Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepére-Úrnapja

2024.06.02

Ma, ezen a verőfényes vasárnapon Úrnapját ünnepelte az egész kersztény világ! Csodás volt látni a sok ünneplő embert, a különféle körmeneteket és virágszőnyegeket melyeket Krisztus Urunk tiszteletére készítettek szerte az országban! Nagyon megindító volt látni a városban a körmenetünk mentén álló döbbent és érdeklődő embereket is, ahogyan fotóztak és videókat készítettek az éneklő tömegünkről!
Mi sokan ma tanúságot tettünk arról hogy hova és kihez is tartozunk! De nem csak ezen a napon kell tanúságot tennem Jézusról hanem minden nap, minden reggel amikor felébredek  és minden este amikor nyugovóra térek! Hiszen minden nap van miért hálát adnom és  újra és újra csak köszönömöt mondhatok a sok jóért Uramnak! 
                                                                                                     † 
A hála és öröm mellett ma mély szomorúság is hatalmába kerítette a szívemet:
egy közeli szeretett ferences tanítóm és testvérem nagyon súlyos betegségéről kaptam hírt a minap,
ami teljesen letaglózott. Ez az ünnepnap a legméltóbb volt arra is hogy Jézus dícsérete mellett mindvégig Őérte is imádkozzam! Mert hiszem hogy Krisztus Urunk testének és vérének ünnepén igenis történhetnek csodák! Én csak egy halandó ember vagyok, mit is tehetnék az imákon kívül? De Jézus oly sok mindent tehet! Lelkem minden erejével imádkozom minden nap drága ferences testvérem gyógyulásáért! 

Jézus Vére litánia

Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

† Krisztus Vére, az örök Atya egyszülött Fiának Vére,
üdvözíts minket!
† Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,
üdvözíts minket!
† Krisztus Vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
üdvözíts minket!
† Krisztus Vére, az Oltáriszentségben a lelkek itala és megtisztulása,
üdvözíts minket!
† Krisztus Vére, az irgalmasság folyama,
üdvözíts minket!
† Krisztus Vére, a szenvedők enyhülése,
üdvözíts minket!
† Krisztus Vére, a sírásban vigasztalásunk,
üdvözíts minket!
† Krisztus Vére, a bűnbánók reménysége,
üdvözíts minket!
† Krisztus Vére, a haldoklók megnyugvása,
üdvözíts minket!
† Krisztus Vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
üdvözíts minket!
† Krisztus Vére, az örök élet záloga,
üdvözíts minket!
† Krisztus Vére, a tisztítóhelyen szenvedő lelkek szabadítója,
üdvözíts minket!
† Krisztus Vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb Vér,
üdvözíts minket!