Nyáresti hódolat

2024.06.14

Nagyon sok szép dolog ért ezen a héten amikért úgy éreztem hogy ma este is hálát kell mondanom újra Istenemnek ezen a csendes péntek estén! E hét minden napján éreztem hogy rám ragyog kegyelme a mindennapi tennivalóimban és betöltötte egész bensőmet az Ő békéje és szeretete is.  Alig egy hete egy újabb FVR találkozó is gazdagította és boldogította szívemet a Szűzanya Szeplőtelen Szívének ünnepén így ezen a héten mindenért kétszeresen örültem! Ezekkel a boldog, földöntúli érzésekkel és lelki erővel hordozom szívemben beteg ferences testvéremet és imádkozom érte minden nap! De önmagamért is sokat kell imádkoznom hogy jó szolgálóleánya legyek Istenemnek, hisz annyi sok a piszok a lelkemben! Tudom hogy nem lehetek tökéletes de minden nap jobbá és jobbá szeretnék válni embertársaim között, a ferences testéreim között, a családomban és bármerre amerre csak járok hogy az Úr fényét láthassák bennem az emberek! 

Jézusom, Te vagy a példaképem és vezérem minden napomon!