók.

Az elmúlt napok történései, eseményei nem hoznak álmot a szememre. Éjszaka van még, én pedig otthonom lépcsőházának lépcsőjére vágytam, oda ahol az ablakon át kiláthatok a világra, az égboltra. Jézussal akartam itt ülni csendben, békében, szeretetben örömkönnyek közt ezen az éjszakán. Lángol a szívem! Ismerkedem ezzel az egész bensőmet elárasztó felszabadító érzéssel! Szabad vagyok! Úgy érzem hogy az egész világot át tudnám most ölelni! Jézus nevét suttogom halkan, az Ő arcát fürkészem lelki szemeimmel, Őt nézem, én Isten egyik apró gyermeke ki megszabadult múltjának szörnyű kísértésétől!

2020.11.22 - győzedelmes nap

(Nilnocere, 2020.11.22 23:57)

† Gyógyító november †
Krisztus Királyunk főünnepére

Nagyon - nagyon vártam már ezt a napot! Ez a november is telis-tele volt örömökkel, bánattal és telis-tele volt rengeteg önismerettel és lelki küzdelemmel is.
Lelkem gyógyítása ebben a hónapban is tartott, már fél éve tart és én a kis utazó keresztembe kapaszkodva lépdeltem végig ezen a hosszú és nehéz úton. De ez a hónap, Krisztus Urammal győztes hónap volt!
A lelkem olyanra lett képes melyre azt hiszem nem sok lélek képes. Mint egy folyam, úgy ment végig egész bensőmben egy lelki szenvedéssorozat traumákkal teli múltam miatt, majd mint ha egy erős madár ragadott volna csak el, úgy emelkedett fel a lelkem a szenvedésből az ég felé! Szabad lettem! Szabad! A múltam már nem tudta a lelkemet magához láncolni tovább! A lelkem maga mögött hagyva a múltat - a rengeteg testi, lelki brutális bántalmazást, felszállt a magasba Jézus segítségével, az Ő szabadító erejével!
Idáig jutott a lelkem a féléves lelki gyógyítás alatt ami mostanra teljesedett ki! A megszabadulás, a felszabadulás mellett a lelkem megbékélt, békességre lelt Jézus karjaiban és ezekben az ölelő karokban a szívem a megbocsájtás virágát tudta odanyújtani a bántalmazómnak:
felkerestem bántalmazómat aki gyermeki testem ellen vétkezett és teljes szívemből megbocsájtottam neki! Mindez Jézus műve volt, az Ő érdeme mindez! Hogy megszabadultam terheimtől, hogy a szívem meg tudott nyílni a megbocsájtás útja felé és rá is tudott lépni erre az útra! Hogy már nem a gyilkos gyűlölet van a szívemben hanem a megbékélés és megbocsájtás édessége!

Ez az én győztes hónapom Jézussal, az én Királyommal! Élet! Élet! Élet!

2020.10.29.

(Nilnocere, 2020.10.29 05:46)

Prohászka Ottokár breviáriuma

Meghívás mennyegzőre
Székesfehérvári Egyházmegye

Mindig úgy jön felénk, mint ki örömöt, mint ki menyegzős hangulatot hoz; azért mondta, hogy "hasonló a mennyország a királyi emberhez, aki menyegzőt szerez fiának"; Ő ezt akarja nekünk szerezni a szív tisztaságában s békéjében.
Ő a bűnöst is szereti; az, hogy bűnös vagyok, nem idegenít el tőle, föltéve, hogy szívből bánom azt s megtisztulok szentségeiben. Annak, ki nagyon szeret, mindent megbocsát.

2020.10.29.

(Nilnocere, 2020.10.29 01:46)

† Krisztus lelke, szentelj meg engem!
† Krisztus teste, üdvözíts engem!
† Krisztus vére, ihless meg engem!
† Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára engem!
† Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!

Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek Téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen

2020.10.21.

(Nilnocere, 2020.10.21 23:50)

† Gyógyító október †

Lassan véget ér ez az októberi hónap és azt hiszem bátran elmondhatom hogy ez az idei október rendkívül különleges volt!
Bánk atyánk halála, tranzitus, temetés, születésnap és megannyi lelki megpróbáltatás jellemezték elmúlt napjaimat. Születésnapomon, mely három nappal ezelőtt volt, nem is nagyon tudtam megszólalni. Teljes csendben de annál nagyobb hálával a szívemben ünnepeltem. Mindenért hálásnak kell lennem, mindenért hálával tartozom Istenemnek és Jézusnak is!
Visszatekintve erre a nyárra, lelkem folyamatos gyógyítására, az ezzel járó lelki fájdalmakra, vívódásra, a múltam feldolgozására, visszatekintve a betegeskedésemre, a műtétemre majd erre az októberre, magam sem tudom hogy honnan is volt megint csak erőm mindenen túljutni testileg és lelkileg!
Nagyon sokszor voltam teljesen kimerült és fáradt de én egyetlen ilyen napot nem bánok, mert tudom, hogy ezekben a nehéz napokban sem voltam egyedül és a sok megpróbáltatás közepette is rengeteg szépet kaptam az elmúlt hónapokban!
Hiszen nyáron eljuthattam többször is az esztergomi ferencesekhez ahol csodálatos kis közösséget ismerhettem meg, ott lehettem Szentkúton kétszer is, októberben ott lehettem Szent Ferenc atyánk aranyfényben úszó tranzitusán, ott lehettem a Nightfever rendezvényen, találkozhattam rég nem látott ferences atyáimmal is, egyszóval csak kaptam és kaptam csak a szépet és kaptam égi erőt újra és újra amellyel el tudtam kezdeni ezeket a nehéz napokat és szembe tudtam nézni a nehézségekkel, a megpróbáltatásokkal hittel, bátorsággal és reménnyel! Egy ilyen küzdelmes öt hónap után mi mást is mondhatnék születésnapomat ünnepelve ha nem köszönetet mindezért a sok jóért?


† Köszönöm Uram,
hogy velem voltál és erőt adtál ahhoz hogy belépjek egy pszichológiai központ ajtaján.

† Köszönöm Uram,
hogy velem voltál és erőt adtál amikor először néztem szembe a traumákkal teli múltammal.

† Köszönöm Uram,
hogy velem voltál és erőt adtál amikor betegeskedtem.

† Köszönöm Uram,
hogy velem voltál és erőt adtál amikor megműtöttek.

† Köszönöm Uram,
hogy velem voltál és erőt adtál amikor Bánk atyámat elvesztettem.

† Köszönöm Uram,
hogy velem voltál és erőt adtál amikor eltemettük őt.

† Köszönöm Uram,
hogy velem voltál a születésnapomon
és köszönöm hogy velem vagy most is!

2020.10.04.

(Nilnocere, 2020.10.04 23:53)

† Gyógyító október †

Szívbéli gondolatok egy búcsúzásról, Szent Ferenc atyánk tranzitusáról és emléknapjáról

Október negyedikét írunk, Szent Ferenc atyánk emléknapját de vissza-vissza tekintek az elmúlt három napra melynek tudom hogy történései megváltoztatták eddigi életemet.
Szeretett idős ferences atyám, tanítóm, Kovács Bánk atyánk október elsején visszaadta lelkét a Teremtőnek. Mintha csak felgyorsultak volna az események úgy pörögtek az órák, és csak éppen tegnap, tranzitus ünneplésére készülve jutott el igazán a szívemig, gondolatomig hogy kedves tanítóm nincsen többé.
Már hiába sietek fel a ferences otthon lépcsőjén hogy a szobájába érve örömmel köszöntsem, ő már nem lesz ott. De itt hagyott nekünk, nekem valamit, a gondolatait, a mondatait, rengeteg tanítását, egész életét! Szívemben csupán valamiféle édes szomorúság van mert teljes szívvel és hittel tudom, ő már Istennél van! Nincs okom búsan szomorkodni! Alig öt nap van hátra a temetéséig és tudom hogy ez az idei október kilencedikei búcsú örökké nyomot fog hagyni szívemben, lelkemben egyaránt!

Úgy érzem mindenképpen említést kell tennem a tegnapi gyönyörűséges ünnepünk, Szent Ferenc atyánk tranzitusáról is. Szeretett templomom minden négyzetcentimétere csak úgy ragyogott a gyertyafényben! Az én szívem is ragyogott, ferences lelkiségem minden öröme átjárta egész bensőmet! Boldog vagyok, kimondhatatlanul boldog és nem csak azért mert egykor megismerhettem a ferences lelkiséget hanem azért is, mert ebben a csodálatos lelkiségben megtaláltam életem igaz boldogságát! Jézust követni tisztaságban, szegénységben és engedelmességben soha el nem múló öröm! Amíg csak szívem dobog így szeretnék, így akarok élni!

A lélekben szegények nem azért boldogok, mert valamit elvesztettek, hanem azért, mert valamit megtaláltak.
(Assisi Szent Ferenc )

2020.09.15.

(Nilnocere, 2020.09.15 23:50)

† Gyógyító szeptember †

Fájdalmas Szűzanya emléknapjára

Máriás" lelkület

Böjte Csaba testvér gondolatai
Szent Gellért Kiadó

Hiszem azt, hogy Mária ki tudta mondani a kereszt tövében is: "Íme az Úr szolgáló leánya vagyok. Történjen velem és Fiammal a Te akaratod szerint". Milyen jó lenne, ha élő hittel bízni tudnánk az élet Urában! A mi életünk a Golgotán keresztül vezet. Nagyon nagy szükségem lenne erre a "máriás" lelkületre.

Legyen nekem a Te igéd szerint életemnek minden napján! Örömben, boldogságban, szomorúságban, küzdelemben, szenvedésben, mindenkor legyen nekem a Te igéd szerint!

2020.09.14.

(Nilnocere, 2020.09.14 20:57)

† Gyógyító szeptember †

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepére

Rohannak ezek az őszi napok, rengeteg munkával telnek mindennapjaim de minden nap meg-meg állok csodálni esténként az égboltot, elidőzöm kora hajnalokon keresztem előtt mely központi helyen van otthonomban és szívemben forgatok minden szépséget, minden csodát, a lét valóságos örömét mely minden nap áthatja egész bensőmet a rengeteg nehézség közepette is!
Lelkem gyógyulása hetenként, olykor naponként változik de mindezt nem tudnám emberi erőmmel véghezvinni ha nem lenne Jézus mellettem! Gyakran rettenetes nehéz egy-egy alkalom és nehéz úgy végezni a munkámat, úgy élni a családi életemet és úgy küzdeni a mindennapi nehézségekkel hogy közben a lelkemben ádáz küzdelem folyik de ilyenkor mindig eszembe jut Jézus hogy Ő itt van, Ő velem van és olyankor mindig tovább tudok jutni lelkem gyengélkedésein! És ma, ezen a szép ünnepen úgy érzem hogy ma is Jézust kell dicsérnem minden szavammal, minden gondolatommal, szívem minden rezdülésével! Hiszen Ő nélküle én ma hol lennék? Ő nélküle én ma mivé lennék?

† Imádunk Téged és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot! †

2020.09.09.

(Nilnocere, 2020.09.09 23:21)

† Gyógyító szeptember †

Szűz Mária születésének ünnepe után (Kisboldogasszony)

Amikor megszületett a legszentebb Szűz, akkor fény ragyogott a világra: boldog nemzetség, áldott gyökér,
és áldott a Gyümölcse is!

Eljött ebben az évben ez a szép ünnep, Kisboldogasszony ünnepe is! Amióta csak hazaérkeztem augusztusi szentkúti látogatásomról minden napom olyan volt mintha ott maradtam volna! Mélyen beleivódtak az augusztusi Máriás szépségek a szívembe és nem akartam elfelejteni őket! Ma sem akarom, nem is tudnám, hiszen a Szűzanya ölelését még most is magamon érzem! Édes burok ez, melyből sosem akarok kilépni!

† Szépséges Szűzanyám, minden nap öleld szeretetre éhes gyermekedet! †

2020.09.07.

(Nilnocere, 2020.09.07 10:21)

† Gyógyító szeptember †

Itt van az ősz, itt van újra! Eltelt ez a nyár és visszatekintve erre az elmúlt három hónapra egy igen nehéz nyarat hagytam magam mögött lelkileg és testileg egyaránt! A lelkem gyógyítása, egy hosszabb betegeskedés és a rengeteg munka mondhatni felemésztette minden erőmet de mégis magam sem tudom hogy hogyan, de mégis tovább és tovább tudtam menni ezeken a nehéz napokon mert mindig kaptam valami pluszt a lelkembe! Azt hiszem ezt hívják lelki erőnek és ezt az erőt odafentről Istenemtől kaptam! És ma, ezen az őszi napon sincsen ez másképp, lelkem gyógyulásához, a munkámhoz és minden teendőmhöz továbbra is kapok erőt, hitet, kitartást és persze melegséges égi szeretetet is! Nem félek az előttem álló további nehézségektől mert tudom hogy nem vagyok egyedül most sem!

Mindent elviseltem és elviselek abban, aki erőt ad! Szeretlek Istenem!

2020.08.23.

(Nilnocere, 2020.08.23 23:40)

Késő este van és én a csillagos égbolt alatt gyönyörködöm az esti világban! A tücskök ciripelése, a hűvös szellő, a nyár illatai, a távoli fények és a csendes házak mind valami leírhatatlan örömteli létérzéssel töltik meg egész bensőmet!
Élet! Isten! Szeretet! Valahogy ez ötlik most fel bennem ahogy nézem csendben e teremtett világot.
Annyi mindenért hálásnak kellene lennünk Istenünknek!
Annyi sok szépet kapunk nap mint nap Teremtőnktől!
Vajon ma hányan csodálják meg ezt a szép világot melyben lélegzünk, élünk, létezünk?
Reggelig tudnám nézni csendben a világot, az eget és mindent ami csak a szemem elé tárul! Hiszen ez mind Istenünk ajándéka, Istenünk keze alkotása!
Hálás vagyok hogy élhetek, hogy ember lehetek, hogy láthatom a körülöttem levő csodákat, hogy belélegezhetem a virágok illatát, hogy hallhatom a természet hangját! Minden, minden Istenünket dicséri és az én szívem is minden jóságáért, végtelen szeretetéért!

Élet, Isten, szeretet!

2020.08.20.

(Nilnocere, 2020.08.20 16:44)

Magamba mélyedve, csendesen ünnepelve köszöntöttem ezt a mai napot! Hiszen ez a nap is egy ünnepnap, hazánk ünnepe de én nem is igazán tudom hogy mit is ünnepeljek ezen a napon? Felejthetetlen keresztelésemet még mindig, szentkúti látogatásomat, az életet, a sok örömöt vagy tán magát az Úristent minden jóságáért? Tele van hálával a szívem!
Nem tudom eltitkolni hogy lelkem még ma is fenn van a hegyen, fenn a Szűzanya ölelő karjaiban, Jézus arca és az Úristen tekintete előtt! Nehéz feledni egy ilyen mély találkozást amikor a szív legmélyéig, utolsó ízéig hatol a mindent elsöprő szeretet! Oly nehéz ebből felocsúdni!

Ma hazánkat ünnepeljük. Hazánkat, mely telis-tele van szépségekkel, keresztény értékekkel! Szeressük Magyarországot, földjeinket, hegyeinket, kultúránkat embertársainkat és imádkozzunk hazánkért!

Isten, áldd meg a magyart, Jó kedvvel, bőséggel!

2020.08.19.

(Nilnocere, 2020.08.19 11:52)

Szentkút

Mai napon véget ért szentkúti látogatásom. Fájó szívvel hagytam ott kis imádkozós szobámat, a templomot és minden négyzetcentiméterét annak a gyönyörű helynek! Mint aki elhagyta otthonát, olyan érzés van most a szívemben távolodva a hegyektől. De a lelkem nem üresen érkezik haza Szentkútról! Magammal hoztam Jézus erejét a nehézségekhez, a napi küzdelmekhez, a lelki gyógyulásomhoz, magammal hoztam még több alázatot, bűnbánatot, magammal hoztam a Szűzanya anyai szeretetét és az Úristen végtelen jóságát is!
Nagyon sokáig fogom hordozni szívemben ezt az augusztusi három szent napot!

† köszönöm †

2020.08.18.

(Nilnocere, 2020.08.18 00:54)

Szentkút

Csendes éjszaka van és miközben alszik a világ én kis szobám ablakából gyönyörködöm a sötét égboltban és a hegyekben és csak a mai nap jár a fejemben! Délelőtt nagyon sok szép helyet látogathattam meg szentkúti szeretteimmel ami nagyon nagy öröm volt, délután pedig szokásos erdei sétáimra indultam. Bármerre is jártam, bármerre is mentem, mindenütt csak boldogságot éreztem! A hegyek, az erdei utak, a virágok az Isten adta természet minden szépsége csak töltögette és töltögette szépségre szomjas lelkemet! Boldogságos érzés volt kicsiny emberként a mindenségben lépdelni a végtelenbe elterülő égbolt alatt, érezni az illatokat, érezni a lágy szellőt, a meleg napsugarakat és teljes valómmal részese lenni e teljes össz hatalmasságnak! Nincsenek szavak arra amikor a szívünket átjárja ez az érzés és egész bensőnk beleremeg Isten végtelen szeretetébe!
Amíg csak élek, amíg csak szívem dobog én csak erre vágyom, csak ezt akarom, Isten szeretetébe beleremegni újra és újra!

Szeretlek Istenem! Nem kell e világ Nálad nélkül!

2020.08.17.

(Nilnocere, 2020.08.17 08:07)

Szentkút

Csodálatos és örömteli ez a reggel! Boldogság öntött el amikor felébredtem és azonnal megpillantottam az ágyammal szemben levő Szűzanya képet! Beragyogta a kis szobát és én sietve ugrottam is ki az ágyból, hiszen vár már rám a Szűzanya és Jézus is! Annyi minden dolgunk van! Annyi mindent szeretnék még mondani, elrendezni! Annyi mindent kell még megoldanunk nekünk hármunknak!

Köszöntelek világ, köszöntelek mindenség, köszöntelek élet itt Mátraverebély-Szentkúton!

2020.08.16.

(Nilnocere, 2020.08.16 09:53)

† Gyógyító augusztus †
Szűz Mária mennybevételének ünnepére

Bár tegnap ünnepeltük Szűzanya mennybevételének ünnepét én még ma is csak ünneplek!
A Szentkúti Szűzanyához tartok, az én Égi Édesanyámhoz, hogy tovább gyógyuljak, hogy erőt gyűjtsek, hogy felemelkedjek és hogy tiszta legyen a szívem, egész bensőm az Ő gyengéd, jóságos Anyasága és szeretete által! Nagyon vágytam erre az újabb alkalomra, mert nagyon sok minden van a szívemben de hiszem, a Szűzanya karjaiban mindenre van, mindenre lesz megoldás! Ő, aki a csodák Királynője, hiszem hogy szeretetével minden nehézségen át fog vezetni és segít győzedelmeskedni szörnyű múltam felett!
Nekem csak hagynom kell, hagynom hogy átöleljen és oltalmazó karjaiban ringasson!

Mátraverebély - Szentkút
2020.08.16. - 2020.08.19.

2020.08.11.

(Nilnocere, 2020.08.11 23:56)

† augusztus 11 †

Nehéz szavakba önteni hogy mit is jelentett ez a nap, keresztelésem ötödik évfordulója! Kora reggeltől csak keresztelésem boldog emléke és az elmúlt években kapott tengernyi égi ajándék forgott a szívemben! Ma minden óra és minden perc ünnep volt nekem! Bármerre is jártam és bármit is csináltam, e napnak valamennyi szépsége körberagyogta minden lépésemet és minden teendőmet! Nagyon sok mindenért hálás vagyok és hálás leszek életem végéig! Hiszen Isten gyermeke lettem, Isten gyermeke vagyok és a legszebb keresztelés adatott meg nekem öt évvel ezelőtt Mátraverebély-Szentkúton amelyet valaha el tudtam képzelni!

Köszönöm Szentkúti Szűzanya, égi Édesanya!

2020.08.10.

(Nilnocere, 2020.08.10 03:44)

Isten, Te vagy az én Istenem,
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped,
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted,
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet,
hadd magasztaljon ezért ajkam!

Neked mondok áldást, amíg csak élek,
a Te nevedben tárom imára kezemet.
Mint dús lakomával, teljék be lelkem,
ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen Téged.
Még fekvőhelyemen is rád gondolok,
hajnalig rólad elmélkedem,
mivel védelmezőm lettél,
és szárnyaid oltalmában örvendezem!

2020.08.09.

(Nilnocere, 2020.08.09 22:37)

Áldott legyen a neved, Fölséges örökkön-örökké!


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182

Következő »