Elérkezett végre a nagyböjti idő!! Minden újnak a kezdete! A megújulás kezdete! Leírhatatlan a vágyam arra hogy megújuljak testben és lélekben Jézusommal! Minden évben nagy szükségem van arra hogy megújuljak, hogy változzam jobban és jobban! Mert tudom hogy rengeteg hibám és bűnöm van! Semmi jót nem érdemlek, Teremtő Istenem mégis a tenyerén hordoz...

Mindenható, örök Isten, egyszülött Fiadat ma emberi testünk valóságában mutatták be templomodban. Tisztítsd meg szívünket, hogy méltók legyünk egykor mi is megjelenni előtted. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Ma egy csodálatos utazásban lehetett részem! Kis ferences rendi közösségünk tagjaival Sümegre látogathattunk egy egynapos kirándulás keretében! Nagyon jól éreztem magam, fantasztikus lelki barátságok szövődtek és én mindennél boldogabb voltam hogy a Ferences Világi Rend tagjaival igaz szeretetben, testvérként tudtunk beszélgetni hosszú utunk alatt!...

Minden vízforrás megszentelődött, amikor Krisztus dicsőségesen megjelent a földön. Merítsetek vizet az üdvözítő forrásaiból, mert Krisztus, a mi Istenünk most megszentelt minden teremtményt.