Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2022.01.16.

(Nilnocere, 2022.01.16 05:22)

Hajnali dicsőítés

Csak félig múlt az éjszaka,
szólít a próféták szava:
dicsérjük Istent szüntelen,
Atyát s Fiút együttesen,

s a Lelket, aki egy velük
és egyesíti lényegük:
a Hármas-Egy élő Csodát,
kit énekünk örökre áld.

Vasárnap hajnal van és míg alszik a világ én szívemben az Úristent köszöntöm éjszakai munkám közben.
Egész héten éjszaka dolgoztam de oly szép volt az ébredező, teremtett világot látni minden kora reggelen! De ez a reggel más mint a többi nap! Ez az Úr napja! Ez a reggel szebb, örömtelibb! Minden vasárnap hajnalnak megvan a maga varázsa, szépsége! Noha munkahelyemen kellett köszöntenem ezt a szép hajnalt, én mégis hálás és boldog vagyok ezért a reggelért!

Énekeljünk szent éneket Istenünknek, alleluja!

2022.01.09.

(Nilnocere, 2022.01.09 05:55)

Urunk megkeresztelkedésének ünnepére

Nazianzi Szent Gergely püspök szónoklataiból
Krisztus megkeresztelkedése

Fény hull Krisztusra, vele együtt mireánk is. Krisztus megkeresztelkedik, vele együtt vízbe ereszkedünk, hogy vele együtt mi is kiszálljunk belőle.
János keresztel, Jézus eléje járul. Talán azért, hogy megszentelje azt, aki őt megkereszteli. De kétségtelenül azért, hogy a régi Ádámot mindenestül a vízbe temesse. Mielőttünk, és éppen miérettünk megszenteli a Jordánt, hogy Lélek és víz által avasson kereszténnyé, amint maga is lélek és test volt.

2022.01.07.

(Nilnocere, 2022.01.07 23:04)

Megvéd az Úr minden bajtól,
és megőrzi lelkedet.
Az Úr megőriz jártodban-keltedben,
mostantól fogva és mindörökké!

2022.01.07.

(Nilnocere, 2022.01.07 09:04)

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Krisztus megjelent nekünk, jöjjetek, imádjuk!

2022.01.06.

(Nilnocere, 2022.01.06 23:58)

Urunk megjelenésének ünnepére
(Vízkereszt)

Három csodát ünneplünk ezen a szent napon: Ma a csillag elvezette a bölcseket a jászolhoz, ma borrá lett a víz a menyegzőn, ma a Jordánban Krisztus felvette János keresztségét, hogy üdvözítsen minket. Alleluja!

Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped,
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted,
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet,
hadd magasztaljon ezért ajkam!

Neked mondok áldást, amíg csak élek,
a Te nevedben tárom imára kezemet.
Mint dús lakomával, teljék be lelkem,
ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen téged.
Még fekvőhelyemen is rád gondolok,
hajnalig rólad elmélkedem,
mivel védelmezőm lettél,
és szárnyaid oltalmában örvendezem.

2022.01.03.

(Nilnocere, 2022.01.03 10:58)

Az új esztendő köszöntése a Szűzanya karjaiban

Leírhatatlan öröm van a szívemben!
Ezt az új évet Mátraverebély-Szentkúton köszönthettem Égi Édesanyám karjaiban így még szebb volt ennek az új évnek az ünneplése! Szentkút minden négyzetcentimétere csak úgy ragyogott, ahogyan én is minden ott töltött órámban!
Szinte egybeolvadtam a napsütéssel, a halk széllel, a csillagos égbolttal! Minden szentkúti látogatásom földöntúli de erre a mostani látogatásomra még most sincsenek szavaim! Valami olyat érzek most legbelül a lelkemben amit eddig nem éreztem soha!
Mint egy hosszú, véget nem érő, gyengéd anyai simogatás olyan, mely egészen az otthonomig kísért! Érzem most is a lelkemben ezt a simogatást, édes melegséget és békességet adva.

Szentkúti Szűzanya, csodák Asszonya, maradj velem az év minden napján!

2021.12.31.

(Nilnocere, 2021.12.31 23:51)

Az én hála imám

Egy újabb évtől búcsúzhatom ma éjjel. Ebben a 2021-es évben is tengernyi öröm ért, de bánat is szaggatta olykor a szívemet!
Mégis ahogy minden év végén most is csak el nem múló hálával tudom megköszönni Istenemnek minden felém nyújtott jóságát!
A férjemet, az esküvőmet, a családomat, a munkámat, az egészségemet és a NEK-hogy megadatott nekem is az a csoda hogy részese lehettem ennek a világtörténelmi eseménynek!
Nincsenek szavak erre a sok jóságra! Isten gyermeke vagyok lassan 7. éve és az Úr jósága, szeretete sosem fogy el, csak árad és árad felém! Pedig szívem mélyén tudom jól hogy rég nem érdemlek ennyi jót! És mégis minden évben csak kapok és kapok.

Hálától túlcsorduló szívemből milyen szavakkal is dicsérhetnélek Téged Istenem?
Egész évben támaszom, vigaszom, segítőm, gyógyítóm, oltalmazóm voltál! Szeretlek Istenem!

Áldott legyen az Úr,
aki meghallgatja könyörgésem szavát;
erőm az Úr és védőpajzsom!
Szívem benne bízott, és ő megsegített,
örvendezik a szívem,
énekekkel adok hálát neki!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

2021.12.25.

(Nilnocere, 2021.12.25 13:07)

Fiúgyermek született ma nekünk, és így fogják hívni:
Erős Isten, alleluja!

2021.12.25.

(Nilnocere, 2021.12.25 02:15)

Urunk születésének ünnepére
Karácsony

Ma leszállt az égből az igazi béke,
ma édességet harmatoztak az egek a földre.
Ma felvirradt megváltásunk új hajnala,
és elérkezett a kezdettől megígért üdvösségünk napja!

2021.12.19.

(Nilnocere, 2021.12.19 21:31)

Advent negyedik vasárnapjának ünnepére
Szeretet

Pio atya breviáriuma
Szeretete rabul ejt

A Mennyei Gyermek kedvessége meghódítja szívemet, szeretete rabul ejt. Engedd, hogy lelkem fölengedjen szereteted tüzénél, hogy eléghessek ebben a tűzben, égess hamuvá itt, lábad előtt, hogy egészen szeretetté váljak, és magasztaljam jóságodat és szeretetedet.

A szeretet napja van és erről a csodálatos, szíveket bearanyozó teljességről alig lehet bármit is írni!
Igen, egyfajta teljesség mely betölti szívemet akárhányszor csak Jézusra gondolok! Az Ő léte, közelsége adja ezt a teljességet szívembe azzal hogy minden nap közel van, hogy értelmet ad életemnek nap mint nap! Hogy is ne lobbanna fel hát szívemben a szeretet lángja olyasvalakiért aki szüntelenül és feltétel nélkül minden nap szeret?
Szeretet! Szeretet! Semmi de semmi sem fontosabb ezen a világon csak a szeretet! Ha szeretet van, minden van! Nekem nem kell más ebben a földi létben csak szeretet, tiszta, őszinte, igaz szeretet!

2021.12.12.

(Nilnocere, 2021.12.12 03:11)

Advent harmadik vasárnapjának ünnepére
Öröm

Éjszaka van, lassan hajnalodik én pedig fáradtságos napjaim ellenére sem tudok aludni. De eljött ez a nap, az öröm vasárnapja ami még megfáradt testemet éss lelkemet is felüdíti. Örömmel a szívemben gyújtottam meg advent harmadik gyertyáját, így köszöntve a hajnalt, egy új napot, egy új, reményekkel és csodákkal teli napot, az Úr napját!

Oly nagyon vágytam rád Jézusom! Szólongattalak, hívtalak és Te minden nap meglátogattál, velem voltál! Mindig más formában, más módon de mellettem voltál és mindenhová elkísértél bármerre is jártam! És most itt a csendben oly jó újra Veled lenni Uram! Miközben alszik a világ, mi ketten ismét találkozunk a hajnal csendjében!

Maradj velem örökre és én boldog leszek mindörökké!

2021.12.05.

(Nilnocere, 2021.12.05 23:49)

Advent második vasárnapjának ünnepére
Hit

Az Úr a mi törvényhozónk, az Úr a mi Királyunk:
ő maga jön el, és üdvözít minket!

Jézusom! Olyan nagyon nagy szükségem van rád!
Az év vége közeledtével testem-lelkem megfáradt a mindennapi küzdelmekben és nem vágyom másra mint aranyló oltárodnál megpihenni melletted! Melegedni szeretetedben, erősödni fényedben és békességre lelni közelségedben! Igyekeztem egész évben jó szolgád lenni
minden helyzetben és én úgy érzem gyakran elbuktam előtted! Gyakran félelmekkel, békétlenséggel, kemény szívvel és sok bűnnel éltem a napjaimat!
Hiába próbáltam jó lenni, jobb lenni, nem volt elég erőm gyakran a tiszta, őszinte szeretetre! Pedig mennyi jót kaptam Tőled! Mégsem tudtam átadni a családomnak, a munkatársaimnak, a körülöttem élőknek! Hogy bukhattam el ennyire? Mikor sötétedett be a szívem és mikor záródtak be szívem kapui? Pedig kézzel-lábbal igyekeztem! Hiszen tudod! Elfáradtam Jézusom! Megpihenni szeretetedben, ringani karjaidban és elbúcsúzni ettől az évtől, ez minden vágyam! És azután újult erővel, szereteteddel és békességeddel átitatódott szívvel köszönteni az új évet!

Vonj lángoló szívedre és bocsáss meg nekem, bűnös szolgádnak!

2021.11.28.

(Nilnocere, 2021.11.28 23:25)

Advent első vasárnapjának ünnepére
Remény

Íme, eljön a fölséges Király nagy hatalommal,
hogy üdvözítse a nemzeteket, alleluja!

2021.11.21.

(Nilnocere, 2021.11.21 18:32)

Krisztus Királyunk ünnepére

Ez az ünnep kettős ünnep a számomra! Krisztus Uramat és adventet is ünneplem már ezen a napon! Szívem-lelkem ünnepi díszbe kívánkozott és oly gyönyörűséges már az adventre is készülődni!
Ez az ünnep felidézi bennem az Eucharisztikus Kongresszus valamennyi szépségét is hiszen százezrek gyűltek össze itt hazánkban hogy Jézust dicsérjék!
A kongresszus emlékeivel így még bensőségesebb ez az este! Kis oltáromon égnek a gyertyák és ujjong szívem Jézus nevét dalolva!

Az egész földkerekség Királyunkat dicsérje, alleluja!

2021.11.01.

(Nilnocere, 2021.11.01 23:41)

Mindenszentek ünnepére

Sienai Szent Katalin breviáriuma
A Te irgalmasságod

Istenünk a Te irgalmasságod őriz minket, és az irgalmasság erejével harcolt Fiad karja a kereszt fáján, ahol az Ő viadalában a halál az élettel és az élet a halállal vívott csatát. Akkor az Élet legyőzte bűnünk halálát, és a bűn halála elvette a szeplőtelen Bárány testi életét.
Ki maradt a vesztes? A halál. És mi volt ennek az oka?
A Te irgalmasságod, Istenünk.

2021.10.18.

(Nilnocere, 2021.10.18 23:27)

Október, Szent Ferenc, rózsafüzér és születésnap

† október 18 †

Október van, a Szűzanya, a rózsafüzér és Assisi Szent Ferenc rendalapító atyánk emlék hónapja ez és nekem ebben a gyönyörű hónapban van a születésnapom!
A harminckilencedik évemet töltöttem ma be az Úristen kegyelméből! Ebben a harminckilenc évben megannyi szenvedés és küzdelem volt, de én ezen a születésnapomon is ragyogok! Élek, hiszek, szeretek és szeretnek! Szeret engem a drága Szűzanya, az én Égi Édesanyám, szeret Jézus és szeret a Fölséges Isten is! És szeretnek az emberek is! Megannyi csodás ajándékot kaptam ma, de az egyik akár egy drága kincs: egy rózsafüzért is kaptam! Ennél csodálatosabb ajándékot nem is kaphattam volna októberi születésnapomra!
Ma nem írok küzdelmekről, nehézségekről, félelmekről, vívódásokról! Ma nem kérek semmit sem és nem is vágyom semmire sem! Ma csak az égbolt és szívem szava számít!
Nagyon hálás vagyok az életemért, a családomért, a munkámért, az egészségemért, drága férjemért és mindazokért akik ma lehajoltak gyermeki lelkemhez és leírhatatlan örömöket szereztek szeretetükkel!

Köszönöm ezt a csodát Uram, az életem csodáját! Nélküled nem lennék itt! Nélküled sehol sem lennék! Szeretlek!

2021.09.29.

(Nilnocere, 2021.09.29 21:48)

Drága barátom temetésének napja óta nem formálódtak semmilyen szavak a szívemben.
Az elmúlt napok leginkább a gyászról, az elengedésről, de ugyanakkor a felemelkedésről és testi-lelki gyógyulásról is szóltak. A temetés napja óta ágynak estem, lebetegedtem és megannyi gyógyszerre volt szükség ahhoz, hogy mára jobban lehessek. De lelkem mélyén tudom jól, hogy e testi gyengélkedés nem ok nélkül döntött le a lábamról.
Ép testben ép lélek, szokták mondani de nekem mostanában nem volt teljesen ép a lelkem és éppen emiatt lett gyenge a testem is. Hiszen oly sok minden miatt fájt a lelkem! Oly sok minden miatt bánkódtam szívemben! De mostanra lelkem gyógyulása mellett a testi gyógyulásom is megindult végre! Gyógyítja a lelkemet Jézus, a NEK valamennyi emléke és gyógyítja a lelkemet újra a csodálatos szakemberem is. A múlt árnyai olykor megközelítenek és ezek ellen újra és újra küzdenem kell. De bátran nézek szembe minden erőtlenségemmel mert tudom, hogy akiből erőt meríthetek, az egyetlen percre sem hagy magamra soha!

† Gyógyíts meg szabadító Istenem!
† Gyógyítsd meg testemet!
† Gyógyítsd meg bűntől sebzett lelkemet!
† Ragyogtasd be fényedet szívem és lelkem szürke zugaiba!
† Szabadíts meg a félelmeimtől melyek olykor elválasztanak a Te csodálatos közelségedtől és embertársaimtól!
† Szabadíts meg mindentől ami megkötözi lelkemet és nem enged szárnyalni Feléd! Ámen.

2021.09.21.

(Nilnocere, 2021.09.21 12:21)

† szeptember 21 †

Nehéz szavakba önteni mindazt amit érzek ezen a napon. A hétvégén Kismariacellben jártam hogy elbújva a világ szeme elől a zarándokház egyik szobájába zárkózva a legnagyobb hittel és erővel készülhessek lelkiekben erre a napra.
Ma azonban mégis szomorú és gyengélkedő szívvel ébredtem. Drága társamat, jóbarátomat ma búcsúztatják el oly sokan, én viszont erre újra képtelen vagyok. A fájó búcsú, melynek meg kellett történnie egy élő és egy haldokló ember között,
már megtörtént közöttünk halála előtt három nappal. Mi már elköszöntünk egymástól a legszeretetteljesebb szavakkal, amelyeket csak adhattunk egymásnak.
Ez a nap mégis a csendes elszakadás és elengedés napja. Hiszen nem lesznek már vasárnapi több órás beszélgetések, hétközbeni erősítések üzenetekben és nem fog soha többé ott állni derűs arccal szeretett templomunk előtt sem. A hiány érzése a legnehezebb talán ilyenkor, de vigasztal a tudat, hogy mindez az Úr akarata volt és hogy ennek így kellett lennie még akkor is ha nekünk itt maradtaknak fájdalmas elfogadnunk is ezt. És itt van szívem valamennyi zugában a NEK emléke is, minden boldogságos napja, melyek mindannyiszor felvidítanak valahányszor szomorúság öntené el bensőmet.
Most csend honol otthonomban. Most nem szólnak dicsőítő dalok ahogy gyakran szokott lenni mikor itthon vagyok. Most csak teljes csend van mindenütt. Kis oltáromon égnek a gyertyák és minden percet betölt a csendes szeretet

A mélybe csak tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezer felé
szóródva is köztünk maradt.

2021.09.15.

(Nilnocere, 2021.09.15 11:18)

† szeptember 14 †

Tegnap, Szent Kereszt felmagasztalásának reggelén szívbemarkoló hírt kaptam. Kedves jóbarátom, dogmatika testvérem aki négy hosszú éven át küzdött a rákkal és akivel egy hete, a kongresszus első napján még a kórház folyosóján imádkoztunk, tegnap hajnalban visszatért Teremtőjéhez.
Óriási a fájdalom amit érzek de azt hiszem hogy egy ilyen csodálatos kongresszus után nem is tehetek, nem is tudok másképp tenni, mint erővel és hittel megtelt szívemnek minden fájdalmát odatenni gondolatban Jézus keresztje elé! Ő a vigaszom, Ő a támaszom, Ő az egyetlen akiben a fájó búcsú napjaiban kapaszkodhatok!
És persze itt van a szívemben erősítésképp a kongresszus valamennyi szépsége is, melyek beleivódtak, beleégtek egész bensőmbe. Van kiút, van segítség ebben az emészthetetlen fájdalomban.

Isten veled drága Tamás! Feltámadunk, találkozunk!

† Jézus Szíve minden vigasztalás kútfeje,
† Jézus Szíve életünk és feltámadásunk,
† Jézus Szíve benned remélők üdvössége,
† Jézus Szíve benned kimúlók reménysége,
irgalmazz nekünk!

2021.09.12.

(Nilnocere, 2021.09.12 23:57)

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
8. nap - a szeretet napja

"Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben."

Véget ért ezen a napon, a szeretet napján ez a felejthetetlen kongresszus, melyről nehéz szavakba önteni hogy mit is adott lelkemnek! A mindennapi előadások, a kongresszusi szentmisék, a körmenet és végül a záró mise Ferenc pápával egész bensőmet megváltoztatták, átformálták! Csodálatos érzés volt egész héten megtapasztalni az Úr jóságát, és a testvéri szeretetet, hiszen mindnyájan akik részt vettünk ezen a kongresszuson testvérekké váltunk, egyek voltunk Jézus Urunk szeretetében! Kimondhatatlanul boldog vagyok hogy részese lehettem ennek az 52. csodának!

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek most és mindörökké! Ámen.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »