Hitéletút


Minden akkor kezdődött mikor évekkel ezelőtt valaki letett egy Csendes percek füzetet a munkahelyi asztalomra. Akkor kezdtem el igazán és mélyebben megismerkedni Jézussal és kezdtem el egy református gyülekezetbe járni. Alakulgattam, formálódtam az ott töltött évek alatt, míg 2011-ben egy ennél még csodálatosabb hívást, úti célt nem kaptam. Ez az új út a katolikus Klarissza rendház volt és rövid időn belül már Szent Klára kis közösségében találtam magam. Itt ismerkedtem meg a ferences lelkiséggel és mindazzal a szépséggel melyet rendalapítónk Szent Ferenc atyánk ránk hagyott. Ferenc és Klára életútja, lelkisége beleivódott egész bensőmbe, betöltötték szívem minden homályos zugát. Mindketten a szeretet és az alázat mintaképévé lettek a mi Urunk Jézus Krisztus által és Jézus igazi szívbéli kiválasztottjai lettek ők.

Köszönöm Uram hogy erre az útra tereltél engem!